Matrične transformacije ravnine vizualizirane

Darko Žubrinić
Zavod za primijenjenu matematiku, FER, Zagreb, 2020. (prva inačica 2003.)

U Vašem pregledniku treba biti omogućen JavaScript (preporučam da rabite Chrome). Ako nije omogućen, potražite upute putem Googlea, s upitom "enable javascript". U pripremi članka korišten je MathJax (mrežna inačica LaTeX-a) i Processing. Prikaz je u još razvoju.

Svakoj točki ravnine s koordinatama \((x,y)\) pridružujemo točku druge ravnine s koordinatama \((x',y')\), koje računamo na sljedeći način:

\begin{aligned} x'&= a x + b y\\ y'&= c x + d y. \end{aligned}

Koeficijenti \(a\), \(b\), \(c\) i \(d\) su unaprijed zadani realni brojevi. Odabiru se po volji, i grupiramo ih u matricu \(\mathbf A\):

\begin{equation} {\mathbf A}= \left[ \begin{matrix} a&b\\ c&d \end{matrix} \right]. \end{equation}

Gornju transformaciju možemo kraće prikazati kao preslikavanje (linearni operator) \(\mathbf{A} : \mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2\) opisano sa $$ v'=\mathbf{A}v, $$

gdje je $$ v=\left[\begin{matrix}x\\y \end{matrix}\right],\quad v'=\left[\begin{matrix}x'\\y' \end{matrix}\right]. $$ U daljnjem ćemo vektore stupce \(v\) označavati s \(v=(x,y)^{\top}\), gdje je \(\top\) operacija transponiranja, kojom redak (x,y) postaje stupac: $$ (x,y)^{\top}=\left[\begin{matrix}x\\y \end{matrix}\right]. $$ (Općenitije, transponiranjem matrice \(\mathbf A\), redci od \(\mathbf A\) postaju redom stupci transponirane matrice \(\mathbf A^{\top}\).)


S obzirom na regularnost matrice \(\mathbf A\) imamo ove dvije mogućnosti.

Primijetite da će slučajnim odabirom svojih četriju koeficijenata matrica \(\mathbf A\) skoro sigurno biti regularna (tj. skoro sigurno će \(\det\mathbf{A}\) biti različita od nula). Točnije, može se pokazati da je vjerojatnost da je slučajnim odabirom četriju matričnih koeficijenata dobivena matrica \(\mathbf A\) regularna (tj. \(\det\mathbf A\) nije nula), jednaka jedan.

Pogledajmo neke specijalne tipove matričnih transformacija ravnine.
Eksponencijalna funkcija matrice i linearni dinamički sustaviGodine 2007. u Zagrebu je pokrenut novi znanstveni časopis iz matematike pod naslovom Operators and Matrices (Operatori i matrice) specijaliziran za područje linearne algebre. Časopis izlazi četiri puta godišnje, a u kratko vrijeme je stekao visoki međunarodni ugled.

Godine 2009. su dvojica hrvatskih matematičara, profesori Krešimir Veselić i Zlatko Drmač, dobili uglednu nagradu Linear Algebra Prize koju dodjeljuje međunarodna znanstvena organizacija SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics)  za značajne radove iz tog područja.


Literatura
  1. Neven Elezović: Linearna algebra, Element, Zagreb
  2. Andreja Aglić, Neven Elezović: Zbirka zadataka iz linearne algebre, Element, Zagreb
  3. Neven Elezović: Kompleksni brojevi, Element, Zagreb
  4. Neven Elezović, Andrea Aglić Aljinović, Darko Žubrinić: Linearna algebra, Element, Zagreb 2020.U prvobitnoj inačici ovog prikaza sudjelovali su 2003. g. Tvrtko Bedeković i Borko Jandras, tada studenti 2. godine FER-a, sa svojim alatima za matrične transformacije ravnine, načinjenim na sugestiju D.Ž. Nažalost, razvoj tehnologije je te alate tijekom godina učinio neupotrebljivim.

Ova je mrežna stranica zrcaljena na Odjelu za matematiku Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Zahvaljujemo prof. dr. Mariu Essertu.Matematika za osnovne i srednje škole

Matematičke šale

History of Croatian science

Školovanje Nikole Tesle u Hrvatskoj