Potezi u tablici hrvatske glagoljice po Jurju Slovincu
iz oko 1400.

 Darko Žubrinić, 2022.


Tablica glagoljice po Jurju Slovincu iz oko 1400., pisana na znamenitom Sveučilštu Sorbonne u Parizu.
Čuva se zajedno s ostalim Jurjevim rukopisima u Gradskoj knjižnici u francuskom gradu Toursu,
u kojem je Juraj (Georges d'Esclavonie) preminuo 1416.








Za povlačenje poteza postoje i mnoge druge mogućnosti. Svaki neka si odabere poteze koji su mu najpraktičniji. Ovdje je redosljed poteza za svako slovo biran tako da ga je najlakše pamtiti.

Na primjer, slova GLAGOLE (g, 4) i HIR (h, 600) oba započinju "kosim kutom". Razlog je taj što oba slova imaju skoro istu geometriju.

Slova VIDI (v), TVRDO (t), LJUDI (l, 50) imaju po dvije okomite "noge", koje trebaju biti iste širine, kao i prostor izmjeđu njih. Primijetite da slovo LJUDI nastaje tako da napišemo slovo TVRDO, pa zatim na njega stavimo kapicu. Ovu metodologij preporuča Siniša Reberski s Likovne akademije u Zagrebu, primijetivši da mnogi glagoljaši pišu upravo na taj način (a to se vidi iz sitnih pogrešaka kod stavljanja kapice).

Obje inačice slova JE (j, đ, 30) započinjemo s tri okomite linije, radi lakšeg pamćenja. Postoje naravno i druge mogućnosti. Slovo JE znanstvenici zovu ĐERV. Priklonio sam se sugestiji Daria Tikulina iz Zadra, jer Juraj Slovinac u svojoj tablici glagoljice to slovo zove GHIE.





Mala enciklopedija hrvatske glagoljice