B A Š Ć I N A

List Bašćina je glasilo Društva prijatelja glagoljice (DPG).

Glavni i odgovorni urednik (do 2009.): Vladimir Ćepulić
Uredništvo: Vlatko Bilić, Josip Bratulić, Vladimir Ćepulić, Stjepan Damjanović, Marijana Jakšić, Mato Marčinko, Darko Žubrinić.

Sadržaj lista BAŠĆINA:

A, az, 1Broj 1 (1993/1994):

 1. Josip Bratulić: Glagoljica u duhovnosti i kulturi hrvatskoga naroda, str. 3-4
 2. Vladimir Ćepulić: Mali glagoljski pravopis DPG, str. 4-5
 3. Od Librarie (O knjižnici, iz glagoljaškog rukopisa "Konštitucioni fratrov tretoga reda...", 18. stoljeće), str. 6-7
 4. Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483., Božićno evanđelje po sv. Luki (Lk 2, 1-20), str. 8-9
 5. Bonaventura Duda: Razmišljanja uz evanđelje, str. 10-11
 6. Mato Marčinko: Sričući glagoljska slova, str.11
 7. Mak (Mehmedalija) Dizdar: Slovo o slovu... četvrto, str. 12
 8. Darko Žubrinić: Izvješće tajnika društva, str. 13-14
 9. Darko Žubrinić: Petstota obljetnica Senjske tiskare, str. 14
 10. Izvadak iz Pravila Društva prijatelja glagoljice, str.

B, buki, 2Broj 2 (proljeće 1994):

 1. Stjepan Damjanović: Osnovno o glagoljici, str. 3-4
 2. Darko Žubrinić: Spojenice u glagoljici, str. 4
 3. Stala majka pod raspelom, str. 5
 4. Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483., Iz Muke po sv Luki, (Lk 23, 32-53), str. 6-7.
 5. Bonaventura Duda: Razmisšjanja uz evanđelje, str. 8-9
 6. Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483., Iz evanđelja po sv Luki (Lk 24, 13-35), str. 10-11
 7. Bonaventura Duda: Razmišljanja uz evanđelje, str. 12 Mak Dizdar: Smrt, str. 13
 8. Život i smrt, Ukrajinska narodna priča, prevela Antica Menac, str. 13-14
 9. S redovite mjesečne tribine DPG (fra Izak Špralja: Glagoljaško pjevanje, dr fra Petar Bašić: Jezik i liturgija - s posebnim osvrtom na hrvatsko glagoljaštvo), str. 15
 10. Darko Žubrinić: Pisma prijatelja glagoljice, str. 16

V, vidi, 3Broj 3 (ljeto 1994):

 1. Milan Moguš, Anica Nazor: 500 godina Senjskog glagoljskog misala, str. 3-4
 2. Mato Marčinko: Senjska glagoljska ploča, str. 4
 3. Fran Mažuranich: Kod kuće, str. 5
 4. Senjski glagoljski Misal iz 1494., Iz evanđelja po sv. Ivanu (Iv 9, 1-38), str. 6, str. 11-12
 5. Tomislav i Vladimir Ćepulić: Kineski šah, str. 7-10
 6. Iz evanđelja po sv. Ivanu, str. 12-13
 7. Bonaventura Duda: Razmišljanja uz evanđelje, str. 13-14
 8. Mak Dizdar: Zapis o očima, str. 14,
 9. S redovite mjesečne tribine DPG, (dr Ivanka Petrović: Ćirilometodsko naslijeđe u Hrvata, dr fra Marko Japundžić, Glagoljica - hrvatsko pismo), str. 15-16

G, glagole, 4Broj 4 (1995):

 1. Stjepan Damjanović: Glagoljašvo u Zagrebačkoj biskupiji, str. 3
 2. Alojz Getliher: Glagoljski natpis u Zagrebačkoj katedrali, str. 3-5
 3. Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483., Iz evanđelja po sv Mateju (Mt 5, 1-12a), str. 6
 4. Bonaventura Duda: Razmišljanja uz evanđelje, str. 7
 5. Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483., Iz evanđelja po sv. Mateju (Mt 25, 31-46), str. 8-9
 6. Bonaventura Duda: Razmišljanja uz evanđelje, str. 10-11
 7. Mak Dizdar: Zapis o izvoru, str. 11
 8. Biblijske hrvatske pučke poslovice, str. 12
 9. Mato Marčinko: Opet nalegoše na jazik hrvacki, str. 13
 10. Iz hrvatskog haiku pjesništva (Vladimir Devide, Tomislav Maretić, Marinko Šeparović, Boško Vitas, Darko Plažanin, Zvonko Petrović), str. 14
 11. "Čuva drvo, čeka zeca'' (kineska izreka i priča), preveo Vladimir Ćepulić,
 12. S redovite mjesečne tribine DPG (dr Milan Mihaljević: Glasovni sustav hrvatskoglagoljskih tekstova od 12 do 16 stoljeća), str. 15
 13. Sadržaj lista BAŠĆINA za 1994.g., str. 16

D, dobro, 5Broj 5 (Bogojavljenje 1996):

 1. Josip Bratulić: Bašćanska ploča, str. 3
 2. Slavnko Kirin: Bašćanska, str. 4
 3. Mato Marčinko: Glagoljaška, str. 5
 4. Bog se rodi v Vitliomi, str. 7-9,
 5. Bonaventura Duda: I ti svijete čitavi, Spasitelja pozdravi!, str. 9-10
 6. Vladimir Ćepulić: Prostorno gledanje ravnih slika, str. 11-12
 7. Iz bliza i daleka: Dongši oponaša mrštenje, kineska priča i izreka, preveo Vladimir Ćepulić, str. 12
 8. S redovite mjesečne tribine DPG,
  • mr Mateo Žagar: Jedinstvenost natpisa Bašćanske ploče, str. 13-14
  • fra Božo Sučić: Provincija franjevaca trećoredaca - glagoljaša u Hrvatskoj, str. 14
 9. Vijesti, str. 15
 10. Vlatko Bilić: Glagoljaši pjevaju

E, (j)est, 6Broj 6:

 1. Mile Bogović: Papa Inocent IV. i senjski biskup Filip, str. 3-4
 2. Milan Paun: Glagoljski grafiti u sv. Martinu u Lovčiću, str. 4-6
 3. Mato Marčinko: San, str. 6
 4. Eugen Divjak: Slovo o Bašćanskoj ploči, str. 7
 5. Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483, Iz Evanđelja po sv. Luki, str. 8-9
 6. Bonaventura Duda: Bezimeni bogataš i imenovani - Lazar, str. 10
 7. Va se vrime godišća, Božićna pjesma iz 14. st.
 8. Bogojavljenje - propovjed sv. Lava Velikoga, pape, str. 12
 9. Čaplja i školjka se bore, kineska izreka i priča, preveo V. Ćepulić, str. 12
 10. Ivo Maroević: Glagoljica u muzeološkoj interpretaciji, str. 13
 11. In memoriam - Branko Fučić, Marko Japundžić, Nedo Grbin, str. 13-16
 12. Darko Žubrinić: Ljubitelj glagoljice Vili Strašek, str. 16

Ž, živite, 7Broj 7:

 1. Stjepan Damjanović: Glagoljica u školi, str. 3
 2. Milan Paun: Glagoljska slova u sv. Dimitriju u Brodskom Drenovcu, str. 4-5
 3. Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483, Iz Evanđelja po sv. Luki, str. 6-7
 4. Bonaventura Duda: Zaživimo Advent kao Marija, str. 7-8
 5. Pero Pažin: Od nadahnuća do uskrsnuća, str. 8
 6. Mato Marčinko: Tri pisme o istom, str. 9
 7. Joja Ricov: Bedem Velebita, str. 10
 8. Marina B. Car: Senjska bura, str. 10
 9. Ne želi čuti za bolest i ne liječi se, kineska priča, preveo V. Ćepulić, str. 11
 10. Darko Žubrinić: Učitelj glagoljice Svetko Ušalj, str. 12
Broj 8

Broj 9

Broj 10 [PDF]

Društvo prijatelja glagoljice