Matematičke IZREKE

Darko Žubrinić, Zagreb (2010.)

Lav Tolstoj (1828.-1910.)

Neki matematičar je rekao da zadovoljstvo leži - ne u otkrivanju istine, nego u njenu traženju.

Platon (428./427. – 348./347. prije Krista)

Najviši oblik misli je u matematici.

Jacques Hadamard (1865.-1963.)

Najkraći put između dviju istina u realnom području vodi preko kompleksnog područja.

Le plus court chemin entre deux vérités dans le domaine réel passe par le domaine complexe.

Vilim Feller (1906.-1970.)

Današnji tisak iznosi primjere javnog mišljenja, a magija statistike
obuhvaća sve faze života do te mjere da čak i mlade djevojke statistički razmatraju svoje šanse za udaju.

Još jučer su praktične stvari današnjice smatrane kao nepraktične, a teorije koje će biti praktične sutra redovito će biti označavane kao bezvrijedne igre za praktičnog čovjeka današnjice.

Istaknuta  osobitost matematike je da se zanima jedino relacijama među nedefiniranim pojmovima.

U svakoj [znanstvenoj] disciplini treba pažljivo razlučiti tri aspekta teorije: (a) formalno logički sadržaj, (b) intuitivnu pozadinu, (c) primjene.

Leonhard Euler (1707.-1783.)

Do dana današnjega matematičaru su uzalud pokušavali naći nekakav red u slijedu prim-brojeva, i ima razloga vjerovati da je to tajna u koju ljudski um nikada neće prodrjeti.

Vladimir Devidé (1925.-2010.)

Matematika ne leži ukopana usred kontinenata egzaktnih znanosti; ona je na njegovim obalama, uz ocean umjetnosti.

Prava je matematika uvijek bila i lijepa, a prava je umjetnost uvijek bila i istinita.

[uz uvođenje pojma grupe]
Sjetimo se da je sličan postupak apstrakcije, samo na "nižem" nivou, kad smo tražili što je zajedničko na pr. skupini od tri kamena, tri čovjeka, tri štapa itd., omogućio stvaranje apstraktnog broja tri.

Hermann Weyl (1885.-1955.)

Pored jezika i glazbe,  matematika je jedna od glavnih manifestaija slobodne stvaralačke snage ljudskoga uma, i univerzalno sredstvo za razumijevanje svijeta uz pomoć teorijskih konstrukcija.


Paul Dirac (1902.-1984.)

Fizikalni zakoni moraju imati matematičku ljepotu.
Physical laws should have mathematical beauty.

James Sylvester (1814.-1897.)

Ne bi li se glazba mogla opisatikao matematika osjećaja, a matematika kao glazba uma?

Danilo Blanuša (1903.-1987.)

Ne samo moćno oružje u borbi za opstanak, matematika je simbol naše intelektualne snage i jamstvo da će se ljudski duh vazda boriti za uzvišene ciljeve.

David Hilbert (1862.-1943.)

Beskonačno! Niti koje drugo pitanje nije nikada toliko duboko dirnulo duh čovjeka.

Matematička znanost je po mojem mišljenju nedjeljiva cjelina, organizam čija je vitalnost uvjetovana povezanošću njenih dijelova.

Karl Friedrich Gauss (1777.-1855.)

Matematika je kraljica znanosti, a teorija brojeva je kraljica matematike.

[iz Gaussova pisma Lobačevskom]
Konačno, prekjučer sam uspio, ne zbog mojih velikih napora, nego milošću Gospodina. Kao iznenadni bljesak munje, zagonetka je riješena. Nisam u stanju reći što je bila nit koja je povezala ono što sam od prije znao s onim što je učinilo moj uspjeh mogućim.

Znadete da pišem sporo. To je uglavnom zato jer nisam zadovoljan sve dok ne kažem što je moguće više sa što je moguće manje riječi, a pisati sažeto oduzimlje mnogo više vremena nego pisati opširno.


Henri Louis Lebesgue (1875.-1941.)

Po mojem mišljenju matematičar - barem dok je matematičar, ne bi se trebao baviti filozofijom. Štoviše, to su mišljenje izrazili i mnogi filozofi.

Augustus DeMorgan (1806.-1871.)

Pokretač matematike nije zaključivanje, nego mašta.

Leopold Kronecker (1823.-1891.)

Cijele je brojeve stvorio dragi Bog, a sve ostalo djelo je čovjeka!

Werner Heisenberg (1901.-1976.)

Ekspert je onaj tko poznaje najgore pogreške u svom području, i kako ih zaobići.

Sofija Kovalevskaya (1851.-1891.)

Nemoguće je biti matematičar, a da nisi u duši i pjesnik.

Karl Weiertrass (1815.-1897.)

Matematičar koji nije pomalo i pjesnik nikada neće biti potpun matematičar.

Arthur Cayley (1821.-1895.)

Kao za sve ostalo tako i za matematičku teoriju: ljepota se može osjetiti, ali ne i objasniti.

Albert Einstein (1879.-1955.)

Znanost bez religije je šepava. Religija bez znanosti je slijepa.

Najljepše što možemo iskusiti jest ono što je tajanstveno. To je vrutak svake prave umjetnosti i znanosti.

Jules Henry Poincaré (1854.-1912.)

Matematičari ne proučavaju objekte, nego samo relacije među objektima.

Znanost je sastavljena od činjenica, kao i kuća od kamenja. Ali, neka hrpa činjenica je znanost ništa više nego što neka hrpa kamenja čini kuću.

Paul R. Halmos (1916.-)

Srž matematike čine konkretni primjeri i konkretni problemi.

Nemoj samo čitati; bori se! postavljaj svoja vlastita pitanja, traži svoje vlastite primjere, otkrij svoje vlastite dokaze. Je li pretpostavka nužna? Je li obrat istinit? Što se događa u specijalnom slučaju? Što je s degeneriranim slučajevima? Gdje dokaz rabi pretpostavke?

Godfrey Harold Hardy (1877.-1947.)

Ljepota je prvi cilj: nema u svijetu stalnog mjesta ružnoj matematici.
Beauty is the first target: There is no permanent place in the world for ugly mathematics.

Jean D'Alambert (1717.-1783.)

Kao za sve ostalo tako i za matematičku teoriju: ljepota se može osjetiti, ali ne i objasniti.

Eric Temple Bell (1883.-1960.)

"Očevidno" je najopasnija riječ u matematici.

Cornelius Lanczos (1893.-1974.)

Većina umjetnosti - kao slikarstvo, kiparstva, glazba, ima emocionalnu privlačnost za široku publiku. To nije slučaj s matematikom; ovu umjetnost mogu cijeniti jedino matematičari.

Sibe Mardešić (1927.)

Entuzijazam nastavnika, i pošten, uljudan i prijateljski odnos prema studentima, bitne su značajke uspješnog poučavanja.

[s matematičkim problemom]
Učini što možeš...


Zdravko Kurnik (1937.-2010.)

Matematika nikad ne vara.

Samo su u matematici računi uvijek čisti.