Odabrano štivo pisano hrvatskom glagoljicom

Darko Žubrinić, 2011.

Dana 26. rujna 2011. objavljena je prva internetska stranica u cjelosti priređena hrvatskim glagoljičkim fontom. 

Misli Jurja Slovinca

fra Antun Badurina: Propovjed na spomen-misi za Dragutina Antuna ParčićaMala enciklopedija hrvatske glagoljice

Croatia - Overview of History, Culture, and Science