Pisma Ivana Kukuljevića Sakcinskog 

Pavlu Josefu Šafariku o glagoljici


Glagoljica u području Neretve

U Zagrebu dne 29. lipnja (1)854.

Visokoštovani Gospodine!

Mislim da sam vam prie niekog vremena pisao kako je glagoljica ne samo do rieke Cetine nego sve do Neretve i dalje dopirala jr sam tako od drugih čuo neimajuć ipak pravih dokazah; ovieh danah čitajući knjigu Cronaca della citta e territorio di Narenta, descritta dal Signor Michele Rimandalu, nobile narentino e dottor laureato, In Vinegia 1788. našo sam na strani 93. medju ostalima, da je još poslie god. 1684 u pokrajini neretvanskoj bilo glagolitašah, po imenu biahu u gradu Neretvi glagoljski svetjenici I Andria Jurišin iz Vida - II. Anton Dragoević iz Rujnice, III. Bartolomeo Glušević iz Metkovića, IV. Gregur Popović iz Dobranja V. Ivan Taslaković iz Draganja + 1778. Lovro Jerković iz Dorevca + 1754. VIII Natal Majčica iz Dobranja, umro u Makarskoj + 1708. Možebiti da ćete moći ovo upotriebitiu ovom izdanju vašieh toli važnieh Pamjatnikah koje ćemo mi, ako bog da na jezik hervatski prevesti, jer smatramo, da u noviem vremenu neima važnieg diela za nas, nego što su vaši glag. pamjatnci koji dadoše posve novi pravac historii književnosti naše.

...

Vaš pokorni sluga Ivan KukuljevićGlagoljica u području Boke kotorske

Veleštovani Gospodine!

...

Neznam dali vam je poznato da i u boki Kotorskoj još sada dve glagoljske župe obstoje i to u Kostajnici kod Perasta i selo Bogdašić kod Tivta (Teodo Tivat).

...

Vaš najodaniji štovtelj Ivn Kukuljević
U Zagrebu dne 28. lipnja (1)854.

str. 245-246
Ruska spisateljica Jermenova uz pomoć Kukuljevića prepisala Vinodolski zakon i faksimilirala s nakanom da ga u Rusiji tiskom izda. Kukuljević kaže da mu nije poznato je li tu svoju zadaću učinila.

str. 257Izvor:

Ivan Pederin: Pisma Ivana Kukuljevića Sakcinskog Pavlu Josefu Šafariku o glagoljici, Croat. Slav. Iaddert. III (2007), 231-160.
Ivan Kukuljević Sakcinski: Acta croaticaMala enciklopedija hrvatske glagoljice

Croatia, An Overview of Its History, Culture and Science