Hrvatsko-glagoljički Očenaš

 

priredio Darko Žubrinić, 2003.

 

Glagoljička početnica Jurja iz Slavonije pisana u Parizu oko 1400.:

Juraj iz Slavonije, Pariz, oko 1400.

 

Otče naš iže jesi na nebesih

sveti se ime Tvoje.

Pridi cesarstvo Tvoje

budi volja Tvoja

jako na nebu i na zemlji.

Hlib naš vsedanji daj nam ga danas

i otpusti nam dlgi naše

jakože i mi otpuščaem dlge dlžnikom našim.

I ne vavedi nas v napast

na izbavi nas od neprijazni.

 Zapis Jurja Slovinca oko 1400.


Hrvojev misal, 1404.:

Zahvaljujem Gradskoj knjižnici Vukovar na susretljivosti (2007.)

 Novaljanski misal iz 1474., crnim slovima započinje glagoljaški Očenaš (f. 122 recto, lijevi stupac): 

Oče naš iže es-
i na nebesih svetis-
e ime tvoe, pri-
...

S lijeva je ostao prazan prostor za inicijal. Fotografirao Ivan Ferenčak.


 

Prvotisak misala iz 1483.:

Hrvatski prvotisak misala iz 1483,

Fotografija očenaša iz pretiska hrvatskog prvotiska iz 1483.

Glagoljaški očenaš iz primjerka hrvatskog prvotiska koji se čuva u Knjižnici HAZU u Zagrebu

 


 

Glagoljička početnica iz godine 1527.:

Glagoljska početnica, 1527.

 


 

Glagoljički misal MR 180, 15. st., Metropolitana Zagreb

Hrvatski glagoljski misal iz 15. st.

Još neke stranice iz glagoljičkog misala MR 180
Zahvaljujem vlč. g. Vladimiru Magiću, ravnatelju Metropolitane u Zagrebu, na susretljivosti i dopuštenju da se na ovom webu
reproduciraju stranice iz misala MR 180

 Glagoljički zbornik iz 1375. godine, pohranjen u Parizu (Bibliotheque Nationale, Slave 73), ima posebno mjesto među hrvatskim glagoljičkim spomenicima (jedini rukopisni "liber horarum"). Izdvaja se od ostalih hrvatskih glagoljičkih spomenika i po tome što ima dva teksta Očenaša: jedan među liturgijskim molitvama (f. 137v) koji se pripisuje ruci glavnoga pisca, Gregorija Borislavića, a drugi u misalskom dijelu - u Kanonu mise (f. 219r) i pripisuje se darovitom pisaru Stipanu. Oba se teksta razlikuju međusobno, a tekst Gregorija Borislavića razlikuje se od svih tekstova Očenaša u dosad poznatim hrvatskoglagoljičkim spomenicima, i to dvjema ključnim leksičkim pojedinostima - riječima "kraljevstvo" i "kruh" u zazivima. Time je dobiven odgovor na pitanje kad se u hrvatskom glagoljičkom Očenašu javljaju riječi "kraljevstvo" i "kruh". Izvor Anica Nazor. Izvor fotografije [Hrvatski očenaši u glagoljskim rukopisima] .


Oxfordski brevijar-misal je hrvatska glagoljička knjiga pisana u 14./15. st. Čuva se u Bodleian Library u Oxfordu, Ms. Canon. lit. 172. Primijetite kako glagoljička slova vise na crtovlju kao rublje na užetu. Izvor fotografije [Hrvatski očenaši u glagoljskim rukopisima]. Primijetite vodoravne linije koje je glagoljaški pisac unaprijed ucrtao, a glagoljička slova vise s tih linija kao rublje na užetu. Više o tome vidi u članku Karakteristike hrvatske glagoljice.

 • Hrvatski Očenaši u glagoljičkim rukopisima
  1. Najstariji hrvatskoglagoljički misal (14. st.), Vatikan
  2. Misal kneza Novaka (1368.), Bečka nacionalna knjižnica, Austrija
  3. Pariški zbornik (1375.), Bibliotheque Nationale, Paris
  4. Kopenhagenski misal (14. st.), Det Kongelige Bibliothek, Kopenhagen, Danska
  5. Oxfordski misal-brevijar (14.-15. st.), Bodleian Library, Oxford, Velika Britanija
  6. Berlinski misal (1402.), Stattsbibliothek, Berlin, Njemačka
  7. Misal Hrvoja Vukčića Hrvatinića (oko 1404.), Topkapi Sarayi - knjižnica turskih sultana, Carigrad, Turska
  8. Ročki misal (15. st.), Nacionalna knjižnica u Beču, Austrija
  9. Vatikanski misal (1435.), Apostolksa knjižnica u Vatikanu
  10. Bribirski misal (15. st.), Arhiv HAZU
  11. Prvi Vrbnički misal (1456.), Vrbnik
  12. Drugi Vrbnički misal (1462.), Vrbnik
  13. Misal MR 180 (15. st.), Metropolitanska knjižnica, Zagreb
  14. Ljubljanski misal 164a/2 (15. st.), Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Slovenija
  15. Ljubljanski misal 162a/2 (15. st.), Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Slovenija
  16. Kopitarev liturgijski zbornik (15. st.), Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Slovenija
  17. Oxfordski misal (15. st.), Bodleian Library, Oxford, Velika Britanija
  18. Fragment misala (15. st.), Petrovgrad, Ruska nacionalna biblioteka, Rusija

  Đurđica Ivanišević: Očenaš iz Hrvatske, TEOVIZIJA, Zagreb, 1996., ISBN 953-6172-35-6 (vidi str. 211 i dalje, prilog akademika Anice Nazor: Glagoljski Očenaš)


  


Početak glagoljaškog Očenaša iz Vrbničkog I. misala iz godine 1456. (fotografirao Ivan Ferenčak)
Početak glagoljaškog Očenaša iz fragmenta hrvatskog glagoljičkog brevijara iz 15. st.,
koji se čuva u Beričićevoj zbirci u Ruskoj nacionalnoj knjižnici u Petrovgradu.
Početak glagoljaškog Očenaša u Beramskom misalu iz 1450.; čuva se
u NUK u Ljubljani (NUK = Nacionalna in univerzitetna knjižnica)Početak glagoljaškog očenaša u Ročkom misalu iz 1421.;
čuva se u Austrijskoj nacionalnoj knjižnici u Beču


 

Oče

 

naš

 

koji

 

jesi

 

na

 

nebesima...

Očenaš za gluheHrvatsko-kajkavski Očenaš

Društvo prijatelja glagoljice