2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

2003.

2002.

 

PASIONSKA BAŠTINA

Program za 2013., 16.-27. ožujka 2013.

 22. svečanosti Pasionske Baštine [PDF]

P Udruga Pasionska baština jest udruga u kulturi nastala 1991. godine, a osnovali su je slijedeći kulturni i javni djelatnici:
 • akademik Nikola Batušić
 • akademik Jerko Bezić
 • akademski slikar Josip Botteri-Dini
 • mr. Antun Celio Cega
 • mr. Jozo Čikeš, predsjednik
 • prof. Zvonko Festini
 • mr. Darko Lukić
 • vlč. Vladimir Magić
 • Mladen Martić
 • prof. dr. Stjepan Pepeljnjak
 • prof. dr. Petar Selem
 • prof. dr. Ante Stamać
 • mo. Ljubo Stipišić
 • i prof. Davorin Šišmanović

Pasionska baština svoj program temelji na slijedećim odrednicama hrvatske kulturne baštine:

 1. na književnom bogatstvu hrvatske pisane i predajne riječi: pjesničke, romansirane, dramske.
 2. na liturgijskom bogatstvu mediteranskog bazena, trajno umivanog, osobito na Hrvatskom Jugu, hrvatskim jezikom u službi Božjoj (glagoljicom), te na slojevitosti kulturnog i liturgijskog blaga srednjoeuropskog prostora Hrvatskog Sjevera,
 3. na glazbenom fundusu koji je pratio, stvarajući ili apsorbirajući, sve europske glazbene i liturgijske mijene, te pučkog glazbenog stvaralaštva cjelokupnog hrvatskog etničkog korpusa,
 4. na hrvatskom graditeljstvu, kiparstvu i slikarstvu sve tamo od starohrvatskih benediktinskih crkvica do recentnog stvaralaštva.

Glagoljski A, znak udruge Pasionska baštinaO svemu nabrojenom Pasionska baština ne govori kroz teološku interpetaciju ni kroz sudjelovanje u Sakramentu. Riječ je o sudioništvu u umjetničkim prikazbama, o oživljavanju duhovne i kulturne baštine, o sjećanju na tradicionalne vrijednosti što ih je stvorio i još ih uvijek stvara hrvatski čovjek tijekom svoje povijesti. Ipak, to nipošto ne znači da pred otajstvom naravi potresne žrtve Spasiteljeve zaboravljamo stih himna:

Tantum ergo, Sacramentum, veneremur cernui.
(Divnoj dakle Tajni ovoj, klanjamo se smjerno mi).

Josip Botteri Dini, noćna procesija, detalj, 1990.

Kroz deset godina svojeg postojanja Pasionska baština ponudila je Zagrebu, a i šire, preko stotinu umjetničkih programa u gotovo svim kulturnim prostorima grada Zagreba:

 • Hrv. glagoljski misal iz 15. st., Metropolitana, Zagreb, MR 180Zagrebačkoj katedrali,
 • crkvi sv. Katarine,
 • bazilici Srca Isusova,
 • crkvi sv. Petra,
 • crkvi sv. Križa-Siget,
 • crkvi sv. Franje Asiškog,
 • crkvi sv. Marije na Dolcu;
 • Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisninski,
 • Hrv. glagoljski misal iz 15. st., Metropolitana, Zagreb, MR 180Kino dvorani Studentskog centra,
 • dvorani Forum Studentskog centra;
 • kazalištima - Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, Teatru ITD i kazalištu Komedija u Zagrebu;
 • izložbenim prostorima; Klovićevi dvori, Muzeju Mimara, Domu hrvatskih likovnih umjetnika, galeriji Studentskog centra, galeriji Zvonimir, galeriji Kristofora Stankovića (Starogradska vijećnica), knjižnici Marije Jurić-Zagorke te u atriju Hrvatskog povijesnog arhiva.
 • Dodajmo ovome već tradicionalno svakogodišnje okupljanje oko "Lirike Velikog Petka" dvorani Društvo hrvatskih književnika.

Procjenjujemo da je našim programima do sada prisustvovalo preko 55.000 posjetitelja. Novo pasionsko stvaralaštvo potičemo natječajima za književnost, glazbu i likovnost u suradnji s Društvom hrvatskih književnika, Društvom hrvatskih skladatelja te Udruženjem hrvatskih likovnih umjetnika. Dobitnicima naših nagrada odreda su poznata imena hrvatske kulturne scene.Na međunarodnoj razini Pasionska baština ostvarila je suradnju s europskim zemljama koje njeguju pasionsku tradiciju, a 1998. godine primljena je u europsku asocijaciju Europassion. Organizirala je i dva međunarodna znanstvena simpozija, 1998. godine na Hvaru i Korčuli, te 2000. godine u suradnji sa Filozofskim fakultetom u Zadru i Maticom hrvatskom u Preku i Zadru, na temu: "Muka kao nepresušno nadahnuće kulture". Simpoziju na Hvaru i Korčuli nazočio je i održao veoma značajno predavanje predsjednik Papinskog vijeća za kulturu (Pontificium consilium de culutra) kardinal Paul Poupard, a domaćinstvom mu se pridružio ministar kulture RH.Pasionska baština odlikovana je 1999. godine Spomenicom Domovinske zahvalnosti, a 2000. Plaketom Festivala dalmatinskih klapa Omiš.


The Minister of Culture of the Republic of Croatia, Bozo Biskupic, and the President of the Papal Council for Culture, Paul Poupard, opened in March 27, 1998 an international symposium called 'Torment - An Inexhaustible Inspiration for Culture'. The convention lasted until March 29 on the islands of Hvar and Korcula. Lectures have been held by 50 academics from Croatia, France, Italy, Belgium, Holland, Poland, Portugal and Slovenia.


 

The Pharos Cantors

U glazbenoj podlozi ove internetske stranice čuje se Gospin plač u izvedbi znamenitih Hvarskih korizmenih pjevača, Vrbanja (ovdje s ljubaznim dopuštenjem hrvatskog glazbenika Nenada Bacha, New York).

Les chantres de Pharos


Vukovar kao paradigma Muke, 2004.23. SVEČANOSTI

PASIONSKA BAŠTINA 2014.

5. – 16. travnja

 

Pokroviteljstvo: Gradska skupština Grada Zagreba

 

 

Subota, 5. travnja 2014.

Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5, u 12,00 sati

 

Svečano otvorenje:

Eugen Kokot - Petar Ujević: PASIONSKE TEME, izložba

 

o izložbi govori: ak. Josip Bratulić

postav: Bruno Šeper, viši kustos

           

 

***

Glazbeni program:

Klapa Slavić

 

 

 

*****

 

Crkva Svete Barbare djevice i mučenice, Vrapčanska 165, u 18,30 sati

 

TUŽNI GLASI ZE SEH STRAN…

- kipec kajkavskih korizmenih pjesama iz Posavine, Podravine, Međimurja, Zagrebačkog polja, Prigorja i Hrvatskog zagorja

 

izvode:

FA Vrapčanci (Vrapče), voditelj Josip Živković

Župni zbor Župe BDM Kraljice apostola (Zaprešić), voditeljica Klara Kihak

KUD Kupljenovo (Kupljenovo), voditelj Ivica Ivanković

KUD Ogranak seljačke sloge (Posavski Bregi), voditeljica Martina Sraka

KUD Orač (Demerje), voditelj Goran Vašarević

IPS Tetice (Demerje), voditeljica Jasenka Miholić Rukavina

 

orgulje: Tomislav Habulin

              Klara Kihak

autorski odabir: Ivica Ivanković, prof.

organizacija: mons. Antun Sente ml., p. Vinko Sudar, KUD Kupljenovo

 

 

*****

 

Bazilika Srca Isusova, Palmotićeva 33, u 20,00 sati

 

ZA KRIŽEM, tradicijski korizmeni napjevi Staroga Grada i Vrbanja

na otoku Hvaru

izvode: Faroski kantaduri

 

 

Nedjelja, 6. travnja 2014.

Crkva sv. Blaža, Prilaz Gjure Deželića 64, u 20,00 sati

 

ZA GRI’ SVITA – Korizma u Baranji

 

izvode: KUD Ladislava Matušeka, Kukinj (Mađarska)

Pjevački zbor Snaše, Pogana (Mađarska)

Mješoviti pjevački zbor grada Harkanja (Mađarska)

Pučke pjevačice crkve sv. Lovre, Baranjsko Petrovo Selo (Hrvatska)

odabir i animacija: Krunoslav Šokac

 

*****

 

Crkva Uznesenja BDM, Resnik, u 20,00 sati

 

KORIZMA I USKRS U BAČKOM MONOŠTORU

izvode: „Urbani Šokci“, Sombor i KUD Bodrog, Bački Monoštor

odabir i animacija: Marija Šeremešić

 

 

 

Ponedjeljak, 7. travnja  2014.

Knjižnice grada Zagreba, aula i kupola Gradske knjižnice, Starčevićev trg 6, u 12,00 sati

 

PUTNI TOVARUŠ - izložba pretisaka i faksimila hrvatskih molitvenika, misala, evanđelistara i drugih pobožnih knjiga

autor: Željko Vegh

postav: Željka German

Anita Mandić - Akos Kollár: KRIŽEVI PEČUHSKIH HRVATA, izložba

                                     umjetničkih fotografija

 

postav: Tehnička služba Knjižnica grada Zagreba

 

***

 

Bazilika Srca Isusova, Palmotićeva 33, u 20,00 sati

 

AOH, PLAČNI ONAJ DANE, ....

korizmeni napjevi Posedarja i Novigrada

 

izvode: crkveni pučki pivači župe Gospe od Ružarija, Posedarje

crkveni pučki pivači župe Rođenja Blažene Djevice Marije, Novigrad

odabir i animacija: Joško Ćaleta, Jadran Anzulović, don Stipe Mustapić

 

 

Utorak, 8. travnja 2014.

Knjižnica Marija Jurić Zagorka, Krvavi most 2, u 18,00 sati

 

Hrvoje Šercar: PASIJA, izložba

 

***

 

Crkva sv. Katarine, Katarinin trg bb, u 20,00 sati

 

 

Franz Liszt: Te Deum laudamus, S.27

Gabriel Urbain Fauré: REQUIEM, op 48

 

            izvode: Cappella Odak,

solisti: Anabela Barić, sopran

Fabijan Komljenović, bariton

Samoborski gudači

            dirigentica: Jasenka Ostojić

 

 

 

Srijeda, 9. travnja 2014.

Galerija Zvonimir, Bauerova 33, u 17,00 sati

 

POSLJEDNJA VEČERA I VEČERA U EMAUSU, u djelima hrvatskih modernih

umjetnika: N. Ančić, V. Blažanović, I. Bondora Dvornik, A. M. Botteri Peruzović, J. Botteri Dini, K. Genc, A. Guberina, Ž. Karaula, K. Kovačić, T. Lončar, V. Meglić, L. Michieli Vojvoda, D. Mihaljević, L. Milić-Kršnjavi, D. Mokrović, Ž. Mucko, A. Orlić, H. M. Peruzović, G. Petrač, D. Radić, R. Radić, Z. Šepat, J. Škerlj, P. Ujević

 

 

odabir: Stanko Špoljarić

 

 

 

*****

 

 

Zagrebačka katedrala, Kaptol 31, u 20,00 sati

 

MUKA GORKA GOSPODINA..., koncert

       (Dalmacija, Podravina i Međimurje, Dalmatinska zagora i Hercegovina,

         Sjeverozapadna Hrvatska, Slavonija i Baranja)

 

izvodi: Ansambl narodnih plesova i pjesama LADO

umjetnički voditelj: Ivan Ivančan, ml.

glazbeni voditelj: Dražen Kurilovčan

dirigenti: Joško Ćaleta, Dražen Kurilovčan

 

 

Četvrtak, 10. travnja 2014.

Crkva Svete Barbare djevice i mučenice, Vrapčanska 165, u 18,30 sati

 

PASIONSKE ARIJE, koncert

 

izvode: Marija Lešaja, sopran

Katarina Javora, orgulje

 

 

***

 

 

Crkva sv. Katarine, Katarinin trg bb, u 20,00 sati

 

Dragan Filipović: PUT KRIŽA, oratorij

 

autor stihova: Branko Klarić

autor glazbe: Dragan Filipović

orkestracija: Julio Marić i Tomislav Sušac

 

izvode: Zagrebačka filharmonija,

Akademski zbor mladih - Pro musica – Mostar,

zbor Prijatelji – Čitluk, voditelj: Ivica Musa,

solisti:

Aleksandra Bilanović, sopran

Monija Jaraka, mezzosopran

Mirjan Bukmir, tenor

Mate Akrap, bas

zborovođa: Dragan Filipović

korepetitorica: Marijana Pavlović

dirigent: Mladen Tarbuk

 

 

 

Petak, 11. travnja  2014.

Stara gradska vijećnica, Ul.  sv. Ćirila i Metoda 5, u 18,00 sati

 

MOJ DOŽIVLJAJ MUKE, izložba studenata ALU, Zagreb

odabir: profesori ALU, Zagreb

postav: studenti ALU, Zagreb

 

 

****

 

 

Crkva sv. Petra, Vlaška 93, u 20,00 sati

 

O ISUSE IZRANJENI,

Pasionska baština zapadne Slavonije, novljanskog kraja

 

izvode: Mješovita vokalna skupina KUD-a Košutarica, Košutarica

 Ženska vokalna skupina KUD-a Šubić, Novska

Crkveni pjevački zbor župe Sveti Nikola, Jasenovac

odabir i animacija: Zoran Filipović, Valentina Šepak Molnar

 

 

****

 

Crkva Uznesenja BDM, Resnik, u 20,00 sati

 

MUKA GORKA GOSPODINA..., koncert

       (Dalmacija, Podravina i Međimurje, Dalmatinska zagora i Hercegovina,

         Sjeverozapadna Hrvatska, Slavonija i Baranja)

 

izvodi: Ansambl narodnih plesova i pjesama LADO

umjetnički voditelj: Ivan Ivančan, ml.

glazbeni voditelj: Dražen Kurilovčan

dirigenti: Joško Ćaleta, Dražen Kurilovčan

 

 

Subota, 12. travnja 2014.

Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5, u 20,,00 sati

 

Vlado Sunko: MISSA (Classic-Pop-Folk), praizvedba

 

izvode:            Gradski zbor Brodosplit,

dio muškog zbora Umjetničke akademije u Splitu i

gudački orkestar Umjetničke akademije u Splitu

dirigent: Vlado Sunko

 

 

 

 

Nedjelja, 13. travnja   2014.

Crkva sv. Petra, Vlaška 93, u 20,00 sati

 

Ljubo Stipišić Delmata: POSTAJE KRIŽNE PUKA NAŠEGA

SUDIŠTE    *    MUČIŠTE  *  SMRTIŠTE,  pučki korizmeni oratorij

na stihove Stake Klanac Tulić i biblijske tekstove

za sola, muški i ženski zbor

 

izvodi: Mješoviti pjevački zbor KUD-a «INA»

dirigent: Bojan Pogrmilović

 

 

 

Ponedjeljak, 14. travnja 2014.

Crkva Svete Barbare djevice i mučenice, Vrapčanska 165, u 18,30 sati

 

NARODE MOJ LJUBLJENI, koncert pučkih korizmenih napjeva

 

izvodi:  Vokalni ansambl KUD-a Klek, Ogulin

dirigent: Joško Ćaleta

 

 

 

****

 

Stara gradska vijećnica, Ul.  sv. Ćirila i Metoda 5, u 20,00 sati

 

Zoran Novačić: STABAT MATER

J. S. Bach: AIR iz Suite br.3 u D-duru

 

izvode: Gudački komorni orkestar Muzičke akademije,

            solisti studenti Muzičke akademije: Barbara Suhodolčan,

                                                                Martina Đurđević

muzički voditelj: prof. Jože Haluza

 

 

Utorak, 15. travnja 2014.

Zagrebačka katedrala, Kaptol 31, u 20,00 sati

 

Aleksandar Grečanjinov: STRASNAJA SEDMICA (VELIKI TJEDAN) op. 58,

       za zbor a capella

 

izvode: Zbor Hrvatske radiotelevizije

dirigent: Valerij Poljanski

 

 

Srijeda, 16. travnja  2014.

Društvo hrvatskih književnika, Trg bana J. Jelačića 7, u 12,00 sati

 

LIRIKA VELIKOG PETKA

 

Iz stvaralaštva Vinka Kosa

odabir: Božidar Petrač

 

***

Crkva sv. Katarine, Katarinin trg bb, u 20,00 sati

 

Josip Magdić: JEZUŠEV KRIŽNI PUT, oratorij, opus 250

tekst: prof. dr. Stjepan Pepeljnjak

 

Marko Bertić: LUX AETERNA

 

 

izvode: Marijana Radičević, sopran

Leon Košavić, bariton

Zvonko Novosel, recitator

Komorni zbor Muzičke akademije

Gudački komorni orkestar Muzičke akademije

Puhački ansambl Muzičke akademije

dirigentica: Jasenka Ostojić

 

 

 

 

G O S T O V A NJ A

 

Subota, 5. travnja 2014.

Katedrala Gospe Velike, Dubrovnik, u 19,00 sati

 

Ivo Nižić: POSLJEDNJA POSTAJA, oratorij

 

izvode: Komorni zbor Condura Croatica, Zadar

             Mješoviti pjevački zbor sv. Cecilije župe Preko

             Foklorna skupina Kanica i udruga Luzor-Preko

režija: Milena Dundov

dirigent: Ivo Nižić

 

 

Ponedjeljak, 7. travnja  2014.

Župna crkva sv. Petra, Ivanić Grad, u 19,30 sati

 

MUKA GORKA GOSPODINA..., koncert

       (Dalmacija, Podravina i Međimurje, Dalmatinska zagora i Hercegovina,

         Sjeverozapadna Hrvatska, Slavonija i Baranja)

 

izvodi: Ansambl narodnih plesova i pjesama LADO

umjetnički voditelj: Ivan Ivančan, ml.

glazbeni voditelj: Dražen Kurilovčan

dirigenti: Joško Ćaleta, Dražen Kurilovčan

 

Subota, 12. travnja 2014.

Crkva BDM Kraljice apostolaTrg dr. Franje Tuđmana 10, Zaprešić, 20,00 sati

 

TUŽNI GLASI ZE SEH STRAN…

- kipec kajkavskih korizmenih pjesama iz Posavine, Podravine, Međimurja, Zagrebačkog polja, Prigorja i Hrvatskog zagorja

 

izvode:

FA Vrapčanci (Vrapče), voditelj Josip Živković

Župni zbor Župe BDM Kraljice apostola (Zaprešić), voditeljica Klara Kihak

KUD Kupljenovo (Kupljenovo), voditelj Ivica Ivanković

KUD Ogranak seljačke sloge (Posavski Bregi), voditeljica Martina Sraka

KUD Orač (Demerje), voditelj Goran Vašarević

IPS Tetice (Demerje), voditeljica Jasenka Miholić Rukavina

 

orgulje: Tomislav Habulin

              Klara Kihak

autorski odabir: Ivica Ivanković, prof.

organizacija: mons. Antun Sente ml., p. Vinko Sudar, KUD Kupljenovo

 

 

Utorak, 22. travnja 2014.

Crkva Uznesenja BDM, Resnik, u 20,00 sati

 

Josip Magdić: JEZUŠEV KRIŽNI PUT, oratorij, opus 250

tekst: prof. dr. Stjepan Pepeljnjak

 

Marko Bertić: LUX AETERNA

 

izvode: Anabela Barić, sopran

David Šeb, bariton

Zvonko Novosel, recitator

Komorni zbor Muzičke akademije

Gudački komorni orkestar Muzičke akademije

Puhački ansambl Muzičke akademije

dirigentica: Jasenka Ostojić
U Sarajevu je od 30. svibnja do 1.lipnja 2008. održan znanstveni skup VI. Međunarodni simpozija Muka kao nepresušno nadahnuće kulture - Pasionska baština Bosne i Hercegovine, a u organizaciji udruge Pasionska baština iz Zagreba, HKD-a Napredak u Sarajevu, Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu i Udruge đaka franjevačke klasične gimnazije Visoko iz Zagreba.

Jozo Čikeš:  GLAGOLJAŠKO PJEVANJE PROGLAŠENO NEMETARIJALNIM KULTURNIM DOBROMUDRUGA PASIONSKA BAŠTINA,
Zagreb, Hrvatska

NATJEČAJ

za skladbu nadahnutu pasionskim sadržajem

Pasionska baština, Zagreb raspisuje Natječaj za novu skladbu nadahnutu pasionskim sadržajima, koja može biti pisana za komorni sastav, komorni orkestar, simfonijski orkestar, zbor te za sole, zbor i orkestar, čiji sastav ne smije pelaziti predeset izvođača.
Skladba ne može trajati manje od 15 minuta.

Zadnji rok predaje skladbe preporučenom pošiljkom je 1. ožujka 2014. godine na adresu: Pasionska baština, Barutanski breg 20, 10000 Zagreb (tel. 2421-537, mob. 091/526-5364).

Ocijenjivački sud Pasionske baštine objaviti će rezultate Natječaja 05. travnja 2014., dodjelivši prvu, drugu i treću nagradu.VI. TRIENALNI NATJEČAJ 

PASIONSKA BAŠTINA I DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA

raspisuju natječaj za književno djelo na temu Muke Kristove
ili na temu široko shvaćene općeljudske muke. 

Prosudbeno povjerenstvo koje će imenovati Društvo hrvatskih
književnika i Pasionska baština, nakon pregleda pristiglih
radova, izabrat će one koje će predložiti za tri nagrade.

Sve tri nagrade (novčane) podrazumijevaju pravo organizatora natječaja da nagrađena djela objavi. U obzir dolaze do sada neobjavljena književna djela, i to:
roman, veća pripovijetka, drama, poema, te zbirka stihova. 

Radove u 3 primjerka i priloženu adresu pošaljite na:

UDRUGA PASIONSKA BAŠTINA,

Barutanski breg 20, 10000 Zagreb

zaključno do 1. veljače  2013. godine.
 

Rezultati će javnosti biti priopćeni

27. ožujka 2013. godine u 12,00 sati

u prostorijama DHK-a.

Rukopisi se ne vraćaju.


 

Rezultati

V. TRIENALNOG NATJEČAJA

za likovno djelo nadahnuto pasionskim sadržajem

 

Prosudbeno povjerenstvo (žiri):

dr. prof. Dino Milinović,

prof. Darko Šnajder i

Ksenija Baronica, pov. umjetnosti

 

odabralo je slijedeće radove koji će biti izloženi na izložbi:

 

HRVATSKI UMJETNICI NA TEMU MUKE

I USKRSNUĆA

24. 3. 2012. u Muzeju Mimara, Rooseveltov trg 5, u u 12,00 sati 
 

1.      Tihomir Bazina. Pieta (Nasloni se na moje grudi)

2.      Željko Bombek: Iz prva ga nije prepoznala

3.      Teo Bilas: Noina arka

4.      Zdenko Jurišić: Križ

       Sv. Franjo

5.      Dora Bratel: Razglednice jedne golubice (2 grafike)

6.      Željko Mucko: Ecce homo

7.      Valentina Šuljić: Božji pečat

8.      Mario Tomas: Ribar

9.      Robert Đaković: Put istine i život

10.  Ivana Gagić Kičinbači: Kripta

11.  Milun Garčević: Uskrsnuće

12.  Leila Michieli-Vojvoda: Danas

13.  Ivica Tomičić-Tajnikov: Otajstvo žalosno

14.  Zvonimir Gračan: Memento

15.  Dino Topolnjak: Od 6. do 9. ure

16.  Tanja Pečanić: Iz tame

17.  Zvonimir Vila: Križni put

18.  Robert Mijalić: Raspelo

19.  Željko Palčić: Križni put

     Posljednja večera

20.  Lili Gluić: Glava umrlog Krista

21.  Želimir Hladnik: Kalvarija

           Isus prima na se Križ

22.  Silvester Ninić: Šimun Cirenac

23.  Iris Bondora Dvornik: Pod križem

24.  Vjera Reiser: Oplakivanje

25.  Stjepko Rupčić: Isus pada pod križem

26.  Mirela Brescher: Pleter

27.  Petra Balekć: Ponovno rođenje

28.  Ana Ruža Pavek: Ruka prosjakinje

29.  Tomislav Kršnjavi: Isusa pribijaju na križ

30.  Linda Milić Kršnjavi: Isusa skidaju sa Križa

31.  Krešimir Katušić: Bez naziva

32.  Igor Lenart: Taktilna molitva

33.  Petar Ujević: Posljednja večera

34.  Zlatko Čular: Treći dan

     Molitva

35.  Josip Mijić: Uskrsnuće

36.  Dragana Vučković: Vukovarska patnja I. i II.

37.  Bernard Teklić: Misaoni horizonti

38.  Mirta Savani Profeta: Golgota

39.  Mladen Rajn: Krist na križu

40.  Sunčica Travaš: Raspeće

41.   Petar Bunić: Inverzija grijeha

42.  Karina Sladović: Za naše grijehe njega probodoše

43.  Vesna Šmigavec Gregurić: Sara

44.  Dinko Ilić RoRoler: Čipka raspela

45.  Maja Vidović: Krvi Kristova….

46.  Ivo Lončar: Pieta

47.  Tomislav Buntak: Uskrsnuće

48.  Dijana Iva Sesartić: Molitva – put križa I.


8. MEĐUNARODNO-ZNANSTVENI SIMPOZIJ
Muka kao nepresušno nadahnuće kulture -
PASIONSKA BAŠTINA BUNJEVACA I ŠOKACA,
Sombor, svibanj 2012. god.

Pasionska baština Zagreb nastavlja sa svojim bienalnim simpozijima na temu odraza Muke i Uskrsnuća Kristova u hrvatskoj kulturi, u ovom slučaju u kulturi Bunjevaca i Šokaca, a dotaknut ćemo i pasionske sadržaje Gradišćanskih Hrvata Mađarske i Austrije.

Predmet našeg bavljenja biti će kao i do sada, pasija u književnosti, glazbi, likovnosti i pučkom stvaralaštvu, kao i povijesne, filozofske i teološke refleksije istaknutih pojedinaca iz navedenih prostora o temi pasije. Misao vodilja svih naših simpozija jest uvjerenje da je „Muka i Uskrsnuće nepresušno nadahnuće kulture“ i danas.

Simpozij organiziramo u suradnji s Udrugom „Urbani Šokci“ iz Somobra.

Prijave s radnim naslovom Vašeg predavnaja možete dostaviti najkasnije do 31. 12.2011. god., a za moguća pitanja stojimo Vam na raspolaganju na slijedećim adresama:

Pasionska baština, Barutanski breg 20, Zagreb
jozo.cikes@zg.t-com.hr, dijana.hrebak@zg.t-com.hr,
tel. 01/2421-537, 091/526-5364 i

Urbani Šokci, Matije Gupca 19, 25000 Sombor
tel. 00381 25/436-486, 00381 62 242102.

Predsjednik Udruge Pasionska baština
mr. Jozo ČikešDarko Žubrinić:

Kontakt: Udruga Pasionska baština
Barutanski breg 20, 10000 Zagreb
Hrvatska (Croatia)

e-mail: jozo.cikes@zg.t-com.hr
tel.: + 385 1 24 21 537,
mobitel: 091 52 65 364


Izdanja udruge Pasionska baština:


 


Glagoljaško pjevanje i pasionska baština u Hrvatskoj:

www.pasionska-bastina.com


Povijest hrvatske glazbe