Nikola Tesla (1856.-1943.)

Selected articles and lectures by Darko Žubrinić

Darko  Žubrinić, 2023.
  • Teslin centar (Tesla Experience Center) u Karlovcu, predavanje 24. srpnja 2023., [PDF] (spremite PDF na svoj laptop i učitajte ga zatim uz pomoć Adobe Acrobat Readera, koji treba biti instaliran). Predavanje je održano povodom 150. obljetnice Teslina maturiranja na Višoj Realki u Karlovcu 24. srpnja 1873.
  • Nikola Tesla - Moji pronalasci (Znanje d.o.o., Zagreb 2015.) - kritički prikaz

 Croatian Science

Croatia, its History, Culture and Science