Stručno vijeće DPG-a (abecednim poretkom)

 • dr. fra Petar Bašić
 • akademik Josip Bratulić
 • akademik Stjepan Damjanović
 • akademik Eduard Hercigonja
 • dr. Milan Mihaljević,
 • akademik Milan Moguš (preminuo 2017.)
 • prof. ALU Frane Paro
 • akademkinja Ivanka Petrović
 • prof.dr. Ante Sekulić (preminuo 2016.)
 • maestro dr. fra Izak Špralja
 • dr. Jasna Vince
 • prof.dr. Mateo Žagar
 • fra Zvonimir Brusač, mr. sc.

Društvo prijatelja glagoljice