OD LIBRARIJE (O KNJIŽNICI)

Ova internetska stranica je nastavak Male početnice kurzivne glagoljice. Vjerujem da će biti zanimljiva studentima bibliotekarstva, kroatistike, povijesti i bogoslovije. Opisat ćemo 17. poglavlje sadržano u izvornom glagoljskom rukopisu Konštitucioni fratrov tretoga reda Svetoga Otca Frančiska redovskoga obsluženja - hrvatskog prijevoda redovničkih pravila Franjevaca trećoredaca, koje je papa Klement XII. potvrdio godine 1734. Pravila su pisana u glagoljaškom franjevačkom samostanu u Glavotoku. "Konštitucioni" se danas čuvaju u glagoljaškom samostanu sv. Franje Ksaverskoga u Zagrebu, gdje su dospjeli nakon izgnanstva franjevaca trećoredaca s otoka Krka tijekom talijanske okupacije otoka od godine 1919. do 1922.

Članak je s malim izmjenama preuzet iz lista Bašćina broj 1, 1993.-1994., str. 6-7. Komentare uz "Konštitucione" je za Bašćinu priredio Vladimir Ćepulić, a glagoljička slova u lijevom stupcu kaligrafirao je Vlatko Bilić. Pripremu za web obavio je Darko Žubrinić godine 2002.

Poglavije 17., Od Librarije (18. st.)

 

Pogledajmo sada čitanje Od librarije po odjeljcima. Polaganjem strelice s pomoću miša na bilo koju riječ na dolnjoj interaktivnoj mapi dobit ćete latinično čitanje. Važno je da vam pritom cijela mapa bude na ekranu. Najprije prvi odjeljak:

Poglavije 17.

Od Librarie

1. Kadi se nahodi librarija, da se izbere jedan
komu bude izručena od gvardijana kopija od in-
ventarija
svih librov s'ključem od librarie,
a inventarij rečeni da se postavi u škrinju trih
ključi.

Poglavije 17 Od librarije (librarija - knjižnica) 1 Kadi se (Gdje se) nahodi (nalazi) librarija (knj�nica) da se iz bere (odabere) jedan komu bude izručena od gvardijana kopija od in - - ventarija (inventarij - popis) svih librov (libar - knjiga) s ključem od librarije a inventarij (popis) rečeni da se postavi u škrinja trih ključi - škrinja s tri ključa (svaki je ključ bio kod druge osobe, te se škrinja, koja je imala i tri brave mogla otvoriti tek uz sudjelovanje svih triju osoba!)

2. Da prokura on, komu je izručena librarija, spraviti
z ordinom
svi libri, i čuvati ih od praha, i
dati ih štiti onim, ki zato dohode u librariju. Da prokura (da prokura - neka se pobrine) on (onaj) komu je izručena librarija spraviti (držati) z ordinom (u redu) svi libri i čuvati ih od praha (prašine) i dati ih štiti onim ki (koji) zato dohode (dolaze) u librariju

3. Biti hoće slobodno samo rejentom i lekturom
i onim ki budu dostignuli licenciju. Oni paka ki
odnese libri ima zapisati vlašćom rukom
na libru zato odlučenomu ovako "Ja fra ime,  i
ostalo u ta dan, miseca, i lito. Iznesoh iz li-
brarie libar, ili libri, imenom toga, ili tih"
a kada ih bude donesal, da zapiše: 'povratih', 
i to vazda na prežencu čuvara od librarije."

3 biti hoće slobodno samo rejentom (rejent - predavač na redovničkim učilištima) i lekturom (lektur - predavači na redovničkim učilištima) i onim ki (koji) budu dostignuli licenciju (dopuštenje) od provin - - cijala nositi libri van librarije Oni (onaj) ki (koji) paka (pak) odnese libri ima zapisati vlašćom (vlastitom) rukom na libru zato odlučenomu (određenomu) ovako (:) Jaa fra ime i ostalo uta (u taj) dan miseca i lito (godine) ? iznesoh iz li - - brarije libar ili libri imenom toga ili tih a kada ih bude donesal da zapiše povratih i to vazda (uvijek) na prežencu (na prežencu - u nazočnosti) čuvara od librarije

4. Librarija nima se umaniti, anci ako je moguće, um-
nožiti, dakle ki ima pomnju od librarije, ako naide
libri raskinuti, da prokura u jedno z'gvardijanom,
da budu povraćeni, i napravljeni, a oni ki bi po-
dvojičeni
bili, budući prez koristi, da prokura
prodati, ma ne mogu se predavati prez licencie od
familje, i potvarje od provincijala, na ta način,
da s pinezi, ki se za ti libri prijmu, da se obrati
za kupiti drugi libri kih nije u librarije.

Manje poznate riječi

librarija - knjižnica, kadi - gdje, nahodi - nalazi, inventarij - popis, libar - knjiga, škrinja trih ključi - škrinja s tri ključa (svaki ključ je bio kod druge osobe, te se škrinja koja je imala tri brave mogla otvoriti tek uz sudjelovanje svih triju osoba), da prokura - neka se pobrine, on - onaj, spraviti z ordinom - pospremiti, poredati, držati u redu, praha - prašine, štiti - čitati, dohode - dolaze, rejentom i lekturom - regentima i lektorima (regenti i lektori - predavači u redovničkim učilištima), ki - koji, licenciju - dopuštenje, oni - onaj, paka - pak, vlašćom - vlastitom, odlučenomu - određenomu, na prežencu - u nazočnosti, nimase - ne smije se, anci - dapače, ima pomnju - ima na brizi, najde - nađe, u jedno - zajedno, napravljeni - popravljeni, podvojičeni - podvostručeni, u duplikatu, od familije - samostana, potvarje - potvrda, ta - taj, s pinezi - s novcima, prijmu - dobiju,  kih nije - kojih nema.

  4 Librarija nima se (ne smije se) umaniti (smanjiti) anci (dapače) ako je moguće um - - nožiti dakle ki (tko) ima pomnju (na brizi) od librarije ako naide (nađe) libri raskinuti (oštećeni) da prokura (osigura) prodati ma (ali) ne mogu se prodavati prez (bez) licencije (dopu�tenja) od familije (samostana) i potvarje (potvrde) provincijala na ta (taj) način da s pinezi (s novcima) ki se za ti (za ove) libri prijmu (dobiju) da se obrate (uporabe) za kupiti drugi libri kih nije (kih nije - kojih nema) u librarije od u jedno (zajedno) s gvardijanom da budu povraćeni (vraćeni) i napravljeni (popravljeni) a oni ki bi (koji bi) po - - dvoičeni (podvoičeni - duplikati) bili budući prez (bez) koristi da prokura (osigura)


Mala početnica kurzivne glagoljice

Društvo prijatelja glagoljice