Branko Fučić (1920.-1999.)

Biografija

Branko Fučić istaknuti je hrvatski znanstvenik istarskog kraja, kvarnerskog primorja i otoka, Gorskoga kotara, širega zadarskog i drugih područja Hrvatske te Bosne i Hercegovine, koji je velik dio života te znanstvenoga i umjetničkog rada posvetio temama iz povijesti umjetnosti, slavistike, arheologije, etnologije, književnosti (alias Toni Tinov) i dr. Rođen je u selu Bogovići na otoku Krku 8. rujna 1920. godine.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1944. godine skupinu predmeta: povijest umjetnosti i kulture s klasičnom arheologijom, hrvatsku povijest te opću povijest i talijanski jezik. Godine 1965. doktorirao je pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani disertacijom "Srednjovjekovno zidno slikarstvo u Istri".

Branko Fučić prigodom izrade grbova istarskih gradova. Izvor [Žgaljić].

Bio je redovni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu i dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti u Ljubljani.

Autor je i koautor brojnih djela:

  • Istarske freske
  • Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog
    kršćanstva
  • Glagoljski natpisi
  • Apsyrtides
  • Vincent iz Kastva
  • Terra incognita i dr.

Za znanstveni i stručni rad na polju hrvatske povijesti umjetnosti, kulture i glagolizma dobio je brojna priznanja i nagrade.

Branko Fučić istražuje glagoljske natpise. Izvor [Žgaljić].

Papa Ivan Pavao II. proglasio ga je Vitezom komendatorom reda sv. Grgura Velikog (Eques commendator Ordinis Sancti Gregorii Magni), a Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu počasnim doktorom teologije. Za Glagoljske natpise i ukupan rad na polju srednjovjekovnoga zidnog slikarstva, ikonografije i epigrafike uručena mu je 1985. prestižna Herderova nagrada Bečkog sveučilišta.

Branko Fučić u jednoj od istarskih crkava. Izvor [Žgaljić].

Branko Fučić preminuo je u nedjelju, 31. siječnja 1999. godine u Rijeci, a pokopan je po vlastitoj želji na starom groblju sv. Apolinara u dubašljanskom polju.

Biography of Branko Fučić


Zahvaljujem g. Tomislavu Galoviću s Filozofskog fakulteta u Zagrebu na poslanoj biografiji. Ona je priređena u povodu trodnevnog Međunarodnog znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića, održanog u Malinskoj početkom godine 2009., kao dio Rasporeda rada i knjige sažetaka [PDF 2.4 MB]. Zahvaljujem i njegovu detaljnom prikazu života i rada Branka Fučića. Također zahvaljujem na članku Fučićevi rani tekstovi [PDF]. Zahvaljujem prof. Orietti Lubiani na fotografijama iz knjige [Žgaljić].


Primjerak knjižice Glagoljski brevijar Vida Omišljanina, koji je napisao akademik Branko Fučić, darovan je papi Ivanu Pavlu II. dne 5. lipnja 2003. prigodom njegova stotog apostolskog putovanja, sletjevši u Hrvatsku na omišaljsku zrakoplovnu luku na otoku Krku. Isti Papa proglasio ga je dvadeset godina ranije (1983.) vitezom Kommendatorom reda sv. Grgura Velikog. Vidi [Galović, str. 221].


Izvori

Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića, Malinska 2009.

Izložba glagoljice u Sveučilišnoj knjižnici u Rijeci

Brevijar Vida Omišljanina 1369., Branko Fučić

Hrvatski biografski leksikon, svezak IV., natuknica Branko Fučić, Leksikografski zavod, Zagreb 1998.Video i audio zapisi

Predavanje Branka Fučića održano 3. rujna 1992. u Bermu u Istri (video)

Branko Fučić govori na otvaranju izložbe Krčke gromače Petra Trinajstića (video)

Kako čitamo grad: Branko Fučić (Petar Trinajstić, 31. 1. 2019., video)

Branko Fučić: "Terra incognita" / "Fraške" (audio)

Video-biografija Branka Fučića, 2:25 - 4:17


Tekst Branka Fučića o brabonjcima

Odabrani radovi Branka Fučića

Croatian Glagolitic Culture in Istria

Mala enciklopedija hrvatske glagoljice


Croatia - its History, Culture and Science