Tečaj glagoljice u Duhovnom centru sestara milosrdanica u Lužnici


Tečaj glagoljice u 4 termina po 2x45 min. u Lužnici (Duhovni centar sestara milosrdnica), s. Berislava, s. Elizabeta (ravnateljica Ženske srednje škole u Gundulićevoj ulici, akademska prof. orgulja)


1. dan

Međusobno upoznavanje polaznika tečaja - svaki kratko o sebi. Podijeliti fotokopirane materijale.
kratko u Jurju Slovincu, mons. Juraj Batelja održao 1. listopada 2010. svečanu misu zadušnicu za Jurja Slovinca u Zagrebačkoj katedrali. Upoznavanje Jurjeve tablice glagoljice. Izvornik je putem računala projiciran na platno. Istud alphabetum est chrawaticum. Ispisivanje na školsku ploču.

Kredom i ravnalom povučene su četiri vodoravne linije, na kojima slova vise kao rublje na užetu: 9+9+9+6. Uz svaki grafem su dana tri podataka: čitanje, brojčana vrijednost i naziv slova (sricanje). Mnemotehnička poruka prvog retka tablice (ja, koji slova znam, govorim da je dobro žvijeti na zemlji).

Grafička sličnost grupa slova:

VIDI, TRDO, ŽIVITE, LJUDI (kapica na TRDO) i DOBRO,
GLAGOLE i HIR (kosi kut s dva ili jednim okom), pa i KAKO - pišemo slično kao broj 4
ON i UK,

CI kao udica, ON kao osti, ŠA kao češljić, ŠĆA kao češljić na kvadratiću, ČRV kao zatvoreni ŠĆA.
Slovo JE u dvije inačice za j i đ. ZELO gleda na lijevu stranu (na to me je upozorio jedan učenik iz Vukovara). Ritmizirano čitanje u grupama od tri grafema.

Neke brojčane vrijednost mogu se pamtiti mnemotehnički: LJUDI = 50, ON = 80

Jedan školski sat obuhvatio je prva dva retka tablice (9+9 slova).

Za vrijeme pauze održana je izložba glagoljičkih knjiga iz zbirke Kezele, lokalna televizija.

U prvih 30 min. drugog školskog sata obrađena su zadnja dva retka tablice (9+6 slova).
Domaća zadaća: ime i prezime, očenaš, Zdravo Marija, Apostolsko vjerovanje,
napisati glagoljicom neku omiljenu pjesmu ili misao.

Stjepan Bahert: Bašćanska ploča, Črnčić, Stjepan Ivšić, prvotisak 1483.


2. dan

Podijeliti fotokopirane materijale: visina slova 2.5 (čak i tiskane knjige, na pr. Brozićev brevijar - foto.) do 3 mm.

Glagoljičke spojenice (TV, TVO, OT, KO, ML, LJUDI, LJUBAV, PR, SO, IL, ILI), ZMLJA pokazati spojenice u /lovran/ligature.dvi.
Uporaba JATA

crkvenoslavneski OČE NAŠ IŽE JESI NA NEBESIH (napisati cijeli očenaš glagoljicom, pogledati kod Jurja i u početnici 1527., Oxfordski zbornik, Berlislavićev zbornik - kraljevstvo, kruh)

Lomljene ligature Blaža Baromića

Kratice: I, IS, B, BG, R IS UČ S  (reče Isus učenikom svojim) PRVOTISAK

Stjepan Bahert: Ja, dom Bare Pifrovic, to pisah krvaski, curilicu i latinski...(knjige naučija, amen 3x - latinicom, hrvatskom ćirilicom i glagoljicom), et04.html


3. dan

Sricanje glagoljičkih slova po Jurju (prikazati stranicu). Ritmizirano.

... SVETAGO DUHA, S SVOJEJU BRATIJU S DEVETIJU, OBLADAJUĆAGO VSU KRAJINU,

VJERUJU V JEDINAGO BOGA (papa Ivan Pavao II., jedinogo), 

GODINA JEST NAM JUŽE OT SNA VSTATI, glagoljaško pjevanje

ZDRAVA MARIE (milosti plna, Gospod s toboju, blagoslovljena Ti v ženah i blagoslovljen plod utrobe tvoje Is.) 1527. novih.html

Apostolsko vjerovanje kod Jurja Slovinca
Domaća zadaća - prepisati

Glagoljiči brojevi, 11,.., 19 (jedan-na-dest = 1+10, odinacat, jednact, jednašće, drei+zehn, thirteen=three+teen), 20, 21, 1288., 1483. (kolofon u novih.html), 1527., 2010.

Inicijali: tiskani A, B (Vrbnički misal 1562.), V (Dabarski brevijar), R (Roistvo sv. Agati, Illirico 6), Ž (Žena u Hrvojevu misalu, s. Agnezija Pantelić)

Juraj - stranica s popisom glagoljaških biskupija.
Paval Dijak is Krbava - pogledati i broj 5 (kao 4!) - usporediti s 5000 iznad JAT

Juraj je bio ispovjednik (penitencijar) u ženskom benediktinskom samostanu Baumont u Toursu. On sam nije nužno bio benediktinac.


4. dan

Pravilo sv. Benedikta, 4. poglavlje

Šimun Klimantović

knjiga Amir Kapetanović, Dragica Malić, Štrkalj, Hrvatska srednjovjekovna poezija


Hrvatsko ime u glagoljičkim rukopisima

Glagoljica izvan domovine

Glagoljaški izleti

Mala početnica kurzivne glagoljice

Acta croatica

Hrvatska imena pisana glagoljicom


časopis Bašćina br. 11.
Knjižnica HAZU
Arhiv HAZU
Domaća zadaća: Pravilo sv. Benedikta, početak i 4. poglavlje, prepisati glagoljicom, kompletan tekst na suvremenom hrvatskom kod Trogirskih benediktinki)

Stjepan Bahert: InjoštarMala enciklopedija hrvatske glagoljice

Croatia - overview of History, Culture and Science