Tko su bili nastavnici matematike?

Ovim popisom zaposlenih na ZPM-u, koji je priredio prof.dr. Ivan Ivanšić, obuhvaćeno je razdoblje od 1919.-2008. Nastavak evidencije s najnovijim podatcima možete vidjeti u Spomenici ZPM-a. (D.Žubrinić)

Dr. sc. Marije Kiseljak (Rijeka, 21.10.1883. - Zagreb, 25.12.1947.) [Glasnik matematički fizički i astronomski 2(1947), 205-209.] imenovan je 13. rujna 1919. g. za redovitog profesora 1. profesorske stolice KTVŠ u Zagrebu. Upravu Zavoda povjerilo je Profesorsko vijeće dr. M. Kiseljaku, koji se je na tom položaju nalazio do 1925. g. kada je imenovan profesorom na Filozofskom fakultetu. Njegov istraživački rad bio je u teoriji brojeva, teoriji skupova i geodeziji.

Marije Kiseljak

Dr. sc. Željko Marković (Slavonska Požega 20.02.1889. - Opatija, 23.08.1974.) [Glasnik matematički 0(30)(1975),169-176.; Spomenica posvećena željku Markoviću u povodu 100. obljetnice rodjenja, JAZU Zagreb, 1990.] , od 1918. g. privatni docent mehanike neba na Mudroslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Suplent 2. profesorske stolice KTVŠ u Zagrebu od 1919. g. do 1920. g., izvanredni profesor do 1921. g., javni redoviti profesor za matematiku do 1949. g. kada je, po pozivu, prešao na Prirodoslovno matematički fakultet (PMF), gdje je predavao do umirovljenja 1962. g. Istraživački rad mu je bio u domeni diferencijalnih i integralnih jednadžbi, starogrčkoj matematičkoj filozofiji te istraživanju života i rada R. Boškovića.

Jovan Novković (Laktaši, 19.03.1888. - Zagreb, oko 1960.), prof. matematike i fizike, pomoćnik 2. profesorske stolice od 1919. g. do 1920. g., namjesni učitelj pri profesorskoj stolici do 1923. g., asistent do 1947. g., stariji asistent do umirovljenja 1950. g.

Dr. sc. Vladimir Vranić [Glasnik matematički 12(32)(1977), 209- 213.] (Zagreb, 10.11.1896. - Zagreb, 03.08.1976.), pomoćnik 1. profesorske stolice od 1919. g. do 1920. g., asistent do 1926. g. Godine 1922. postaje honorarni docent na Geodetskom odsjeku KTVŠ, a 1924. g. privatni docent za Teoriju funkcija. Ukidanjem katedre za teoriju funkcija napustio je Zavod 1926. g. na koji se vraća, na poziv Vijeća Tehničkog fakulteta 1954. g. u zvanju redovitog profesora. Podjelom TF-a nastavlja predavati na AGG-u do umirovljenja 1968. g. Istraživački interes mu je bio u teoriji specijalnih funkcija, numeričkoj i aktuarskoj matematici i teoriji vjerojatnosti.

Spomenimo, to navodi [TP] na str. 37, da je dr. sc. Stjepan Bohniček (1872.-1956.) [Glasnik matematički fizički i astronomski 11(1956), 275.277.] , šk. god. 1928./29. predavao predmet "Počela više matematike". Znanstveni interes mu je bila teorija brojeva.

Dr. sc. Boris Apsen (Moskva, 01.07.1894. - Zagreb, 01.09.1980.) [Geodetski list br. 10-12 (1980), 254-255.; ABC tehnike br. 10 (486) lipanj 2005, 11. PDF], asistent dnevničar od 1931. g. do 1935. g., asistent pripravnik do 1938. g., asistent s pravima činovnika do 1941. g., asistent do 1945. g. kada je otpušten iz službe. Od 1935. g. honorarni nastavnik trigonometrije. Od 1942. g. do 1945. g. bio je i pomoćni nastavnik za matematiku za arhitekte i kemičare, te numeričko računanje i trigonometriju. Njegov istraživački interes spada u geodeziju.

Dr. sc. Danilo Blanuša (Osijek, 07.12.1903. - Stubičke Toplice, 08.08.1987.) [Glasnik matematički 22(42)(1987), 535-540.; Danilo Blanuša (1903.-1987.), HAZU Zagreb, 2003.; Danilo Blanuša na raskrižju matematike, fizike i elektrotehnike, FER Zagreb, 2005.], je postavljen je za izvanrednog profesora 1944. g. Njemu je 30. lipnja 1945. g. uslijedilo razrješenje od službe [Razlog razrješenja bio je opoziv svih postavljenja i akademskih naslova postignutih tijekom 2. Svjetskog rata]. Nakon toga je 1. studenog 1945. g. postavljen je za honorarnog nastavnika za predmet Matematika za arhitekte i kemičare na TF-u i paralelno za honorarnog nastavnika za matematiku na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu, a 1946. g. i za honorarnog nastavnika za predmet Specijalna poglavlja iz primijenjene matematike na TF-u. Njegovo ponovno postavljenje za izvanrednog profesora na TF-u uslijedilo je početkom 1947. g., da bi već krajem iste godine bio postavljen za redovitog profesora u kojem zvanju je ostao do umirovljenja 1975. g. Istraživački rad mu zadire u specijalne funkcije, diferencijalnu geometriju, teorijsku fiziku i teorijsku elektrotehniku i drugo. Fotografije

Dr. sc. Zenon Hanžek (Zagreb, 02.09.1909. - Zagreb, 26.12.1990.) [Arhitektonski fakultet: 1919./1920.-1999./2000., Kratis Zagreb 2000., str. 225.], asistent od 1947. g. do 1949. g., predavač do 1959. g., stručni suradnik do 1960. g. Podjelom TF-a nastavio predavati na AGG-u kao docent do 1970 g., izvanredni profesor do 1975. g., redoviti profesor do umirovljenja 1979. g.

Zora Bakarić (Gospić, 12.06.1920. - 05.05.1996.) [Spomenica 1939-1969, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb 1971., str. 50.], prof. matematike i fizike, asistent od 1948. g. do 1950. g., stariji asistent do 1960. g. Nakon toga je prešla za predavača na KPR i od 1964. g. nastavila predavati na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu (RGN) do umirovljenja 1976. g.

Dragutin Cvelić (Ilovik, 12.08.1916. - Zagreb, 29.11.1976.) [Spomenica 1919-1969, Geodetski fakultet, Zagreb 1970., str. 40-41.], prof. matematike, asistent od 1949. g. do 1960. g., predavač, zatim viši predavač do 1976. g. Podjelom TF-a nastavio djelovati na AGG-u, a od 1962. g. na Geodetskom fakultetu.

Miroslav Kugler (Zagreb, 08.10.1915. - Zagreb, 19.03.1988.) [Hrvatski šumarski živitopisni leksikon, Knjiga 2. Tutiz Leksik Zagreb 1997., str.445; šumarski list 9-10. 1988., 478-479.] prof. matematike, asistent od 1949. g. do 1953. g., kada je prešao na Poljoprivredno šumarski fakultet, gdje je bio predavač, zatim viši predavač do umirovljenja 1978. g.

Milenko Sevdić (Sremski Karlovci, 10.12.1904. - Zagreb, 19.03.1978.) [Matematičko fizički list 29 No.1 (1978./1979.), str. 39.], prof. matematike, docent u periodu od 1950. g. do 1954. g. Od 1957. g. do 1963. g. docent na Tehnološkom fakultetu. Znanstveni interes mu je bila pedagogija.

Viktor Samaržija (Selce, 10.04.1918. - Rijeka, 19.07.1982.), prof. matematike, asistent od 1951. g. Podjelom TF-a nastavio djelovati kao asistent na AGG-u do 1957. g. kada je prešao na Tehnički fakultet u Rijeci.

Dr. sc. Vladimir Devidé (Zagreb, 03.05.1925. - ), asistent od 1952. g. do 1957. g., docent do 1958. g. kada je prešao na SBF gdje je bio docent do 1960. g., izvanredni profesor do 1965. g., redoviti profesor do umirovljenja 1990. g., profesor emeritus do danas. Znanstveni interes mu je u algebri i matematičkoj logici.

Dr. sc. Vladimir Kirin [Glasnik matematički-Prilozi 35(55)(2000), 2-5.] (Nevinac, 12.01.1928. - Zagreb, 18.06.2000.), asistent u periodu od 1956. g. do kraja 1960. g. Zatim je prešao na SBF i bio predavač do 1966. g., docent do 1968. g. Od 1968.-1971. g. je izvanredni profesor na Građevinskom fakultetu. Nakon toga je prešao na Matematički odjel PMF-a i bio docent do 1974. g., izvanredni profesor do 1981. g., redoviti profesor do umirovljenja 1993. g. Znanstveni interes mu je bila matematička logika.

Dr. sc. Ivan Ivanšić (Gradište, 09.07.1931. - ), asistent od 1957. g. do 1961. g., predavač do 1971. g., docent do 1977. g., izvanredni profesor do 1982. g., redoviti profesor do 1999. g., redoviti profesor u trajnom zvanju do 2001. g. kada je umirovljen i izabran u posebno istaknutog profesora FER-a. Znanstveni interes mu je u topologiji.

Predavanje u

Dr. sc. Petar Javor (Krnjeuša, 01.11.1934. - ), asistent od 1960. g. do 1971. g., docent do umirovljenja 2000. g. Znanstveni interes mu je u domeni funkcionalnih jednadžbi.


Dr. sc. Davor Butković (Split, 22.10.1935. - ) asistent od 1961. g. do 1977. g., docent do 1981. g., izvanredni profesor do 1987. g., redoviti profesor do 1998. g., redoviti profesor u trajnom zvanju do 2000. g., kada je pošao za pomoćnika ministra za znanost i tehnologiju RH. Znanstveni interes mu je u teoriji mjere.

Dr. sc. Dimitrije Ugrin-Šparac [Glasnik matematički-Prilozi 39(59)(2004), 387-389.] (Beograd, 26.10.1933. - 24.12.2004.), asistent od 1961. g. do 1966. g., docent do 1971. g., izvanredni profesor do 1981. g., redoviti profesor do umirovljenja 2003. g. Znanstveni interes mu je bio u teoriji brojeva i algebri.

Borislav Kondić prof. matematike (Banja Luka, 21.02.1934. - ), asistent od 1962. g. do 1966. g. Prešao na Višu pomorsku školu u Splitu.

Dr. sc. Vladimir Ćepulić (Zagreb, 05.05.1940. - ), asistent od 1967. g. do 1978. g., znanstveni asistent do 1983. g., docent do 1990. g., izvanredni profesor do 1997. g., redoviti profesor do 2003. g., redoviti profesor u trajnom zvanju do danas. Znanstveni interes mu je u teoriji grupa i kombinatorici.

Predavanje u Nankaiu u Kini

Dr. sc. Ljubo Marangunić (Zagreb, 17.03.1942. - ), asistent od 1967. g. do 1973. g., stručni suradnik do 1976. g., asistent do 1978. g., znanstveni asistent do 1989. g., docent do 1993. g., izvanredni profesor do 2006. g., redoviti profesor do danas. Znanstveni interes mu je u konačnoj matematici.

Dr. sc. Luka Korkut ->

Dr. sc. Elizabeta Kovač Striko (Subotica, 10.04.1943. - ), asistent od 1971. g. do 1980. g. Prešla na Prometni fakultet.

Dr. sc. Neven Elezović ->

Dr. sc. Darko Žubrinić ->

Dr. sc. Pavao Mardešić (Zagreb, 27.01.1960. - ), asistent od 1982. g. do 1993. g., docent do 1996. g. Odselio u Francusku.

Mr. sc. Sunčica Čanić-Mirković (Pula, 23.03.1961. - ), asistent od 1986. g. do 1990. g. Prešla na doktorski studij u SAD.

Dr. sc. Ilko Brnetić ->

Ilko Brnetić na IMO u Vijetnamu 2007.

Smiljana Meašić (Šibenik, 01.09.1963. - ), dipl. ing. matematike, zavodski suradnik od 1987. g. do 1988. g.

Denis Vejnović (Rijeka, 010.09.1962.-), dipl. ing. matematike, zavodski suradnik od 1987. g. do 1988. g.

Davor Božić (Split, 12.09.1967. - ), dipl. ing. matematike, zavodski suradnik od 1988. g. do 1989. g.

Dr. sc. Mervan Pašić ->

Predavanje u Osijeku 2003.

Dr. sc. Vesna Županović ->

Vesna Županović

Nadia Zuljani (Pula, 16.12.1965. - ), dipl. ing. matematike, zavodski suradnik mladi istraživač od 1989. g. do 1992. g.

Davorin Javor (Slavonski Brod, 13.09.1963. - ), dipl. ing. matematike, zavodski suradnik mladi istraživač od 1990. g. do 1995. g.

Davor Šterc (Zagreb, 30.12.1963. - ), dipl. ing. elektrotehnike, zavodski suradnik mladi istraživač od 1990. g. do 1996. g.

Dr. sc. Antonija Duvnjak (Livno, 18.11.1964. - ), mladi istraživač od 1991. g. do 1999. g., postdoktorand do 2004. g., docent do 2005. g. Odselila u SR Njemačku.

Dr. sc. Mario-Osvin Pavčević ->

Goran Piličić (Kotor Varoš, 29.06.1966. - ), dipl. ing. matematike, zavodski suradnik mladi istraživač od 1991. g. do 1993. g.

Deana Štambuk (Split, 09.04.1968. - ), dipl. ing. matematike, zavodski suradnik mladi istraživač od 1992. g. do 1993. g.

Dr. sc. Andrea Aglić-Aljinović ->

Mr. sc. Marija Juričić-Devčić (Split, 29.05.1971. - ), znanstveni novak od 1995. g. do 2004. g.

Damir Mikoč (Zagreb, 02.05.1966. - ), dipl. ing. matematike, zavodski suradnik mladi istraživač tokom 1996. g.

Krešimir Burazin (Osijek, 22.02.1977. - ), dipl. ing. matematike, znanstveni novak od 2000. g. do 2003. g. Prešao na Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku.

Dr. sc. Neven Grbac (Rijeka, 02.08.1974. - ), znanstveni novak od 2000. g. do danas. Znanstveni interes mu je u algebri i matematičkoj analizi.

Igor Jelaska (Split, 24.04.1977. - ), dipl. ing. matematike, znanstveni novak od 2000. g. do 2002. g. Prešao na PMF.

Mr. sc. Kristijan Tabak (Livno, 06.06.1977. - ), znanstveni novak od 2000. g. do danas. Znanstveni interes mu je u diskretnoj matematici.

Mr. sc. Marijana Greblički ->

Mr. sc. Lana Horvat-Dmitrović ->

Dr. sc. Josipa Pina Milišić ->

Ana Žgaljić ->

Dr. sc. Mario Krnić ->

Tomislav Burić ->

Siniša Miličić ->

Anamari Nakić ->

Domagoj Vlah ->

Maja Resman ->

Bilješke u [VV] završavaju s danom 6. srpnja 1925. U njima je zabilježeno da je Zavod imao i pomoćnike iz studentskih redova Filozofskog i Tehničkog fakulteta. Zabilježimo ta imena redom kako se pojavljuju u [VV]: Stjepan Šimunić, Miodrag Crnić, Tatijana Budisavljević, Petar Krajčinović, Antun Hrusch. U 50-tim godinama prošlog stoljeća takvi pomoćnici su se zvali demonstratori. Evo nekoliko imena kojih se sjećam: Vladimir Devidé, Bogdan Zelenko, Ivka Galjardić, Ivan Ivanšić, Vladimir Jarić, Dimitrije Ugrin-Šparac, Naza Tanović, Branko Kronfeld, Aleksandar Hrisoho, Ljubo Marangunić, Branimir Kuzmanović, Krešimir Acinger, Petar Volkov, Petar Bodlović i drugi.

Prelaskom na studij prema Bolonjskoj deklaraciji, šk. god. 2005./06., poraslo je nastavno opterećenje, pa FER od 2005. g. honorarno angažira nastavnike matematike s drugih fakulteta.


Zavod za primijenjenu matematiku, Ivan Ivanšić

 Ovim popisom zaposlenih na ZPM-u, koji je priredio prof.dr. Ivan Ivanšić,  obuhvaćeno je razdoblje od 1919.-2008. Nastavak evidencije s najnovijim podatcima možete vidjeti u Spomenici ZPM-a. (D. Žubrinić)