Stručno vijeće DPG-a (abecednim poretkom)

  • dr. fra Petar Bašić,
  • akademik Josip Bratulić,
  • akademik Stjepan Damjanović,
  • akademik Eduard Hercigonja,
  • dr. Milan Mihaljević,
  • akademik Milan Moguš,
  • prof. ALU Frane Paro,
  • akademkinja Ivanka Petrović,
  • prof.dr. Ante Sekulić,
  • maestro dr. fra Izak Špralja.

Društvo prijatelja glagoljice