Glagoljički dokumenti s otoka Zlarina

Mirna Lipovac i Darko Žubrinić, 2017.

Ante Šupuk u svojem značajnom djelu Šibenski glagoljski spomenici objavljenom godine 1957., spominje da su glagoljicu širili naročito redovnici trećoredci glagoljaši, koji su od 1463. djelovali u Prviću, u Sustipancu od 1511., te upravljali župama u Prvić-Luci, Šepurinama i Kaprijama. Iz šibenske okolice je sačuvan veći broj privatnopravnih dokumenata pisanih kurzivnom glagoljicom:

 • Murter 51 isprava
 • Zlarin 47
 • Tisno 42
 • Prvić-Luka i Šepurine 36
 • Jezera 30
 • Betina 9
 • Tribunj 9
 • Žirje 4
 • Krapanj 3
 • Primošten 3
 • Rogoznica 1
 • Pirovac 2.
Sve je te isprave skupio i sredio don Krsto Stošić, poznavatelj glagoljice i šibenskih starina, te ih pohranio u Gradskom muzeju u Šibeniku.


Otok Zlarin s istoimenim mjestom. Foto Ninka Sulimanović.

Župna crkva Uznesenja B.N. Marije u Zlarinu

U knjižici [Bjažić, Dean], spominje se da je Zlarinska župa, osnovana godine 1602., bila glagoljaška skroz do 1965. (kada je na II. Vatikanskom Saboru donesena odluka o uvodjenju narodnih jezika i latinice u liturgiju), t.j. tijekom barem četiri i pol stoljeća.

Statut svete Marije u Zlarinu iz godine 1456., pisan je glagoljicom (izvor). Bilo bi od interesa doznati gdje se čuva.  Oporuka Frane Jurjeva pisana kurzivnom (brzopisnom) glagoljicom u Zlarinu godine 1675.
od Zlarina


Prijepis Ante Šupuka koji se, kao i izvornik, čuva u Muzeju grada Šibenika, objavljen je u monografiji [Šupuk]
Rowing competition in the town of Zlarin on the island of Zlarin arround 1900, near the city of Šibenik on Croatian coast.
Zlarin is also known for coral hunting and production of fantastic coral jewelry.
The nearby island of Krapanj is famous for coral and sponge hunting.


Dom obitelji Anthony Maglice, poznatog po proizvodnji maglite lampica u SAD-u. Zlarin. Foto Ninka Sulimanović.


Izvori:

 • Ante Šupuk: Šibenski glagoljski spomenici, JAZU, Zagreb 1957.
 • Slavko Bjažić, Ante Dean, Vesna Parun: Zlarin, kratka povijest i rječnik, na hrvatskom i engleskom, Prometej, Zagreb 2002.
 • Grupa autora: Povijest i tradicije otoka Zlarina, Zavod za istraživanje folklora, Zagreb 1982.
 • Zorica Rajković: Običaji otoka Zlarina
 • Turistička zajednica Zlarin
 • Koralji Zlarinka
 • Vesna Parun
 • Ivana Kukić Rukavina: Mladen Bjažić – nepatvoreno bogatstvo djetinjstva [PDF]
 • Zlarin Google map
Video zapisci:


Glagoljički brzopis

Mala enciklopedija hrvatske glagoljice

Croatia, its History, Culture and Science