Bilježnica iz Šćitarjeva pisana glagoljicom od 1524. do 1526.

Darko Žubrinić, 2024.

Ovaj je prilog nastao povodom 500. obljetnice Bilježnice iz Šćitarjeva pisane glagoljicom (1524.-2026.). Temelji se na radu [Ladić-Budeč].


Bilježnica šćitarjevskog župnika pisana od 1524. do 1526. čuva se u Arhivu HAZU u Zagrebu.

Osnovni podatci:
  • sveščić od 28 stranica pisan je brzopisnom glagoljicom (najstariji takav u sjevernoj Hrvatskoj)
  • pronašao ga je Ivan Kukuljević Sakcinski, čuva se u Arhivu HAZU u Zagrebu
  • popis 14 sela i seljana šćitarjevske župe
  • popis prihoda i rashoda
  • imena poreznih obveznika (naturalna, novčana i radna podavanja)
  • jezik teksta je hrvatski, točnije, čakavsko-kajkavski
  • pisac je svećenik, čakavac s hrvatskog juga
  • bilježnica spada u Acta croatica
Imena:
Petr, Jurko, Matii, Šimun, Martin, Štefko, Grgor, Vrban, Andrii, Štefan, Bendik, Fabijan, Antol, Domenkjuš, Blaž, Domitar, Martina, Mihal, Andrejaš, Mikula, Valent, Andreaš, Lacko, Marko, Kelek, Elica (Jelica), Dora, Pavl, Antol, Mihal, Klara, Lovrek, Gregor, Andre, Bert, Bedek, Blažek, Franac, Židek, Juran, Barbara, Ambrek, Roža, Petric, Paval, Štefko, Štefan, Andrei, Domitar, Domenkuš

Prezimena:
Gudac, Šafranić, Kordić, Kelac, Borčić, Štefkov, Perović, Blažinović, Žarko, Šipak, Filić, Kučko, Krhnačić, Tomković, Sandalić, Hržić, Brlović, Rafaić, Tusti, Petrinić, Medvedov, Tušetić, Fabečica, Svorožić, Šoštar, Benešić, Kos, Bek, Guzanić, Emrih, Vrbanović, Cmašić, Emrihović, Vihrić, Raikovica, Hrvat, Piškorić, Vlah, Svibinac, Orešić, Vugrinka, Prasnac, Ivančić, Zlaččić (!), Kudelić, Ivančić, Plavogrivić, Tomšak, Šaronić, Gal, Škrančić, Sasić, Vihrič, Petrović, Juriičkin, Mikušić, Kelčac, Ivanovič, Sklac, Turičin, Hlepčić, Detkonić, Stančačić, Bobković, Deanović, Šulov, Fabečica, Lukač, Kunin, Lucić, Damačić

Popis obiđenih sela u okolici Šćitarjeva


Na zemljovidu je označen smjer kretanja anonimnog svećenika, auktora bilježnice pisane od 1524. do 1526.
Vidi se rijeka Sava, na sjevernoj strani je grad Zagreb, a južno Velika Gorica. Zemljovid izradio T. Kaniški (detalj).

U vrijeme pisanja bilježnice, Črnkovec je po broju stanovnika bio više nego dvostruko veći od župskog središa Šćitarjeva.


Šćitarjevo   (dva načina pisanja)

Otok

Nart

Zablatje

Črnkovci

Babča

Selnica

Kosnica

Kosnica druga

Obrezina

Sasi

Svibje

Čižnak Pozicija sela nije poznata.

Kutel Pozicija sela nije poznata.Neki primjeri:

1524. početna godina obilaska

Matii Hrvat (Hrvatsko ime u glagoljičkom štivu)

Ivan Hrvat


Gregor Hrvatić z'Babče

gospa (J)elica


gospa Dora


Lovrek Ivančić

Lovrek (ime ili prezime?)

Roža vdova

Dora vdova


Lit.Zahvaljujem g. Ivanu Nadju na poticaju da bude obilježena petstota obljetnica nastanka Bilježnice šćitarjevskog župnika. DŽ.
Mala enciklopedija hrvatske glagoljice

Croatia, its History, Culture and Science