Konferencija znanstvenih novaka ZPM-a
7. listopada 2009., Siva vijećnica FER-a

 

Lana Horvat (desno): Fraktalna analiza bifurkacija jednodimenzionalnih diskretnih dinamičkih sustava
Maja Resman (lijevo): Chirpovi

Slušatelji na Konferenciji znanstvenih novaka ZPM-a: Hrvoje Domitrović, Mario Krnić, Nedjeljko Perić, itd.

Domagoj Vlah: Box dimenzija generalizirane Eulerove spirale

Goran Radunović: Sferičke funkcije na grupi SL_2(R)

Siniša Miličić: Lokalizacija energije u dugim povezanim lancima oscilatora

Domagoj Kovačević: Realne forme dualnih parova u e_6, e_7 i e_8

Tomislav Burić: Potpuna monotonost

Ana Žgaljić-Keko: Modeliranje toka vode i plina u poroznoj sredini pomoću koncepta globalnog tlaka

Anamari Nakić: Teorija dizajna

Ivan Ivanšić među slušačima Konferencije znanstvenih novaka ZPM-a.

Marijana Greblički (lijevo): Neke klase treće-metacikličkih 2-grupa
Desno: Andrea Aglić-Aljinović i Ana Žgaljić-Keko

Kristijan Tabak: Diferencijski skupovi

Luka Korkut, Maja Resman, Domagoj Vlah i Mario-Osvin Pavčević
u pauzi Konferencije znanstvnih novaka ZPM-a

Ilko Brnetić

Neven Elezović i Mervan Pašić

Pina Milišić

Tomislav Šikić

Andrea Aglić-Aljinović

Neven Elezović, Mario Krnić i Vesna Županović

Mario-Osvin Pavčević i Damir Kalpić

Vesna Županović i Hrvoje Domitrović u pauzi Konferencije znanstvenih novaka ZPM-a.

 

Video zapis s otvaranja Konferencije znanstvenih novaka ZPM-a: [AVI], 44 MB

 

90. godina Zavoda za primijenjenu matematiku FER-a

Zavod za primijenjenu matematiku