Izvadak iz Pravila (Statuta)
Društva prijatelja glagoljice


U skladu sa svojom svrhom Društvu je zadaća promicati:

 • Dabarski brevijar, 1486., Lika,
frankapanski grad Dabar kod Otočca u Gatskoj župi poznavanje glagoljice u njezinim različitim oblicima,
 • uporabu glagoljice služeći se suvremenim tehničkim pomagalima, posebice računalima;
 • čitanje i razumijevanje glagoljičkih tekstova;
 • upoznavanje cjelokupne glagoljičke baštine: liturgijske, književne, povijesne, pravne, likovne, glazbene itd.
Radi ispunjenja svoje zadaće Društvo će u okviru svojih mogućnosti pokretati ove djelatnosti:

 • održavati tečaje upoznavanja glagoljice (ustavne i kurzivne);
 • organizirati predavanja s temama iz različitih područja glagoljaške baštine;
 • izdavati glagoljaške početnice;
 • izdavati periodičku publikaciju kao glasilo Društva, u kojem će se glagoljicom i(li) latinicom objavljivati popularni članci i književni prinosi, te otiskivati zanimljivi originalni glagoljaški tekstovi uz potrebna tumačenja;
 • izdavati i poticati izdavanje knjiga, koje populariziraju poznavanje glagoljice, staroslavenskog jezika hrvatske redakcije i uopće hrvatsku glagoljašku baštinu;
 • u svrhu omogućivanja i olakšanja pristupa originalnim tekstovima izdati ili poticati izdavanje rječnika: staroslavenskog hrvatske redakcije i rječnika starije hrvatske književnosti, oba manjeg opsega s kratkim gramatičkim pregledom;
 • poticati uporabu glagoljice suvremenim sredstvima posebice glagoljičkim tiskom na osobnim računalima, te u tu svrhu posredovati u dobavi glagoljičkih slogova i poticati izradbu takvih slogova; također održavati tečaje o uporabi računala za glagoljički tisak, kao i tečaje za tvorbu glagoljičkih slogova;
 • izdavati prigodne tiskovine: razglednice, čestitke, plakate, kao i poticati izradbu različitih izradaka s glagoljičkim tekstovima, te uopće promicati glagoljicu kao alternativno svečanije pismo za osobite prigode;
 • organizirati izlete za članove Društva, ukoliko su takvi izleti povezani sa svrhom i zadaćama Društva;
 • surađivati s ostalim srodnim društvima u Hrvatskoj i inozemstvu, osobito s hrvatskim iseljenicima;
 • surađivati s prosvjetnim vlastima nastojeći da se u školama - u prikladnoj dobi - poučava čitanje i pisanje glagoljice, te da se u srednjoj školi, u okviru nastave hrvatske književnosti, čitaju odabrani glagoljaški tekstovi.
Članovi društva mogu biti: redoviti, potporni i poccasni. Redoviti članovi mogu biti osobe, koje prihvaćaju u cijelosti ova Pravila i spremne su surađivati u djelatnostima Društva. Potporni član može postati osoba, koja je zainteresirana za zadaće Društva, te je u tu svrhu spremna materijalno pomagati njegov rad s godišnjim iznosom koji ne može biti manji od iznosa godišnje članarine redovitog člana.

Svi članovi Društva imaju jednaka prava i obveze, a posebice:

 • birati i biti birani u upravna i radna tijela Društva;
 • pribivati sjednicama Skupštine, na njima raspravljati, iznositi svoje prijedloge i glasovati o prijedlozima i odlukama;
 • surađivati u skladu sa svojim mogućnostima i sposobnostima u djelatnostima Društva;
 • sudjelovati na predavanjima, tečajima i drugim priredbama društva;
 • čuvati i braniti ugled Društva te promicati njegovu svrhu.


Pravila Društva prijatelja glagoljice [PDF]


Društvo prijatelja glagoljice