16 crteža Kristiana Krekovića koji se čuvaju u Kabinetu grafike Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Među šesnaest crteža koji se čuvaju u Kabinetu grafike NSK u Zagrebu su

Popis i opis svih šesnaest djela u Kabinetu grafike NSK

Zahvaljujem prof. Charlotte Frank i prof. Sanji Bzik iz Kabineta grafike NSK na susretljivosti.

Krekovićeva djela u Hrvatskoj

Kristian Kreković