IV. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ

Muka kao nepresušno nadahnuće kulture

Vukovar

kao paradigma Muke

22. - 25. travnja 2004.

Detaljan raspored (na hrvatskom i francuskom): [PDF]

Sudionici simpozija:

 1. mr. Branka Balen:
 2. Motivi Muke na slikama franjevačkog samostana u Iloku (18. i 19. st.)

 3. dr. Ivan Balta:
 4. Vukovarske trauma na civilizacijskim razmeđima

 5. mr. Branka Ban:
 6. U traganju za glazbenim izvorima.

  Nema skrivanja identiteta, untoč svemu - povijest je recepcija izvora.

 7. Mato Batorović:
 8. Korizmeni običaji u Iloku

 9. dr. Anica Bilić:
 10. Fra Mladen Barbarić između historiografije i fikcije (1873.-1936.)

 11. ak. Josip Bratulić:
 12. Mihalićeve propovijedi za Korizmu 1823. god.

 13. dr. Georges-Marie Chenu:
 14. Mučeništvo Vukovara - upozorenje za budućnost

 15. dr. Sanja Cvetnić:
 16. Raspeće Leandra Bassana

 17. dr. Darija Damjanović:
 18. Srijemski mučenici u svijetu arheološke građe

 19. dr. Bonaventura Duda:
 20. Vukovarski dani rata i ljubavi -

  iz zapisa vukovarskih franjevaca

 21. dr. Vladimir Dugalić:
 22. Pravo na obranu u svijetu današnjeg terorizma

 23. dr. Gorana Dolinar:
 24. Lekcionar Marijana Lanasovića i glazba

 25. mr. Marina Gantar:
 26. Ispis patnje Vukovara u Fabrijevom romanu "Smrt Vronskog"

 27. dr. Marck Gidara
 28. dr. Rudolf Grulich:
 29. Domovinski rat očima Njemačke

 30. Miroslava Hadžihusejnović-Valašek:
 31. Pasionski napjevi Srijema i Baranje

 32. Mirko Kovačić:
 33. Komunističke žrtve Vukovara

 34. dr. Franc Križnar:
 35. Škofjeloški pasion

 36. mr. Milica Lukić:
 37. Ćirilometodska baština u Glasniku biskupije

  djakovačke i srijemske od 1874. do 1900. godine.

 38. dr. Branimir Lukšić:
 39. Vukovar i Konvencija o genocidu iz 1948. god.

 40. prof. Ružica Marić:
 41. Dvorac Eltz- simbol povratka i obnove nakon

  izvršenog kulturocida 1991. god.

 42. dr. Ivan Markešić:
 43. Ljubav prema nacionalnom kao pasija

 44. dr. Tihomil Maštrović:
 45. Križ moje braće

  (Ratna proza Ivice-Đovanija Matešića Jeremije)

 46. dr. Vine Mihaljević:
 47. Socioreligijski osvrt na Vukovar kao paradigmu Muke

 48. dr. Hrvojka Mihanović-Salopek:
 49. "Vukovarske elegije" Nevenke Nekić

 50. mr. Dino Milinović:
 51. Relikvija Svetog križa:

  Najdragocijeniji simbol Muke iz riznice Zagrebačke katedrale

 52. dr. Milorad Nikčević:
 53. Paradigma muke Vukovara i Dubrovnika

  u apokaliptičnim vizijama suvremenih crnogorskih umjetnika

 54. dr. Rozina Palić Jelavić:
 55. Novo glazbeno stvaralaštvo na temu Domovinskog rata

 56. prof. Mladen Pejaković:
 57. Ljepota križa

 58. dr. Ana Pintarić:
 59. Vukovarsko djetinstvo s. Mariangele Žigrić

 60. dr. Frano Prcela:
 61. Praštanje: Nastavak muke ili početak uskrsnuća?

 62. dr. Ivica Raguž:
 63. Patnja - pobožnost teologije

  (kršćanski pluralni pristup patnji)

 64. dr. Adalbert Rebić:
 65. Biblijsko-teološka analiza progonstva

 66. dr. Mirjana Repanić-Braun:
 67. Autor vukovarske slike "Večera u Emausu" Paulus iz Pečuha -

  o njegovom identitetu i autorstvu slike "Raspeti Krist s Marijom Magdalenom" u crkvi Milosrdne braće u Pečuhu

 68. mr. Jelena Rudež:
 69. Hrvatska lirika i Domovinski rat

 70. ak. Ante Stamać:
 71. Siniša Glavašević kao Kristov sljedbenik

 72. dr. Ivan Šaško:
 73. Kršćanska liturgija i žrtva - povijesnost i obrednost

 74. fra Zlatko Špehar:
 75. Sv. Bono mučenik rimski i vukovarski -

  mučeništvo i mučenici Vukovara

 76. dr. Drago Štambuk:
 77. Pad i uspon Vukovara

  Samo ono što ne prestaje boljeti, ostaje u sjećanju

 78. fra Božo Vuleta:
 79. Ophođenje žrtve s posljedicama zla i njegovim počiniteljima

  (Pristup tematici Franjevačkog institute za kulturu mira)

 80. dr. Antonija Zaradija Kiš:

Martinsko uskrsnuće istočne Slavonije


Pasionska Baština