BRANKO BENZIA

KRAJ REFULA

Hrvaticam u Gradišću

glagoljicom


LEGENTI

Već
riječ
tihu
u stihu
ni opet
ni poet
kad -
kad
veće
nesreće
neće


BURAPOD KATARKOM

Nag
reful Nagnuće
kud će ljuće
Trag

pjane pjene
Jedra
jedra
opomene

al pod njim
strast
slast

i sreća
čim veća
čim


DIM

čim
prvi mah
ah zlim

se nagodi
bježi
veži brod i odi

s mora
užit uči
s prozora tvog dvora

pred njim

sve žuči
dim


DIDOV DOM

Dim
od zida
Starinska kuća dida
gdi bdim

do danas
naša
snaša
sve lipa za nas

Prag
se tlači
al tegli

jači
negli
vrag


MARIN SAN

Vrag
li je
mag
li što snije

Sjena
sagena
kondura
kontura

Marin pas
u - zao čas
crnom na cilju

San
u zbilju
gnan


TROMEĐA XVI. STOLJEĆA

Gnan
od triju
što biju
a stran

ti svak
ti nejak a jak
tu
si na tlu

Kal
ode
Ode

naš
naš
val


BONACA

Val
usnu
U snu
tiho je more kako kal

ko sveto
ulje
Do vrulje
Ljeto

Rt školja u zraku
Kristal na plićaku
Al

znaj
tek naoko tih je taj
žal


NEVERA

žal
u oluji
bruji
žal

ti ga Mora se takla
nagla i naga
snaga
pakla

Bljeska
škropac kivan
Kaić trijeska

Dlan o dlan
i - divan
dan


SUSRET

Dan
britke
bitke
Stan

ozdola
galiota
Golgota
gola

Uz galije
od šajki vrije
Uskoci hrle

galiote grle
Krijes
plesKOLO

Ples
sred bila
vila
Res

im bila
vita
s Velebita
mila

Nitko
s dola
toli vitko

uz sva
kola
zlaNA MODROJ BURI

Zla
niz vrhunce
brvina al sunce
sja

Zima
Puše
bez duše
Bič dima

grize
frize
u grote

Urnebes
Ljepote
bijes


BOR

Bijes
te bure bije
živac žile svije
prijeti trijes

Nebo ne da
ne da tlo
no
kraj svih bijeda

živ
div
ne mniš na ća

ne bojeć
se do konca stojeć
A


JUŽNJAK

A
drugo
je jugo
NIt sunce sja

nit pravog veselja
široka huk
s duboka zvuk
dreselja

Oštro
oštro
kad stane

vedar grane
kraj
taj


GROMAČA

Taj
uz to more
uz te gore
zavičaj

Kamen
do kamena gromača
vijek do vijeka lomača
Znamen

kad zmaj
kad kruh
duh

mog kraja
mog raja
sjaj


RAJ REFULA

Sjaj
nevjere
nevere
raj

refula
razmersih
u versih
Marula

naš kam
naš vrt
drag

nam
škrt
nag


BURA

Nag
čim
dim
vrag

Gnan
val
žal
dan

Ples
zla
bijes

A
taj
sjaj


MORE


KRAJ KRAJ MORA

Stat
Zastat
Stat
kraj mora mog
Bit bog


PROCUL NEGOTIIS

Terasa
More talasa
Velebnost Krasa
Odmora
hora


ISKRIČAVOST MORA

živa
živa
val se skriva
za rebra
od srebra


GALEBU

Da'l lahori
da'l vihori
do obzora
mora
tvoji dvoriOSEKA U ZORU

U svit
ognja
lit
izranja
iz sanja


MISAO

Promače
niz gromače
fijolice iskat
griskat
koromače


REMINISCOR

Bosih
bost se nogu
po škrapan ne mogu
već već Bogu
san na san isprosih


SKOČILA JE BURA

S Velebita
s goropadne
gore padne
da se namahnita
ma do sita

EOLOVA HARFA

Piano
sforzato
staccato
pjano
buro zlato

KONOPI U FORTUNI

Napo
smućeni visimo
hitamo i tamo
i simo Fortissimo
Da capo


GALEBU

I sred urnebesa
sred bijesa
s nebesa
doziv
ti neugroziv


BESKRIŽJA BEZDNA

Sinje
ne spominje
more
jere ne more
škrinje


NEHAJ

O nj
vonj
bora
boja vihora
i mora


UZ KAMIN U SVIJETU

U sjaju
vatre
snatre
o svom kraju
o raju


BONACA

Od obzora
do kopna
opna
mora
bez bora


SUMRAK

Ure
škure
U nove
školji plove
snove


NOVA BURA

I ta
od ushita
hita
da s goleti
poletiČUVAJ SE SENJSKE BURE

Oluju
refuli bljuju
val će te strti
val naždrti
smrti


BURA

žestoka
do otoka
bura stooka
žeđa
mojih vjeđa


ZEC (otočić kod Senja)

Ote
grote
bez i trunka
šljunka
more za se ote


MORE

Po stoti
put sklopit
oko utopit
se u ljepoti
opit


ISPOVIJEST

Ne mogu
već
već
reć
Bogu


KRAJ MORA KRAJ

Stat
Zaspat
Spat
kraj mora mog
N e n e b o g


KAZALO

Legenti

B u r a

Pod Katarkom
Dim
Didov dom
Marin san
Tromeđa XVI. vijeka
Bonaca
Nevera
Susret
Kolo
Na modroj buri
Bor
Južnjak
Gromača
Raj refula
Bura

M o r e

Kraj kraj mora
Procul negotiis
Iskričavost mora
Galebu
Oseka u zoru
Misao
Reminiscor
Skočila je bura
Eolova harfa
Konopi u fortuni
Galebu
Beskrižja bezdna
Nehaj
Uz kamin u svijetu
Bonaca
Sumrak
Nova bura
Čuvaj se senjske bure
Bura
Zec
More
Ispovijest
Kraj mora kraj


Branko Benzia: Kraj refula, Senia, Društvo Senjana i prijatelja Senja u Rijeci, 1995., s pogovorom Vatroslava Lopašića pod naslovom Od smrti ne strt, tekst glagoljicom Jadranka Ostić, ISBN 953-96449-0-9. Izdavač je objavio i lijepi popratni album sa stihovima Branka Benzie kaligrafski pisanim glagoljičnim pismom.


Vatroslav Lopašić: Bilješke uz pjesme Branka Benzie

Vatroslav Lopašić

Priredio Darko Žubrinić svibnja 2004. Zahvaljujem prof. Herti Benzia iz Beča, na poslanom rukopisu s pjesmama njezinog supruga.

 
Branko Benzia

Zahvaljujem gđi. Herti Benzia iz Beča, supruzi pok. g. Branka Bnezia, na poslanoj fotografiji, te posredovanju g. Mije Jurića te prof.dr. Zvonka Benčića.

Darko Žubrinić