Alojz Getliher: Glagoljski natpis u Zagrebačkoj katedrali, Bašćina 4, Glasilo Društva prijatelja glagoljice, Zagreb 1994., str. 3-5

str. 3

str. 4

str. 5Društvo prijatelja glagoljice

Mala enciklopedija hrvatske glagoljice