Proslava 90. obljetnice Zavoda za primijenjenu matematiku

13. listopada 2009., velika dvorana FER-a

Primanje gostiju kod ulazih vrata FER-a, neposredno prije same proslave. Prof.dr.sc. Vesna Županović, prof.dr. sc. Neven Elezović, prof.dr. Mario-Osvin Pavčević, prof.dr.sc. Ilko Brnetić i doc.dr.sc. Tomislav Šikić.

Prof.dr.sc. Bogdan Zelenko i prof.dr.sc. Vesna Županović

Doc.dr.sc. Andrea Aglić-Aljinović s foto-aparatom, fotografirao prof.dr.sc. Mario Pavčević

Maja Resman, Anamari Nakić, doc.dr.sc. Josipa Pina Milišić, doc.dr.sc. Ana Vukelić, doc.dr.sc. Mario Krnić, akademik Josip Pečarić, u drugom redu Goran Radunović, Domagoj Vlah, Ana Žgaljić-Keko, Tomislav Burić

Akademik Sibe Mardešić i akademik Zvonimir Janko

S desna: akademik Josip Pečarić, doc.dr.sc. Mario Krnić, doc.dr.sc. Ana Vukelić, doc.dr.sc. Josipa Pina Milišić, Anamari Nakić, u drugom redu desno Tomislav Burić, Ana Žgaljić-Keko, Domagoj Vlah, Goran Radunović i mr.sc. Kristijan Tabak.

Akademik Sibe Mardešić, akademik Zvonimir Janko, prof.dr.sc. Vladimir Ćepulić

U sredini: dr.sc. Željko Hanjš, dr.sc. Domagoj Kovačević, dr.sc. Igor Velčić, dr.sc. Petra Posedel, prof.dr.sc. Kristina Šorić, prof.dr.sc. Miljenko Marušić

S desna: prof.dr.sc. Tonko Ćurko (izaslanik Sveučilišta u Zagrebu), prof.dr.sc. Hrvoje Domitrović, prof.dr.sc. Hrvoje Šikić (u ime Hrvatskog matematičkog društva), prof.dr.sc. Ivan Ivanšić, prof.dr.sc. Neven Elezović, u drugom redu prof.dr.sc. Mario Cifrek, prof.dr.sc. Branko Jeren. U drugom redu prof.dr.sc. Mario Cifrek i prof.dr.sc. Branko Jeren, a u trećem prof.dr.sc. Luka Korkut, prof.dr.sc. Vladimir Ćepulić, akademik Zvonimir Janko, akademik Sibe Mardešić i prof.dr.sc. Mervan Pašić.

U prvom redu s lijeva prof.dr.sc. Bogdan Zelenko, prof.dr.sc. Davor Butković, prof.dr.sc. Damir Kalpić, prof.dr.sc. Neven Elezović, prof.dr.sc. Ivan Ivnašić, prof.dr.sc. Hrvoje Šikić, prof.dr.sc. Hrvoje Domitrović, prof.dr.sc. Tonko Ćurko.

Prof.dr.sc. Mario Cifrek i prof.dr.sc. Ivan Ivanšić

Prof.dr.sc. Davor Butković, doc.dr.sc. Ana Vukelić, akademik Josip Pečarić, prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, prof.dr.sc. Branko Jeren

Gđa. Vera Žepić, supruga pokojnog prof.dr. sc. Alfreda Žepića (1930.-2005.). U pozadini prof.dr.sc. Mervan Pašić, prof.dr.sc. Andrej Dujella i doc.dr.sc. Mladen Vuković.

dr.sc. Ksenija Horvatić-Baldasar

S desna: prof.dr.sc. Kristina Šorić, prof.dr.sc. Miljenko Marušić, dr.sc. Petra Posedel, dr.sc. Igor Velčić. U drugom redu doc.dr. Jadranka Mičić-Hot (treća s desna), zatim prof.dr. Luka Neralić, doc.dr. Slavka Pfapf i doc.dr. Rajna Rajić.

Prof.dr.sc. Stanko Tonković, Vladimir Malarić, dipl. iur., u drugom redu prof.dr.sc. Zlatko Maljković, prof.dr.sc. Ivan Gašparac, prof.dr.sc. Nenad Debrecin, prof.dr.sc. Slavko Krajcar

Vasiljka Tovarloža i prof.dr.sc. Sejid Tešnjak

Prof.dr.sc. Vesna Županović, predstojnica ZPM-a, najavljuje prvi pozdravni govor.

Prof.dr.sc. Hrvoje Šikić u ime Hrvatskog matematičkog društva

Prof.dr.sc. Hrvoje Domitrović u ime uprave FER-a

Prof.dr.sc. Tonko Ćurko u ime Sveučilišta u Zagrebu

U prvom redu s lijeva prof.dr.sc. Bogdan Zelenko, prof.dr.sc. Davor Butković, prof.dr.sc. Damir Kalpić, prof.dr.sc. Neven Elezović, prof.dr.sc. Ivan Ivnašić, prof.dr.sc. Hrvoje Šikić, prof.dr.sc. Hrvoje Domitrović, u drugom redu s desna Siniša Miličić, prof.dr.sc. Mario Cifrek, prof.dr.sc. Branko Jeren, dr.sc. Blaženka Divjak, u trećem prof.dr.sc. Vladimir Ćepulić, akademik Zvonimir Janko, akademik Sibe Mardešić, prof.dr.sc. Mervan Pašić.

Prof.dr.sc. Ivan Ivanšić: Povijest ZPM-a

Prof.dr.sc. Ivan Ivanšić

S desna: prof.dr.sc. Kristina Šorić, prof.dr.sc. Miljenko Marušić, dr.sc. Petra Posedel, dr.sc. Igor Velčić

U sredini s desna: prof.dr.sc. Zlatko Maljković, prof.dr.sc. Ivan Gašparac, prof.dr.sc. Nenad Debrecin, prof.dr.sc. Slavko Krajcar, u sljedećem redu doc.dr.sc. Tomislav Šikić, prof.dr.sc. Šime Ungar, prof.dr.sc. Sanja Varošanec, prof.dr.sc. Zvonimir Šipuš i prof.dr.sc. Robert Nađ.

Prof.dr.sc. Vjekoslav Sinković i prof.dr.sc. Ignac Lovrek

Prof.dr.sc. Andrej Dujella, u drugom redu prof.dr.sc. Juraj Šiftar i prof.dr.sc. Mario-Osvin Pavčević

Prof.dr.sc. Andrej Dujella i doc.dr.sc. Mladen Vuković

S desna mr.sc. Marijana Greblički i mr.sc. Lana Horvat-Dmitrović. U drugom redu prof.dr.sc. Juraj Bartolić (treći s desna) i prof.dr. Miljenko Mikuc.

Pogled na dvoranu D1 FER-a.

Prof.dr.sc. Neven Elezović: ZPM danas i sutra

Prof.dr.sc. Neven Elezović govorio je među inim i o novom međunarodnom znanstvenom časopisu Differential Equations and Applications pokrenutom na ZPM-u početkom 2009.

Prof.dr.sc. Ivo Uglešić i prof.dr.sc. Ratko Mađarević

Ivo Elezović, mr.sc. Kristijan Tabak, Goran Radunović, Domagoj Vlah, Ana Žgaljić-Keko, Tomislav Burić

Prof.dr.sc. Vesna Županović poziva sudionike proslave na otvaranje prigodne izložbe i domjenak.

Prof.dr.sc. Branka Zovko-Cihlar, Vladimir Pavčević, Kalma Zimmermann-Pavčević i doc.dr.sc. Petar Javor

Neki od matematičkih priručnika za studente FER-a koje su pripremili djelatnici ZPM-a

U sredini prof.dr.sc. Hrvoje Šikić i prof.dr.sc. Mario Cifrek

Prof.dr.sc. Mario-Osvin Pavčević i prof.dr.sc. Hrvoje Šikić

U sredini prof.dr.sc. Ivan Ivanšić i Veronika Javor, prof., desno prof.dr.sc. Branko Jeren.

Prof.dr.sc. Vesna Županović, predstojnica Zavoda za primijenjenu matematiku FER-a, i prof.dr.sc. Miljenko Marušić, dekan PMF Matematičkog odjela.

Veronika Javor, prof., ranateljica XV. gimnazije, i prof.dr.sc. Vesna Županović.

Akademik Zvonimir Janko, doc.dr.sc. Petar Javor i prof.dr.sc. Mario-Osvin Pavčević

Prof.dr.sc. Marijan Đurek, prof.dr.sc. Ante Marušić, prof.dr.sc. Mario-Osvin Pavčević, doc.dr.sc. Petar Javor, akademik Josip Pečarić

Prof.dr.sc. Ante Marušić, drugi s lijeva, tijekom otvaranja izložbe.

Akademik Josip Pečarić i akademik Zvonimir Janko, profesor emeritus Sveučilišta u Heidelbergu

Prof.dr.sc. Marijan Đurek, prof.dr.sc. Ante Marušić i prof.dr.sc. Mario-Osvin Pavčević

Prof.dr.sc. Mario-Osvin Pavčević i doc.dr.sc. Petar Javor

S otvaranja izložbe

U prvom planu Vernika Javor, prof., prof.dr.sc. Damir Kalpić i prof.dr.sc. Nikola Bogunović

Prof.dr.sc. Marijan Đurek, prof.dr.sc. Ante Marušić, prof.dr.sc. Mario-Osvin Pavčević, doc.dr.sc. Petar Javor, akademik Josip Pečarić, akademik Zvonimir Janko

Otvaranje izložbe radova doc.dr.sc. Petra Javora, prof.dr.sc. Marijana Đureka i Ivana Einwaltera.

Doc.dr.sc. Petar Javor i akademik Josip Pečarić

Prof.dr.sc. Marijan Đurek i prof.dr.sc. Ante Marušić

Prof.dr.sc. Marijan Đurek, prof.dr.sc. Ante Marušić, prof.dr.sc. Mario-Osvin Pavčević i doc.dr.sc. Petar Javor

Vladimir Pavčević, Kalma Zimmermann-Pavčević i akademik Zvonimir Janko

Lijevo dr.sc. Domagoj Kovačević

Prof.dr.sc. Mervan Pašić, prof.dr.sc. Luka Korkut i prof.dr.sc. Mario Osvin Pavčević

Makrobiotički domjenak u pauzi proslave priredio je prof.dr.sc. Luka Korkut.

Prof.dr.sc. Mladen Jurak i doc.dr.sc. Josipa Pina Milišić

Prof.dr.sc. Ivica Perić i prof.dr.sc. Andrej Dujella

Akademik Josip Pečarić i akademik Zvonimir Janko

Prof.dr.sc. Marijan Đurek i prof.dr.sc. Vladimir Naglić

Tomislav Burić, Anja Vrbaški i mr.sc. Lana Horvat-Dmitrović

Doc.dr.sc. Josipa Pina Milišić

Prof.dr.sc. Lahorija Bistričić i prof.dr.sc. Vesna Županović

Mr.sc. Lana Horvat-Dmitrović i Anamari Nakić

Prof.dr.sc. Sanja Varošanec, akademik Josip Pečarić i doc.dr.sc. Jadranka Mičić-Hot

Doc.dr.sc. Petar Javor, akademik Josip Pečarić, akademik Zvonimir Janko, prof.dr.sc. Lahorija Bistričić, prof.dr.sc. Davor Butković, desno Veronika Javor, prof.

Prof.dr.sc. Juraj Šiftar i akademik Sibe Mardešić

Prof.dr.sc. Bogdan Zelenko i prof.dr.sc. Vladimir Ćepulić

Maja Resman, prof.dr.sc. Vesna Županović i prof.dr.sc. Ilko Brnetić

Akademik Hrvoje Babić i prof.dr.sc. Ivan Ivanšić

Umjetnička djela doc.dr.sc. Petra Javora, a gore šiber sa ZPM-a.

Akademik Josip Pečarić, prof.dr.sc. Vladimir Ćepulić i prof.dr.sc. Ljubo Marangunić

Maja Resman, znanstvena novakinja ZPM-a: Chirpovi [PDF]

Predavanje o matematičkoj teoriji cvrkuta.
Konferencija znanstvenih novaka ZPM-a održana 7. listopada 2009.

Prof.dr.sc. Davor Butković

Prof.dr.sc. Davor Butković: O recepciji matematičkih otkrića

S desna Anamari Nakić, Maja Resman i doc.dr.sc. Andrea Aglić-Aljinović

Desno doc.dr.sc. Petar Javor i prof.dr.sc. Damir Kalpić

Prof.dr. Luka Grubišić i prof.dr.sc. Šime Ungar

Prof.dr.sc. Elizabeta Kovač-Striko, prof.dr.sc. Branko Jeren i akademik Josip Pečarić

Akademik Hrvoje Babić, akademik Josip Pečarić i prof.dr.sc. Hrvoje Šikić

Prof.dr.sc. Šime Ungar i dr.sc. Željko Hanjš

Akademik Zvonimir Janko, prof.dr.sc. Mario Osvin Pavčević, mr.sc. Kristijan Tabak

dr.sc. Željko Hanjš, prof.dr.sc. Luka Korkut, prof.dr.sc. Darko Žubrinić, akademik Zvonimir Janko, prof.dr.sc. Elizabeta Kovač-Striko, prof.dr.sc. Mario-Osvin Pavčević, mr.sc. Kristijan Tabak

Vladimir Malarić, dipl. iur., Snježana Božić, prof.dr.sc. Ljubo Marangunić, prof.dr.sc. Mišo Baće, dr.sc. Domagoj Kovačević, doc.dr.sc. Rajna Rajić

Prof.dr.sc. Vladimir Ćepulić i prof.dr.sc. Mirta Baranović

Prof.dr.sc. Ivan Ivanšić, doc.dr.sc. Petar Javor i prof.dr.sc. Šime Ungar

Akademik Josip Pečarić, prof.dr.sc. Ivan Ivanšić, prof.dr.sc. Ivica Perić

Doc.dr.sc. Andrea Aglić-Aljinović i prof.dr.sc. Mervan Pašić

Prof.dr.sc. Ljubo Marangunić i prof.dr.sc. Mišo Baće

Prof.dr.sc. Mervan Pašić i Siniša Miličić. Kolegi Miličiću zahvaljujemo na prijedlogu da se ovom proslavom obilježi 90. obljetnica Zavoda za primijenjenu matematiku.

Doc.dr.sc. Andrea Aglić-Aljinović, doc.dr.sc. Mario Krnić i Ana Žgaljić-Keko

 

90. godina Zavoda za primijenjenu matematiku FER-a

ZPM zahvaljuje Upravi FER-a na pomoći u organizaciji proslave.

Fotografirali doc.dr.sc. Andrea Aglić i prof.dr.sc. Mario-Osvin Pavčević. Prikaz složio prof.dr.sc. Darko Žubrinić. Zahvaljujemo članovima ZPM-a na pomoći.

 

Zavod za primijenjenu matematiku