Branko Fučić (1920.-1999.)

Biografija

Branko Fučić istaknuti je hrvatski znanstvenik istarskog kraja, kvarnerskog primorja i otoka, Gorskoga kotara, širega zadarskog i drugih područja Hrvatske te Bosne i Hercegovine, koji je velik dio života te znanstvenoga i umjetničkog rada posvetio temama iz povijesti umjetnosti, slavistike, arheologije, etnologije, književnosti (alias Toni Tinov) i dr. Rođen je u selu Bogovići na otoku Krku 8. rujna 1920. godine.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1944. godine skupinu predmeta: povijest umjetnosti i kulture s klasičnom arheologijom, hrvatsku povijest te opću povijest i talijanski jezik. Godine 1965. doktorirao je pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani disertacijom "Srednjovjekovno zidno slikarstvo u Istri".

Branko Fučić prigodom izrade grbova istarskih gradova. Izvor [Žgaljić].

Bio je redovni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu i dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti u Ljubljani.

Autor je i koautor brojnih djela:

  • Istarske freske
  • Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog
    kršćanstva
  • Glagoljski natpisi
  • Apsyrtides
  • Vincent iz Kastva
  • Terra incognita i dr.

Za znanstveni i stručni rad na polju hrvatske povijesti umjetnosti, kulture i glagolizma dobio je brojna priznanja i nagrade.

Branko Fučić istražuje glagoljske natpise. Izvor [Žgaljić].

Papa Ivan Pavao II. proglasio ga je Vitezom komendatorom reda sv. Grgura Velikog (Eques commendator Ordinis Sancti Gregorii Magni), a Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu počasnim doktorom teologije. Za Glagoljske natpise i ukupan rad na polju srednjovjekovnoga zidnog slikarstva, ikonografije i epigrafike uručena mu je 1985. prestižna Herderova nagrada Bečkog sveučilišta.

Branko Fučić u jednoj od istarskih crkava. Izvor [Žgaljić].

Branko Fučić preminuo je u nedjelju, 31. siječnja 1999. godine u Rijeci, a pokopan je po vlastitoj želji na starom groblju sv. Apolinara u dubašljanskom polju.

Biography of Branko Fučić


Zahvaljujem g. Tomislavu Galoviću s Filozofskog fakulteta u Zagrebu na poslanoj biografiji. Ona je priređena u povodu trodnevnog Međunarodnog znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića, održanog u Malinskoj početkom godine 2009., kao dio Rasporeda rada i knjige sažetaka [PDF 2.4 MB]. Zahvaljujem i njegovu detaljnom prikazu života i rada Branka Fučića. Također zahvaljujem na članku Fučićevi rani tekstovi [PDF]. Zahvaljujem prof. Orietti Lubiani na fotografijama iz knjige [Žgaljić].


Primjerak knjižice Glagoljski brevijar Vida Omišljanina, koji je napisao akademik Branko Fučić, darovan je papi Ivanu Pavlu II. dne 5. lipnja 2003. prigodom njegova stotog apostolskog putovanja, sletjevši u Hrvatsku na omišaljsku zrakoplovnu luku na otoku Krku. Isti Papa proglasio ga je dvadeset godina ranije (1983.) vitezom Kommendatorom reda sv. Grgura Velikog. Vidi [Galović, str. 221].


Izvori

Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića, Malinska 2009.

Izložba glagoljice u Sveučilišnoj knjižnici u Rijeci

Brevijar Vida Omišljanina 1369., Branko Fučić

Hrvatski biografski leksikon, svezak IV., natuknica Branko Fučić, Leksikografski zavod, Zagreb 1998.

Branko Fučić govori na otvaranju izložbe Krčke gromače Petra Trinajstića (video)

Video-biografija Branka Fučića, 2:25 - 4:17

Tekst Branka Fučića o brabonjcima

Odabrani radovi Branka Fučića

Croatian Glagolitic Culture in Istria

Mala enciklopedija hrvatske glagoljice


Croatia - its History, Culture and Science