Stručno vijeće DPG-a (abecednim poretkom)

 • dr. fra Petar Bašić,
 • akademik Josip Bratulić,
 • akademik Stjepan Damjanović,
 • akademik Eduard Hercigonja,
 • dr. Milan Mihaljević,
 • akademik Milan Moguš (preminuo 2017.),
 • prof. ALU Frane Paro,
 • akademkinja Ivanka Petrović,
 • prof.dr. Ante Sekulić (preminuo 2016.),
 • maestro dr. fra Izak Špralja,
 • dr. Jasna Vince,
 • prof.dr. Mateo Žagar.

Društvo prijatelja glagoljice