Od glagoljičke početnice Jurja Slovinca do Regule sv. Benedikta

Darko Žubrinić, 2009.

Juraj Slovinac i njegova Glagoljaška početnica za djecu iz oko 1400.

Juraj Slovinac - profesor na pariškoj Sorboni, Istud alphabetum est Chrawaticum, glagoljaški biskupi, Istria eadem patria Chrawati, Jurjeva tablica slova i brojaka, jat, spojenice, kratice, brojevi, glagoljaški Očenaš, pjevanje, vježbanje

Očenaš u prvoj tiskanoj početnici iz godine 1527., bubica

Stara hrvatsko-glagoljička Regula sv. Benedikta iz 14. st.

Pet bisera hrvatsko-glagoljske kulture:

Kronološki popis hrvatskih glagoljičkih dokumenata i spomenika tijekom stoljeća

Hrvatske glagoljičke knjige i rukopisi izvan domovine

Hrvatska glagoljica u knjigama europskih enciklopedista i leksikografa u 16. i 17. st.

Čitanje odabranih tekstova povezanih s hrvatskom glagoljicom

Brzopisna (kurzivna) hrvatska glagoljička baština

Hrvatsko ime pisano glagoljicom od 11. do 17. st.

Hrvatska glagoljička bašćina u Zadru i zadarskom području

Hrvatska glagoljička bašćina u Lici

Hrvatska glagoljička bašćina u Istri

Hrvatsko-glagoljička Biblija

Glagoljaško pjevanje

Glagoljaški izleti

Društvo prijatelja glagoljice (predavanje mons. Jurja Batelje 14. svibnja 2009.), Glagoljaška mladež


 

Mala enciklopdija hrvatske glagoljice

Croatia - its History, Culture and Science