HRVATSKA
GLAGOLSKA KNJIGA

RUDOLF STROHAL

Tko se vrabaca boji, neka ne sije proje!
Tuđe poštuj, svojim se ponosi!

TROŠKOM PIŠČEVIM

U Zagrebu 1915., tiskara Merkur, Ilica 36.

Naslovnica Strohalove knjige, 1915.


Sadržaj:

I. Pristup: O slavenskom bogoslužju kod Hrvata, 3

II. O životu i naobrazbi naših popova glagoljaša, 18

III. O jeziku, pismu i pravopisu, 29

IV. Crkvene knjige, 35

 1. Misali, 36
 2. Brevijari, 40
 3. Psaltiri, 44
 4. Djela apoštolska ili u kratko apostolar, 45
 5. Evanđelistari, 46
 6. Obrednici ili rituali, 47
 7. Oficij ili službe za svetkovine raznih svetaca, 53
 8. Razna zaklinjanja i blagoslivljanja, 55
 9. Molitvenici, 58

V. Poslovna ili dnevna proza, 60

 1. Napisi, 60 [1. Skrižaljka]
 2. Isprave ili listine, 66 [2. Skrižaljka]
 3. Notarske knjige, 78 [3. Skrižaljka]
 4. Kvadirnice ili knjižice, 91
 5. Zakoni ili statuti, 91
 6. Određenje međa u Istri, 95
 7. Sudbeni zapisnici, 96
 8. Bravarski zakon, 101
 9. Pravila bratovština, 102
 10. Pravila ili uredbe raznih redova, 103
 11. Kvadirne ili protokoli, zapisnici računi raznih samostana, crkvi i bratovština, 104
 12. Papinske bule, 112
 13. Neke pripomoćne knjige raznih crkvi, 114
 14. Razne bilješke, 116 [4. Skrižaljka]

VI. Umjetna knjiga, 120

A. Zabavna ili pjesnička knjiga, 122
B. Poučna ili bogoslovna knjiga, 138
C. Neka manje poznata ili manja bogoslovna ćudoredna djela, 193
D. Đački udžbenici ili đačke školske bilježnice, 199
E. Zbirke propovjedi, 206
F. Počeci historiografije, 220

VII. Hrvatske glagolske tiskare, str. 222 [5. Skrižaljka]

VIII. Dodaci i neki ispravci, 224

IX. Imenik ljudi, koji se u ovoj knjizi spominju, 226

X. Imenik mjesta, iz kojih su nam se sačuvali hrv. glagolski spomenici ili za koja imademo dokaza, da se je u njima pisalo glagolskim pismom, 240

Sadržaj


Zadnje korice

Ova knjiga se poradi malene naklade ne prodaje u nijednoj knjižarnici. Dobiti se može samo kod pisca u Zagrebu u Fijanovoj ulici br. 5., ako se unapred novac pošalje.

Kod istoga pisca može se dobiti njegova knjiga

Kratki osvrt na hrvatsku glagolsku knjigu za 80 filira.

Doskora će izaći njegova knjiga

Moja borba za hrvatsku glagolsku knjigu.


Bilješke uz odjeljak "Dodaci i neki ispravci". Na str. 224 navodi se da je Senjski misal iz 1509., treba biti 1494.


Karta kakvu je Strohal planirao u svojem djelu Hrvatska glagolska knjiga:

Rudolf Strohal: Narodni blagdan i hrvatska glagolska knjiga, Pučka prosvjeta, 7, 1911., 97-99 (zahvaljujem g. Đuri Deželiću na fotografiji karte iz ovog članka). Evo kratkog izvatka s kraja članka:

...Kako su se mnogi glagolski hrvatski spomenici izgubili i kako mnogi leže još neproučeni, pokušao sam ja na priloženoj karti ustanoviti ona mjesta, za koja sam se na temelju sačuvanih i do sada proučenih hrvatskih glagolskih spomenika osvjedočio, da se je u njima glagolsko pismo upotrebljavalo...

Dakako da je broj tih mjesta za sada po meni ustanovljenih vrlo malen, ali sam uvjeren, da će se taj broj sve više i više umnažati, čim marljivije budemo proučavali hrvatsku glagolsku knjigu. Dapače, ja sam i sam već neka nova mjesta našao poslije ovoga moga prvoga izratka rečene karte... [1911.]


Hrvatsko filatelističko društvo Karlovac izdalo je 2006., povodom 150. obljetnice rođenja Rudolfa Strohala, prigodnu poštansku omotnicu i prigodni poštanski žig.


Strohalov prilaz je nazivu ulice na jugozapadnom dijelu naselja Utrine u Zagrebu.


Priredio Darko Žubrinić, 2006. Zahvaljujem dr. Đuri Deželiću na posudbi primjerka Strohalove knjige. Zahvaljujem i bratu Mladenu na tehničkoj pomoći.

D. Ž.: Rudolf Strohal i njegova Hrvatska glagolska knjiga

Literatura o Rudolfu Strohalu:

Rudolf Strohal i njegovo djelo, zbornik referata (ur. Alojz Jembrih), Svjetlo 3-4, Karlovac 2006.Rudolf Strohal: Cvijet vsake mudrosti, Zagreb 1916.

Rudolf Strohal: Grad Karlovac opisan i orisan, Karlovac 1906.

Rudolf Strohal je bio jedno ravnatelj Gimnaziju u Karlovcu. U istoj zgradi je ranije, od 1870. do 1873., mladi Nikola Tesla pohađao Višu Realku u Rakovcu (danas dio Karlovca).

Rainbow over the City of Zagreb


Mala enciklopedija hrvatske glagoljice

Croatin Glagolitic Script

 


 

Croatia - History, Culture and Science