DA SE NE ZABORAVI
Osnutak Hrvatskog Kluba "Ban Jelačić" u San Franciscu (1908)

Kroz dugi niz godina hrvatska omladina u San Franciscu željno je očekivala dan, kad će se ostvariti želja sviju čeličnih Hrvata, da se slože zajedno, u jedan klub, u jedno kolo, gdje će moći složni i bratski provadjati prazno vrijeme i zabavljati se čitanjem, sviranjem, pjevanjem i razgovorom, te time oplemeniti si duh i srce, a ujedno i ostalim pokazati put i način, kojim treba da udare.

I napokon došao je taj željeno očekivani dan. Ponosom kliče danas hrvatska mladež u San Franciscu "Ustrojili smo prvi hrvatski klub Ban Jelačić." Raditi ćemo za napredak mile nam domovine i pokazati, da u nama jošte tuče hrvatsko srce.

Prva skupština bila je u utorak na 12. t. mj. (12. svibnja 1908.) na 245 East St. na kojoj je bilo prisutno 15 članova utemeljitelja i to: Anton Perlenda, Anton Ficović, Ivan Kubiček, Tomo Cvjetković, Vlako Miloslavić, Anton Kljajo, Lovro Lucić, Joso Bajurin, Trojo Lucić, Vlaho Cvjetković, Nikola Bajurin, Nikola Mihlinić, Joso Pavlović, Marko Pilica i Jozo Pavlović.

Ovi mladići radili su oduševljeni hrvatskom misli, te im je uspjelo u kratko vrijeme naći toliko pristaša, da su mogli u utorak održati drugu sjednicu, na kojoj su primili 20 novih članova, te je tako klub stupio u život sa 35 članova. Prešlo se je potom na izbor časnika, te su za ovu godinu jednoglasno izabrani slijedeći: Anton Ficović, predsjednik, Vlako Miloslavić, podpredsjednik, Anton Kljajo, tajnik, Tomo Cvjetković, racunovodja i blagajnik.

Ivan Kubiček, Niko Mihlinić i Lovro Lucić nadzorni odbor. Jozo Bajurin vodja. Niko Bajurin vratar. Trojo Lucić, obrednik.

Oduševljenje (je) bilo neopisivo. Mladost je klicala slobodi Hrvatske i zanosno odpjevala himnu, a nakon toga skupljeno je 100 dolara kao početni kapital društva.

Odbor kluba nabavio je već sve društvene knjige, a ovih dana pobrinut će se za prikladne prostorije, te će se nakon uredjenja istih članovi kluba redovno sastajati i provadjati svoje slobodno vrijeme u čitanju novina, knjige, razgovoru (i) pjevanju.

Mi (uredništvo novina "Jadran") od naše strane pokretačima i članovima kluba najsrdačnije čestitamo. U San Franciscu bio nam je potreban takav klub kao gladnom kora kruha.

Nebi smjelo biti niti jednog hrvaskog mladića, a da ne pripada ovom klubu. Ta šta je lijepše, ili stajati u salunu i trošiti teško zasluženi novac ili poći u klub i uz razgovor i pjesmu provesti vrijeme?

Živio dakle i procvao nam na ponos sviju Hrvata San Francisca i okolice "Hrvatski Klub Ban Jelačić."


Gornji članak je objavljen u hrvatskim novinama "Jadran" (San Francisco), a zatim ga je prenijela Hrvatska Zastava (Chicago) u broju od 28. svibnja 1908.

Pronašao i priredio

Ante Čuvalo - Chicago


Michel Iellatchitch: JELACIC (in French)