Donosimo popis snimljenih glagoljaških (i nekih drugih) napjeva koji se nalaze u Fonoteci Staroslavenskog instituta u Zagrebu. Zahvaljujem dr. Marici Čuničić, ravnateljici Staroslavenskog instituta u Zagrebu, na ljubaznosti i poslanom popisu. On rječito govori o sadržajnosti i snazi fenomena glagoljaškog pjevanja u Hrvatskoj.

Popis će još biti grafički dotjeran. D.Ž. 2010.


FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA - ZAGREB


TRADICIJSKO GLAGOLJAŠKO PJEVANJE U HRVATSKOJ  

CD – POPISNA LISTA (81 –  130)

Obradio: Boris Doliner

Zagreb, 2008.

CD broj 81

Mjesto snimanja: Prvić i Šepurine

/ snimio Stjepan Stepanov, 1965. god. /

1/   Agnus dei / Jaganjče božji/ (solo c i zb.)  [2:39]

2/   Svršetak mise (Gospodin s vama. Idite, misa je. –

      Bogu hvala./ (zb.)  [1:29]

3/   Psalam 94 /Jutrenja božićna/ (solo i zb.) [2:30]

4/   Zdravo, Morska zvijezdo (himan) /zbor, dijelom su kvarili, jer nisu svi znali taj stari napjev./  [7:18]

5/  Zdravo, Tijelo Isusovo (zbor) [1:27]

6/  Štenje mrtvačko /III. u I. noćnici/ (d) [1:08]

         Prosti, Gospode, jer su ništa dani moji/ [1:30]

8/  Štenje mrtvačko II. (a) i Responsorium (zbor) [1:57]

9/  Štenje VII. /na Jutrenji za mrtve/ (Duh moj slabi …) (c)   [2:14]

10/ Psalam 41. /na Jutrenji za mrtve (zbor) [3:41]

11/  Dio istoga psalma pjevan na staroslavenskom (zbor) [1:22]

12/ Dan od gnjeva (zbor) [2:04]

13/  Responsorium pred odrom (zbor) [0:33]

14/  Muka po Ivanu (c i zbor) [8:15]

15/  Litanije svih svetih (Svisvete) (zbor) [1:33]

16/  Štenje bl. Pavla ap. Rimljanima /nedjelja Adventa [2:23]

17/  Evanđelje po Ivanu /IV. Korizme / (b i ostali pjevači) [2:04]

18/  Pjesma Sv. Jeleni /Pjesama sv. Križa/ (svi pjevači) [1:16]

19/  Kyrie /obično/po 3 puta/ (svi pjevači) [1:54]

20/  Kyrie /svečano/ - „ -        ( - „ - ) [4:39]
  

CD broj 82
 

Mjesto snimanja: Šepurine na Prviću i  Vodice

/ snimio Stjepan Stepanov, 1965. god. /
 

1/   Uhod (Introitus) (Pokoj vječni) i

       Kyrie (mrtvačko) (Gospodine smiluj se) (zb.) po 3 puta        [1:45]

2/   Blagosloven Gospodin Bog Izrjaelov (V. petak) /zbor/          [2:01]

3/   Puče moj (V. petak) /zbor/                                                       [2:50]

4/   Muka po Ivanu /dijelovi/ (zbor)                                               [3:03]

5/  Pjesma sv. Roku (patronu sela) (zbor)

            Zdravo, Roko, od poroda izvrsnoga/                                 [0:58]   

6/  Božićna pjesma /Kad se Bog čovik učini (zbor)                      [0:39)

7/  Tri kralja hodahu (na tri kralja - Vodokršće) (zbor)                 [0:56]

8/  Veliča duša moja Gospodina (svi pjevači)                               [1:17]

9/  Oficij na V. sedmicu (Iz razlaganja sv. Augustina biskupa (b)                                                             

[1:20]

10/ Zdrav, Isuse, kruše meki (Tijelovo) (svi pjevači)                    [1:30]

11/  Barjak kraljev ide sada (svi pjevači)                                        [1:17]

12/ Dan od gnjeva (svi pjevači)                                                      [1:00]

13/  Budi hvaljeno po sve vrime … (na kraju mise) (svi pjevači)   [0:59]

14/  Božićna jutrenja /početak: saziv i psalam 94

                                 (b) (solo i zbor)                                               

[1:56]

15/  Radujmo se svi u Gospodinu (Pristup misi BDM (svi pjevači)[2:10]

16/  Štenje knj. Bl. Pavla ap. Efežanima (misa na vjenčanje (b)     [1:56]

17   Evanđelje (na dan BDM) (a)                                                [1:43]

18/  Evanđelje po Luki (b)                                                         [0:36]

19/  Sanctus (Svet) i Benedictus (Blagoslovljen;svi pjevači)     [3:50]

20/  Agnus dei (Uvod staroslavenski) (svi pjevači)                    [1:36]

21/  Ite misa est       (svi pjevači )                                               [1:07]

22/  Pokoj vični, …Tebi se pristoji… (Graduale mrtvačko;zb)  [1:02]

23/  Kyrie mrtvačko (po 3 puta) (svi pjevači)                             [1:41]

24/  Epistola mrtvačka (Št. Knj. Bl. Pavla ap. Solunjanima (b)  [3:54]

25/  Dan od gnjeva (sekvencija)   (svi pjevači)                           [0:54]

26/  Evanđelje po Ivanu (mrtvačko)  (a)                                    [1:19]

27/  Prinos (Gospodine Isukrste, kralju slavni)  (svi pjevači)    [2:07]

28/  Gore srca (Praefatio)    (a i zb.)                                           [0:51]

29/  Svet (Sanctus)   (zb.)                                                           [0:45]

30/  Jaganjče  (zb.)                                                                     [0:29]

31/  Oslobodi me, Gospodine  (zb.)                                           [1:32]

32/  Početak mrtvačke jutrenje (zb.)                                          [2:47]
 
 
CD broj 83
 

Mjesto snimanja: Vodice

/ snimio Stjepan Stepanov, 1965. god. /
 

1/   Noćnica mrtvačka                                                                  [1:28]

2/   Pjesma bratimstva                                                                  [0:59]

3/   Pjevajmo, braćo kršćani (Pjesma Srca Isusova)                    [1:16]

4/   Kraljeve idu zastave                                                              [2:04]

5/  Psalam „Ispovidite se“ :

          a/ po starinski (vrlo arhaično)

          b/ kako se danas pjeva

          c/ starinski kao prvi put                                                      [3:07]  

 

6/  Epistola /Štenje knjige mudrosti na dan BDM/                      [2:08)          

7/  Alleluja                                                                                  

[0:26]

8/  Pristup (od blagdana Gospe)

                (Radujmo se svi u Gospodinu)                                     [1:58]

9/  Kyrie (starinski, svečani, koji je sada ukinut)                         [3:04]

10/ Zdravo Morska Zvijezdo                                                        [0:39]

11/  Te deum                                                                                 

[1:46]

12/ U sve vrime godišta (na starinski način)                                 [0:50]

13/  -„-    -„-    -„-      (kako se danas pjeva)                                  [1:12]

14/  Narodi nam se kralj nebeski (božićna)                                    [0:50]

15/  Veseli se, Majko božja                                                             [0:54]

16/  Vesel' mo se ov' čas (tradicionalna vodička božićna)              [3:39]

17/  Deo gratias                                                                             

[0:42]

18/  Kyrie (adventsko i korizmeno)                                              [1:18]

19/  Veni sanctus                                                                           

[1:08]

20/  Muka po Ivanu (dijelovi)                                                        [5:54]

21/  Štenje (Iz razlaganja sv. Augustina biskupa)                          [1:14]

22/  Šgtenje (nastavak gornjega - udvoje)                                      [0:47]            

                                                                             

23/  Poslanica (Št. Knj. VII. bl. Pavla ap. Korinčanima)               [1:50]

24/  Poslanica Jeremije proroka (po starinski)                               [2:24]

25/  Gospin plač                                                                            

[1:17]

26/  Proročanstvo (na V. petak)                                                     [1:43]

27/  Puče moj                                                                                

[1:12]

28/  Spavaj, spavaj, ditiću (božićna)                                              [0:46]

29/  Oj Stipanu blaženi (božićna)                                                   [0:56]

30/  I. štenje na Božić                                                                    

[2:24]

 

CD broj 84
 

Mjesto snimanja: selo Duće - Rogač

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /

1/  Gospodine pomiluj (3:04)

2/   Slava  (3:31)

3/  Epistola (svečana božićna) (Veni, Sancte) (2:19)

4/  Dođi, Duše presveti (Duhovska) (4:43)

5/  Svet (Sanctus)        (1:03)

6/  Blagoslovljen (Benedictus) (0:27)

7/  Jaganjče Božji (Agnus dei) (1:31)

8/  Smiluj se, meni (Miserere, Psalam 50)  (5:35)

9/  Dan od gnjeva (Dies irae) (4:18)

10/ Zdravo, tijelo Isusovo (3:31)

11/ Tri kralja jahahu (Božićna)  (4:15)

12/ Oprosti meni, Bože (Mrtvačko Miserere)  (1:43)

13/ Pokoj  vječni (Mrtvački Pristup)  (1:10)
 

CD broj 85
 

Mjesto snimanja: selo Podstrana – Sv. Martin - Šćadine

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /
 
 

1/  Pristup za Mrtvačku misu  (1:47)

        (Pokoj vječni – ikavski)

2/   Gospodine, smiluj se (Mrtvačko Kyrie, 2+2+2)     (2:19)

3/  Gospodine, pomiluj (Kyrie na stari način, 3+3+3)   (4:02)

4/  Vjerovanje (Credo) (8:03)

5/  Slava (Gloria) (5:52)

6/  Pristup (za svečanu novogodišnju misu) (2:33)

                  (na „Obrizanje Gospodinovo)

7/  Epistola (svečana z Božić i Novu godinu) (1:54)

8/  Epistola (Štenje knj. bl. Pavla ap. Filipljanima)  (2:25)

9/  Isto (drugi pjevač) (0:29)

10/ Muka po Mateju (dio) (5:41)
 
 

CD broj 86
 

Mjesto snimanja: selo Podstrana – Sv. Martin – Šćadine (nastavak)

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /
 

1/  Svet (Sanctus) (1:52)

2/   Blagoslovljen (Benedictus) (0:56)

3/  Jaganjče božji (Agnus dei) (1:29)

4/  Oslobodi me, Gospodine (Mertvačka misa)                                        (3:24)

5/  Smiluj se meni (Miserere, Psalm 50)

                          (za „Veliku nedilju“)                                              

(1:37)

6/  Smiluj se meni (na sprovodu) (1:16)

7/  Štenje (mrtvačko) (1:55)

8/  Kolendanje (2:32)

9/  Bratovštinska (dio) (1:40)

10/ Štenje (Plač Jeremije proroka – na Vel. petak na Jutarnji)                  (3:50)

11/ Ispovidajte se Gospodinu (Psalam 135 – na Vel. petak)                     (2:36)  

         (na koncu procesije. Priručnik za svećenika, Split, 1935)

12/ Puče moj (na V. petak u procesiji – dio)  (1:38)

13/ Litanije lauretanske (dio) (3:20)

14/ Ja se kajem, Bože mili (3:02)
 
 

CD broj 87
 
 

Mjesto snimanja: selo Gata

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /
 

1/  Poslanica uskrsna (Štenje knj. bl. Pavla Korinčanima)                                  (1:03)

2/   Prosti, Gospode (Štenje na sprovodu)

                (knj. bl. Pavla ap. Solunjanima)  (2:43)

3/  Poslanica mrtvačka (Štenje knj. bl. Pavla Korinčanima)                                (2:27)

4/  Pristup mrtvački (bez uvoda celebranta) (1:22)

5/  Dan od gnjeva (Dies irae, mrtvačka sekvenca) (4:23)

6/    Bratovštinska (po Vlašiću – 1., 13. i dva posljednja stiha)                            

(2:03)

7/    Pristup (na 2. dan Božića – Sv. Stjepana) (1:30)

8/    Gospodine pomiluj (3+3+3) (Kyrie) (3:19)

9/  Slava (Gloria, dio) (2:33)

10/ Svet (Sanctus) (1:05)

11/ Blagoslovljen (Benedictus) (0:44)

12/ Ispovidajte se Bogu bogova (Na V. Petak

                       Bez uvoda celebranta – dio)                                               

           (2:04)

13/ Puče moj (dio) (1:09)

14/ Spavaj, spavaj, djetiću (Božićna – dio) (1:23)

15/ Hvali Sion Spasitelja (na Tijelovo) (0:48)
 
 
 
 

CD broj 88
 

Mjesto snimanja: selo Tugare (prvi dio)

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /
 

1/  Pristup (misa na blagdan rođenja B.D.M) (1:55)

2/   Gospodine pomiluj (Kyrie - 3+3+3) (1:38)

3/  Slava (Gloria) (2:58)

4/  Epistola (Štenje knjige mudrosti) (4:51)

5/  Evanđelje (po Mateju) (4:01)

6/    Vjerujem (Credo) (4:15)

7/    Prinos (Blažena si, djelo Marije) (0:38)

8/    Svet (Sanctus) (1:04)

9/  Blagoslovljen (Benedictus) (0:40)

10/ Jaganjče božji (Agnus dei) (1:03)

11/ Pričest (Blažena utroba Marije dive) (0:36)

12/ O jezici (na Tijelovo) (5:00)
FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA - ZAGREB
 

TRADICIJSKO GLAGOLJAŠKO PJEVANJE U HRVATSKOJ
 
 
Popisna lista urađena je prema arhivskim magnetofonskim vrpcama           ( 1 – 80 ) Fonoteke Staroslavenskog instituta « Stvetozar Ritig » - Zagreb.
 
 

Obradio: Boris Doliner

Zagreb, 2003., 2006.

Popisni list br. 1

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 1 

Novi kolut br. 1 (  zeleni početak ) / Presnimak RTZ / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. I ( crveni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec /

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Omišalj na Krku

/ Prof. dr. J. Hamm, 1954. god. /
 
 

CD br.1. 1 / 1. Uvod – veras 1  [ 1: 06 ]

CD br.1. 2 / 2. Slava, hvala i čast  [ 9:54 ]

CD br.1. 3 / 3. Pristup ( Misal str.130 )  [ 1:08 ]

CD br.1. 4 / 4. Gospodi pomiluj  [ 1:18 ]

CD br.1. 5 / 5. Stepenaja ( Misal 131 a ) Tractus « Bože, Bože »  [ 2:40 ]

CD br.1. 6 / 6. Vjeruju  [ 9:11 ]

CD br.1. 7 / 7. Ofertorij ( solo )  [ 0:46 ]

CD br.1. 8 / 8. Puna tuge ( puk )  [ 2:07 ]

/ na starom kolutu ovdje završava crveni smjer i počinje plavi /

CD br.1. 9 / 9. Svet  [ 8:57 ]

                   10. Blagoslovljen

                   11. Jaganče Božji

                  12. ( zvono ) Ja se kajem

                   13. Aganče ( puk )

/ mala pauza /
 

CD broj 2 
 

MRTVAČKA MISA U OMIŠLJU:

CD br. 2. 1 / 14. Pristup  [ 2:17 ]

CD br. 2. 2 / 15. Gospodi pomiluj  [ 1:13 ]

CD br. 2. 3 / 16. Dies irae  [ 1:38 ]
 

Ovdje završava novi kolut br. 1 ( Snimke starog koluta br.I nastavljaju se na listu br. 2 )

Popisni list br. 2

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 2 ( nastavak )

Novi kolut br. 2 ( zeleni početak ) / Presnimak RTZ  / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. I ( plavi smjer ) i br. II ( plavi smjer ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Omišalj na Krku

/ Prof. dr. J. Hamm, 1954. god. /
 

/ Nastavak Mrtvačke mise s koluta br. I /

CD br. 2. 4 / 17. ( 1 ) Prinos  [ 3:32 ]

CD br. 2. 5 / 18. ( 2 ) Svet i Blagoslovljen  [ 4:53 ]

CD br. 2. 6 / 19. ( 3 ) Litanije  [ 2:28 ]

CD br. 2. 7 / 20. ( 4 ) Himan  [ 1:12 ]

CD br. 2. 8 / 21. ( 5 ) Nova pjesma  [ 1:48 ]

/ Ovdje završava stari kolut br. I i počinje stari kolut br. II, plavi početak /

Na veliki petak

CD br. 2. 9 / 1. ( 6 ) Ecce lignum crucis / Misal 163 / ( 3 puta )  [ 2:42 ]

CD br. 2. 10 / 2. ( 7 ) Puče moj  [ 7:20 ]

CD br. 2. 11 / 3. ( 8 ) Alleluja  [ 1:34 ]

CD br. 2. 12 / 4. ( 9 ) Sveti Mihovile, moli za nas  [ 1:11 ]

Uskrsna nedjelja / Misal str.289 /

CD br. 2. 13 / 5. ( 10 ) Introitus  [ 1:33 ]

CD br. 2. 14 /               Psalam  [ 0:31 ]

CD br. 2. 15 / 6. ( 11 ) Graduale / Misal 289 c /  [ 4:39 ]

                       7. ( 12 ) Poslednica
 
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 2 ( Ovdje završava plavi smjer starog koluta br. II ) 
 
 
 

Popisni list br. 3

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 3 

Novi kolut br. 3 ( zeleni smjer ) /  Presnimak RTZ / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. II  ( crveni smjer ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.
 
 

Mjesto snimanja: Omišalj na Krku

/ Prof. dr. J. Hamm, 1954. god. /
 

CD br. 3. 1 / 8. ( 1 ) Vespere / Vespere str.1 /  [ 21:25 ]

                     9. ( 2 ) Reče gospodi gospodevi / Psalam str.1 /

                    10. ( 3 ) Slava ocu

                    11. ( 4 ) Alleluja ( solo )

                    12. ( 5 ) … otvori Gospod / Vesperal str. 178b /
 
 

Snimka broja 12 ( 5 ) prekinuta je prije kraja ( na novom kolutu br. 3 ) i nastavlja se na novom kolutu br. 4


Popisni list br. 4

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 3 ( nastavak ) 

Novi kolut br. 4 ( zeleni početak ) / Presnimak RTZ / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. II  ( crveni smjer ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.
 
 

Mjesto snimanja: Omišalj na Krku

/ Prof. dr. J. Hamm, 1954. god. /
 

                      12. ( 1 ) Nastavak pjevanja broja 12 sa vrpce 3
 

CD broj 4 

CD br. 4. 1 / 13 ( 2 ) Ad Magnificat  [ 9:09 ]

                      14 ( 3 ) Magnificat

                      15. ( 4 ) Himan ( nije do kraja snimljen na originalnoj vrpci )
 
 
Ovdje završava novi kolut br. 4 ( Ovdje završava crveni smjer starog koluta br. II ) 
 
 
Popisni list br. 5

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 5 

Novi kolut br. 5 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 1 ( bijeli početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Malinska, Dubašnica, Omišalj

/ dr. V. Žganec, 1955. god. / 

CD br. 5. 1 / 1. O svetom Stjepanu  [ 4:01 ]

CD br. 5. 2 / 2. Oj anđela Gabriele ( i varijanta solo )  [ 2:55 ]

CD br. 5. 3 / 3. Gospodi pomiluj ( iz mise )  [ 1:55 ]

CD br. 5. 4 / 4. U se vrime godišća  [ 3:29 ]

CD br. 5. 5 / 5. Oče naš  [ 1:08 ]

CD br. 5. 6 / 6. Zdravo kraljice ( solo i u troje ) / najavljen krivi broj /  [ 2:07 ]

CD br. 5. 7 / 7. Koledarske / najavljen krivi broj /  [ 3:12 ]

CD br. 5. 8 / 8. ( 1 ) Pristup iz mise na Marijine blagdane  [ 2:54 ]

CD br. 5. 9 / 9. ( 2 ) Gospodi pomiluj ( iz svečane mise )  [ 2:17 ]

CD br. 5. 10 / 10. ( 3 ) Slava na višnjih Bogu   [ 3:10 ]

                                   / na Duhove /

CD br. 5. 11 / 11. ( 4a ) Pridi duše prisveti ( Slidnica – sequentia )  [ 1:34 ]

CD br. 5. 12 / 12. ( 4b ) Isto – solo  [ 0:44 ]

CD br. 5. 13 / 13. ( 4c ) Isto – solo  [ 0:41 ]

CD br. 5. 14 / 14. ( 4d ) Hvali Sion stvoritelja ( na Tjelovo )  [ 1:04 ]

                                       / iz Mrtvačke mise /

CD br. 5. 15 / 15. ( 5a ) Pokoj vični daj njim Gospodi ( Gradul – slidnica – sekvencija )        

                 

                                       [ 2:31 ]

CD br. 5. 16 / 16. ( 5b ) Isto – solo  [ 0:37 ]

CD br. 5. 17 / 17. ( 5c ) Isto – solo  [ 0:29 ]

CD br. 5. 18 / 18. ( 5d ) Isto – solo  [ 0:22 ]

CD br. 5. 19 / 19. ( 5e ) Dan od gnjiva ( za svečane dane )  [ 1:44 ]

                        20 ( 5f ) Isto – solo

                        21. ( 5g ) Dan od gnjiva ( za obične dane )

                        22. ( 5h ) Isto – solo

                        23. ( 5i ) Isto – govoreno

CD br. 5. 20 / 24. ( 6a-b ) Poslanica ( epistola ) na dan Male Gospe ( a: svečano, b: solo )     

 

                                          [ 1:27 ]
 

Ovdje završava novi kolut br. 5 ( i stari kolut br. 1, bijeli smjer )
 

Popisni list br. 6

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 6 

Novi kolut br. 6 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 1 ( crveni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Omišalj na Krku

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /

CD br. 6. 1 / 1. ( 7a ) Poslanica iz zornice  [ 2:22 ]

CD br. 6. 2 / 2. ( 7b ) Evanđelje za obične mise ( simplex )  [ 2:53 ]

CD br. 6. 3 / 3. ( 8 ) Vjera ( obična za svaki dan )  [ 6:21 ]

CD br. 6. 4 / 4. ( 10a ) Svet ( za blagdane i svaki dan )  [ 1:30 ]

                     5. ( 10b ) Blagoslovljen

CD br. 6. 5 / 6. ( 11 ) Svet ( solo )  [ 1:02 ]

CD br. 6. 6 / 7. ( 12 ) Isto ( solo )  [ 0: 57 ]

CD br. 6. 7 / 8. ( 13 ) Jaganjče božji   [ 1:01 ]

Mrtvačka misa:

CD br. 6. 8 / 9. ( 14a ) Pristup  [ 1:17 ]

CD br. 6. 9 / 10. ( 14b ) Gospodi pomiluj  [ 2:25 ]

                      11. ( 14c ) Isto ( solo )

CD br. 6. 10 / 12. ( 15a ) Prikazanje ( za crnu misu )  [ 6:50 ]

                      13. ( 15b ) Isto ( solo )

CD br. 6. 11 / 14. ( 16a ) Svet ( za mrtvačku misu )  [ 3:27 ]

                       15. ( 16b ) Blagoslovljen ( za mrtvačku misu )

CD br. 6. 12 / 16. ( 17 ) Blagoslovljen ( solo )  [ 1:06 ]

CD br. 6. 13 / 17. ( 18a ) Aganjče ( 1. glas – solo )  [ 2:00 ]

                      18. ( 18b ) Isto ( 2. glas – solo )

                     19. ( 18c ) Isto ( isto )

CD br. 6. 14 / 20. ( 19 ) Pričešćenje  [ 0:44 ]

CD br. 6. 15 / 21. ( 20 ) Iz glubina ( De profundis )  [ 1:12 ]
 
 
Ovdje završava novi kolut broj 6 ( i stari kolut broj 1 )
 

Popisni list br. 7

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 7 

Novi kolut br. 7 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 2 ( Bijeli početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Omišalj na Krku

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /

CD br. 7. 1 / 1. ( 21 ) Iz glubina ( De profundis – solo )  [ 1:51 ]

CD br. 7. 2 / 2. ( 22 ) Izbavi me gospodi ( Libera me )  [ 1:43 ]

CD br. 7. 3 / 3. ( 23 ) Mrtvački oficij  [ 1:12 ]

CD br. 7. 4 / 4. ( 24 ) Mrtvački responzorij  [ 1:02 ]

CD br. 7. 5 / 5. ( 25 ) Šestokrilni  [ 1:41 ]

CD br. 7. 6 / 6. ( 26 ) Napovijed  [ 1: 39 ]

CD br. 7. 7 / 7. ( 27a ) Poslan bi anjel Gabrijel  [ 3:26 ]

                    8. ( 27b ) Isto ( 3.strofa – solo )

CD br. 7. 8 / 9. ( 28a ) U se vrime godišća  [ 1:44 ]

                     10. ( 28b ) Diva sina porodi ( 3.strofa predhodne pjesme – solo )

CD br. 7. 9 / 11. ( 29a ) Puna tuge majka staše ( korizmena uz križni put )  [ 1:49 ]

                      12. ( 29b ) Koje duše čemernosti ( daljnja strofa predhodnog – solo )

CD br. 7. 10 / 13. ( 30a ) Ja se kajem  [ 2:38 ]

                        14. ( 30c ) Isto ( nastavak – solo )

CD br. 7. 11 / 15. ( 32 ) Pristup ( misa po maloj noti, za obične nedelje )  [ 2:13 ]

                                       « Pravednik kako plnik procvatet »

                        16. ( 33 ) Isto ( za svečane zgode )

CD br. 7. 12 / 17. ( 34 ) Blago jesti ispovedati ( 2. vers « Pristupa » br.32 )  [ 1:12 ]

CD br. 7. 13 / 18. ( 35a ) Puče moj  [ 1:51 ]

                        19. ( 35b ) Isto ( solo )

CD br. 7. 14 / 20. ( 36a ) Zdravo, tilo Spasitelja ( na Tijelovo )  [ 1:54 ]

                                      ( između strofa sviraju inače sopci, a ovdje to )

                                      markiraju / za snimanje / tarankanjem

CD br. 7. 15 / 21. ( 36b ) Zdravo, krvi Spasitelja ( 2. strofa predhodnog – solo )  [ 2:05 ]

CD br. 7. 16 / 22. ( 37a ) Sveta Marije, priteci  [ 2:32 ]

                     23. ( 37b ) Isto ( 2. strofa – solo )

CD br. 7. 17 / 24. ( 38a ) Slava i čast ( pjeva se na Cvjetnicu pred crkvenim vratima )  [ 4:17 ]
 
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 7 ( i bijeli smjer starog koluta br. 2 )

Popisni list br. 8

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 8 

Novi kolut br. 8 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 2 ( crveni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.

Brojevi 40, 41 i 42 pjevaju se na tri različite melodije.

Mjesto snimanja: Omišalj na Krku

/ dr. V. Žganec , 1955. god. /

CD br. 8. 1 / 1. ( 38b ) Slava i čast ( solo – isto kao br.38a )  [ 1:21 ]

CD br. 8. 2 / 2. ( 39 ) Pjevajmo, braćo kršćani  [ 1:50 ]

CD br. 8. 3 / 3. ( 40a ) S tobom vladičestvo ( antifona iz večernje )  [ 3:26 ]

                      4. ( 40b ) Reče gospod gospodevi

                      5. ( 40c ) Slava ocu ( Psalam – solo )

                      6 ( 40d ) Jakože ( nastavak psalma )

                      7. ( 40e ) S toboju ( antifona – solo )

CD br. 8. 4 / 8. ( 41a ) Zeta jes Marija na nebo ( antifona )  [ 1:19 ]

                      9. ( 41b ) Reče gospod gospodevi ( psalam )

                      10. ( 41c ) Slava ocu ( psalam – solo )

                      11. ( 41d ) Jakože ( nastavak psalma )

                      12. ( 41e ) Zeta jes ( antifona – solo )

CD br. 8. 5 / 13. ( 42a ) Va veki ( antifona – solo )  [ 1:30 ]

                      14. ( 42b ) Reče gospod gospodevi ( psalam )

                     15. ( 42c ) Slava ocu ( psalam – solo )

                      16. ( 42d ) Jakože ( psalam )

                      17. ( 42e ) Va veki ( antifona – solo )

CD br. 8. 6 / 18 ( 43 ) Veličit ( Magnificat – za Vel. Gospu )  [ 3:45 ]

CD br. 8. 7 / 19. ( 44 ) Veličit ( za obične večernje )  [ 3:35 ]

                      20. (    ) Antifona ( za večernju – solo )

CD br. 8. 8 / 21. ( 45a ) Odradiši se ( antifona na večernji za Vel. sedmicu – solo )  [ 2:40 ]

                      22. ( 45b ) Pomiluj me, Bože ( psalam na večernji za Vel. sedmicu – solo )

                      23. ( 45c ) Antifona (na večernji za Vel. sedmicu – solo )
 
 
 
 
 

Nastavak popisa na listu 8/a
 
 

Popisni list br. 8/a

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 8 ( nastavak )

Novi kolut br. 8 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 2 ( crveni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )
 

Mjesto snimanja: Omišalj na Krku

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /

NASTAVAK POPISA SA LISTA BR. 8

CD br. 8. 9 / 24. ( 46a ) Himan i Verzikul ( Božićni ): Pridi duše stvoritelju  [ 0:41 ]

                      25. ( 46b ) Verzikul ( solo )

                      26. ( 46c ) Spasenije svoje, alleluja ( nastavak prethodnog verzikula )

CD br. 8. 10 / 27. ( 47a ) Poj, jeziče ( Himan i Verzikul – na obične svetkovine )  [ 1:00 ]

                      28. ( 47b ) Kruh s nebesa dao si njima

CD br. 8. 11 / 29. ( 48a ) Pomiluj ( antifona – kompletorij – svečani psalmi )  [ 2:38 ]

                        30 ( 48b ) Isto ( nastavak prethodnog psalma )

                        31. ( 48c ) Pomiluj ( antifona )

                        32. ( 48d ) Slava oca

                        33. ( 48e ) Pomiluj ( antifona )

CD br. 8. 12 / 34. ( 49 ) Drugi napjev uz prethodni tekst  [ 1:23 ]

CD br. 8. 13 / 35. ( 50a ) Litanije od subote ( litanije BDM )  [ 3:16 ]

                       36. ( 50b ) Litanije od zornice ( litanije BDM )

CD br. 8. 14 / 37. ( 51 ) Litanije od svetih  [ 5:18 ]

                       38. ( 51a ) Oproštaj dr. Žganca s pjevačima
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 8 ( i stari kolut br. 2 )
 
  

Popisni list br. 9

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 9

Novi kolut br. 9 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 3 ( zeleni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Punat na Krku

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /

CD br. 9. 1 / 1. Gospodi pomiluj ( 1. zbor, 2. solo, 3. solo )  [ 6:35 ]

CD br. 9. 2 / 2. Slava ( solo i zbor )   [ 4:52 ]

CD br. 9. 3 / 3. Vjera ( solo i zbor )  [ 7:21 ]

CD br. 9. 4 / 4. Početak prefacija s odgovorima ( solo i zbor )  [ 3:32 ]

CD br. 9. 5 / 5. Svet ( 1. zbor, 2. solo, 3. solo ) / 2 put isto /  [ 2:47 ]

CD br. 9. 6 / 6. Blagosloven ( 1. zbor, 2. solo )  [ 1:20 ]

CD br. 9. 7 / 7. Aganjča ( 1. solo, 2. solo, 3. zbor )  [ 1:18 ]

CD br. 9. 8 / 8. Pokoj vječni ( Pristup )  [ 1:01 ]

CD br. 9. 9 / 9. Prikazanje ( naizmjence 2 sola )  [ 2:48 ]

CD br. 9. 10 / 10. Tractus i sekvencija ( 1. solo, 2. solo, 3. zbor )  [ 2:25 ]

CD br. 9. 11 / 11. Izbavi me, Gospodi, od smrti vječnije  [ 2:38 ]
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 9 ( i stari kolut br. 3, zeleni smjer )
 
 

Popisni list br. 10

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 10

Novi kolut br. 10 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 3 ( crveni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Punat na Krku

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /

PJESME NA RAZNE BLAGDANE:

CD br. 10. 1 / 1. ( 12 ) Poslan bi anđel Gabrijel ( adventska ), ( a: solo, b: solo, c: zbor )   

    

                                     [ 1:13 ]

CD br. 10. 2 / 2. ( 13 ) U se vrime godišta ( melodija kao br. 1 )  [ 2:29 g

CD br. 10. 3 / 3. ( 14 ) Pojmo, pojmo ( u čast sv. Stjepana )  [ 0:49 ]

CD br. 10. 4 / 4. ( 15 ) Tri kralja jahahu  [ 2:41 ]

                       5. ( 16 ) ( neuspjela snimka )

CD br. 10. 5 / 6. ( 17 ) Sva časna jesu, o Marijo ( koledvica ) / a: solo, b: zbor /  [ 2:05 ]

CD br. 10. 6 / 7. ( 18 ) Pjesma sv. Roku ( a: duet, b: zbor )  [ 1:26 ]

CD br. 10. 7 / 8. ( 19 ) Puče moj ( Vel. petak – a: solo, b: solo, c: zbor )  [ 1:42 ]

CD br. 10. 8 / 9. ( 20 ) Pomiluj me, Bože ( Miserere, psalam ), / a: solo, b: zbor, c: solo,     

 

                                     d: zbor /  [ 2:05 ]

CD br. 10. 9 / 10. ( 21 ) Pjevajmo, braćo kršćani ( a: solo, b: zbor, c: duet )  [ 1:15 ]

CD br. 10. 10 / 11. ( 22 ) Amo, amo, o kršćani ( a: duet, b: zbor )  [ 1:08 ]

CD br. 10. 11 / 12. ( 23 ) Iz glbin vzvah k tebi, Gospodi ( de profundis ), / a: solo, b: zbor,  

 

                                         c: solo /  [ 1:05 ]

CD br. 10. 12 / 13 ( 24 ) Blagoslovljen Gospod Bog Izraelov ( Benedictus, psalam ), / a: solo,

                                         b: razgovor, c: zbor /  [ 1:25 ]

CD br. 10. 13 / 14. ( 25 ) Javna molitva ( melodička recitacija ), / a: Oče naš, b: Zdravo

                                         Marijo,c: Slava Ocu /  [ 1:07 ]

CD br. 10. 14 / 15. ( 26 ) Bambaruša ( vrsta dodolske pjesme )  [ 1:09 ]

CD br. 10. 15 / 16. ( 27 ) Kampananje ( a: u tri zvona, b: u dva zvona )  [ 2:52 ]

CD br. 10. 16 / 17. ( 28 ) Danaska je petak, peti dan ( molitvica )  [ 0:38 ]

CD br. 10. 17 / 18. ( 29 ) Diva gredi odi groba ( molitvica )  [ 0:18 ]

CD br. 10. 18 / 19. ( Dodatak: a: župnik govori o baškim zvonima, b: Kampananje u Baški,  

                                 c:  Antifona na večernjoj u Baški, d: Psalam, e: Himan, f:

Veličit  / 

                                 Magnificat / )  [ 9:52 ]
 
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 10 ( i stari kolut br. 3 )

Popisni list br. 11

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 11

Novi kolut br. 11 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 4 ( zeleni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Jurandvor i Baška na Krku

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /

Misa za 11. nedelju po duhovima:

CD br. 11. 1 / 1. Introit  [ 27:54 ]

                        2. Gospodi pomiluj

                       3. Slava

                       4. Lekcija

                        5. Vjeruju

                        6. Ja se kajem ( Ofertorij )

                        7. Odgovori za prefaciju

                       8. Svet

                        9. Blagosloven

                       10. Aganjče

Poslije mise:

CD br. 11. 2 / 11. Izbavi me ( Libera me – responzorij za mrtve )  [ 2:44 ]

                        12. Poslan bi anđel Gabrijel

CD br. 11. 3 / 13. Gospodi pomiluj ( 9 puta )  [ 1:20 ]

CD br. 11. 4 / 14. Slava ( solo )  [ 0:55 ]

CD br. 11. 5 / 15. Vjera ( solo )  [ 2:50 ]

CD br. 11. 6 / 16. Aganjče ( solo )  [ 3:04 ]
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 11 ( i zeleni smjer starog koluta br. 4 )
 
 

Popisni list br. 12

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 12

Novi kolut br. 12 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 4 (crveni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.

Mjesto snimanja: Jurandvor i Baška na Krku

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /

CD br. 12. 1 / 1. ( 3 ) Pjesma bratovštine sv. Lucije ( zbor )  [ 1:10 ]

CD br. 12. 2 / 2. ( 4 ) Preslavna Marijo ( zbor )  [ 0:47 ]

CD br. 12. 3 / 3. ( 5 ) Budi pofaljen u sve vrime  [ 0:39 ]

CD br. 12. 4 / 4. ( 6 ) Koleda sv. Stipanu ( a: zbor, b: duet )  [ 1:33 ]   

CD br. 12. 5 / 5. ( 7 ) U se vrime godišta ( a: duet, b: moderno )  [ 1:54 ]

Odavde su snimke iz Baške

CD br. 12. 6 / 6. ( 9 ) Baščanski župnik: povijest crkve i glagolj. Pjevanja   [ 1:51 ]

Mrtvačka misa:

CD br. 12. 7 / 7. ( 10a ) Pokoj vječni ( Responzorij )  [ 3:18 ]

                      8. ( 10b ) Gospodi pomiluj ( Kyrie )

CD br. 12. 8 / 9. ( 11a ) Na stepenicama ( responzorium )  [ 1:33 ]

                       10. ( 11b ) Dan od gnjeva ( Dies irae )

CD br. 12. 9 / 11. ( 12 ) Evanđelje  [ 1:01 ]

CD br. 12. 10 / 12. ( 13 ) Prikazanje ( Offertorium )  [ 1:41 ]

CD br. 12. 11 / 13. ( 14a ) Svet ( Sanctus )  [ 1:54 ]

                          14. ( 14b ) Blagoslovljen ( Benedictus )

CD br. 12. 12 / 15. ( 15 ) Aganjče ( Agnus dei )  [ 1:14 ]

CD br. 12. 13 / 16. ( 16 ) Pričešćenje ( Commmunio )  [ 1:01 ]

Jutrenja i druge mise za mrtve ( Offizium defunctorum )

CD br. 12. 14 / 17. ( 17 ) Jutrenja  [ 1:27 ]

CD br. 12. 15 / 18. ( 18 ) Responzorij ( iza 1. šetnja )  [ 0:45 ]

CD br. 12. 16 / 19. ( 19a ) Antifona  [ 1:15 ]

                         20. ( 19b ) Blagoslovljen ( Benedictus )

CD br. 12. 17 / 21. ( 20a ) Antifona za dušni dan  [ 1:07 ]

                       22. ( 20b ) Psalam za « Vespere » ( za Dušni dan )
 

Nastavak popisa na listu 12/a

Popisni list br. 12/a

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 12 ( nastavak )

Novi kolut br. 12 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 4 ( crveni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )
 
 

Mjesto snimanja: Jurandvor i Baška na Krku

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /

NASTAVAK POPISA SA LISTA BR. 12

CD br. 12. 18 / 23. ( 21a ) Antifona za Vel. četvrtak / Offizium tenebrarum /  [ 1:30 ]

                          24. ( 21b ) Psalam ( skraćen ) za Vel. četvrtak / Offizium tenebrarum /

                          25. ( 21c ) Antifona za Vel. četvrtak / Offizium tenebrarum /

CD br. 12. 19 / 26. ( 22 ) Responzorij iza 3. lekcije na Vel. četvrtak ( 1. noćnica )  [ 1:16 ]

Razne pjesme:

CD br. 12. 20 / 27. ( 23a ) Pristup iza mise « Vaznesenje BDM »: Znamenje…  [ 3:45 ]

                          28. ( 23b ) Pristup za obične dane

CD br. 12. 21 / 29. ( 24a ) Tijelovska pjesma  [ 1:26 ]

                        30 ( 24b ) Razgovor sa župnikom o prethodnoj pjesmi

CD br. 12. 22 / 31 ( 25 ) Župnik govori o najstarijoj bratovštini u Baškoj  [ 1:30 ]

CD br. 12. 23 / 32. ( 26 ) Pjesma koju pjevaju članovi bratovštine kod mrtvaca u kući žalosti

                                         [ 0:48 ]

CD br. 12. 24 / 33. ( 27 ) Bratjo brata sprovodimo ( pjesma nad mrtvim članom bratovštine )

                                         [ 0:30 ]        

CD br. 12. 25 / 34. ( 28 ) Sveti Roko  [ 0:35 ]

CD br. 12. 26 / 35. ( 29 ) Amo, amo, o kršćani  [ 0:43 ]
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 12 ( i stari kolut br. 4 )
 
 

Popisni list br. 13

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 13

Novi kolut br. 13 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 5 ( bijeli početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Vrbnik na Krku

/ dr. V. Žganec , 1955. god. /

CD br. 13. 1 / 1. ( 1a ) O «  kaparima » ( po kapi koju nose, pri sahrani )  [ 3:05 ]

                        2. ( 1b ) O presveto božje telo ( Božji plač )

                        3. ( 1c ) Isukrste, spas spasitelju ( odgovor )

CD br. 13. 2 / 4. ( 2 a, b ) 2. strofa iste pjesme i odgovor ( 2. melodija )  [ 0:54 ]

CD br. 13. 3 / 5. ( 3a ) O gospoje, sveta Marije ( « Poljubice » - antifona )  [ 6:55 ]

                        6. ( 3b ) Odgovor na prethodnu pjesmu

                        7. ( 3c ) Sama pjesma, nakon prethodne antifone ( kao psalam )

                        8. ( 4d ) Završetak prethodne pjesme: antifona nešto varirana

                        9. ( 4e ) Gospodi, pomiluj jego ( 9 puta )

CD br. 13. 4 / 10. ( 5a ) Slava, hvala i čast ( na Cvjetnu nedelju pred crkvenim vratima –     

                                       1. : dvoglasno )  [ 1:34 ]

                        11- ( 5b ) Odgovor na prethodno ( zbor )

CD br. 13. 5 / 12 ( 6 ) Blagdan sveti jur dospije ( u osmini Tijelovskoj )  [ 0:46 ]

CD br. 13. 6 / 13. ( 7a ) Sva krasna jesi, o Marija ( Marijanska pjesma – zbor )  [ 1:39 ]

                        14. ( 7b ) Isto ( 2. strofa – solo )

CD br. 13. 7 / 15. ( 8a ) Pridi, duše stvoritelju ( Vesperale, str.188 ) / solo /  [ 1:17 ]

                        16. ( 8b ) Isto ( nastavak – zbor )

                        17. ( 8c ) Isto ( nastavak – solo )

CD br. 13. 8 / 18. ( 9 ) Zdravstvuj kraljice mati milosrđa ( Vesperale, str. 15 ) / pjeva se u 2

                                      kora /  [ 3:05 ]

CD br. 13. 9 / 19. ( 10a ) Carice nebeska, raduj se, aleluja ( uskrsna antifona ) / u 2 kora /

                       20. ( 10b ) Isto ( nastavak – solo )  [ 0:57 ]

CD br. 13. 10 / 21. ( 11 ) Blagdan sveti jur dospije ( duet )  [ 0:49 ]

CD br. 13. 11 / 22. ( 12a ) Antifone od Uznesenja Marijina ( svečane večernice )  [ 1:16 ]

                         23. ( 12b) Reče gospod ( 2 stiha psalma )

CD br. 13. 12 / 24. ( 13 ) Svečana božićna večernja ( vespere )  [ 1:05 ]
 
 

Nastavak popisa na listu 13/a
 
 

Popisni list br. 13/a

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 13 ( nastavak )

Novi kolut br. 13 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 5 ( bijeli smjer ) / Brzina 9,50 cm/sec )
 
 

Mjesto snimanja: Vrbnik na Krku

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /
 

NASTAVAK POPISA SA LISTA BR. 13

CD br. 13. 13 / 25. ( 14 ) Svečana tjelovska večernja ( Vesperale str. 193 )  [ 1:04 ]

CD br. 13. 14 / 26. ( 15a ) Antifona k « Jutrni » Prve noćnice  [ 0:57 ]

                          27. ( 15b ) Početak psalma br. 2 / Vesperale str. 26 i 141 /

CD br. 13. 15 / 28. ( 16 ) Melodija svih himana u Vrbniku ( Vesperale str. 112 )  [ 0:52 ]

CD br. 13. 16 / 29 ( 17 ) Zdrava morska zvezdo « Iman » ( Vesperale str. 36 )  [ 0:19 ]

CD br. 13. 17 / 30 ( 18a ) Veličit  [ 1:46 ]

                          31. ( 18b ) Antifona

CD br. 13. 18 / 32. ( 19 ) Zdravstvuj, carice nebeska / Antifona / ( Vesperale str. 13 )  [ 0:41

]

CD br. 13. 19 / 33. ( 20 ) Svetaja mati izbavitelja / Antifona / ( Vesperale str. 12 )  [ 0:46 ]

Nisu liturgijske pjesme:

CD br. 13. 20 / 34. ( 21 ) Raduji se ( Svečani introit na blagdan Uznesenja BDM )  [ 3:10 ]

CD br. 13. 21 / 35. ( 22 ) Gospodi pomiluj ( iz pučke mise )  [ 0:40 ]

CD br. 13. 22 / 36. ( 23 ) Isto ( na starinski način )  [ 1:05 ]

CD br. 13. 23 / 37. ( 24 ) Slava ( solo i zbor )  [ 3:07 ]
 
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 13 ( i bijeli smjer starog koluta br. 5 )
 

Popisni list br. 14

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 14

Novi kolut br. 14 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 5 ( šareno crveni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Vrbnik na Krku

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /

CD br. 14. 1 / 1. ( 25 ) Vjera ( solo )  [ 6:55 ]

CD br. 14. 2 / 2. ( 26a ) Svet ( na svečani način )  [ 1:34 ]

                        3. ( 26b ) Blagosloven

CD br. 14. 3 / 4. ( 27a ) Jaganjče ( solo )  [ 2:17 ]

                        5. ( 27b ) Jaganjče ( solo )

PJESME IZ MRTVAČKE MISE:

CD br. 14. 4 / 6. ( 28 ) Izbavi me ( svečani responzorij pri sprovodu )  [ 1:52 ]

CD br. 14. 5 / 7. ( 29 ) V raj priveli tebe anđeli ( sprovodna )  [ 0:48 ]

CD br. 14. 6 / 8. ( 30a ) Antifona za Svi sveti i Dušni dan  [ 0:48 ]

                       9. ( 30b ) Psalam « De profundis »

CD br. 14. 7 / 10. ( 31 ) Antifona ( kao pod brojem 30a )  [ 0:29 ]

CD br. 14. 8 / 11. ( 32a ) Dan od gnjeva ( svečani ), / solo /  [ 1:35 ]

                      12. ( 32b ) Isto ( 2. pjevač )

                      13. ( 32c ) Isto ( 3. pjevač )

                      14. ( 32d ) Isto ( zbor )

CD br. 14. 9 / 15 . ( 33 ) Puče moj, što učinih tebi ( Vel petak – zbor )  [ 1:49 ]

MRTVAČKA MISA:

CD br. 14. 10 / 16. ( 34a ) Pristup  [ 8:44 ]

                        17. ( 34b ) Gospodi pomiluj

                        18. ( 34c ) Početak epistole

                        19. ( 34d ) Vlekomaja ( tractus )

                        20. ( 34e ) Dan od gnjeva

                        21. ( 34f ) Evanđelje s odgovorima

                        22. ( 34g ) Prinos ( offertorium )

                         23. ( 34h ) Pričešćenje

                         24. ( 34i ) Obično ( communis ); Otrešenije ( Libera ); Izbavi me
 

Nastavak popisa na listu 14/a

Popisni list br. 14/a

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 14 ( nastavak )

Novi kolut br. 14 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 5 ( šareno crveni smjer ) / Brzina 9,50 cm/sec )
 
 

Mjesto snimanja: Vrbnik na Krku

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /
 

NASTAVAK POPISA SA LISTA BR. 14
 

RAZNI DJELOVI MISE:

CD br. 14. 11 / 25. ( 35 ) Postavi jemu Gospod ( obična melodija za mise u boji ) / Vajsov

                                         misal str. 2 /  [ 0:52 ]

CD br. 14. 12 / 26. ( 36 )  Zdrava Svetaja Roditelnice ( 2. melodija za pristup u misi « De

                                          beata » ) /  Vajsov misal br. 40 /  [ 1:11 ]

CD br. 14. 13 / 27. ( 37 ) Rosite nebesa  ( pristup iz Zornice  - Vajsov misal br. 36 )  [ 1:28 ]

CD br. 14. 14 / 28. ( 38 ) Napite je od tuka pšenična. Aleluja. ( pristup u osmini Tijelova na 

                                          tzv. srednju melodiju )  [ 1:55 ]

CD br. 14. 15 / 29. ( 39 ) Slava ( iz svakidašnje mise )  [ 2:02 ]

CD br. 14. 16 / 30. ( 40 ) Veruju ( za svakidašnju misu )  [ 2:02 ]

                          31. ( 41 ) Puče moj ( Vel. petak )

CD br. 14. 17 / 32. ( 42a ) Razgovor sa župnikom  [ 1:35 ]

                         33. ( 42b ) Razgovor sa pjevačima
 
 
 


Ovdje završava novi kolut br. 14 ( i stari kolut br. 5 )
 
 
 

Popisni list br. 15

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 15

Novi kolut br. 15 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 6 ( zeleni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Dobrinj na Krku

/ dr. V. Žganec , 1955. god. /

CD br. 15. 1 / 1. Historijat crkve i glagolj. pjevanja u Dobrinju  [ 3:00 ]

MRTVAČKA MISA ( VEČERNJA ):

CD br. 15. 2 / 2. ( 1a ) Pokoj vječni ( solo )  [ 0:56 ]

                      3. ( 1b ) Odgovori ( zbor )

CD br. 15. 3 / 4. ( 2a ) Dan od gnjeva ( duet )  [ 1:38 ]

                      5. ( 2b ) Nastavak ( zbor )

                      6. ( 2c ) Nastavak ( duet )

                      7. ( 2d ) Posljednja strofa za amen ( zbor )

CD br. 15. 4 / 8. ( 3a ) Prikazanje / Offertorium / ( solo )  [ 1:24 ]

                        9. ( 3b ) Nastavak ( zbor )

CD br. 15. 5 / 10. ( 4a ) Gospodi pomiluj ( Kyrie ) / solo /  [ 1:04 ]

                        11. ( 4b ) Nastavak

CD br. 15. 6 / 12. ( 5a ) Svet ( Sanctus ), / duet /  [ 2:00 ]

                        13. ( 5b ) Blagoslovljen ( Benedictus )

CD br. 15. 7 / 14. ( 6a ) Jaganjče ( Agnus dei ), / solo /  [ 0:58 ]

                        15. ( 6b ) Nastavak ( duet )

                        16. ( 6c ) Nastavak ( zbor )

CD br. 15. 8 / 17. (     ) Izbavi me ( solo )  [ 1:17 ]

CD br. 15. 9 / 18. ( 7 ) Večernja za mrtve / Antifona, Psalam, Antifona /  [ 1:17 ]

CD br. 15. 10 / 19. ( 8a ) Antifona na Jutarnjoj  [ 0:42 ]

                         20. ( 8b ) Psalam na Jutarnjoj

CD br. 15. 11 / 21. ( 9 ) Čtenje I.  [ 1:04 ]

CD br. 15. 12 / 22. ( 10 ) Responzorij  [ 0:35 ]

CD br. 15. 13 / 23. ( 11 ) Iz glubin ( Psalam de profundis ) / Vesperale str. 40 /  [ 1:24 ]

 

Nastavak popisa na listu 15/a
 
 
 

Popisni list br. 15/a

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 15 ( nastavak )

Novi kolut br. 15 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 6 ( zeleni smjer ) / Brzina 9,50 cm/sec )
 
 

Mjesto snimanja: Dobrinj na Krku

/ dr. V. Žganec , 1955. god. /
 
 

NASTAVAK POPISA SA LISTA BR. 15
 

Najstarija misa u Dobrinju:

CD br. 15. 14 / 24. ( 12 ) Gospodi pomiluj ( a: zbor, b: solo )  [ 1:52 ]

CD br. 15. 15 / 25. ( 13 ) Slava ( solo i zbor 3 puta – duet i zbor 6 puta )  [ 4:59 ]

CD br. 15. 16 / 26. ( 14 ) Tebe Boga hvalimo ( duet )   [ 0:48 ]
 

U  polovici broja 26 ( 14 ) prekida se snimak i nastavlja na novom kolutu br. 16 (stari kolut br. 6, crveni smjer)
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 15 ( i zeleni smjer starog koluta br. 6 )
 
 
 

Popisni list br. 16

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 16

Novi kolut br. 16 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 6 ( šareno crveni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Dobrinj na Krku

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /
 

( nastavak najstarije mise u Dobrinju )

CD br. 16. 1 / 1. ( 14 ) Tebe Boga hvalimo ( nastavak )  [ 0:57 ]

CD br. 16. 2 / 2. ( 15 ) Vjeruju ( a: duet, b: zbor )  [ 5:47 ]

CD br. 16. 3 / 3. ( 16a ) Psalam ( naizmjence ) / uz prethodnu antifonu /  [ 3:48 ]

CD br. 16. 4 / 5. ( 17 ) Himan na božićnu večernjicu  [ 2:29 ]

CD br. 16. 5 / 6. ( 18a ) Antifona na Božić / Vesperale str. 70 /  [ 3:53 ]

                      7. ( 18b ) Veličit ( Magnificat ) na Božić / Vesperale str.5 /

CD br. 16. 6 / 8. ( 19a ) Jutarnja božićnica. Božićni zazov. / Vesperale str.25 / Hristos rodi se

              

                                        Nam  [ 2:13 ]

                      9. ( 19b ) Antifona

                      10. ( 19c ) Ponavlja se antifona

CD br. 16. 7 / 11. ( 20a ) Antifona ( Prva noćnica na Božić ) / Vesperale str.26 /  [ 1:28 ]

                        12. ( 20b ) Psalam ( Prva noćnica na Božić )

                        13. ( 20c ) Ponavlja se antifona

CD br. 16. 8 / 14. ( 21 ) Bog se rodi Vitlijomi ( Deus natus in Betlehem ) / Božićna koledva /

                                        [ 0:46 ]

CD br. 16. 9 / 15. ( 22 ) Zbilje majke Dejana maloga ( Adventska koledva )  [ 0:56 ]

SVJETOVNE PJESME IZ DOBRINJA:

CD br. 16. 10 / 16. ( 23 ) Frane se i Lijana ( duet )  [ 0:48 ]

CD br. 16. 11 / 17. ( 24 ) Tri su bora juporedo rasla ( duet )  [ 1:53 ]

                          18. ( 25 ) Nastavak prethodnog ( duet 2 muškarca )

                          19. ( 26 ) Nastavak prethodnog ( duet 2 žene )
 

Ovdje završava novi kolut br. 16 ( i stari kolut br. 6 )

Popisni list br. 17

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 17

Novi kolut br. 17 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 7 ( zeleni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Dobrinj na Krku

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /
 

SNIMANA MISA U CRKVI:

CD br. 17. 1 / 1. Pristup  [ 2:15 ]

CD br. 17. 2 / 2. Gospodi pomiluj  [ 2:10 ]

CD br. 17. 3 / 3. Slava  [ 5:09 ] 

CD br. 17. 4 / 4. Epistola  [ 0:27 ]

CD br. 17. 5 / 5. (   ) Graduale  [ 2:01 ]

CD br. 17. 6 / 6. ( 5 ) Vjerujem  [ 5:06 ]

CD br. 17. 7 / 7. (    ) Offertorium  [ 2:39 ]

CD br. 17. 8 / 8. ( 6 ) Svet ( praefazio ) / dio /  [ 1:06 ]

                        9. ( 7 ) Blagoslovljen

CD br. 17. 9 / 10. ( 8 ) Aganjče ( Agnus dei )  [ 2:10 ]

SNIMAK POSLIJE MISE:

CD br. 17. 10 / 11. ( 9 ) Spasiteljnjaja  [ 2:14 ]
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 17 ( i zeleni smjer starog koluta br. 7 )
 
 

Popisni list br. 18

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 18

Novi kolut br. 18 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 7 ( šareni crveni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Dobrinj na Krku

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /
 

CD br. 18. 1 / 1. ( 10 ) Poj jeziče  [ 1:48 ]

CD br. 18. 2 / 2. ( 11 ) Tolko uboj  [ 1:32 ]

CD br. 18. 3 / 3. ( 12 ) Budi hvaljeno ( prekid nakon početka )  [ 1:50 ]

CD br. 18. 4 / 4. ( 13 ) Kampananje ( na 2 načina )  [ 1:14 ]

SVJETOVNE NARODNE PJESME U DOBRINJU:

CD br. 18. 5 / 5. (  108 ) Znaš li što si govorio  [ 0:57 ]

CD br. 18. 6 / 6. ( 109 ) Ostala je prazna čaša ( društvena pjesma )  [ 0:42 ]

CD br. 18. 7 / 7. ( 110 ) Lipo se je društvo sastavilo ( društvena pjesma )  [ 0:29 ]

CD br. 18. 8 / 8. ( 111 ) Kad se ja ćerčica od majke dilila ( pirna )  [ 0:34 ]

CD br. 18. 9 / 9. (112 ) Zrasla mi mala dubrava  [ 0:47 ]

CD br. 18. 10 / 10. ( 113 ) Anton ga je ispio, svoju Maru napio ( napitnica )  [ 0:56 ]

CD br. 18. 11 / 11. ( 114 ) Ovo je kuća vesela ( na Mesopust )  [ 0:44 ]

CD br. 18. 12 / 12. ( 115 ) Podrasla mi trava ditelina ( na Mesopust )  [ 0:47 ]

CD br. 18. 13 / 13. ( 116 ) Ive kosi za kućon livadu  [ 1:19 ]

CD br. 18. 14 / 14. ( 117 ) Pavel je sestricu na pir zval  [ 1:02 ]

CD br. 18. 15 / 15. ( 118 ) Ne gren ja, Pavle, na pir tvoj ( nastavak prethodne pjesme )[ 1:00 ]

CD br. 18. 16 / 16. ( 119 ) Kam 'reš, divojko, tako rano  [ 0:46 ]

CD br. 18. 17 / 17. ( 120 ) Ja ću sproći, mila moja  [ 0:50 ]

CD br. 18. 18 / 18. ( 121 ) Igrala je zlatna jabuka  [ 0:53 ]

CD br. 18. 19 / 19. ( 122 ) Oj Marice ( Polka )  [ 1:03 ]

CD br. 18. 20 / 20. ( 123 ) Mazurka ( tarankanje )  [ 0:50 ]

CD br. 18. 21 / 21. ( 124 ) Mantinjada ( tarankanje )  [ 1:09 ]

CD br. 18. 22 / 22. ( 125 ) Sve ptičice milo poje  [ 0:53 ]

CD br. 18. 23 / 23. ( 126 ) Mala Marijice, homo po rožice  [ 0: 41 ]

CD br. 18. 24 / 24. ( 127 ) Rožo barbarožo, lipu sam te zgojel  [ 1:02 ]

CD br. 18. 25 / 25. ( 128 ) Čula jesan da se dragi ženi  [ 0:51 ]
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 18 ( i stari kolut br. 7 )

Popisni list br. 19

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 19

Novi kolut br. 19 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

(Stari kolut br. 8 ( zeleni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Omišalj na Krku ( snimano u Rijeci )

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /
 
 
 

CD br. 19. 1 / 1. ( 1 ) Razgovor s pjevačima  [ 7:07 ]

CD br. 19. 2 / 2. ( 2 ) Najava  [ 0:57 ]

MRTVAČKA MISA:

CD br. 19. 3 / 3. ( 3a ) Pristup  [ 1:51 ]

                        4. ( 3b ) Gospodi pomiluj / Kyrie / ( 1 put )

CD br. 19. 4 / 5. ( 4 ) Dan od gnjeva ( Dies irae )  [ 2:16 ]

CD br. 19. 5 / 6. ( 5 ) Prinos  [ 2:26 ]

CD br. 19. 6 / 7. ( 6a ) Svet ( Sanctus )  [ 0:54 ]

                        8. ( 6b ) Blagoslovljen ( Benedictus )

CD br. 19. 7 / 9. ( 7 ) Aganjče ( Agnus dei )  [ 1:02 ]

CD br. 19. 8 / 10. ( 8 ) Pričesna ( Communio )  [ 0:23 ]

CD br. 19. 9 / 11. ( 9 ) Izbavi me ( Libera me ) / 2 puta /  [ 1:35 ]
 
 
 
 

Ovdje završava zeleni smjer starog koluta br. 8 i počinje šareno – crveni smjer istog koluta br. 8

Novi kolut br. 19 nastavlja se bez prekida u istom smjeru ( zelenom ) sa snimcima koji su zapisani na sljedećem listu ( 19/a )
 
 

Popisni list br. 19/a

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 19 ( nastavak )

Novi kolut br. 19 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 8 ( šareni crveni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Omišalj na Krku ( snimano u Rijeci )

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /
 
 

CD br. 19. 10 / 12. ( 10 ) Sveta Marijo, priteci nevoljnima  [ 2:49 ]

CD br. 19. 11 / 13. ( 11a ) Psalmi za Vespere ( a: za obične )  [ 5:23 ]

                       14. ( 11b ) Psalmi za Vespere ( b: za svečane )

                        15. ( 11c ) Psalmi za Vespere ( c: za najsvečanije svetkovine )

CD br. 19. 12 / 16. ( 12a ) Veličit ( svečani ) / Magnificat /  [ 1:04 ]

CD br. 19. 13 / 17. ( 13a ) Poj jaziče preslavnago tela ( nepotpuno )  [ 2:07 ]

                        18. ( 13b ) Isto ( duet )

CD br. 19. 14 / 19. ( 14 ) Slava, hvala i čast ( Pueri ebreorum ) / Pred crkvenim vratima na

                                         Cvijetnu nedelju /  [ 0:51 ]

CD br. 19. 15 / 20. ( 15 ) Zdravo, tilo Isusovo ( na Tijelovo ) / uz tarankanje: umjesto sopela /

                                        [ 1:46 ]

CD br. 19. 16 / 21. ( 16 ) Oj, turne moj ( Frankopanova pjesma )  [ 2:12 ]
 

Ovdje završava novi kolut br. 19 ( i stari kolut br. 8 )
 
 
 

Popisni list br. 20

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 20

Novi kolut br. 20 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 9 ( zeleni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Baška draga, Dubašnica, Vrbnik ( Krk )

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /
 

CD br. 20. 1 / 1. Pristup  [ 4:50 ]

                        1a. Gospodine pomiluj

CD br. 20. 2 / 2. Strašno jest mesto / Parčićev misal str. 31 /  [ 0:46 ]

CD br. 20. 3 / 3. Slava na višnjih Bogu  [ 2:47 ]

CD br. 20. 4 / 4. Hvali Sion Spasitelja / Parčić, str. 295 /  [ 2:40 ]

CD br. 20. 5 / 5. Tebe Boga hvalimo / Matanić, Senj 1893 /  [ 1:39 ]

CD br. 20. 6 / 6. Saopćenje o « kaparima » / i himan na Uskrs kod Vel. mise /  [ 5:37 ]

                        7. Saopćenje o Unijama / i Aganjče božji /

CD br. 20. 7 / 8. Bolezniva mati staše / Parčićev misal /  [ 1:07 ]

CD br. 20. 8 / 9. Put križa: Rascviljena majka staše  [ 0:47 ]

                       10. Stenja starinska / iz Mise: Bezgr. zač. Marijino /
 
 
Ovdje završava zeleni smjer starog koluta br. 9 i počinje šareno – crveni smjer istog koluta br. 9

Novi kolut br. 20 nastavlja se bez prekida u istom smjeru ( zelenom ) sa snimcima koji su zapisani na sljedećem listu ( 20/a )
 
 

Popisni list br. 20/a

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 20 ( nastavak )

Novi kolut br. 20 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 9 ( šareni crveni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Baška draga, Dubašnica, Vrbnik ( Krk )

/ dr. V. Žganec, 1956. god.   /
 
 

CD br. 20. 9 / 1. ( 11 ) Pristup mise na Badnjak / Lavaković, god. 1706 /  [ 2:58 ]

CD br. 20. 10 / 2. ( 12 ) Večernja / Vajsov vesperal /  [ 1:21 ]

CD br. 20. 11 / 3. ( 13 ) Pomiluj me, Bože ( sprovodna )  [ 0:43 ]

CD br. 20. 12 / 4. ( 14 ) Izbavi me, Gospodi ( responzorij « Libera » )  [ 1:26 ]

CD br. 20. 13 / 5. ( 15 ) Pomiluj me, Bože ( Vel. petak )  [ 1:07 ]

CD br. 20. 14 / 6. ( 16 ) Vstani gospodi ( prije litanija Svih svetih )

                         7. ( 17 ) Litanije Svih svetih ( po Levakoviću )  [ 5:48 ]

CD br. 20. 15 / 8. ( 18 ) Čitanje poslanice na velike blagdane  [ 1:22 ]

CD br. 20. 16 / 9. ( 19 ) Čitanje poslanice u nedelje i zornicu  [ 1:21 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 20 ( i stari kolut br. 9 )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 21

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 21

Novi kolut br. 21 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 10 ( šareni plavi početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Vrbnik ( Krk )

/ dr. V. Žganec, 1956. god.   /
 

CD br. 21. 1 / 1. ( 20 ) Lekcije IV. Prigodom tužaljki na Vel. tjedan  [ 3:03 ]

                        2. ( 20a ) Responzorij tome / Žuvić br. 16 /

CD br. 21. 2 / 3. ( 21 ) Lekcije na Vel. subotu ( Prophetiae ) / Žuvić str. 41 /  [ 1:18 ]

CD br. 21. 3 / 4. ( 22 ) Ćtenje kod mrtvačke mise ( Jutarnja )  [ 1:56 ]

                       5. ( 22a ) Responzorij / Vajsov Vesperal str. 50 /

CD br. 21. 4 / 6. ( 23 ) O glagoljaškoj svećeničkoj školi u Vrbniku  [ 3:36 ]

CD br. 21. 5 / 7. ( 24 ) Evanđelje na Glušnu nedelju / iz Žuviča /  [ 3:26 ]

CD br. 21. 6 / 8. ( 26 ) Tonovi psalma na Veliki tjedan « Laudes », Vel. četvrtak  [ 1:05 ]

                                     a: Opravdiši se Gospodi ( antifona )

                                      b: Psalam: Pomiluj me, Bože ( Miserere )

CD br. 21. 7 / 9. ( 27 ) Tonovi psalama svečanih Vespera na razne blagdane  [ 0:45 ]

                                     a: Reče Gospod Gospodevi mojemu

                                     b: Obične nedelje

                                     c: Antifona i psalam

CD br. 21. 8 / 10. ( 28 ) Vespere na velike blagdane   [ 3:11 ]

                                       a: Antifona

                                       b: Reče Gospod ( božićni psalam )

CD br. 21. 9 / 11. ( 29 ) Vespere / psalam / za Uskrs ( intonacija kao za Veličit )  [ 1:34 ]

CD br. 21. 10 / 12. ( 30 ) Vespere za glušnu i Cjetnu nedelju  [ 2:53 ]

                                        a: Antifona

                                        b: Reče Gospod Gospodevi ( psalam )
 
 
 
 

Ovdje završava plavo - bijeli smjer starog koluta br. 10 i počinje crveno - bijeli smjer istog

koluta br. 10

Novi kolut br. 21 nastavlja se bez prekida u istom smjeru ( zelenom ) sa snimcima koji su

zapisani na sljedećem listu ( 21/a )

Popisni list br. 21/a

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 21 ( nastavak )

Novi kolut br. 21 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 10 ( šareni crveni smjer ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Ovi snimci su vrlo loši, jer je slab napon struje u mjestu snimanja, pa su snimci

neupotrebljivi.
 

Mjesto snimanja: Baška Draga na Krku

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /
 

NASTAVAK POPISA SA LISTA BR. 21
 

Misa « na kraće » u 13. nedelji po Duhovima:

CD br. 21. 11 / 13. ( 31 ) Introit ( ova je melodija « na kraće » )  [ 1:49 ]

CD br. 21. 12 / 14. ( 32 ) Gospodi pomiluj  [ 2:07 ]

CD br. 21. 13 / 15. ( 33 ) Slava  [ 3:38 ]

                          16. ( 34 ) Epistola

CD br. 21. 14 / 17. ( 35 ) Stepenaja ( Tractus )  [ 0:39 ]

CD br. 21. 15 / 18. ( 36 ) Vjeruju  [ 3:15 ]

CD br. 21. 16 / 19. ( 37 ) Prikazanje  [ 0:19 ]

CD br. 21. 17 / 20. ( 38 ) Svet  [ 0:45 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 21 ( i stari kolut br. 10 )
 

Popisni list br. 22

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 22

Novi kolut br. 22 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 11 ( bijeli početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.

!!! Ovi snimci su vrlo loši, jer je slab napon struje u mjestu snimanja, pa su snimci

neupotrebljivi.
 

Mjesto snimanja: Vrbnik na Krku

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /
 
 
 

CD br. 22. 1 / 1. ( 38 ) Svet  [ 3:46 ]

CD br. 22. 2 / 2. ( 39 ) Pričesnaja   [ 0:19 ]

/ Ponoćna misa o Božiću ( melodija « na dugo » ) /

CD br. 22. 3 / 3. ( 40 ) Introit  [ 6.13 ]

                        4. ( 41 ) Gospodi pomiluj ( Kyrie )

CD br. 22. 4 / 5. ( 41a ) U sve vrime godišta  [ 0:41 ]

CD br. 22. 5 / 6. ( 42 ) Slava ( Gloria )  [ 3:18 ]

CD br. 22. 6 / 7. ( 43 ) Epistula  [ 1:32 ]

CD br. 22. 7 / 8. ( 44 ) Stepenaja ( Tractus )  [ 1:46 ]

CD br. 22. 8 / 9. ( 45 ) Vjeruju ( Credo ) /  solo /  [ 4:13 ]

                      10. ( 46 ) ( nastavak )… i vaplti se… / zbor /
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovdje završava bijeli smjer starog koluta br. 11 i počinje crveno - bijeli smjer istog koluta br. 11

Novi kolut br. 22 nastavlja se bez prekida u istom smjeru ( zelenom ) sa snimcima koji su zapisani na sljedećem listu ( 22/a )

Popisni list br. 22/a

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 22 ( nastavak )

Novi kolut br. 22 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 11 ( šareni crveni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.

!!! Broj 11 ( 47 )  je još uvijek loša snimka ( slab napon ) ali počev od broja 12 ( 48 ) se

poboljšava.
 

Mjesto snimanja: Vrbnik na Krku

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /
 
 

NASTAVAK POPISA SA LISTA BR. 22

CD br. 22. 9 / 11. ( 47 ) Prinos ( na mrtvačkoj misi )  [ 0:47 ]

CD br. 22. 10 / 12. ( 48 ) Svet ( na dugo ) / Sanctus  [ 1:26 ]

CD br. 22. 11 / 13. ( 49 ) Blagoslovljen ( Benedictus )  [ 0:38 ]

CD br. 22. 12 / 14. ( 50 ) Aganjče ( svećani na ponoćku ) / Agnus / ( a: solo, b: solo i trio,   

 

                                         c: solo i zbor )   [ 1:27 ]

CD br. 22. 13 / 15. ( 51 ) Prićešćenje ( Communio ) / solo /  [ 0:24 ]

MRTVAČKA MISA:

CD br. 22. 14 / 16. ( 52 ) Pokoj vjećni ( Requiem aeternam )  [ 0:38 ]

CD br. 22. 15 / 17. ( 53 ) Stepenaja ( Tractus )  [ 0:35 ]

CD br. 22. 16 / 18. ( 54 ) Dan od gnjeva ( Dies irae )  [ 0:32 ]

CD br. 22. 17 / 19. ( 55 ) Prinos  [ 2:11 ]

CD br. 22. 18 / 20. ( 56 ) Aganjče ( Agnus ) / a: solo, b: solo i trio, c: solo i zbor /  [ 1:05

]

CD br. 22. 19 / 21. ( 57 ) Prićešćenje ( Communio ) / u mrtvačkoj misi /  [ 0:48 ]

CD br. 22. 20 / 22. ( 58 ) Kampananje  [ 2:09 ]

CD br. 22. 21 / 23. ( 59 ) U se vrime godišta ( božićna – zbor – uz zvonjavu )  [ 0:43 ]

                          24. (      ) Isto ( solo, bez zvonjave )

CD br. 22. 22 / 25. ( 60 ) Reće Gospod Gospodevi ( psalam u Vespere )  [ 1:40 ]

CD br. 22. 23 / 26. ( 61 ) Zdrava morska zvijezdo ( himan iz vespera na Vel. gospu / 

                                         Vesperale str. 36 /   [ 1:28 ]
 
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 22 ( i stari kolut br. 11 )

Popisni list br. 23

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 23

Novi kolut br. 23 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 12 ( bijeli početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.

!!! Od broja 10 ( 71 ) opet su snimci loši ( slab napon ). To traje kod sljedećih 5 snimaka, a onda se ponovo popravlja ( br. 14 )
 

Mjesto snimanja: Vrbnik na Krku

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /
 

CD br. 23. 1 / 1. ( 62 ) Veličit ( Magnificat )  [ 0:51 ]

CD br. 23. 2 / 2. ( 63 ) Sveta Marije ( Antifona k Veličit ) / Vesperal str. 36 /  [ 0:32 ]

CD br. 23. 3 / 3. ( 64 ) Bogu hvali ( Deo gratias )  [ 0:25 ]

CD br. 23. 4 / 4. ( 65 ) Izbavi me Gospode ( Libera me ) / Responzorij za mrtvačku misu /    

                                      [ 1:11 ]

CD br. 23. 5 / 5. ( 66 ) Plač Gospin ( Tekst u knjizi Babića )  [ 0:47 ]

CD br. 23. 6 / 6. ( 67 ) Ja se kajem  [ 1:04 ]

CD br. 23. 7 / 7. ( 68 ) Oče naš  [ 1:09 ]

CD br. 23. 8 / 8. ( 69 ) Pjesma svetom Fabijanu i Sebastijanu ( antifona )  [ 1:00 ]

CD br. 23. 9 / 9. ( 70 ) Braćo, brata sprovodimo ( recitacija – Bratovštinska )  [ 0:16 ]

CD br. 23. 10 / 10. ( 71 ) O družbino, braćo nerojena ( koledva )

                                       / a: 2 muška, b: 1 muški i 1 žena, c: 2 žene /  [ 3:23 ]

CD br. 23. 11 / 11. ( 72 ) Tri kralja jahahu ( koledva ) / 3 puta kao kod broja 10 /  [ 2:10 ]

CD br. 23. 12 / 12. ( 73 ) Došli jesmo mi pred vrata ( koledva )  [ 0:58 ]

CD br. 23. 13 / 13. ( 74 ) Zrasla jelva jusred perivoja  [ 1:20 ]

CD br. 23. 14 / 14. ( 75 ) Tarankanje  [ 1:04 ]

CD br. 23. 15 / 15. ( 76 ) Evo su vam svatja ( pirna )  [ 1:13 ]

CD br. 23. 16 / 16. ( 77 ) Sad smo na rastanku  [ 0:32 ]

CD br. 23. 17 / 17. ( 78 ) Pristup misi Votiva de Beata ( ovo je čitano, recitirano ) / pjevač je

                                          iz Stare Baške /  [ 1:33 ]
 
 
 

Ovdje završava bijeli smjer starog koluta br. 12 i počinje crveno - bijeli smjer istog koluta br. 12

Novi kolut br. 23 nastavlja se bez prekida u istom smjeru ( zelenom ) sa snimcima koji su zapisani na sljedećem listu ( 23/a )

Popisni list br. 23/a

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 23 ( nastavak )

Novi kolut br. 23 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 12 ( šareni crveni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.

!!! Od broja 22 ( 83 ) opet se snimak kvari, ljulja se ili brenči ( slab napon i blizina mikrofona ).
 

Mjesto snimanja: Vrbnik na Krku ( Pjevač iz St. Baške )

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /
 
 

NASTAVAK POPISA SA LISTA BR. 23
 
 

CD br. 23. 18 / 18. ( 79 ) Slava ( na dugo )  [ 0:46 ]

CD br. 23. 19 / 19. ( 80 ) Okropiši me ( na široko )  [ 1:45 ]

CD br. 23. 20 / 20. ( 81 ) Gospodi pomiluj ( 9 puta )  [ 2:40 ]

CD br. 23. 21 / 21. ( 82 ) Slava  [ 3:46 ]

CD br. 23. 22 / 22. ( 83 ) Vjeruju  [ 4:42 ]

CD br. 23. 23 / 23. ( 84 ) Svet  [ 1:24 ]

CD br. 23. 24 / 24. ( 85 ) Blagosloven  [ 0:47 ]

CD br. 23. 25 / 25. ( 86 ) Aganče  [ 1:23 ]

MRTVAČKA MISA:

CD br. 23. 26 / 26. ( 87 ) Pokoj vječni  [ 1:02 ]

CD br. 23. 27 / 27. ( 88 ) Dan od gnjeva  [ 0:44 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 23 ( i stari kolut br. 12 )

Popisni list br. 24

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 24

Novi kolut br. 24 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 13 ( bijeli početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.
 
 

Mjesto snimanja: Vrbnik i Baška na Krku

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /
 

CD br. 24. 1 / 1. ( 89 / 12 ) Gospodi Isukrste  [ 1:37 ]

CD br. 24. 2 / 2. ( 90 / 13 ) Izbavi me, Gospodi  [ 4:31 ]

CD br. 24. 3 / 3. ( 91 / 14 ) Budi hvaljeno ( poslije Blagoslova )  [ 1:06 ]

CD br. 24. 4 / 4. ( 92 / 14a ) Isto ( ponovljeno )  [ 1:46 ]

CD br. 24. 5 / 5. ( 93 / 15 ) Barbaruše hodile ( vrsta dodola )  [ 2:20 ]

                      / slijedi razgovor o običaju /

CD br. 24. 6 / 6. ( 16 ) Plač Gospin  [ 1:15 ]

SVJETOVNE NARODNE PJESME:

CD br. 24. 7 / 7. ( 17 )  Kad se je čerćica od majke dilila ( pirna )  [ 0:54 ]

CD br. 24. 8 / 8. ( 18 ) Pod ponestrun kantan garlon od slavića  [ 1:56 ]

                      / slijedi ponavljanje iste pjesme /

CD br. 24. 9 / 9. ( 19 ) Lipa mi Mare papar plive  [ 1:27 ]

CD br. 24. 10 / 10. (20 ) Baški san se rodil  [ 1:41 ]

CD br. 24. 11 / 11. ( 21 ) O Parviću, ti mali školiću  [ 1:04 ]

CD br. 24. 12 / 12. ( 22 ) Baška malo selo  [ 0:32 ]

CD br. 24. 13 / 13. ( 23 ) Isto ( opetuje se )  [ 0:50 ]
 
 
 
 
 

Ovdje završava bijeli smjer starog koluta br. 13 i počinje crveno - bijeli smjer istog koluta br. 13

Novi kolut br. 24 nastavlja se bez prekida u istom smjeru ( zelenom ) sa snimcima koji su zapisani na sljedećem listu ( 24/a )
 

Popisni list br. 24/a

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 24 ( nastavak )

Novi kolut br. 24 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 13 ( šareni crveni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.
 
 

Mjesto snimanja: Baška na Krku i Banjol na Rabu

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /
 
 

NASTAVAK POPISA SA LISTA BR. 24
 

CD br. 24. 14 / 14. ( 24 ) Primorkinja konja jaše ( pjesma u kolu )  [ 0:43 ]

CD br. 24. 15 / 15. ( 25 ) Jahao sam sve od Zadra grada  [ 1:07 ]

CD br. 24. 16 / 16. ( 26 ) Široka kontrado  [ 0:56 ]

CD br. 24. 17 / 17. ( 27 ) Ča se je zgodilo v Riki belom gradu  [ 0:59 ]

CD br. 24. 18 / 18. ( 28 ) Sinoć Ive iz Novega došal  [ 1:04 ]

CD br. 24. 19 / 19. ( 29 ) Dojdi, drago, u to polje ravno  [ 1:28 ]

CD br. 24. 20 / 20. ( 30 ) Po Božiću prvi blagdan ( obilazak kuća na sv. Stjepana )  [ 1:37 ]

CD br. 24. 21 / 21. ( 31 ) Rumena si kao i naranča  [ 1:19 ]

CD br. 24. 22 / 22. ( 32 ) Hvalila se Ane  [ 1:07 ]

CD br. 24. 23 / 23. ( 94 / 1 ) Razgovor o pjevanju u Banjolu  [ 3:56 ]

CD br. 24. 24 / 24. (  95 / 2 ) Vespere ( a: razgovor, b: Uvod « Bože, va pomoć », c: antifona

                                               « S toboju » )  [ 2:09 ]

CD br. 24. 25 / 25. ( 96 ) Reče Gospod ( psalam )  [ 0:56 ]

CD br. 24. 26 / 26. ( 97 ) Bože si tvojim vojinom ( himan )  [ 0:52 ]
 
 
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 24 ( i stari kolut br. 13 )
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 25

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 25

Novi kolut br. 25 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 14 ( bijeli početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.
 
 

Mjesto snimanja: Banjol i Lopar na Rabu

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /
 
 

CD br. 25. 1 / 1. ( 97 ) Bože si tvojim vojinom ( himan )  [ 0:44 ]

CD br. 25. 2 / 2. ( 98 ) Stipan vidi nebesa ( verzikul )  [ 0:28 ]

CD br. 25. 3 / 3. ( 99 ) Veličit ( antifona: Ogreboše Stipana )  [ 7:32 ]

CD br. 25. 4 / 4. ( 100 ) Podaci o Zvončićima u Dobrinju  [ 1:40 ]

CD br. 25. 5 / 5. ( 101 ) Gospod reče ka mni ( božićna antifona )  [ 0:44 ]

CD br. 25. 6 / 6. / 3 / ( 102 ) Pridi duše stvoritelju ( himan iz Omišlja )  [ 0:48 ]

CD br. 25. 7 / 7. / 4 / ( 103 ) Zdravo morska zvijezdo ( himan u procesiji )  [ 1:45 ]

CD br. 25. 8 / 8. / 5 / ( 104 ) Smiluj se meni, Bože ( miserere )  [ 0:58 ]

CD br. 25. 9 / 9. / 6 / ( 105 ) Štujmo, bračo, blagdan danas ( na blagdan sv. križa )  [ 1:04 ]

CD br. 25. 10 / 10. ( 1 ) Vije se barjak, vije trobojnica  [ 1:18 ]

CD br. 25. 11 / 11. ( 2 ) Najprvi puta kad san te vidila  [ 0:38 ]

CD br. 25. 12 / 12. ( 3 ) Na ovom veselom piru  [ 0:32 ]

CD br. 25. 13 / 13. ( 4 ) / a / Ovaj pozdrav da bi te svatio  [ 0:59 ]

                                      / b / 2. strofu pjeva drugi pjevač /

CD br. 25. 14 / 14. ( 5 ) Breg visoki na istočnoj strani  [ 0:34 ]

CD br. 25. 15 / 15. ( 6 ) Našla sam te, dragi, u kamenu  [ 0:40 ]

CD br. 25. 16 / 17. ( 7 ) Ti si bio moja prva srića  [ 0:41 ]

CD br. 25. 17 / 18. ( 8 ) Oj Bojano, moja vodo ladna  [ 1:32 ]
 
 
 
 
 

Ovdje završava bijeli smjer starog koluta br. 14 i počinje crveno - bijeli smjer istog koluta br. 14

Novi kolut br. 25 nastavlja se bez prekida u istom smjeru ( zelenom ) sa snimcima koji su zapisani na sljedećem listu ( 25/a )

Popisni list br. 25/a

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 25 ( nastavak )

Novi kolut br. 25 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 14 ( šareno crveni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.
 
 

Mjesto snimanja: Banjol i Lopar na Rabu

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /
 

NASTAVAK POPISA SA LISTA BR. 25
 
 

CD br. 25. 18 / 19. ( 9 ) Oj studinče, lepa diko naša  [ 1:30 ]

CD br. 25. 19 / 20. ( 10 ) Stani, kume, da ga zapivamo ( solo )  [ 1:21 ]

CD br. 25. 20 / 21. ( 11 ) Pomoz, Bože i nediljo mlada  [ 1:25 ]

CD br. 25. 21 / 22. ( 12 ) Bubanj bije a svirale svire  [ 1:44 ]

CD br. 25. 22 / 23. ( 13 ) a / Vince, vince, vince crljeno ( vojnička )  [ 2:03 ]

                          24. ( 13 ) b / 2. strofa: Ljubo, ljubo ljubljena ( solo )

CD br. 25. 23 / 25. ( 14 ) Divojka je ružu zalivala ( a: zbor, b: solo )  [ 1:14 ]

CD br. 25. 24 / 26. ( 15 ) Jablane zeleni (a: zbor, b: solo )  [ 1:08 ]

CD br. 25. 25 / 27. ( 16 ) Iz dvora idu svatovi ( pirna ), / a: zbor, b: solo, c: zbor /  [ 2:43

]

CD br. 25. 26 / 28. ( 17 ) Bog se rodi Vitlijomi / a: zbor, b: solo, c: zbor /  [ 2:40 ]

CD br. 25. 27 / 29. ( 18 ) Oj Savice tiha vodo ladna  [ 0:34 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 25 ( i stari kolut br. 14 )
 
 
 
 

Popisni list br. 26

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 26

Novi kolut br. 26 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 15 ( bijeli početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Lopar na Rabu

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /
 

CD br. 26. 1 / 1. ( 19 ) Vilo, dvi jabuke ( duet )  [ 1:30 ]

CD br. 26. 2 / 2. ( 20 ) Lipi cvitu od naše mladosti  [ 0:45 ]

CD br. 26. 3 / 3. ( 21 ) Ocu, majci ja sam kazivala  [ 1:48 ]

                        4. ( 21a ) Isto ( solo )

CD br. 26. 4 / 5. ( 22 ) Veseli se, Majko Božija ( božićna )  [ 2:10 ]

CD br. 26. 5 / 6. ( 23 ) U se vrime godišta ( božićna )  [ 1:45 ]

CD br. 26. 6 / 7. ( 24 ) Spavaj, spavaj, ditiću ( božićna )  [ 1:50 ]

                      8. ( 24a ) Spavaj, sveta radosti ( solo )

CD br. 26. 7 / 9. ( 25 ) Loparski tanac ( svirka na mihu )  [ 2:13 ]

CD br. 26. 8 / 10. ( 26 ) Polka ( svirka na mihu )  [ 1:34 ]

CD br. 26. 9 / 11. ( 27 ) Poslušajte riči ove ( Pokladna ) / zbor i solo /  [ 1:30 ]

CD br. 26. 10 / 12. ( 28 ) Oj Lopare, selo pokraj mora ( duet )  [ 0:42 ]

CD br. 26. 11 / 13. ( 29 ) Drago moje, čestitam ti staro lito ( duet )  [ 0:48 ]

CD br. 26. 12 / 14. ( 30 ) Htjela sam se oženit jučer ( duet )  [ 0:45 ]

STAROSLAVENSKA MISA U LOPARU: 

CD br. 26. 13 / 15. ( 31a ) Okropiši me ( mj. zbor )  [ 2:05 ]

CD br. 26. 14 / 16. ( 31b ) Introit ( 5. nedj. Po Duhovima ) / solo, zbor, solo, zbor /  [ 0:28 ]

CD br. 26. 15 / 17. ( 31c ) Slava  [ 0:43 ]

CD br. 26. 16 / 18. ( 31d ) Gospodi pomiluj ( 9 puta )  [ 2:15 ]
 
 
 
 

Ovdje završava bijeli smjer starog koluta br. 15 i počinje crveno - bijeli smjer istog koluta br. 15

Novi kolut br. 26 nastavlja se bez prekida u istom smjeru ( zelenom ) sa snimcima koji su zapisani na sljedećem listu ( 26/a )

Popisni list br. 26/a

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 26 ( nastavak )

Novi kolut br. 26 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 15 ( šareni crveni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.
 
 

Mjesto snimanja: Lopar na Rabu

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /
 
 

NASTAVAK POPISA SA LISTA BR. 26
 

CD br. 26. 17 / 19. ( 31e ) Slava ( celebrant i zbor )  [ 4:15 ]

CD br. 26. 18 / 20. ( 31f ) Vjeruju ( 3 muška i 3 žene )  [ 5:22 ]

CD br. 26. 19 / 21. ( 31g ) Svet  [ 1:25 ]

CD br. 26. 20 / 22. ( 31h ) Blagoslovljen ( solo )  [ 0:32 ]

CD br. 26. 21 / 23. ( 31i ) Aganjče ( zbor i solo )  [ 2.16 ]

CD br. 26. 22 / 24. Razgovor o glagoljaškom pjevanju u Loparu  [ 4:32 ]
 
 
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 26 ( i stari kolut br. 15 )
 
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 27

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 27

Novi kolut br. 27 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 16 ( bijeli početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.

!!! Ovi snimci su vrlo loši, jer je slab napon struje u mjestu snimanja, pa se ton ljulja i mijenja se brzina.
 

Mjesto snimanja: Banjol na Rabu

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /
 
 
 

CD br. 27. 1 / 1. ( 1a ) Sve u ime Boga velikoga ( pirna ) / prethodi razgovor o pirovima /      

                                     [ 6:23 ]

                        2. ( 1b ) Ista pjesma ( 2. pjevač )

CD br. 27. 2 / 3. ( 2a ) Oj kad se ženi Silbijanin Janko ( putna pjesma )  [ 2:55 ]

                        4. ( 2b ) Ista pjesma ( 2. pjevač )

                        5. ( 2c ) Ista pjesma ( jer se tobože poboljšala struja )

CD br. 27. 3 / 6. ( 3 ) Nadaj mi se, kućni domaćine ( pozdravna pjesma )  [ 3:20 ]

CD br. 27. 4 / 7. ( 4a ) Proliva se svila na divojci ( pjesma od sv. Jurja )  [ 1:59 ]

                        8. ( 4b ) Ista pjesma ( 2. pjevač )

CD br. 27. 5 / 9. ( 5 ) Ljubi, ljubi, samo ako možeš ( prethodi razgovor o novim pjesmama )   

                                    [ 5:46 ]

CD br. 27. 6 / 10. ( 7 ) Oj vapore, pukla ti propela  [ 1:21 ]
 
 
 
 
 
 

Ovdje završava bijeli smjer starog koluta br. 16 i počinje crveno - bijeli smjer istog koluta br. 16

Novi kolut br. 27 nastavlja se bez prekida u istom smjeru ( zelenom ) sa snimcima koji su zapisani na sljedećem listu ( 27/a )
 
 

Popisni list br. 27/a

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 27 ( nastavak )

Novi kolut br. 27 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 16 ( šareni crveni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.

!!! Snimke su još uvijek slabe i nepostojane brzine.
 

Mjesto snimanja: Banjol na Rabu

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /
 

NASTAVAK POPISA SA LISTA BR. 27
 
 

CD br. 27. 7 / 11. ( 8a ) Gospodi pomiluj ( 9 puta )  [ 3:17 ]

CD br. 27. 8 / 12. ( 9 ) Slava  [ 2:52 ]

CD br. 27. 9 / 13. ( 10 ) Vjeruju  [ 4:07 ]

                        14. ( 10a ) Isto ( 2 solo glasa )

CD br. 27. 10 / 15. ( 11 ) Svet i Blagoslovljen  [ 0:58 ]

CD br. 27. 11 / 16. ( 12 ) Jaganjče  [ 2:04 ]

CD br. 27. 12 / 17. ( 13 ) U se vrime godišta ( koledva )  [ 1:37 ]

CD br. 27. 13 / 18. ( 14 ) Na rastanku milo da se oprostimo / tzv. « pjesma na o » tj. ojkalica /

                                         [ 1:44 ]

CD br. 27. 14 / 19. ( 15 ) Crven kapa, glava mu se smije / tzv. « kantanje » /  [ 2:52 ]

CD br. 27. 15 / 20. ( 1 ) Ide mlada ćerka preko grada ( pirna pjesma )  [ 2:21 ]
 
 
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 27 ( i stari kolut br. 16 )
 
 
 

Popisni list br. 28

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 28

Novi kolut br. 28 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 17 ( šareni plavi početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.

!!! Snimci su skoro u cijelosti vrlo loši, jer je brzina nepostojana zbog slabe struje, a osim toga ton brenči jer se pjeva preblizu mikrofona.
 

Mjesto snimanja: Novalja na Pagu

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /
 
 

CD br. 28. 1 / 1. ( 1 ) Ide mlada ćerka preko grada ( pirna ) / ponavljanje snimke s kraja

                                    predhodnog koluta /  [ 1:04 ]

CD br. 28. 2 / 2. ( 2 ) Preliva se svila na djevojki ( pirna )  [ 1:44 ]

CD br. 28. 3 / 3. ( 3 ) Kad bi majka ćerku odgojila ( pirna )  [ 1:33 ]

CD br. 28. 4 / 4. ( 4 ) Kuda god su braća prolazila / politička pjesma za Austro – Ugarske /   

                                    [ 0:58 ]

CD br. 28. 5 / 5. ( 5 ) Bosno, Bosno, zemljo glasovita  [ 0:38 ]

CD br. 28. 6 / 6. ( 6 ) Nije žena za dva za tri dana  [ 0:37 ]

CD br. 28. 7 / 7. ( 7 ) Čudila se Lika i Krbava  [ 1:53 ]

CD br. 28. 8 / 8. ( 8 ) Razgovor s mišničarom   [ 6:15 ]

CD br. 28. 9 / 9. ( 9 ) Kuda sužanj pade u tamnicu / tzv. pjevanje « na kanat  » /  [ 0:35 ]

CD br. 28. 10 / 10. ( 10 ) U Rimu sam sedam dana bio / « Pjesma od Rima » spjevao seljak o

                                         svom hodočašću u Rim g. 1900. /  [ 1:18 ]

CD br. 28. 11 / 11. ( a ) « Na valser » ( svirka na mišnici )  [ 2:45 ]

                        12. ( b ) « Naški » ( svirka na mišnici )

                        13. ( c ) « Po paški » ( svirka na mišnici )
 
 
 
 

Ovdje završava šareno plavi smjer starog koluta br. 17 i počinje crveno - bijeli smjer istog koluta br. 17

Novi kolut br. 28 nastavlja se bez prekida u istom smjeru ( zelenom ) sa snimcima koji su zapisani na sljedećem listu ( 28/a )
 

Popisni list br. 28/a

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 28 ( nastavak )

Novi kolut br. 28 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 17 ( šareni crveni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.
 
 

Mjesto snimanja: Novalja na Pagu

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /
 
 

NASTAVAK POPISA SA LISTA BR. 28
 
 

CD br. 28. 12 / 14. ( c ) Kadno Turci Kotar porebiše  [ 0:44 ]

MRTVAČKA MISA U NOVALJI:

CD br. 28. 13 / 15. ( 125 ) Pristup  [ 1:57 ]

CD br. 28. 14 / 16. ( 126 ) Gospodi pomiluj ( dio )  [ 0:43 ]

CD br. 28. 15 / 17. ( 127 ) Dan od gnjeva )  [ 1:15 ]

CD br. 28. 16 / 18. ( 128 ) Ofertorij  [ 1:24 ]

CD br. 28. 17 / 19. ( 129 ) Popričesna  [ 0:39 ]

CD br. 28. 18 / 20. ( 130 ) Oslobodi me, Gospodi ( Libera me )  [ 1:49 ]

SVEČANA MISA NA TJELOVO:

CD br. 28. 19 / 21. ( 131 ) Poškropi me  [ 1:23 ]

CD br. 28. 20 / 22. ( 132 ) Slava ocu ( Pristup )  [ 1:54 ]

CD br. 28. 21 / 23. ( 133 ) Gospodi pomiluj ( 9 puta )  [ 2.22 ]

CD br. 28. 22 / 24. ( 134 ) Slava ( dio, a nastavak je na novom kolutu br. 29 i starom br. 18 )

                                            [ 1:17 ]
 
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 28 ( i stari kolut br. 17 )
 
 

Popisni list br. 29

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 29

Novi kolut br. 29 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 18 ( zeleni početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele širine vrpce.
 
 

Mjesto snimanja: Novalja na Pagu

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /
 
 
 

CD br. 29. 1 / 1. ( 134 ) Slava ( nastavak sa kraja koluta br. 28 / 17 )  [ 3:03 ]

CD br. 29. 2 / 2. ( 135 ) Gospod s vama ( intonacija ). Oracija. Amen.  [ 0:30 ]

CD br. 29. 3 / 3. ( 136 ) Lekcija  [ 1:48 ]

CD br. 29. 4 / 4. ( 137 ) Aleluja  [ 0:38 ]

                       5. ( 138 ) Graduale

CD br. 29. 5 / 6. ( 139 ) Hvali Sion ( 4 strofe )  [ 1:07 ]

CD br. 29. 6 / 7. ( 140 ) Vjeruju ( intonacija i zbor )  [ 4:32 ]

CD br. 29. 7 / 8. ( 141 ) Ofertorij  [ 2.20 ]

                        9. ( 142 ) Prefacija

CD br. 29. 8 / 10. ( 143 ) Svet  [ 0:55 ]

CD br. 29. 9 / 11. ( 144 ) Blagoslovljen  [ 0:32 ]

CD br. 29. 10 / 12. ( 145 ) Va sve veki…Amen. Mir gospodnji…  [ 0:28 ]

CD br. 29. 11 / 13. ( 146 ) Jaganjče  [ 0:56 ]

CD br. 29. 12 / 14. ( 147 ) Popričesna ( na Tjelovo )  [ 1:01 ]

CD br. 29. 13 / 15. ( 148 ) Gospod s vama  [ 0:44 ]

                          16. ( 149 ) Idete, misa je. Bogu hvala. Amen.
 
 
 
 
 

Ovdje završava zeleni smjer starog koluta br. 18 i počinje crveno - bijeli smjer istog koluta br.

18

Novi kolut br. 29 nastavlja se bez prekida u istom smjeru ( zelenom ) sa snimcima koji su

zapisani na sljedećem listu ( 29/a )
 

Popisni list br. 29/a

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 29 ( nastavak )

Novi kolut br. 29 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 18 ( crveno bijeli početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.
 
 

Mjesto snimanja: Novalja na Pagu

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /
 
 

NASTAVAK POPISA SA LISTA BR. 29
 
 

CD br. 29. 14 / 17. ( 150a ) Jaganjče ( duet )  [ 1:57 ]

                          18. ( 150b ) Isto ( solo )

CD br. 29. 15 / 19. ( 151 ) Gospodi pomiluj ( 3 puta – solo )  [ 0:45 ]

CD br. 29. 16 / 20. ( 152 ) Blagoslovljen ( Benedictus )  [ 2:28 ]

CD br. 29. 17 / 21. ( 153 ) Puče moj  [ 2:19 ]

                          22. ( 154 ) Isto ( solo )

CD br. 29. 18 / 23. ( 155 ) Isuse, svih spasitelju ( Božićni himan ) / iz Vlašića str. 79 / [

1:16 ]

CD br. 29. 19 / 24. ( 156 ) O dođi Stvorče ( Duhovski himan ) / Vlašić str. 134 /  [ 0:57 ]

CD br. 29. 20 / 25. ( 157 ) Žrtvi vazmenoj / Vlašić: Evanđelistar str. 119 /  [ 1:28 ]

CD br. 29. 21 / 26. ( 158 ) Blagdan sveti jur dospije / Vlašić: Bogoslužbenik 459 /

                                           ( ponavljaju još jednom u duetu )  [ 2:35 ]

CD br. 29. 22 / 27. ( 159 ) Varsi Katarini divici / Tomo Babić: Cvit razlika, str. 324 /  [ 0:43

]

CD br. 29. 23 / 28. ( 160 ) Zdravo morska zvijezdo ( na procesijama )  [ 1:14 ]

CD br. 29. 24 / 29. ( 161 ) Pjevajmo braćo kršćani  [ 0:40 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 29 ( i stari kolut br. 18 )
 

Popisni list br. 30

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 30

Novi kolut br. 30 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 19 ( plavi početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.
 
 

Mjesto snimanja: Trogir ( 17. XI. 1957. )

/ dr. V. Žganec, 1957. god. /
 
 

I. MISA DE BEATA:

CD br. 30. 1 / 1. ( 1 ) Kyrie ( Latinski )  [ 3:33 ]

CD br. 30. 2 / 2. ( 2 ) Epistola ( hrvatski )  [ 0:44 ]

CD br. 30. 3 / 3. ( 3 ) Evanđelje ( hrvatski )  [ 1:44 ]

CD br. 30. 4 / 4, ( 4 ) Credo ( latinski )  [ 7:02 ]

CD br. 30. 5 / 5. ( 5 ) Praefatio ( latinski )  [ 2:12 ]

CD br. 30. 6 / 6. ( 6 ) Sanctus, Benedictus ( latinski )  [ 1:02 ]

CD br. 30. 7 / 7. ( 7 ) Bože, daj mir ( hrvatski )  [ 1:44 ]

CD br. 30. 8 / 8. ( 8 ) Agnus dei ( latinski )  [ 0:39 ]

CD br. 30. 9 / 9. ( 9 ) Benedicamus ( latinski )  [ 1:08 ]

CD br. 30. 10 / 10. ( 10 ) Razgovor o crkvenom pjevanju u Trogiru  [ 1:57 ]

II. MISA DOPIA ( duplex )

CD br. 30. 11 / 11. ( 1 ) Kyrie ( latinski – 1, 2, 1 )  [ 2: 19 ]

CD br. 30. 12 / 12. ( 2 ) Gloria ( latinski )  [ 2:44 ]

CD br. 30. 13 / 13. ( 3 ) Čtenje ( hrvatski )  [ 1:41 ]

CD br. 30. 14 / 14. ( 4 ) Alleluja ( latinski )  [ 0:32 ]

CD br. 30. 15 / 15. ( 5 ) Evanđelje ( hrvatski )  [ 9.27 ]

                          16. ( 5a ) Credo ( latinski )
 
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 30 i plavi smjer starog koluta br. 19.

Nastavlja se na novom kolutu br. 31 ( i crveno – bijelom smjeru starog koluta br. 19 )
 

Popisni list br. 31

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 31

Novi kolut br. 31 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 19 ( crveno - bijeli početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Trogir

/ dr. V. Žganec, 17. XI. 1957. god. /
 

NASTAVAK POPISA SA LISTA BR. 30
 

( nastavak mise duplex )

CD br. 31. 1 / 1. ( 7 ) Odsgovori prije Praefatiae ( latinski )  [ 1:18 ]

CD br. 31. 2 / 2. ( 8 ) Sanctus ( latinski )  [ 1:14 ]

                        3. ( 9 ) Benedictus ( latinski )

CD br. 31. 3 / 4. ( 10 ) Agnus dei ( samo početak )  [ 0:24 ]

III. Za Veliki četvrtak

CD br. 31. 4 / 5. ( 1 ) Hvali Sion ( hrvatski – dio )  [ 0:24 ]

CD br. 31. 5 / 6. ( 2 ) Epistola ( hrvatski )  [ 1:28 ]

CD br. 31. 6 / 7. ( 3 ) Evanđelje ( hrvatski )  [ 3:07 ]

CD br. 31. 7 / 8. ( 4 ) Plač Gospin ( hrvatski )  [ 1:12 ]

CD br. 31. 8 / 9. ( IV ) Bratinska ( hrvatski )  [ 2:08 ]

CD br. 31. 9 / 10. ( V ) Božićna i koledva  [ 2:16 ]

CD br. 31. 10 / 11. ( VI ) U sve vrime godišća ( zbor )  [ 1:25 ]

CD br. 31. 11 / 12. Razgovor o « krlenežanju »  [ 0:23 ]

CD br. 31. 12 / 13. Krlenežanje na Svisvete ( melodija: Još Hrvatska… )  [ 1:56 ]

CD br. 31. 13 / 14. Ja se kajem ( unisono )  [ 0:25 ]

CD br. 31. 14 / 15. Korizmene litanije ( unisono i duet )  [ 1:57 ]

CD br. 31. 15 / 16. Slatka majko Marijo ( svibanjska )  [ 0:48 ]

CD br. 31. 16 / 17. Ispovjedajte se Gospodu ( u procesiji na Vel. petak )  [ 1:43 ]

CD br. 31. 17 / 18. Sva si lipa, o Marijo ( na Marijino 8. XII )  [ 2:38 ]

CD br. 31. 18 / 19. Pridi, duše prisveti ( zbor )  [ 1:45 ]

CD br. 31. 19 / 20. Dan večere Gospodina  [ 2:29 ]

CD br. 31. 20 / 21. Jasna zraka nami sviti ( sekvenca )  [ 1:53 ]

CD br. 31. 21 / 22. Zdravo morska zvizda mila ( na Božićnu devetnicu )  [ 2:40 ]

Ovdje završava novi kolut br. 31 ( i stari kolut br. 19 )

Popisni list br. 32

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 32

Novi kolut br. 32 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 20 ( bijeli početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.
 
 

Mjesto snimanja: Lanišće u Istri

/ dr. V. Žganec, 10. XI. 1957. god. /
 

CD br. 32. 1 / 1. Pjesma na Vel. tjedan pred crkvenim vratima  [ 1:31 ]

CD br. 32. 2 / 2. Offizium na Vel. Tjedan ( Vel. četvrtak )  [ 0:47 ]

CD br. 32. 3 / 3. Lekcija na Vel. tjedan ( iz Jutrene ) / tužba Jeremije proroka /  [ 1:44 ]

CD br. 32. 4 / 4. ( 1 ) Gospodine pomiluj  [ 5:21 ]

CD br. 32. 5 / 5. ( 2 ) Slava  [ 7:41 ]

                        6. ( 3 ) Oracija

                        7. ( 4 ) Epistola

                        8. ( 5 ) Odgovor na epistolu

CD br. 32. 6 / 9. ( 6 ) Gospodin s vama ( početak evanđelja )  [ 2:03 ]

                       10. ( 7 ) Evanđelje

CD br. 32. 7 / 11. ( 8 ) Dijelovi propovijedi ( o crkvenoj glazbi i dr. Žgancu )  [ 8:04 ]

CD br. 32. 8 / 12. ( 9 ) Vjeruju  [ 5:39 ]

CD br. 32. 9 / 13. ( 10 ) Ofertorij ( « O Marijo, majko mila », pučka pjesma )  [ 2:31 ]

CD br. 32. 10 / 14. ( 11 ) Prefacija  [ 3:24 ]
 
 
 
 
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 32 ( i bijeli smjer starog koluta br. 20 ).

Nastavlja se na novom kolutu br. 33 ( i crveno – bijelom smjeru starog koluta br. 20 )
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 33

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 33

Novi kolut br. 33 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 20 ( crveno - bijeli početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.
 
 

Mjesto snimanja: Lanišće u Istri

/ dr. V. Žganec, 10. XI. 1957. god. /
 

NASTAVAK POPISA SA LISTA BR. 32
 
 

CD br. 33. 1 / 1. ( 12 ) Svet  [ 4:14 ]

                        2. ( 12a ) Podizanje

CD br. 33. 2 / 3. ( 13 ) Blagoslovljen  [ 1:14 ]

CD br. 33. 3 / 4. ( 14 ) Oče naš  [ 3:50 ]

CD br. 33. 4 / 5. ( 15 ) Jaganjče  [ 1:22 ]

                       6. ( 16 ) Pričest

                      7. ( 17 ) Pričesno pjevanje ( Marijanska )

CD br. 33. 5 / 8. ( 18 ) Tijelo Kristovo, nahrani me  [ 1:36 ]

CD br. 33. 6 / 9. ( 19 ) Anđeo Gospodnji  [ 1:00 ]

CD br. 33. 7 / 10. ( 20 ) Kampananje   [ 2:33 ]

                        11. ( 20a ) Nagovor puku

CD br. 33. 8 / 12. ( 21 ) Poslan bi anđel Gabriel  [ 0:58 ]
 
 
 
 
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 33 ( i stari kolut br. 20 )
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 34

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 34

Novi kolut br. 34 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 21 ( bijeli početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Lanišće u Istri

/ dr. V. Žganec, 1o. i 11. XI. 1957. god. /

CD br. 34. 1 / 1. ( II ) Svršetak Veličit  [ 2:32 ]

                        2. ( 1 ) Antifona iza Veličit ( Offizium )

Poslije Večernjice III

CD br. 34. 2 / 3. ( 1 ) Marijanska pjesma  [ 3:10 ]

                        4. ( 2 ) Tantum ergo ( hrvatski )

                        5. ( 3 ) Bogu ocu, Bogu sinu

CD br. 34. 3 / 6. ( 4 ) Zvonjenje  [ 0: 23 ]

CD br. 34. 4 / 7. ( 5 ) Blagosloven budi Bog  [ 1:24 ]

CD br. 34. 5 / 8. ( 6 ) Djevice dobra ( Hoćemo Boga )  [ 1:11 ]

Služba za mrtve i Misa za mrtve ( IV )

CD br. 34. 6 / 9. (    ) Opijevanje pokojnika  [ 27:12 ]

                       10. ( 1 ) Pokoj vječni

                       11. ( 2 ) Gospodine pomiluj

                       12. ( 3 ) Tractus

                       13. ( 4 ) Dan od gnjeva

                       14 ( 5 ) Evanđelje

                       15. ( 6 ) Gospodine Isuse Kriste

                       16. ( 7 ) Zazivi prije poefacije

                       17. ( 8 ) Prefacija

                       18. ( 9 ) Svet

                       19. ( 10 ) Blagosloven

                       20. ( 11 ) Litanije

                       21. ( 12 ) Pax Domini

                       22. ( 13 ) Svetlost večna

                       23. ( 14 ) Libera

CD br. 34. 7 / 24. ( 1 ) Bog se rodi Vitlijomi ( istarski napjev )  [ 1:45 ]

CD br. 34. 8 / 25. ( 2 ) Dajte, dajte, svi bez muke ( « Kolijani » ) / istarski napjev /  [ 1:20

]

Ovdje završava novi kolut br. 34 ( i bijeli smjer starog koluta br. 21 )

Popisni list br. 35

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 35

Novi kolut br. 35 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 21 ( crveno - bijeli početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Lanišće i Pazin u Istri

/ dr. V. Žganec, 10. i 11. XI. 1957. /
 
 
 

Crkvene pjesme:

CD br. 35. 1 / 1. ( 28 ) Narodi nam se kralj nebeski  [ 1:01 ]

CD br. 35. 2 / 2. ( 29 ) Tri kralja jahahu  [ 0:43 ]

CD br. 35. 3 / 3. ( 30 ) U se vrime godišća  [ 0:56 ]

CD br. 35. 4 / 4. ( 31 ) Puče moj ( korizmena )  [ 0:52 ]

CD br. 35. 5 / 5. ( 32 ) Pomiluj mene, Bože ( Miserere )  [ 0:51 ]

CD br. 35. 6 / 6. ( 33 ) Puna tuge  [ 1:00 ]

CD br. 35. 7 / 7. ( 34 ) Litanije lauretanske ( istarska melodija )  [ 1:04 ]

Đaci sjemeništa u Pazinu:

CD br. 35. 8 / 8. ( 5 ) O Marijo, majko mila  [ 1:24 ]

CD br. 35. 9 / 9. ( 6 ) Slava ( dio )  [ 1:11 ]

CD br. 35. 10 / 10. ( 7 ) Pjesma jednog đaka ( recitacija )  [ 3:19 ]

CD br. 35. 11 / 11. (    ) Poslušajte, braćo mila ( Muka. Pjevaju đaci iz Dubrovnika )  [ 2:09 ]

CD br. 35. 12 / 12. Isto ( pjeva jedan profesor Istranin ) / iz Karoibe /  [ 0:41 ]

CD br. 35. 13 / 13. Zbogom, dragi roditelji ( pogrebna )  [ 1:01 ]

CD br. 35. 14 / 14. Veseli se, o Marijo ( uskrsna )  [ 1:34 ]

CD br. 35. 15 / 15. U sve vrime godišta  [ 1:22 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 35 ( i stari kolut br. 21 )

Popisni list br. 36

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 36

Novi kolut br. 36 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 22 ( bijeli početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Hvar i Starigrad na Hvaru

/ dr. V. Žganec, 1959. god. /
 
 
 

CD br. 36. 1 / 1. Zdravo budi, o Marija ( adventska )  [ 1:22 ]

CD br. 36. 2 / 2. Spavaj, spavaj, ditiću ( božićna )  [ 1:20 ]

CD br. 36. 3 / 3. O Isuse ove noći ( koleda za Božić )  [ 1:09 ]

CD br. 36. 4 / 4. I nijesmo zdravo došli ( koleda za N. Godinu )  [ 1:07 ]

CD br. 36. 5 / 5. Kad se ditić Isus ( koleda za sv. 3 kralja )  [ 1:43 ]

CD br. 36. 6 / 6. Barjaci kraljici ( tzv. « oratorij », korizmena )  [ 3:50 ]

CD br. 36. 7 / 7. Pjesma za « Marečke petke » ( u svibnju )  [ 0:52 ]

CD br. 36. 8 / 8. Bože, daj mir ( u korizmi iza « Svet » )  [ 1:03 ]

CD br. 36. 9 / 9. Plač Gospin  [ 1:17 ]

CD br. 36. 10 / 10. Bože moj ( na Vel. petak u procesiji )  [ 2:59 ]

CD br. 36. 11 / 11. Zdrav Isus naš predragi ( pri polasku na sv. grob )  [ 2:14 ]

CD br. 36. 12 / 12. Kada pridoh na misto ( u procesiji na Vel. petak )  [ 1:18 ]

CD br. 36. 13 / 13. Kada bi pokopan Gospod ( na Vel. petak )  [ 1:18 ]

Odavde u Starom gradu:

Misa « Miserere Domini » ( 2. nedelje poslije Uskrsa ):

CD br. 36. 14 / 14. Introit  [ 1:44 ]

CD br. 36. 15 / 15. Kyrie  [ 1:20 ]

CD br. 36. 16 / 16. Gloria  [ 1:46 ]

CD br. 36. 17 / 17. Epistula  [ 0:40 ]

CD br. 36. 18 / 18. Epistula  [ 1:18 ]

CD br. 36. 19 / 19. Credo ( Prefacija )  [ 2:04 ]

CD br. 36. 20 / 20. Sanctus  [ 2:44 ]

CD br. 36. 21 / 21. Benedictus  [ 0:33 ]

CD br. 36. 22 / 22. Agnus dei  [ 1:28 ]

CD br. 36. 23 / 23. U sve vrime godišta  [ 1:33 ]

Ovdje završava novi kolut br. 36 ( i stari kolut, bijeli smjer br. 22 )

Popisni list br. 37

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 37

Novi kolut br. 37 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 22 ( plavo - bijeli početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.

!!! Broj 29 je slaba snimka a broj 30 i 31 ne postoje.

Mjesto snimanja: Starigrad na Hvaru i Brusje

/ dr. V. Žganec, 1959. god. /
 
 

CD br. 37. 1 / 1. ( 24 ) Primorkinja konja jaše ( božićna koleda )  [ 1:47 ]

CD br. 37. 2 / 2. ( 25 ) Dobar večer ovom stanu ovdje ( koleda na « mlado lito », na 3 kralja

                                     ili na « vodokaršće » )  [ 0:46 ]

CD br. 37. 3 / 3. ( 26 ) Tri se kralja uputiše ( koleda )  [ 0:36 ]

CD br. 37. 4 / 4. ( 27 ) Prosti, moj Bože ( u Vel. sedmici )  [ 2:36 ]

CD br. 37. 5 / 5. ( 28 ) O propati mučni Isuse ( na Vel. petak )  [ 3:08 ]

CD br. 37. 6 / 6. ( 29 ) Puče moj ( na Vel. petak )  [ 1:08 ]

                        7. ( 30 ) Klanjamo se tebi, Isukrste    -  NE POSTOJI !

                        8. ( 31 ) Bože daj mir ( u korizmi )     - NE POSTOJI !

CD br. 37. 7 / 9. ( 32 ) Puna tuge majka staše ( Evanđelistar str. 175 )  [ 1:04 ]

CD br. 37. 8 / 10. ( 33 ) Ja se kajem, Bože mili  [ 1:01 ]

CD br. 37. 9 / 11. ( 34 ) Kampananje ( « Slavljenje » )  [ 0:45 ]

CD br. 37. 10 / 12. ( 35 ) Vilo, dvi jabuke ( svjetovna nar. pjesma )  [ 1:25 ]

CD br. 37. 11 / 13. ( 36 ) Oslobodi me, Gospodine ( Vlašić: Mrtvački oficij )  [ 1:07 ]

Odavde u Brusju: BRUŠKA MISA

CD br. 37. 12 / 14. ( 37 ) Introit  [ 2:32 ]

CD br. 37. 13 / 15, ( 38 ) Kyrie ( mijenjaju intonaciju!!! )  [ 5:11 ]

CD br. 37. 14 / 16. ( 39 ) Gloria  [ 6:32 ]

CD br. 37. 15 / 17. ( 40 ) Dominus vobiscum  [ 0:06 ]

CD br. 37. 16 / 18. ( 41 ) Čitanje knjige mudrosti ( hrvatski )  [ 7:09 ]

                          19. ( 42 ) Evanđelje

                          20. ( 43 ) Credo ( snimak se pred kraj prekida i nastavlja na novom

kolutu                                                         

                                          br. 38 )
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 37 ( i stari kolut br. 22 )

Popisni list br. 38

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 38

Novi kolut br. 38 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 23 ( bijeli početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.

Mjesto snimanja: Brusja na Hvaru

/ dr. V. Žganec, 1959. god. /

NASTAVAK S KOLUTA BR. 37 ( 22 ): BRUŠKA MISA:

CD br. 38. 1 / 1. ( 43 ) Nastavak prekinutog « Creda »  [ 11.12 ]

                        2. ( 44 ) Oče naš

                        3. ( 45 ) Sanctus

                        4. ( 46 ) Benedictus

                        5. ( 47 ) Pax Domine

                        6. ( 48 ) Segnus Dei

                        7. ( 49 ) Diffusa est gratis

                        8. ( 50 ) Dominus vobiscum

                        9. ( 51 ) Ite missa est

GLAGOLJAŠKA – STAROSLAVENSKA MISA:

CD br. 38. 2 / 10. ( a ) Introit ( Pristup )  [ 12:19 ]

                        11. ( b ) Kyrie ( Gospodi )

                        12. ( c ) Gloria ( Slava )

                        13. ( d ) Vjeruju

                        14. ( e ) Svet

                        15. ( f ) Puna su nebesa

                        16. ( g ) Hosana na « Svet »

                        17. ( h ) Jaganjče Božji

                        18. ( i ) ( Isto – solo )

CD br. 38. 3 / 19. ( 53a ) Koleda za Vodokaršće  [ 0:39 ]

CD br. 38. 4 / 20. ( 53b ) Koleda za Mlado ljeto  [ 1:00 ]

CD br. 38. 5 / 21. ( 54 ) Zazvaše Isusa djetića ( o Novoj Godini )  [ 1:14 ]

CD br. 38. 6 / 22. ( 55 ) « Počinje život sv. Antuna opata » ( Čtenje )  [ 0:31 ]

CD br. 38. 7 / 23. ( 56 ) MISA KORIZMENA: Kyrie  [ 1:41 ]

CD br. 38. 8 / 24. ( 57 ) Credo  [ 1:37 ]                                                        

                             !!! 58 i 59 NISU SNIMLJENI!

CD br. 38. 9 / 25. ( 60 ) Štenje knjige sv. Pavla Korinč. ( korizmeno )  [ 1:58 ]

CD br. 38. 10 / 26. ( 61 ) Korizmeno evanđelje   [ 1:57 ]

Ovdje završava novi kolut br. 38 ( i bijeli smjer starog koluta br. 23 )

Popisni list br. 39

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 39

Novi kolut br. 39 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 23 ( crveno - bijeli početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Brusja na Hvaru

/ dr. V. Žganec, 1959. god. /
 
 

CD br. 39. 1 / 1. ( 62a ) Svakidašnja epistola u korizmi  [ 0:45 ]

CD br. 39. 2 / 2. ( 62b ) Svakidašnje evanđelje u korizmi  [ 1:18 ]

CD br. 39. 3 / 3. ( 63 ) Lumentacije na Vel. petak  [ 0:55 ]

CD br. 39. 4 / 4. ( 64 ) Poslanica sv. Augustina ( dio )  [ 1:22 ]

CD br. 39. 5 / 5. ( 65 ) Poslanica bl. Pavla Židovima ( dio )  [ 0:43 ]

CD br. 39. 6 / 6. ( 66 ) 1. melodija proročanstva  [ 0:46 ]

CD br. 39. 7 / 7. ( 67 ) Neka svadbi vazmenoj ( preko mise na Uskrs )  [ 1:00 ]

CD br. 39. 8 / 8. ( 68 ) Pridi, duše prisveti  [ 0:48 ]

CD br. 39. 9 / 9. ( 69 ) Pridi, duše stvoritelju  [ 0:37 ]

CD br. 39. 10 / 10. ( 70 ) Dan večere gospodnje ( u osmini Tijelova )  [ 0:55 ]

CD br. 39. 11 / 11. ( 71 ) Pjevajmo, braćo kršćani  [ 0:28 ]

CD br. 39. 12 / 12. ( 72 ) Zdravo morska zvijezdo  [ 0:30 ]

CD br. 39. 13 / 13. ( 73 ) Pjesma sv. Roku  [ 1:03 ]

CD br. 39. 14 / 14. ( 74 ) Križu sveti, križu slavni ( Vel. sedmica )  [ 1:15 ]

CD br. 39. 15 / 15. ( 75 ) Isuse prislavni u vrtu tužan  [ 0:44 ]

CD br. 39. 16 / 16. ( 76 ) Način kako se moli « rozarij »  [ 1:08 ]

                          17. ( 77a ) Na mrtvi dan – I. noćnica ( prvi psalam )

                          18. ( 77b ) Na mrtvi dan – II noćnica ( druga intonacija )

CD br. 39. 17 / 19. ( 78 ) Željno sam očekivao Gospoda ( psalam )  [ 0:21 ]

CD br. 39. 28 / 20 ( 79 ) Kako čezne jelen ( III noćnica )  [ 0:36 ]

CD br. 39. 19 / 21. ( 80 ) Braćo, brata sprovodimo ( bratinska )  [ 0:53 ]

CD br. 39. 20 / 22. ( 81 ) Spavaj, spavaj, djetiću ( božićna )  [ 1:04 ]
 
 
 

NASTAVAK POPISA NA LISTU BR. 39/a
 
 
 

Popisni list br. 39/a

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB

CD broj 39 ( nastavak )

Novi kolut br. 39 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 23 ( crveno - bijeli početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Brusje na Hvaru

/ dr. V. Žganec, 1959. god. /
 

NASTAVAK POPISA SA LISTA BR. 39
 
 

CD br. 39. 21 / 23. ( 82 ) Veseli se, majko Božja ( božićna )  [ 0:58 ]

CD br. 39. 22 / 24. ( 83 ) Zdravo morska zvijezdo  [ 0:29 ]

CD br. 39. 23 / 25. ( 84 ) Bože ki svojim vojnikom  [ 0:57 ]

CD br. 39. 24 / 26 ( 85 ) Barjaci kreću, kraljevi ( na Vel. petak )  [ 0:29 ]

CD br. 39. 25 / 27. ( 86 ) Prosti, moj Bože ( po starinski )  [ 1:43 ]

CD br. 39. 26 / 28. ( 87 ) Puče moj, što učinih tebi  [ 0:36 ]

CD br. 39. 27 / 29. ( 88 ) Ja se kajem, Bože mili  [ 0:34 ]

CD br. 39. 28 / 30. ( 89 ) Slava ti, hvala i čast ( na Cvjetnu nedelju )  [ 1:32 ]

CD br. 39. 29 / 31. ( 90 ) Bože, daj mir, jedinstvo  [ 0:49 ]

CD br. 39. 30 / 32. ( 91a ) Dili se Mara od roda ( pirna )  [ 1:18 ]

                         33. ( 91b ) Ista pjesma, 2. strofa

CD br. 39. 31 / 34 ( 92 ) Nini, nani ( uspavanka )  [ 1:23 ]

CD br. 39. 32 / 35. ( 93 ) Ko će čašu, ja ću dvije ( pirna )  [ 0:35 ]

CD br. 39. 33 / 36. ( 94 ) Ti natoči čaše svima ( pirna )  [ 0:21 ]

CD br. 39. 34 / 37. ( 95 ) Kad ruzmarin cvate ( pirna, vjerojatno iz Slavonije )  [ 0:36 ]

CD br. 39. 35 / 38. ( 96 ) Jabuka je moja, ja sam je gojio  [ 1:03 ]

CD br. 39. 36 / 39. ( 97 ) Sunce je zapalo  [ 0:50 ]

CD br. 39. 37 / 40. ( 98 ) Od zlata su prami tvoji  [ 0:58 ]

CD br. 39. 38 / 41. ( 99 ) Oj boru zeleni, zelena ti grana  [ 1:13 ]

CD br. 39. 39 / 42. ( 100 ) Zbogom more, zbogom selo moje  [ 0:56 ]

CD br. 39. 40 / 43. ( 101a ) Zbogom, neharna dušo  [ 0:23 ]
 
 
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 39 ( i stari kolut br. 23 )
 

Popisni list br. 40

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB

CD broj 40

Novi kolut br. 40 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 24 ( bijeli početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.

!!! Snimci br.8 ( 107 )do 11 ( 110 ) vrlo su slabi zbog struje u Hvaru. Daljnji su snimci opet

bolji.

Mjesto snimanja: Brusje na Hvaru i grad Hvar na Hvaru

/ dr. V. Žganec, 28. VII. 1959. god. /

CD br. 40. 1 / 1. ( 101b ) Zbogom neharna dušo ( ponovljena – pjesma sa kraja koluta br. 39 )

                                          [ 2:02 ]

CD br. 40. 2 / 2. ( 102 ) « Tergačica »  [ 0:47 ]

CD br. 40. 3 / 3. ( 102a ) « Serenada »  [ 0:18 ]

CD br. 40. 4 / 4. ( 103 ) Prosti, moj Bože  [ 1:43 ]

CD br. 40. 5 / 5. ( 104 ) Oslobodi me, Gospode ( Libera me )  [ 1:54 ]

PUČKA MISA U GRADU HVARU ( latinski ):

CD br. 40. 6 / 6. ( 105 ) Introitus « Salve sancta parens »  [ 1:26 ]

CD br. 40. 7 / 7. ( 106 ) Kyrie ( 1, 1, 1 )  [ 0:57 ]

------------------------------------------------------

CD br. 40. 8 / 8. ( 107 ) Gloria  [ 11:33 ]

                        9. ( 108 ) Credo

                       10. ( 109 ) Sanctus

                       11. ( 110 ) Benedictus           SLABI SNIMCI !!!

------------------------------------------------------

CD br. 40. 9 / 12. ( 111 ) Agnus dei  [ 1:17 ]

CD br. 40. 10 / 13. ( 112 ) Otvor, vilo, tu ponistru ( svjetovna nar. pjesma )  [ 1:22 ]

CD br. 40. 11 / 14. ( 113 ) Jabuko rumena, k'a si u ravnom polju  [ 1:16 ]

CD br. 40. 12 / 15. ( 114 ) Anegdota o tovaru i čiku ( o bedastoj Brušanki )  [ 1:08 ]

ODAVDE U BRUSJU ( 30.7.1959. )

CD br. 40. 13 / 16. ( 115 ) Teta mlila, a Mare kantala ( narodna )  [ 0:42 ]

CD br. 40. 14 / 17. ( 116 ) Ja sam knez luđaka ( šaljiva narodna )  [ 0:35 ]

CD br. 40. 15 / 18. ( 117 ) Jabuka se vitru moli ( narodna )  [ 1:11 ]

CD br. 40. 16 / 19. ( 118 ) Nani, nani, ni ga doma ( uspavanka )  [ 1:39 ]

CD br. 40. 17 / 20 . ( 119 ) Sinoć Marko večerao s majkom ( epska )  [ 1:05 ]

CD br. 40. 18 / 21. ( 120 ) Sinoć je Mare Petrova ( epska )  [ 0.46 ]

CD br. 40. 19 / 22. ( 121 ) Goru jaše Kraljevića Marko ( epska )  [ 1:15 ]

CD br. 40. 20 / 23. ( 122 ) Rano rani na konju Radoša ( pri branju ružmarina )  [ 0:35 ]

Ovdje završava novi kolut br. 40 ( i bijeli smjer starog koluta br. 24 )

Popisni list br. 41

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 41

Novi kolut br. 41 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 24 ( crveno - bijeli početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Brusje na Hvaru i Jelsa na Hvaru

/ dr. V. Žganec, 1959. god. /
 

CD br. 41. 1 / 1. ( 123 ) Raj-, raj-, rajca ( Svatovska zdravica )  [ 0:59 ]

CD br. 41. 2 / 2. ( 124 ) Sijala Mare murtelu   [ 1:23 ]

CD br. 41. 3 / 3. ( 125 ) Ponikla je šenica bilica  [ 1:17 ]

CD br. 41. 4 / 4. ( 126 ) Pije vino Senjanin Ivane  [ 1:03 ]

CD br. 41. 5 / 5. ( 127 ) Sinoć Mare s dragim govorila  [ 2:57 ]

CD br. 41. 6 / 6. ( 128 ) Prosi Pave jedinu u majke  [ 0:35 ]

CD br. 41. 7 / 7. ( 129 ) Zapovijedi gospod Bog dvi, trima anđelom ( o Gavanki )  [ 0:37 ]

CD br. 41. 8 / 8. ( 130 ) Kvatro paši ( svirka plesa na harmonici )  [ 0:49 ]

                        9. ( 131 ) Isto ( nastavak )

CD br. 41. 9 / 10. ( 132 ) Siciliona ( fućkanje plesne melodije )  [ 0:28 ]

CD br. 41. 10 / 11. ( 133 ) Po starašku ( ples sviran na harmonici )  [ 0:39 ]

CD br. 41. 11 / 12. ( 134 ) Starinska mažurka ( ples sviran na harmonici )  [ 0:58 ]

CD br. 41. 12 / 13. ( 135 ) Druga mažurka ( ples sviran na harmonici )  [ 0:54 ]

CD br. 41. 13 / 14. ( 136 ) Ludi Roko ( ili: « Mašavjen »,  ples sviran na harmonici )  [ 0:26 ]

CD br. 41. 14 / 15. ( 137 ) Polka ( svirka na harmonici )  [ 0:41 ]

ODAVDE U JELSI ( 1.8.1959. ):

CD br. 41. 15 / 16. ( 138 ) Plač Jeremije ( lamentacije na Vel. tjedan u GDINJU )  [ 1:28 ]

CD br. 41. 16 / 17. ( 139 ) Molitva Jeremije proroka ( iz GDINJA )  [ 1:33 ]

CD br. 41. 17 / 18. ( 140 ) Kolendanje za Novu godinu [ 0:39 ]

CD br. 41. 18 / 19. ( 141 ) Refren za Vodokršće ( kolendanje )  [ 0:29 ]

CD br. 41. 19 / 20. ( 142 ) Plač Gospin  [ 0:58 ]

CD br. 41. 20 / 21. ( 143 ) Puče moj ( u procesiji na Vel. petak )  [ 5:57 ]

CD br. 41. 21 / 22. ( 147 ) Prosti, Gospodine ( na Vel. tjedan )  [ 2:13 ]

CD br. 41. 22 / 23. ( 148 ) Smil' se na me, tužna, smili ( u Vel. tjedan )  [ 2:33 ]

CD br. 41. 23 / 24. ( 149 ) Prijatelji moji i bližnjici moji ( na Vel. tjedan )  [ 0:51 ]

CD br. 41. 24 / 25. ( 150 ) Molitva Jeremije proroka ( pjesma se nastavlja na slijedećem

                                            kolutu )  [ 0:38 ]
 

Ovdje završava novi kolut br. 41 ( i stari kolut br. 24 )

Popisni list br. 42

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 42

Novi kolut br. 42 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 25 (  bijeli početak ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.

!!! Broj 5 ( 154 ) pogrešno najavljen kao broj 155.

Mjesto snimanja: Jelsa na Hvaru

/ dr. V. Žganec, 1959. god. /
 

CD br. 42. 1 / 1. ( 150a )  Jerusaleme, Jerusaleme ( nastavak sa kraja koluta 41 ( 24 ) ) [ 0:51]

CD br. 42. 2 / 2. ( 151 ) Dobro veče ovom stanu ( koleda )  [ 1:29 ]

CD br. 42. 3 / 3. ( 152 ) Ista koleda s drugom melodijom  [ 1:14 ]

CD br. 42. 4 / 4. ( 153 ) Razvila se zlatna žica ( nastavak prethodne kolede )  [ 0:41 ]

CD br. 42. 5 / 5. ( 154 ) Sijala Mare murtelu   [ 0:52 ]

!!! Broj 5 ( 154 ) pogrešno najavljen kao broj 155.

CD br. 42. 6 / 6. ( 155 ) Ajmo, ajmo, Kršćani ( pjesma Gospi )  [ 1:52 ]

PJEVAČI IZ PITAVA NA HVARU:

CD br. 42. 7 / 7. ( 156 ) Gospi sestre pritekoše ( na Vel. četvrtak )  [ 4:40 ]

CD br. 42. 8 / 8. ( 157 ) Slava ti, hvala i čast ( u procesiji na Cvjetnu nedelju )  [ 0:58 ]

CD br. 42. 9 / 9. ( 158 ) Spomeni se, Gospode ( molitva Jeremije proroka )  [ 1:25 ]

CD br. 42. 10 / 10. ( 159 ) Došli smo vas pohoditi ( koledanje « litovsko » )  [ 1:15 ]

CD br. 42. 11 / 11. ( 160 ) Dobar večer ovom stanu ( drugo koledanje )  [ 0:46 ]

CD br. 42. 12 / 12. ( 161 ) Sijala Mare murtilu  [ 0:39 ]

CD br. 42. 13 / 13. ( 162 ) Ko prohodi ( ma ) svak govori ( ljubavna )  [ 0:35 ]

CD br. 42. 14 / 14. ( 163 ) Oj dubravo, dubravice  [ 0:37 ]

CD br. 42. 15 / 15. ( 164 ) Terežina, sajdi doli  [ 1:20 ]

CD br. 42. 16 / 16. ( 165 ) Puno je vrimena da mi sunce sjalo  [ 0:48 ]

CD br. 42. 17 / 17. ( 166 ) Previsoka kulo, da bi dole pala  [ 1:17 ]
 
 
 
 

NASTAVAK POPISA NA LISTU BR. 42/a
 
 
 

Popisni list br. 42/a

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB

CD broj 42 ( nastavak )

Novi kolut br. 42 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 25 (  bijeli smjer ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Jelsa na Hvaru

/ dr. V. Žganec, 1959. god. /
 
 

NASTAVAK POPISA SA LISTA BR. 42

« SOLENA » MISA U JELSI:
 

CD br. 42. 18 / 18. ( 167 ) Najava. Zvonce. Asperges menu.  [ 16:51 ]

                          19. ( 168 )  Introit ( bez ponavljanja početka ) / iza psalma /

                          20. ( 169 )  Kyrie ( 1, 1, 2 )

                          21. ( 170 )  Gloria

                          22.             Benedictus te

                          23.             Domine Deus

                          24.             Dei tollis peccata

                          25.             Quonioum tu solus

                          26.             Cum sancto Spiritu

                          27. ( 171 ) Dominus vobiscum

                          28. ( 172 )  Štenje ( hrvatski )
 
 
 
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 42 ( i bijeli smjer starog koluta br. 25 )
 
 
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 43

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 43

Novi kolut br. 43 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 25 (  crveno - bijeli smjer ) / Brzina 9,50 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.
 

Mjesto snimanja: Jelsa na Hvaru

/ dr. V. Žganec, 1959. god. /
 
 

NASTAVAK MISE U JELSI:

CD br. 43. 1 / 1. ( 173 ) Alleluja  [ 20:55 ]

                        2. ( 174 ) Gospodin s vama

                        3. ( 175 ) Evanđelje

                        4. ( 176 ) Oče naš

                        5. ( 177 ) Credo in unum Deus

                        6.             Genitus non factum

                        7.             Et incarnatus est

                        8.             Et iteram ventarus est

                        9.             Et expecte resurrectorem

                        10. ( 178 ) Dominus vobiscum

                        11. ( 179 ) Offertorium

                        12. ( 180 ) Profacija

                        13.            Sursum corda

                        14.            Gratias agamnus

                        15.            Sine fine dicentes

                        16. ( 181 ) Sanctus

                        17. ( 182 ) Benedictus

CD br. 43. 2 / 18. ( 183 ) DVA PJEVAČA IZ SVIRAČE: O Isuse božji sine ( u procesiji )

                                         / na Vel. četvrtak i Vel. petak /  [ 5:49 ]
 
 
 
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 43 ( i stari kolut br. 25 )
 
 

Popisni list br. 44

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 44

Novi kolut br. 44 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 26 (  bijeli početak ) / Brzina 4,75 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.

Crkvena i svjetovna glazba na otoku Hvaru

Mjesto snimanja: Grad Hvar

/ snimio dr. V. Žganec, 1961. god. /

/ presnimio Stjepan Stepanov, 1976. god. /
 

CD br. 44. 1 / 1. Štenje o životu sv. Katarine ( hrvatski )  [ 1:29 ]

CD br. 44. 2 / 2. Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov ( hrvatski ) / božićna / Vlašić: 

                           Bogoslužbenik /  [ 2:00 ]      

CD br. 44. 3 / 3. O Isuse ove noći ( božićna koleda – hrvatski )  [ 1:18 ]

CD br. 44. 4 / 4. I mi jesmo zdravi došli ( koleda na Mlado lito – hrvatski )  [ 1:18 ]

CD br. 44. 5 / 5. Kad se ditić Isus u Betlem' porodi ( koleda na 3 Kralja )  [ 2:02 ]

CD br. 44. 6 / 6. Otvorite škafetine ( nastavak kolede pod br. 4 s drugom melodijom ) [ 0:35 ]

CD br. 44. 7 / 7. O Isuse ove noći ( varijanta kolede br. 3 )  [ 2:07 ]

CD br. 44. 8 / 8. I mi jesmo zdravo došli ( varijanta kolede br. 4 )  [ 2:05 ]

CD br. 44. 9 / 9. Kad se ditić Isus…( varijanta kolede br. 5 )  [ 2:05 ]

CD br. 44. 10 / 10. U ponoć se Bog rodi ( božićna koleda )  [ 3:07 ]

SVJETOVNE PJESME

CD br. 44. 11 / 11. Dobro jutro, dragi, jes' ulov'jo ribe  [ 1:12 ]

CD br. 44. 12 / 12. Ustani, Ive, sinko moj  [ 2:01 ]

CD br. 44. 13 / 13. Djevojka je ružu brala  [ 1:32 ]

CD br. 44. 14 / 14. Moja je draga umrla  [ 1:46 ]

CD br. 44. 15 / 15. Marice, ne zamjeri  [ 3:46 ]

                          15a. Razgovor o pjesmama iz NOB- a
 
 
 
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 44
 
 

Popisni list br. 45

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 45

Novi kolut br. 45 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 26 (  bijeli smjer ) / Brzina 4,75 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.

Crkvena i svjetovna glazba na otoku Hvaru

Mjesto snimanja: Grad Hvar i Brusje

/ snimio dr. V. Žganec, 1961. god. /

/ presnimio Stjepan Stepanov, 1976. god. /

NASTAVAK POPISA SA LISTA BR. 44

CD br. 45. 1 / 1. ( 16a ) Oj kućo visoka ( to je zapravo donji glas, a pravi cf se pjeva u

                                        slijedećem broju )  [ 2:19 ]

                        2. ( 16b ) Oprostite, susjedi ( nastavak od « Oj kućo visoka » )

CD br. 45. 2 / 3. ( 17 ) Quatro passi ( ples – harmonika – prije se svirao na lijerici )  [ 1:54

]

CD br. 45. 3 / 4. ( 18 ) Passavijen ( ples – harmonika – prije se svirao na lijerici )  [ 0:46 ]

CD br. 45. 4 / 5. ( 19 ) Furlana ( ili Turlana ) / ( ples – harmonika – prije se svirao na

lijerici )

                                      [ 1:02 ]

CD br. 45. 5 / 6. ( 20 ) Kana ( ples – harmonika – prije se svirao na lijerici )  [ 0:38 ]

CD br. 45. 6 / 7. ( 21 ) Polka ( ples – harmonika – prije se svirao na lijerici )  [ 1:29 ]

CD br. 45. 7 / 8. ( 22 ) Valcer ( ples – harmonika – prije se svirao na lijerici )  [ 1:26 ]

CD br. 45. 8 / 9. ( 23 ) Nemoj Mile ( pjesma )  [ 2:45 ]

CD br. 45. 9 / 10. ( 24 ) Ako mila, ako draga ( pjesma )  [ 2:59 ]

Ovdje počinju snimci iz Brusja

CD br. 45. 10 / 1. ( 25 ) Cvati, cvati ( pjesma )  [ 0:59 ]

CD br. 45. 11 / 2. ( 26 ) Gre u vojsku mladi Hasan – aga ( dio balade )  [ 1:24 ]

CD br. 45. 12 / 3. ( 27 ) Veliki su puti Malogorski ( dio balade )  [ 1:30 ]

CD br. 45. 13 / 4. ( 28 ) Trska buka u Begelen dvoru ( dio balade )  [ 4:30 ]

                         5. ( 28a ) Trska buka u Begelen dvoru ( druga pjevačica )

CD br. 45. 14 / 6. ( 29 ) Jedan mali Murterin ( pjesma )  [ 0:46 ]

CD br. 45. 15 / 7. ( 30 ) Vini se, Mare petrova ( pjesma )  [ 0:30 ]

CD br. 45. 16 / 8. ( 31 ) Vini se Mare od roda ( pirna pjesma )  [ 0:51 ]

CD br. 45. 17 / 9. ( 32 ) Prinos ( Offertorium – iz glagolskog misala – na Novo ljeto )  [ 0:47 ]

CD br. 45. 18 / 10. ( 33 ) Lekcija na dan sv. Mladenaca ( glag. )  [ 1:09 ]

CD br. 45. 19 / 11. ( 34 ) Psalam 114. ( večernja za mrtve )  [ 1:02 ]

CD br. 45. 20 / 12. ( 35 ) Kralju kojem sve živi( antifona iz glag.Misala – na jutrenji ) [ 0:55

]

Ovdje završava novi kolut br. 45

NASTAVAK POPISA NA LISTU BR. 46

Popisni list br. 46

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 46

Novi kolut br. 46 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 26 (  bijeli smjer ) / Brzina 4,75 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.

Crkvena i svjetovna glazba na otoku Hvaru

Mjesto snimanja: Brusje na Hvaru

/ snimio dr. V. Žganec, 1961. god. /

/ presnimio Stjepan Stepanov, 1976. god. /

NASTAVAK POPISA SA LISTA BR. 45

CD br. 46. 1 / 1. ( 36 ) « Čuj, Gospodine, riječi moje » ( Psalam na jutrenji – 1. intonacija )  

                                      [ 0:59 ]

CD br. 46. 2 / 2. ( 37 ) « Na mjesto paše » ( 2. intonacija – nastavak psalma br. 1 ( 36 )[ 0:54

]

CD br. 46. 3 / 3. ( 38 ) « Žeđa duša moja Boga živoga » ( 3. intonacija – nastavak psalma

                                      br. 1 ( 36 )  [ 1:33 ]

CD br. 46. 4 / 4. ( 39 ) Duh moj slavi ( iz Noćnice )  [ 0:45 ]

CD br. 46. 5 / 5. ( 40 ) Introitus et Kyrie ( Mrtvačka misa – latinski )  [ 1:58 ]

CD br. 46. 6 / 6. ( 41 ) Tractus ( Mrtvačka misa – latinski )  [ 1.35 ]

CD br. 46. 7 / 7. ( 42 ) Štenje knjige bl. Pavla ap. Solunjanima ( hrvatski )  [ 0.39 ]

CD br. 46. 8 / 8. ( 43 ) Evanđelje sv. Ivana ( hrvatski )  [ 0:45 ]

CD br. 46. 9 / 9. ( 44 ) Prinos ( Offertorium – latinski )  [ 1:56 ]

CD br. 46. 10 / 10. ( 45 ) Lux aeterna ( Pričesna – Communio – latinski )  [ 0:38 ]

CD br. 46. 11 / 11. ( 46 ) Muka Gospodnja ( hrvatski - dio )  [ 0:32 ]

Ovdje počinje crveni početak starog koluta br. 26

CD br. 46. 12 / 12. ( 47 ) Zdravo višnja diko od neba ( pjesma – šćavet )  [ 1:34 ]

CD br. 46. 13 / 13. ( 48 ) O prislavna Božja Mati ( solo i duet – hrvatski )  [ 0:56 ]

CD br. 46. 14 / 14. ( 49 ) Stjepan jur blaženi svakog zove ( pjesma sv. Stjepanu – hrvatski )    

 

                                         [ 2:45 ]

CD br. 46. 15 / 15. ( 50 ) Spavaj, spavaj djetiću ( božićna – hrvatski – solo i duet )  [ 2:39 ]

CD br. 46. 16 / 16. ( 51 ) Blag budi, Kriste, slugama ( solo i duet – hrvatski –

                                          « Bogoslužbenik », str. 345 )  [ 1:55 ]

CD br. 46. 17 / 17. ( 52 ) Pjesma sv. Jeronimu ( solo i duet – hrvatski )  [ 1:15 ]

CD br. 46. 18 / 18. ( 53 ) Tebe Boga hvalimo ( Miserere – na Vel. sedmicu – hrvatski )         

                                          [ 1:23 ]

CD br. 46. 19 / 19. ( 54 ) Pomiluj mene ( Miserere – hrvatski )  [ 1:53 ]

Ovdje završava novi kolut br. 46

Originalni stari kolut br. 26 sadrži u nastavku snimke iz Preka na Ugljanu

Popisni list br. 47

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 47

Novi kolut br. 47 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 27 (  crveni početak ) / Brzina 4,75 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.

Crkveno pjevanje u Zadru i okolnim otocima

Mjesto snimanja: Vrisnik, Kukuljica

/ snimio dr. V. Žganec, 1963. god. /

/ presnimio Stjepan Stepanov, 1976. god. /
 

CD br. 47. 1 / 1. Plač Gospin ( « za križem » ) / presnimio V. Žganec od J. Bezića /  [ 16:55 ]

                      2. Plač Gospin ( nastavak broja 1 – drugi pjevači ) / presnimio V. Žganec

od

                          J. Bezića /

                      3. Spasitelj naš, grihu danas ( nastavak broja 1 – drugi pjevači ) /

presnimio V.

                          Žganec od J. Bezića /    

                       4. Božjeg sina, Spasitelja ( nastavak broja 1 – drugi pjevači ) /

presnimio V.

                   Žganec od J. Bezića / 

MISA U KUKULJICI – snimano pri obredu

CD br. 47. 2 / 1( 5 ) Molitva za mrtve ( hrvatski )  [ 9:56 ]

                      2. ( 6 ) Ulaz ( Introitus – staroslav. )

                      3. ( 7 ) Slava ( Gloria ) / - staroslav. /

                       4. ( 8 ) Poslanica ( Epistola – hrvatski )
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 47
 
 
 

NASTAVAK POPISA NA LISTU BR. 48
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 48

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 48

Novi kolut br. 48 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 27 (  crveni smjer ) / Brzina 4,75 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.

Crkveno pjevanje u Kukuljici i Sestrunju kod Zadra

Mjesto snimanja: Kukuljica, Sestrunj

/ snimio dr. V. Žganec, 1963. god. /

/ presnimio Stjepan Stepanov, 1976. god. /
 

NASTAVAK POPISA SA LISTA BR. 47

CD br. 48. 1 / 9. Molitva za mrtve  [ 11.30 ]

                       10. Vjeruju ( Credo )

                       11. Odgovori na Prefaciju

                       12. Svet i Blagosloven ( Sanctus et Benedictus )

                       13. Oče naš ( Pater noster )

                       14. Mir Gospodnji ( Pax Domini )

                       15. Jaganjče Božji ( Agnus dei )

CD br. 48. 2 / 16. Zdravo Marijo ( Ave Maria – molitva – dio )  [ 4:48 ]

                        17. Zdravo Marijo ( Ave Maria – molitva – dio )

                        18. Budi pohvaljeno ( Doxologija )

                        19. Muka ( Poslušajte, braćo mila, gorku muku Gospodina )

                        20. Poslušajte… ( Blagoslov puka, polja, crkve, vlasti )

                        21. Dan večere Gospodina ( Osmina Tijelova )

Ovdje počinje zeleni smjer starog koluta br. 27

ODAVDE SU SNIMCI IZ SESTRUNJA:

CD br. 48. 3 / 22. Tebe Boga hvalimo  [ 11:43 ]

                        23. Vidjeh vodu

                        24. Pristup ( Introitus – na Duhove – hrvatski )

                        25. Gospodi pomiluj ( Kyrie ) / Staroslav. /

                        26. Slava ( Gloria – staroslav. )

Ovdje završava novi kolut br. 48
 

NASTAVAK POPISA NA LISTU BR. 49

Popisni list br. 49

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 49

Novi kolut br. 49 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 27 (  zeleni smjer ) / Brzina 4,75 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.

Crkveno pjevanje u Sestrunju i Preku kod Zadra

Mjesto snimanja: Sestrunj, Preko ( Ugljan )

/ snimio dr. V. Žganec, 1963. god. /

/ presnimio Stjepan Stepanov, 1976. god. /
 

NASTAVAK POPISA SA LISTA BR. 48
 
 

CD br. 49. 1 / 27. Poslanica ( Epistola – dio )  [ 12:42 ]

                        28. Dođi, duše presveti ( dio ) / Veni Sancte Spiritus /

                        29. Odgovor puka na Evanđelje ( pogrešno snimljeno )

                        30. Vjeruju ( Credo )

                        31. Prefacija i odgovori

                        32. Jaganjče Božji ( Agnus dei )

                        33. Ite misa est ( Idite…Bogu hvala )

                        34. Pjesma poslije mise

ODAVDE SU SNIMCI IZ PREKA NA OTOKU UGLJANU

CD br. 49. 2 / 35. Gospodi pomiluj ( Kyrie – staroslav. )  [ 10:35 ]

                        36. Slava ( Gloria – satroslav. )

                        37.Veruju ( Credo – staroslav. )

PUČKA MISA ( GLAGOLJAŠKA )

CD br. 49. 3 / 1. ( 38 ) Gospodi pomiluj ( Kyrie – obično )  [ 3:22 ]

                        2. ( 39 ) Gospodi pomiluj ( Kyrie – dugo )
 
 
 

Ovdje završava novi kolut br. 49

NASTAVAK POPISA NA LISTU BR. 50

Popisni list br. 50

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 50

Novi kolut br. 50 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 27 (  zeleni smjer ) / Brzina 4,75 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce.

Crkveno pjevanje u Preku na otoku Ugljanu kod Zadra

Mjesto snimanja: Preko ( Ugljan )

/ snimio dr. V. Žganec, 1963. god. /

/ presnimio Stjepan Stepanov, 1976. god. /
 

NASTAVAK POPISA SA LISTA BR. 49

PUČKA MISA – pri obredu

CD br. 50. 1 / ( 40 ) Slava ( Gloria – dio ) / staroslav. /  [ 2:11 ]

CD br. 50. 2 / 4. ( 41 ) Veruju ( Credo – staroslav. – polovica )  [ 5.30 ]

Ovdje završava stari kolut br. 27. Daljnji snimci ove pučke mise nalaze se na starom kolutu br.

26 na crvenom smjeru, iza snimaka iz Hvara.

                        4a. ( 41a ) Veruju ( Credo ) / nastavak broja 4 ( 41 ) /

CD br. 50. 3 / 5. ( 42 ) Svet ( Sanctus – staroslav. )  [ 0:59 ]

CD br. 50. 4 / 6. ( 43 ) Blagosloven ( Benedictus – staroslav. )  [ 0:32 ]

CD br. 50. 5 / 7. ( 44 ) Zdravo, Tijelo Isusovo ( hrvatski )  [ 0:42 ]

CD br. 50. 6 / 8. ( 45 ) Aganče Boži ( Agnus dei – staroslav. )  [ 0:36 ]

CD br. 50. 7 / 46. Aganče Boži ( Agnus dei – staroslav. – drugi pjevač )  [ 0:37 ]

CD br. 50. 8 / 47. Plač Gospin ( hrvatski – dio )  [ 0:37 ]

CD br. 50. 9 / 48. Braćo, brata sprovodimo ( bratimska – hrvatski )  [ 0:32 ]

CD br. 50. 10 / 49. Ovako mi dogodine bilo ( zdravica – dio )  [ 1:15 ]

                        49a. Ovako mi dogodine bilo ( zdravica – dio )

                       49b. Ovako mi dogodine bilo ( zdravica – dio )

CD br. 50. 11 / 50. Gospodi pomiluj ( Kyrie – kako se pjeva u Salima )  [ 0:59 ]
 
 
 

Popisni list br. 51

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 51

Novi kolut br. 51 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 28 / Brzina 19 cm/sec)

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce

Crkveno pjevanje na otoku Korčuli i na Pelješcu

Mjesto snimanja: selo Čara i Smokvica - Korčula

/ snimio Stjepan Stepanov, 1963. god. /

Br. 1: MISA ZA MRTVE:

CD br. 51. 1 / (a) Introitus (latinski)  [ 1:12 ]

CD br. 51. 2 / (b) Kyrie (latinski)  [ 1:06 ]

CD br. 51. 3 / (c) Poslanica (hrvatski – Št. knj. bl. Pavla ap. Solunjanima)  [ 3:02 ]

CD br. 51. 4 / (d) Sequentia (Dan od gnjeva; hrvatski)  [ 6:31 ]

CD br. 51. 5 / (e) Offertorium (latinski)  [ 1:45 ]

CD br. 51. 6 / (f) Comunio (latinski)  [ 0:41 ]

Br. 2

CD br. 51. 7 / Tebe Boga hvalimo (hrvatski) (pjevači:a, b)  [ 3:37 ]

Br. 3

CD br. 51. 8 / Misa za mrtve (pjevaju vjernici u crkvi, na latinskom)  [ 24:03 ]

   1. Requiem
   2. Kyrie (po 3 puta)
   3. Poslanica (hrvatski)
   4. Dan od gnjeva (hrvatski)
   5. Offertorium
   6. (skok)
   7. (skok)
   8. Agnus dei
   9. Comunio
  10. Oslobodi me, Gospodine

 

Br. 4

CD br. 51. 9 / Dijelovi mise (pjevaju crkveni pjevači u sakristiji):   [ 3:45]

   1. Requiem (latinski)
   2. Kyrie (po 2 puta)

 

NASTAVAK PJEVANJA IZ SMOKVICA JE NA SLIJEDEĆEM KOLUTU

Pjevači u Čari: Ivan Tomić „Zore“  (1895) i Ante Baničević pokojnog Jakova (1900)

Pjevači u Smokvicama: Tomašić  Jakov, Franov „Meštar“ (1904), Tomašić August, Franov „Tomašić -

Deželić“ (1908), Tomašić Ivan „Andrijaš“ (1911), Ante Baničević – Skudrić pok. Marka (1899)

Pjevaju iz dvaju misala u šćavetu: I.: Mleci 1773., II.: Split – Zadar 1857.
 
 

Popisni list br. 52

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 52

Novi kolut br. 52 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 29 / Brzina 19 cm/sec)

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce

Crkveno pjevanje na otoku Korčuli i na Pelješcu

Mjesto snimanja: selo Smokvica, Čara i Račišće

/ snimio Stjepan Stepanov, 1963. god. /

NASTAVAK SNIMKA MISE U SMOKVICAMA

CD br. 52. 1 /   (Br. 4)

NASTAVAK SNIMKA MISE U SMOKVICAMA     [ 20:26]

   3. Poslanica (hrvatski i latinski  – Št. knj. bl. Pavla ap. Solunjanima)
   4. Dan od gnjeva (hrvatski)
   5. Offertorium (latinski)
   6. Sanctus (latinski)
   7. Benedictus (latinski)
   8. Agnus dei (latinski)
   9. Communio (Lux aeternam – latinski)
  10. Libera me, Domine (hrvatski – Oslobodi me)
  11. Kraj mise: Usta moja zapivajte

 

CD br. 52. 2 ( Br. 5) Barjak kraljev (procesija na V. petak)   [ 0:55]

CD br. 52. 3 ( Br. 6) Opis procesije Bratovštine na V. petak   [ 0:53]

CD br. 52. 4 ( Br. 7) O priliko Boga moga (bratovštinska na V. petak)   [ 2:00]

CD br. 52. 5 ( Br. 8) Stabat mater (hrvatski)     [ 2:46]

CD br. 52. 6 ( Br. 9a) Kolendanje uoči mladenaca (stara melodija)   [ 0:32]

CD br. 52. 7 ( Br. 9b) Kolendanje uoči mladenaca (novija melodija)   [ 0:49]

SELO ČARA

CD br. 52. 8 ( Br. 10) Ljuljanka za dijete (Ante Baničević)     [ 1:42]

SELO RAČIŠĆE

CD br. 52. 9 Staroslavenska misa (za vrijeme mise u crkvi, pijeva cijela crkva)     [ 17:48]

   1. Pristup
   2. Slava
   3. Odgovori
   4. Molitva
   5. Poslanica
   6. Evanđelje
   7. Vjeruju
   8. Odgovori
   9. Prefacij
  10. Svet i Blagosloven
  11. Oče naš
  12. Uvod u Jaganče
  13. Aganče
  14. Odgovori
  15. Nastavak....Amin. Misa je.

 

NASTAVAK PJEVANJA U RAČIŠĆU JE NA SLIJEDEĆEM KOLUTU
 

Popisni list br. 53

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 53

Novi kolut br. 53 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 30 / Brzina 19 cm/sec)

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce

Crkveno pjevanje na otoku Korčuli i na Pelješcu

Mjesto snimanja: Čara, Račišće, Žrnovo i Ston

/ snimio Stjepan Stepanov, 1963. god. /

NASTAVAK SNIMANJA IZ RAČIŠĆA

CD br. 53. 1 /   (Br. 12) Tebe Boga hvalimo (pijeva cijela crkva)     [ 07:44]

CD br. 53. 2 /   (Br. 13) Blagoslov kuća (ministranti u sakristiji)     [ 0:49]

ODAVDE NARICANJA U RAČIŠĆU

CD br. 53. 3 /   (Br. 14) Naricanje za mrtvom majkom     [ 4:39]

CD br. 53. 4 /   (Br. 15) Naricanje za mrtvom sestrom (Kata Botica r. Botica – Fene) obitelj

„Tadinovi“ r. 1900.                                                                              

   [ 4:30]

ODAVDE ČARA

CD br. 53. 5 /   (Br. 16) Pjesan Zaharije (na sprovodu) / Ivan Tomić i Ante Baničević

(Oficij za mrtve o. P. Vlašića) Dubrovnik 1922                 [ 4:03]

ODAVDE ŽRNOVO  

CD br. 53. 6 /   (Br. 17) Muka gospodinova (V. petak)

Anton Curać pok. Ivana „Pucle“ r. 1884. i njegova obitelj                                        

    [ 5:49]

ODAVDE STON NA PELJEŠCU

CD br. 53. 7 /   (Br. 18) U sve vrijeme godišta (na stari hercegovački način)         [ 1:27]

CD br. 53. 8 /   (Br. 19a) Gospin plač (po Ivanu) (na stari hercegovački način)     [ 4:35]

      a) isto ponovo

      b) Gospin plač (po Ivanu) (na najstariji hercegovački način)
 

RAČIŠĆE NA KORČULI

CD br. 53. 9 /   (Br. 20) Kolende na Novo ljeto         [ 1:40]

CD br. 53. 10 /   (Br. 21) Kolenda na sv. 3 kralja      [ 1:21]

CD br. 53. 11 /   (Br. 22a) Na sve vrijeme godišta ( na stari napjev)         [ 1:45]

                            (Br. 22b) isto to ( na noviji način)       

CD br. 53. 12 /   (Br. 23) Smiluj se meni, Bože                                         [ 5:20]

    Lovorka Baničević, Kregar Helena i Tomić Ivan – iz crkvene pjesmarice

CD br. 53. 13 /   (Br. 24) Dođi duše presveti (Janko Baničević)                            [

2:29]
 
 

OVDJE ZAVRŠAVA SNIMANJE NA KORČULI I PELJEŠCU!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 54

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 54

Novi kolut br. 54 i 55 – zeleni početak / jednosmjerno / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 31 (  zeleni i crveni smjer ) / Brzina 4,75 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce

Crkveno pjevanje na otoku Krku

Mjesto snimanja: Omišalj

/ snimio Mate Lešćan, 1964. god. /

/ presnimio Stjepan Stepanov, 1976. god. /
 

CD br. 54. 1 /   (Br.1) Slava (Gloria – starosl.)         [ 3:58]

CD br. 54. 2 /   (Br.2) Vjeruju (Credo – dio: početak i kraj fale)         [ 4:20]

PUČKA MISA (u crkvi pri obredu)

CD br. 54. 3 /   (Br.1 - 3) Slava (Gloria – starosl.)              [ 13:47]

      (Br.2 - 4) Prefacija i odgovori (starosl.)

      (Br.3 - 5) Pjesma (hrvatski)

      (Br.4 - 6) Vjeruju (Credo – starosl.)

CD br. 54. 4 /   (Br.7) Povečernje(Completorium – starosl.)         [ 1:05]

Ovdje počinje crveni smjer na obadva koluta

CD br. 54. 5 /   (Br.8) Isuse, svih Spasitelju (himan – hrv.)         [ 1:17]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 55

CD broj 55
 

CD br. 55. 1 /   (Br.9) Gospodi aleluja (verzikul iza Himna a prije Veliča – starosl.)      [

2:20]

CD br. 55. 2 /   (Br.10) Antifona za Veliča (na Staro ljeto- starosl.)           [ 0:52]
 

Ovdje počinje crveni smjer starog koluta 
 

CD br. 55. 3 /   (Br.11) Veliča duša moja (na Staro ljeto- starosl.)           [ 2:20]

CD br. 55. 4 /   (Br.12) Zdravo, Tilo Stvoritelja (hrvat.)                           [ 5:21]

CD br. 55. 5 /   (Br.13) Cviće mi polje pokrilo (svjetovna narodna pjesma)       [ 2:34]

CD br. 55. 6/   (Br.14) Dan od gnjiva (Dies Irae – šćavet – dio)                           [

1:15]

CD br. 55. 7 /   (Br.15) Prikazanje (Offertorium na Mrtvačkoj misi – starosl.)    [ 2:54]

CD br. 55. 8 /   (Br.16) Svet (Sanctus – posebni omišaljski oblik – starosl.)         [ 0:50]

CD br. 55. 9 /   (Br.17) Svet i Blagosloven (Sanctus et Benedictus - Na pučkoj misi, pri obredu u

crkvi)                                                                                           

          [ 1:11]

CD br. 55. 10 /   (Br.18) Aganče (Agnus dei – starosl. – pri obredu u crkvi)      [ 1:00]
 
 

Popisni list br. 56

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 56

Novi kolut br. 56 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 32 / Brzina 19cm/sec, 2 traga, početak vrpce, snimci br. 1 - 5 )
 
 

Mjesto snimanja: Kaštel Štafilić kod Splita

/ snimio Stjepan Stepanov, 1964. god. /
 

CD br. 56. 1 /   (13 - 1) Štenje knjige bl. Pavla apostola Rimljanima (na prvu nedelju adventa)  

             

      [ 1:51]      

CD br. 56. 2 /   (14 - 2) Štenje knjige bl. Pavla apostola Titu (na Božić, na ponoćku)   [ 2:44] 

                   

CD br. 56. 3 /   (15 - 3) O griješnici (božićna pjesma)                                          

        [ 2:19]                     

CD br. 56. 4 /   (16 - 4) U se vrime godišta (božićna pjesma)                                    

    [ 1:23]                     

CD br. 56. 5 /   (17 - 5) Štenje knjige bl. Pavla apostola Židovima (na Božić, na danjoj misi)   

 

      [ 3:38]                       
 
 

CD broj 57

CD br. 57. 1 /   (6) epistola sv. Stjepana (d)                                                  

[5:28]                     

CD br. 57. 2 /   (7) epistola Bogojavljenja (c)                                               

[2:26]                      

CD br. 57. 3 /   (8) epistola „od obične nedilje“ / IV. Po Bogojavljenju / (c) (Štenje knj. bl.

Pavla ap. Rimljanima)                                                                            

        [1:44]                      

CD br. 57. 4/   (9) epistola bl. Djevice Marije / Štenje knj. mudrosti / (c)      [1:16]         

           

CD br. 57. 5/   (10) „Pašturela“ Svih Svetih (d) (objavljenja bl. Ivana ap.)      [5:40]   

CD br. 57. 6/   (11) epistola Velike Nedilje (c) / Štenje knj. bl. Pavla ap. Židovima      [2:58]

                    

CD br. 57. 7/   (12) mrtvačka epistola / polovica; nastavak istoga na drugom smjeru (c) / Štenje

knj. bl. Pavla ap. Solunjanima                                                                   

             [2:51]                     

            

Crveni početak!

(12a) Nastavak mrtvačke epistole (d)

CD br. 57. 8/   (13) Dan od gnjiva, sekvencija (a,b,c,d)                                         

      [1:36]                     

CD br. 57. 9/   (14) Molitva Jeremije proroka / na V. petak / (d)                                

 [4:36]                     

CD br. 57. 10/   (1) Božićna epistola / (b) Štenje knjige bl. Pavla apostola ?               

[2:33]                     

CD br. 57. 11/   (2) U se vrime godišta (a,b,c,d,e,f,g,h)                                        

        [2:08]                     

CD br. 57. 12/   (3) epistola korizmena / adventska (b)  Štenje knj. bl. Pavla apostola

Rimljanima                                                                                       

                              [3:09]                     

CD br. 57. 13/   (4) epistola Duhovska (c)  Štenje knj. bl. Pavla apostola Korinčanima           

                     

      [2:43]                     

CD br. 57. 14/   (5) epistola mrtvačka (c)  / (Štenje knj. bl. Pavla apostola)                 

[0:56]                     

CD br. 57. 15/   (6) Dan od gnjiva  (a,b,c,d,e,f,g,h)                                            

           [2:35]                     

CD br. 57. 16/   (7) Psalam „Smiluj mi se, Bože“ / kod sprovoda  (a,b,c,d,e,f,g,h)        [1:40] 

                   

CD br. 57. 17/   (8) Pučka misa / a) Pristup                                                     

              [1:48]                       
 
 
 
 
 

CD broj 58

CD br. 58. 1/   b) Gospodine pomiluj, c) Slava   (a,b,c,d,e,f,g,h)                               

   [6:01]                     

CD br. 58. 2/ (9) Pjesma poslije prikazanja (za vrijeme pričasti) / polovica                 

[6:49]                     

Tekst: O prislavna Božja mati / dostoj mi se milost dati / da ja ljubim sinka tvog / a mog Boga

pridobroga. (itd.)

Nastavak istog broja na kolutu br. 2, plavi početak

9a / nastavak pjevanja br. 9 u Solinu /

CD br. 58. 3/   (1) epistola I. Adventska (d) Štenje knj. bl. Pavla apostola Rimljanima   [2:25] 

                   

CD br. 58. 4/   (2) epistola I. božićna (f) (Štenje knj. bl. Pavla apostola Titu)                

[2:20]                     

CD br. 58. 5/   (3) U se vrime godišta (a,b,c,d,e,f)                                             

             [2:01]                     

CD br. 58. 6/   (4) Veseli se majko Božja / božićna pjesma (a,b,c,d,e,f)                         

[2:21]                     

CD br. 58. 7/   (5) Ovog vrimena / božićna pjesma (a,b,c,d,e,f)                                  

    [2:25]                     

CD br. 58. 8/   (6) evanđelje božićno po Luki (e)                                                

            [3:32]                     

CD br. 58. 9/   (7) Božićna misa: a) Pristup                                                     

                [2:16]                     

CD br. 58. 10/   (8) Gospodine pomiluj (a,b,c,d,e,f)                                             

           [2:28]                     

CD br. 58. 11/   (9) Misa Vel. Sedmice / korizmena /: a) Pristup                                 

   [1:52]                     

CD br. 58. 12/   (10) Gospodine pomiluj                                                          

               [1:01]                     

CD br. 58. 13/   (11) epistola Cvijetnice (c) Štenje knj. bl. Pavla ap. Filipljanima         

[3:08]                       

Crveni početak!

CD br. 58. 14/   (12) Muka gospodinova po Mateju (fragmenti) (f i don Petar i zbor) [2:22]       

             

CD br. 58. 15/   (13) epistola na V. utorak (c) (Štenje Jeremije proroka)                   

[2:58]                     

CD br. 58. 16/   (14) Prosti moj Bože / na V. utorak  (a,b,c,d,e,f)                              

  [3:01]    

                   
 

CD broj 59
 

CD br. 59. 1/   (15) Pjesma u procesiji na V. petak / kod izlaska iz crkve (a,b,c,d,e,f)   [1:36]

 

CD br. 59. 2/   (16) Pjesma u procesiji na V. petak / po povratku u crkvu (a,b,c,d,e,f)   [1:05] 

 

KAŠTEL  KAMBELOVAC / prvo snimanje tamo

 

CD br. 59. 3/   (1) epistola Adventa/nedelja III / (a) Štenje knj. bl. Pavla ap. Filipljanima 

[2:42]  

CD br. 59. 4/   (2) Navještenje Božićne svetkovine (a)                                           

        [4:10]  

CD br. 59. 5/   (3) Božićna poslanica I. (a) Štenje knj. bl. Pavla ap. Titu                      

 [2:36]  

CD br. 59. 6/   (4) U sve vrime godišta (a,b)                                                    

               [1:42]  

CD br. 59. 7/   (5) II. Dan Božića / Poslanica Sv. Stjepana / (a) (Djela apostolska)       

[4:23]  

CD br. 59. 8/   (6) Božićno jutrenje / zaziv / (a,b)                                             

               [0:33]  

CD br. 59. 9/   (7) Himan (a,b) (Isuse, svih spasitelju)                                         

           [1:52]  

CD br. 59. 10/   (8) Antifona i Psalam (a,b)                                                     

               [1:05]  

CD br. 59. 11/   (9) Božićno štenje I. Noćnice (b) (Utješi se, utješi, puče moj – govori Bog vaš)

                                                                                                 

                                 [2:41]  

CD br. 59. 12/   (10) Božićno štenje II. Noćnice (b) (Govorenje sv. Ivana pape)          [1:53]  

CD br. 59. 13/   (11) Božićno štenje III. Noćnice (a) (Homilija – sv. Ambroza biskupa) [1:16]  

CD br. 59. 14/   (12) Responzorij (a)                                                            

                  [0:43]  

CD br. 59. 15/   (13) Tebe Boga hvalimo (a,b)                                                    

          [1:16]  

CD br. 59. 16/   (14) Devetnica pred Božić (a,b)  (Blažena utroba Majke djevice)        [2:38]  

CD br. 59. 17/   (15) Veseli se Majko božja / božićna pjesma (a,b) / iz knjige „Božićne pjesme“,

Metković 1962. /                                                                                 

             [1:40]  

CD br. 59. 18/   (16) Antifona i Božićna večernja  (a,b)                                         

       [2:13]  

CD br. 59. 19/   (17) Psalam večernji božićni  (a,b) (Hvali Jerusalim Gospodina Boga svoga Sionu)

                                                                                                 

                            [1:00]    

KAŠTEL STARI – prvo snimanje tamo

CD br. 59. 20/   (1) epistola I. Od Adventa (a) Štenje knj. bl. Pavla ap. Rimljanima   [2:48]

CD br. 59. 21/   (2) U sve vrime godišta (a,b,c,d,e,f,h)                                         

        [3:13]

CD br. 59. 22/   (3) Štenje I. Na Božić (c)                                                      

               [3:06]
 

CD broj 60

CD br. 60. 1/   (4) govorenje Grgura pape (b)                                                    

              [3:00]

CD br. 60. 2/   (5) Rodil se je Isus (1.a, 2.e i zbor)

Od br. 5 do br. 8 su sekvence iz „Božićne pisme“, knjige rukopisne iz g. 1700 cca, pisane u

ščavetu od nepoznatog pisca; knjiga je bez naslovne stranice                                     

     [2:37]

CD br. 60. 3/   (6) O anđeli(1.a, 2.c i zbor)                                                    

                  [3:10]

CD br. 60. 4/   (7) Veseli se majko Božja(1.b, 2.f i zbor)                                       

         [3:18]

Crveni početak koluta III !

CD br. 60. 5/   (8) Ovog vrimena (zbor, a,b,c,d,e,f,h)                                           

           [1:39]

CD br. 60. 6/   (9) epistola I. božićna (g)  Štenje knj. bl. Pavla ap. Titu                      

    [3:17]

CD br. 60. 7/   (10) Na dan mladinaca / pjesma iz gornje knjige u ščavetu / „Izude, kralju

nemili“   (a,b,c,d,e,f,h)                                                                        

                              [1:38]

CD br. 60. 8/   (11) Na mlado lito / Rodio se kralj nebeski / iz gornje knjige u ščavetu / 

(a,b,c,d,e,f,h)                                                                                  

                                  [1:48]

CD br. 60. 9/   (12) „Bula“. Navještanje svetkovina na sv. 3 kralja /    iz gornje knjige u

ščavetu / (c)                                                                                    

                                   [4:08]

CD br. 60. 10/   (13) „Pištula obične nedilje“ kroz godinu (a)  Štenje knj. bl. Pavla ap.

Rimljanima                                                                                       

                                [2:08]

CD br. 60. 11/   (14) „Pištula svečana“ (c) (Št. knj. ? )                                        

         [1:09]

CD br. 60. 12/   (15) „Pištula 4. po Bogojavljenju“ (f) (Štenje knj. bl. Pavla ap. Rimljanima)   

                                              

      [1:14]

KAŠTEL SUĆURAC

CD br. 60. 13/   (1) epistola I. Od Adventa (a)   (Štenje knj. bl. Pavla ap. Rimljanima) [1:55]

CD br. 60. 14/   (2) psalam mrtvački / na Jutrenje /  (c)                                        

          [2:25]

CD br. 60. 15/   (3) štenje knjige mudrosti (Gospina)  (b)                                       

       [2:45]

CD br. 60. 16/   (4) štenje I. Na Božić / iz „Hrv. Bogoslužbenik“ o. P. Vlašića, Dubrovnik 1923 /

  (d)                                                                                            

                            [4:55]

KOLUT BR. 4 – PLAVI POČETAK

CD br. 60. 17/   (5) Zdravo zvijezdo mora  (a,b,c,d)                                             

         [4:39]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 61

CD br. 61. 1/   (6) Pjevajmo, braćo kršćani  (a,b,c,d)                                           

           [2:37]

CD br. 61. 2/   (7) Dan od gnjeva / sekvenca /  (a,b,c,d)                                        

         [1:04]

CD br. 61. 3/   (8) epistola na godišnjicu smrti / III. /  (a)                                   

            [1:16]

CD br. 61. 4/   (9) Na večernji devete, psalam 109. („Reče Gospodin Gospodi“)  (a,b,c,d)         

                                           

      [3:29] 

VRANJIC

CD br. 61. 5/   (1) štenje I. Božićno (Štenje knj. bl. Pavla ap. Titu) (a)                      

[1:55]

CD br. 61. 6/   (2) U sve vrime godišta (a,b,c,d)                                                

          [1:43]

CD br. 61. 7/   (3) štenje I. Na Korizmu / Pavla ap. Korinčanima (b)                         

[4:19]

CD br. 61. 8/   (4) štenje na Cvjetnu nedelju / Pavla ap. Filipljanima (b)                    

[1:42]

CD br. 61. 9/   (5) štenje I. Na spomen svih vjernih mrtvih (a)                                  

  [2:21]

CD br. 61. 10/   (6) Dan od gnjeva  (a,b,c,d)                                                    

            [1:11]

CD br. 61. 11/   (7) Muka po Mateju  (a,b,c,d,e)                                                 

         [4:14]

CD br. 61. 12/   (8) Psalam 147 / Velika nedelja - Korizma  (a,b,c,d,e)  (Hvali Boga svojega

Sione)                                                                                           

                                 [0:44]

CD br. 61. 13/   (9) Pjesma Zaharijina / Velika nedelja - Korizma  (a,b,c,d,e)             [4:11]

CD br. 61. 14/   (10) Psalam 50.  / Velika nedelja - Korizma  (a,b,c,d,e)                    

[2:37]

CD br. 61. 15/   (11) štenje I.: Plač Jeremije proroka / V. četvrtak  (b)                       

[1:58]

CD br. 61. 16/   (12) Izlaganja bisk. Sv. Augustina – štenje 4. / V. četvrtak  (a)         

[2:44]

CD br. 61. 17/   (13) Poslanica sv. Pavla Korinčanima – štenje 7.   (a,b,c,d,e)            

[1:57]

CD br. 61. 18/   (14) Psalam 109. / na II. Večernju Božića /.   (a,b,c,d,e)                    

[1:14]

CD br. 61. 19/   (15) Psalam 110. / na II. Večernju Božića /.   (a,b,c,d,e)                    

[1:40]

CD br. 61. 20/   (16) štenje I. na Božić (b)                                                     

               [2:31]
 
 
 
 
 

CD broj 62

CD br. 62. 1/   (17) Na jutrenji za mrtve i Psalam 94  (solo b i zbor: a,b,c,d,e) (Dođite,

poklonite se)                                                                                    

                              [1:18]

CD br. 62. 2/   (18) Na I. Noćnici / antifona  (solo a i zbor: a,b,c,d,e)                        

 [1:42]

CD br. 62. 3/   (19) štenje I. Za mrtve i psalam  (solo a i zbor: a,b,c,d,e)  / (Prosti, Gospode,

jer su ništa dani moji)                                                                          

                           [3:01]

CD br. 62. 4/   (20) Tebe Boga hvalimo  (a,b,c,d,e) / (Poslije pjesme snimak zvonjave – 3 načina)

                                                                                                 

                          [3:00]

CD br. 62. 5/   (21) Pjesma Bratovštine (kod sprovoda „brata“) / Hrv. Bogoslužbenik, Zadar 1907,

III. Izd. Str. 516 /  (a,b,c,d,e)                                                                

                [0:37]

CD br. 62. 6/   (22) Pjesma sv. Martinu / Na dan ispovjednika biskupa  (a,b,c,d,e)      [1:32]

CD br. 62. 7/   (23) Na jutrenji na Božić / Božićna pjesma  (a,b,c,d,e) / (Isuse, svih

spasitelju)    

                                                                                                 

                                      [1:10]

KAŠTEL LUKŠIĆ –  drugo snimanje tamo

CD br. 62. 8/   (1) Poslanica nedeljna  (a) / (Štenje knj. bl. Pavla ap.)                        

[2:04]

CD br. 62. 9/   (2) štenje knjige mudrosti / blagdansko  (d) / („Od početka svijeta...“) [1:22]

CD br. 62. 10/   (3) korizmena „pištula“ svagdanja (a) / (Štenje proroka, „Ovo govori Gospodin:

Obratite se k meni svim srcem svojim“)                                                       

[4:29]

CD br. 62. 11/   (4) evanđelje korizmeno po Ivanu / svagdanje  (a) /  (U ono vrijeme poglavice

svećeničke)                                                                                      

            [2:26]

CD br. 62. 12/   (5) evanđelje po Luki, blagdansko korizmeno  (e) /  (U ono vrijeme iđaše

Isus....)                                                                                        

                                 [2:07]

CD br. 62. 13/   (6) Štenje knjige bl. Ivana / mrtvačko  (e)                                     

   [0:47]

CD br. 62. 14/   (7) lekcije jutarnje V. petka / I. noćnica  (a)  / (Plač Jeremije proroka)

[2:46]

CD br. 62. 15/   (8) lekcije jutarnje V. petka / II. noćnica (d)  / (Plač Jeremije

proroka...Jerusalime...)                                                                         

                       [1:53]

CD br. 62. 16/   (9) Molitva Jeremije prorka / štenje III. / (a) (Spomeni se, Gospodine) [1:14]

CD br. 62. 17/   (10) štenje V. petka / prije Muke / / (f) (U dni one reče Gospodin Mojsiji i

Aronu)                                                                                           

                              [0:35]

CD br. 62. 18/   (11) štenje II. Noćnice V. petka (don Petar Katunarić) / (Štenje knj. bl. Pavla

ap.Rimljanima)                                                                                   

                        [1:19]

CD br. 62. 19/   (12) psalmi jutarnje, V. sedmica  (a,b,c,d,e,f)                                 

[1:33]

CD br. 62. 20/   (13) psalmi pohvala, V. sedmica  (a,b,c,d,e,f)                                 

[2:22]

CD br. 62. 21/   (14) Blagoslovljen / na Pohvale, V. sedmica  (a,b,c,d,e,f)  / (Blagoslovljen

Gospodin budi)                                                                                   

                        [2:56]

KAŠTEL KAMBELOVAC –  drugo snimanje tamo

CD br. 62. 22/   (1) Veličaj, dušo moja Gospodina / psalam, večernja  (a,b)             [1:54]

CD br. 62. 23/   (2) poslanica na obični dan Korizme  (b)  (Štenje knj. Kraljeva)      [1:47]

CD br. 62. 24/   (3) evanđelje na Korizmu  (a)  (Evanđelje po Luki – u ono vrijeme reče Isus

Farizejima)                                                                                      

                            [1:57]
 
 
 
 
 

CD broj 63

Nastavak i završetak s kraja predhodnog koluta!

CD br. 63. 1/   (4) štenje – poslanica Jeremije proroka / Nedelja Muke /  (a)             [2:08]

CD br. 63. 2/   (5) štenje bl. Ap. Pavla Korinčanima / Poslanica od V. četvrtka /  (a)  [2:12]

CD br. 63. 3/   (6) štenje za V. petak, iz „jutrenje“ / Plač Jeremije proroka /  (a)        

[2:21]

CD br. 63. 4/   (7) štenje za V. petak, iz II. noćnice / iz razlaganja sv. Augustina bisk. /  (a)

      

      [1:20]

CD br. 63. 5/   (8) štenje iz III. noćnice / Poslanica sv. Ap. Pavla Korinčanima /  (a)   [2:11]

CD br. 63. 6/   (9) štenje iz II. noćnice / isto kao br. 7., ali bolje / ( iz razlaganja sv.

Augustina) (a)                                                                                   

                             [1:57]

CD br. 63. 7/   (10) poslanica mrtvačka / Štenje knj.  sv. Ap. Pavla Solunjanima /  (a)   [1:21]

CD br. 63. 8/   (11) Kolendanje Božićno (a,b)                                                    

         [0:35]

CD br. 63. 9/   (12) Koludrice mlada / Najstarija pjesma u Kaštelima (a,b)                 [1:46]

CD br. 63. 10/   (13) Litanije (a,b)                                                             

                  [1:41]

CD br. 63. 11/   (14) Ja se kajem, Bože mili (a,b)                                               

        [1:38]

CD br. 63. 12/   (15) štenja iz života svetaca (b) / (Dostoj se, Gospodine, blagoslovit. Štije se

u knjigama od čudesa BDM.)                                                                       

                [0:57]

KAŠTEL STARI – drugo snimanje tamo

Kolut br. VI – plavi početak!

CD br. 63. 13/   (1) epistola običnog dana Korizme (c)  / (Št. knj. proroka)                

[1:09]

CD br. 63. 14/   (2) evanđelje korizmeno / posljednje (c)  / (Po Mateju: U ono vrijeme reče Isus

učenicima svojim)                                                                                

                  [2:59]

CD br. 63. 15/   (3) štenje u nedilji gluhoj / Knjiga sv. Pavla ap. Židovima (a)           [2:02]

CD br. 63. 16/   (4) Pjesma na nedilju Muke / iz rukopisnog zbornika iz 1700. g.

(a,b,c,d,e,f,g,h)  /                                                                             

                             [1:40]

CD br. 63. 17/   (5) Običi priljuti / iz Nedilje Korizme  (a,b,c,d,e,f,g,h)                     

[5:01]

CD br. 63. 18/   (6) prosti, moj Bože, jer sad se kajem / korizmena  (a,b,c,d,e,f,g,h)  [2:39]

CD br. 63. 19/   (7) Zdravo desna ruko sveta / na V. petak  (a,b,c,d,e,f,g,h)               

[1:23]

CD br. 63. 20/   (8) Oče, nebeski Bože, smiluj se nami  (solo f i zbor: a,b,c,d,e,f,g,h) [2:05]

CD br. 63. 21/   (9) Muka po Mateju  (solo e,h i zbor: a,b,c,d,e,f,g,h)                         

[8:26]
 
 
 
 

CD broj 64
 

CD br. 64. 1/   (10) U Gospodina mučenje u kom bi svita spasenje  (a,b,c,d,e,f,g,h)    [2:14]

CD br. 64. 2/   (11) štenje iz plača Jeremije proroka  (e)                                       

       [2:27]

CD br. 64. 3/   (12) razlaganje sv. Augustina biskupa  (b)                                       

     [2:36]

CD br. 64. 4/   (13) Poslanica I. treće noćnice  (a)  Štenje knj.  sv. Ap. Pavla Židovim [2:24]

CD br. 64. 5/   (14) Jutarnja V. subote / Molitva Jeremije proroka / (d)                        

[1:09]

CD br. 64. 6/   (15) epistola na Svi svete / štenje knj. objavljenja bl. Ivana ap. / (a)     

[2:00]

CD br. 64. 7/   (16) Misa za mrtve / pjesma - sekvenca / (a,b,c,d,e,f,g,h) / kratko        

[0:38]

KAŠTEL LUKŠIĆ –  treće snimanje tamo

CD br. 64. 8/   (1) Pomiluj me, Bože / na Pohvale – V. sedmica / (a,b,c,d,e,f) /  (Pomiluj mene,

Gospodine, po velikom milosrđu tvome.)                                                           

[1:52]

CD br. 64. 9/   (2) Pjesma u procesiji na Cvjetnicu / 2 kitice – 3. kitica na crvenom početku

istog koluta / (a,b,c,d,e,f) /  („Čast i hvala Spasitelju“.)                                     

            [1:37]

Crveni početak!

CD br. 64. 10/   (2a) nastavak, tj. 3. kitica predhodne pjesme                                   

   [0:59]

CD br. 64. 11/   (3) nedjeljna misa: a) Gospodine pomiluj (samo 3 puta „Gospodine“, bez „Kriste“)

                                                                                                 

                      [1:25]

CD br. 64. 12/   (4) nedjeljna misa: b) Slava  (a,b,c,d,e,f)                                     

      [1:54]

CD br. 64. 13/   (5)Mrtvačka misa: a) Pristup, b) Gosp. pomiluj                                

[1:33]

CD br. 64. 14/   (6)Mrtvačka misa: c) Dan od gnjeva   (a,b,c,d,e,f)                            

[1:06]

CD br. 64. 15/   (7)Mrtvačka misa: d) Prinos  / (Prikazanje mrtvačko – Gospodine Isuse Kriste,

pomiluj nas)                                                                                     

                 [1:54]

CD br. 64. 16/   (8) O Isuse, spomeni se / na mrtvačkoj misi  (a,b,c,d,e,f)                 

[0:52]

CD br. 64. 17/   (9) Psalam / Jutrenja mrtvačka – Uvod /  (a,b,c,d,e,f)                  [3:14]

CD br. 64. 18/   (10) štenje mrtvačko jutarnje  (d)  / (Prosti meni Gospodine)      [0:53]

CD br. 64. 19/   (11) pogrebna pjesma „Bratovštine“ /  (a,b,c,d,e,f)                     [0:57]

CD br. 64. 20/   (12) Božićna jutarnja / Uvod  /  (a,b,c,d,e,f) / (Isus nam porodio se) [1:44]

CD br. 64. 21/   (13) Božićna jutarnja / pjesma i melodija psalma  /  (a,b,c,d,e,f) /    [3:35]

CD br. 64. 22/   (14) Pjesma od porođenja sv. Ivana  /  (a,b,c,d,e,f) /                        

[1:23]

CD br. 64. 23/   (15) Zdravo morska zvijezdo mila / na procesiji na V. gospu  /  (a,b,c,d,e,f)   

        

      [1:45]
 

KAŠTEL KAMBELOVAC –  treće snimanje tamo

CD br. 64. 24/   (1) Pomiluj mene, Bože / psalam 50. – u Korizmi  (a,b,c,d)                 

[3:44]

CD br. 64. 25/   (2) Puna tuge majka staše / u Korizmi  (a,b,c,d)                                

   [1:28]

CD br. 64. 26/   (3) O biči preljuti / u Korizmi  (a,b,c,d)                                      

          [1:14]
 
 
 
 
 
 

CD broj 65
 

CD br. 65. 1/   (4) Molimo Vas sve Kršćane / na V. petak  (a,b,c,d)                           

[1:02]

CD br. 65. 2/   (5) Pjesma na Cvjetnicu  (a,b,c,d) / (Hvala ti i slava i čast, Spasitelju) [0:58]

KOLUT BR. VII. – Plavi početak!

CD br. 65. 3/   (6) Puče moj  (a,b,c,d)                                                          

               [1:11]

CD br. 65. 4/   (7) Muka po Mateju / na Cvjetnicu – fragmenti: početak i svršetak    [5:57]

CD br. 65. 5/   (8) Proročanstvo I. na V. subotu (U početku stvori Bog nebo i zemlju) (b) (solo

a,b,c – zbor: a,b,c,d)                                                                           

                 [0:57]

CD br. 65. 6/   (9) Gospodine pomiluj / litanije Svih Svetih  (a,b,c,d)                       

[1:41]

CD br. 65. 7/   (10) Psalam I. na V. četvrtak ujutro  (a,b,c,d)                                  

   [0:36]

CD br. 65. 8/   (11) Sekvencija na Uskrs / Na Velikoj misi  (a,b,c,d)                         

[1:13]

CD br. 65. 9/   (12) Tjelovska pjesma I. (a,b,c,d) / (Dan večeri Gospodina)                [2:14]

CD br. 65. 10/   (13) Tebe Boga hvalimo (a,b,c,d)                                                

     [1:14]

CD br. 65. 11/   (14) Pučka misa: a) Pristup, b) Gospodine pomiluj (a,b) / (Zdravo sveta

Roditeljice)                                                                                     

                             [3:29]

CD br. 65. 12/   (15) Korizmena ili Adventska misa: a) Gospodine pomiluj, b) Vjerovanje (a,b)    

                                                                                                 

                       [3:59]

Crveni početak!

CD br. 65. 13/   (16) Mrtvačka misa: a) Pristup, b) Gospodine pomiluj, c) Dan gnjeva

(sekvencija), d) Prinos (a,b) / (Gosp. Isuse Kriste kralju slave, izbavi duše pravovjernih

matrvih)                                                                                         

                              [4:47]

CD br. 65. 14/   (17) Blagoslov polja i Litanije Svih Svetih  (a,b)                              

[2:27]

CD br. 65. 15/   (18) Prigodni psalmi / Psalam 50. / a) prvi, b) zadnji (a,b)            [2:07]

CD br. 65. 16/   (19) Zdravo zvijezdo mora (a,b)                                                 

   [0:37]

CD br. 65. 17/   (20) Pogrebna pjesma „Bratovštine“ (a,b)                                     

[1:02]

CD br. 65. 18/   (21) Pomiluj mene, Bože / Mrtvačka / (a,b)                                   

[1:05]

CD br. 65. 19/   (22) Jutarnja mrtvačka / (a,b)                                                  

       [1:25]

CD br. 65. 20/   (23) Oslobodi mene, Gospodine / u Pohvale; Baraban (a,b)           [1:08]

CD br. 65. 21/   (24) Pomiluj mene, Bože, po velikom milosrđu tvomu                  [0:51]
 

Popisni list br. 1

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 66

Novi kolut br. 66 ( Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 39 / Brzina 19cm/sec, 2 traga, žuti početak vrpce)

Mjesto snimanja: Pridraga kraj Novigrada

/ snimio Jerko Bezić, XI / 1964. god. /

CD br. 66. 1/   1. PUČAK PJEVANA MISA /Ppm/ - Slava Ocu i Sinu i Duhu svetomu – pjevaju umjesto

Introita                                                                                         

  [27:28]

                         2. Ppm – Gospodine pomiluj /Kyrie/.

                         3. Ppm – Slava /Gloria/

                         4. Ppm – Odgovori pred Molitvu /Oratio/ i iza nje

                         5. Ppm – odgovori pred Evanđelje i Evanđelje

                         6. Ppm – Pjevane molitve za mrtve nakon Evanđelja, Oče naš,  Zdravo

Marija

                         7. Ppm - Vjerujem /Viruju/ - /Credo/

                         8. Ppm – Odgovor pred prikazanje /Offertorium/

                         9. Ppm – Odgovori pred Predslovlje /Praefatio/

                         10. Ppm – Svet, svet /Sanctus/

                         11. Ppm – Blagoslovljen /Benedictus/

                         12. Ppm – Zdravo Tilo Isusovo

                         13. Ppm – Odgovor pred Oče naš /Pater noster/ i završni odgovor

                         14. Ppm – Odgovori pred Jaganjče božji /Agnus Dei/

                         15. Ppm – Jaganjče božji /Agnus Dei/

                         16. Ppm – Odgovori pred završetak mise

CD br. 66. 2/   17. Svet, svet i presvet , pjesma pred blagoslov nakon mise        [5:17]

                        18. Molitve poslije mise /pjevane!/

                        19. Divnoj dakle /Tantum ergo/

                        20. Ja se kajem, Bože mili

                        21. Molitva Blagoslovljen budi Bog /ubrzo pjevana!/

                        22. Ne ostavljaj nas nigdar – nova unesena pjesma

                        23. Anđelovo navještenje /Angelus Domini/, samo fragment

Popisni list br. 2

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 67

Novi kolut br. 67 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 39 / Brzina 19 i 9,5 cm/sec, 2 traga, crveni početak vrpce)

Mjesto snimanja: Pridraga kraj Novigrada i Pag, otok Pag

/ snimio Jerko Bezić, XI / 1964. god. /

CD br. 67. 1/   1. Anđelovo navještenje /Angelus Domini/, samo završetak, 3 Slava Ocu, pjevano.  

                                                                                                 

                      [2:01]

  2. Budi pohvaljeno po sve vrime, pjev. Molitva poslije mise

PAG, OTOK PAG

CD br. 67. 2/   3. Na Jutrenji – Na Treći čas u nedelje – Invitatorij                            

 [10:27]

      4. Dostoj se Duše presveti – himen

                         5. Psalam 118 s uvodnom antifonom

                         6. Završna antifona Trećeg časa u nedelje

CD br. 67. 3/   7. Poškropit češ mene, pjev. molitva prije mise                                  

 [23:44]

STARINSKA PUČKA PJEVANA PUČKA MISA LATINSKIM JEZIKOM /Sppm/

                       

                        8. Sppm – Kyrie eleison

                        9. Sppm - Gloria

                       10. Sppm – Odgovori prije i poslije Molitve /Oratio/

                       11. Sppm – Poslanica

                       12. Sppm – Evanđelje

                       13. Sppm – Credo

                       14. Sppm – Odgovori pred Offertorium

                       15. Sppm – Praefatio

                       16. Sppm – Sanctus

                       17. Sppm – Benedictus

                       18. Sppm – Odgovor pred Pater Noster

                       19. Sppm – Odgovori pred Agnus Dei

                       20. Sppm – Agnus Dei

                       21. Sppm – Odgovori pred završetak mise

CD br. 67. 4/ 22. Poslanica na nedelju Ccjetnicu                                                 

     [3:16]

                      23. Poslanica na V. četvrtak

CD br. 67. 5/ 24. Častimo te, Križi sveti, pjesma                                                

     [1:50]

CD br. 67. 6/ 25. Puna tuge Majka staše, pj. Na pobožnosti „Put križa“ u korizmi  [1:45]

CD br. 67. 7/ 26. Ja se kajem, Bože mili                                                         

         [0:44]

CD br. 67. 8/ 27. Psalam 50, Smiluj mi se, Bože, korizmeni napjev                        [0:50]

CD br. 67. 9/ 28. Puče moj /Improperija/ na V. petak – nije sve prednimljeno – nastavak, ponovo

presnimljeno na novi kolut br. 2                                                                 

 [2:45]

   Popisni list br. 3

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 68

Novi kolut br. 68 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 39 / Brzina 9,5 cm/sec, 2 traga, crveni početak vrpce - nastavak)

Mjesto snimanja: Pag, otok Pag

/ snimio Jerko Bezić, XI / 1964. god. /

            

CD br. 68. 1/ 28. Nastavak sa novog koluta 67                                                    

            [0:55]

CD br. 68. 2/ 1-28 Puče moj /Improperija/ na V. petak, ponovo presnimljeno               [0:30]

CD br. 68. 3/ 2-29 Barjaci kreću kraljevi, pjesma                                                

            [0:46]

CD br. 68. 4/ 3-30 Plač Jeremije proroka – Jutarnja V.  četvrtka                                 

    [2:31]

CD br. 68. 5/ 4-31 Iz Razlaganja sv. Augustina /!/Bikupa o psalmima. Štenje IV           [3:17]

CD br. 68. 6/ 5-32 Proročanstvo četvrto sa Traktusom – na V. subotu                            

[1:08]

CD br. 68. 7/ 6-33 Gdje je ljubav i prijazan ondi Bog /i/jest. Pjesma uz obred pranja nogu na V.

četvtrak                                                                                         

                                [0:48]

CD br. 68. 8/ 7-34 Zdravo Tijelo Isusovo – paraliturgijska pjesma                                

[1:07]

CD br. 68. 9/ 8-35 Dan večere Gospodina – pjesma u osmini Tjelova                           

[1:05]

CD br. 68. 10/ 9-36 Žrtvi vazmenoj neka hvale daju krščani – uskrsna sekvenca /Victimae paschali

laudes/                                                                                          

                      [1:43]

CD br. 68. 11/ 10-37  Litanije sviju svetih                                                      

               [2:10]
 

   Popisni list br. 4

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 69

Novi kolut br. 69 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 40 / Brzina 9,5 cm/sec, 2 traga, zeleni 18-29 i crveni 1-26 /početak vrpce)

Mjesto snimanja: Pag, otok Pag

/ snimio Jerko Bezić, XI / 1964. god. /
 

CD br. 69. 1/ 1-18  Litanije sviju svetih  - nastavak                                            

         [4:21]

CD br. 69. 2/ 2-19  Mtrvački oficij /Mro/ na Jutrenji - Invitatorij                              

  [5:50]

      3-20  Mro – Na prvoj Noćnici – Psalam 5 i 2. Antifona

      4-21  Mro -  1. Štenje /Prosti mi Gospode/ i Responzorij

      5-22  Mro -  2. Štenje /Dodija je duši mojoj život moj/ i Resp.

      6-23  Mro -  Večernja – 1. Antifona, Psalam 114, 2. Antifona

                      7-24  Mro -  Fragmenti Psalma 120

                      8-25  Mro -  Psalam 129

                        9-26  Mro -  Antifona i kantik Veliča duša moja Gospoda

CD br. 69. 3/ 10-27  Dođi, o Duše stvaraoče - himan                                              

       [0:57]

CD br. 69. 4/ 11-28  Dođi, Duše presveti – sekvenca na Duhove                                   

[0:40]

CD br. 69. 5/ 12-29  O Zvijezdo mora /Ave maris stella/                                          

     [2:29]

CD br. 69. 6/ 13-1  U se vrime godišta /božićna pjesma/                                          

     [1:59]

CD br. 69. 7/ 14-2  Božićni oficij /Boo/ Invitatorij i Psalam 94                                 

    [7:28]

                       15-3  isuse, svih Spasitelju – himan - Boo

                       16-4 Boo – Na prvoj Noćnici – Antifona i Psalam 2.

                       17-5  Boo – Na prvoj Noćnici – Antifona 2 i Psalam 18.

                       18-6  Boo – Na prvoj Noćnici –  Štenje I. s uvodom i završnim odgovorima

                       19-7  Boo – Veličaj dušo moja Gospodina, kantik na prvoj i drugoj božićnoj

večernji

                       20-8  Boo –  Psalam 116 /Na prvoj Večernji/

CD br. 69. 8/ 21-9  Misa za mrtve, starinska pučka, pjevana latinski /Mmr/ - Introitus [9:20]

                      22-10  Mmr – Kyrie eleison

      23-11  Mmr – Dan od gnjeva /Dies irae/, hrvatskim jezikom /!/

                       24-12  Mmr – Poslanica - /Štenje knjige Objavljenja, hrvatski

                       25-13  Mmr – Poslanica u misi na godišnjicu smrti

                       26-14  Mmr – Poslanica na dan ukopa

                       27-15 Mmr –  Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov /Canticum Zachariae/

                       28-16 Mmr –  Sanctus

                       29-17 Mmr –  Benedictus

                       30-18 Mmr –  Agnus Dei

                       31-19 Oslobodi me, Gospode, od smrti vječne /Libera me, Domine/

CD br. 69. 9/ 32-20  Divnoj dakle /Tantum ergo/                                                  

     [2:52]

CD br. 69. 10/ 33-21  Divnoj dakle /Tantum ergo/, slična melodija kao predhodna   [0:51]

CD br. 69. 11/ 34-22  Tebe Boga hvalimo /Te Deum/                                                

[1:50]

CD br. 69. 12/ 35-23  Starinske Lauretanske /Gospine/ litanije                                 

[2:25]

VEČERNJA NA BLAGDANE /nedelje/ Več/

CD br. 69. 13/ 36-24  Več – Psalam 109                                                           

         [5:44]

              25. Več – Psalam 110

            38-26  Več  – Psalam 111
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

   Popisni list br. 5

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 70

Novi kolut br. 70 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 40 / Brzina 9,5 cm/sec, 2 traga, crveni početak, 26-30 i žuti početak, 1-7 i 8

-15)

Mjesto snimanja: Pag, otok Pag i Novi Vinodolski

/ snimio Jerko Bezić, XI / 1964. god. /
 

VEČERNJA NA BLAGDANE /nedelje/ Več/

Pag, otok Pag

CD br. 70. 1/ 1-26  Več – Psalam 111 /ponovo presnimljen u cjelini/                           

[4:44]

              27. Več – Psalam 112 /fragment/, uz to i fragment psalma 113

                       3-28  Več – Svjetlosti Tvorče preblagi /?/ predobri ?/ - himan /Lucis

Creator optime

                       4-29  Več – Veličaj /!/ dušo moja Gospodina /Magnificat/

CD br. 70. 2/ 5-30  Več – Gospina Krunica – Puk pjevajući moji Oče naš.                   [8:12]

CD br. 70. 3/ 6-1  Poslanica – u obične nedelje                                                  

          [1:51]

CD br. 70. 4/ 7-2  Budi pohvaljeno po sve vrime, molitva poslije mise, melodijska linija vidljiva

                                                                                                 

                          [1:46]

CD br. 70. 5/ 8-3  Litanije lauretanske, njihov završni dio                                      

      [9:17]

 Fragmenti pučke pjevane mise u adventsko doba, latinskim jezikom /Appm/                   

               4. Introitus /Rorate coeli desuper/ - Appm
               5. Appm – Kyrie eleison
               6. Appm -  Credo
               7. Appm -  završni odgovor /Deo gratias/.

 

NOVI VINODOLSKI

Starinska pučka pjevana misa „Vela maša“ /SVm/

CD br. 70. 6/ 13-8  SVm – Vidih vodu ishodeću iz doma Gospodinova - /pred početak mise/          

               

                                                                                                 

                                     [19:19]

               9. SVm – „Veliki pristup“ – Tropirani Gospodi pomiluj /Kyrie/
              10. SVm – Slava va višnji /!/ Bogu /Gloria/
              11. SVm – Vjerujut /!/ v jednogo Boga /Credo/
              12. SVm – Marija, Marija, o zvizdo zornica – pjesma koja se običavala pjevati na

Ofertorij
              13. SVm – Svet /Sanctus/
              14. SVm – Blagoslovljen /Benedictus/

            20-15  Sveto, sveto, sveto i presveto – pjesma prigodom podizanja

      

   Popisni list br. 6

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 71

Novi kolut br. 71 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 40 / Brzina 9,5 cm/sec, 2 traga, žuti početak, 16-33)

Mjesto snimanja: Novi Vinodolski

/ snimio Jerko Bezić, XI / 1964. god. /
 

CD br. 71. 1/ 1-16 Jaganjče /!/ božji /Agnus Dei/- iz starinske pučke pjevane mise „Vele maše“   

                                                                                                 

                       [0:47]

CD br. 71. 2/ 2-17 O blaženi, sveti Šebastijane – zavjetna molitva protiv kuge. Pjevani

recitativ.                                                                                       

                                 [1:06]

CD br. 71. 3/ 3-18 Budi hvaljeno po sve vrime – pjevana molitva poslije mise          [1:23]

Starinska pučka pjevana misa za obične nedelje, „Mala maša“ /SMm/

CD br. 71. 4/ 4-19 SMm – Oškropiši me, Gospodi – pred početak mise                     [1:03]

CD br. 71. 5/ 5-20 SMm – „Mali pristup“ – Gospodi pomiluj /Kyrie/                         [1:47]

CD br. 71. 6/ 6-21 SMm – Slava va višnji /!/ Bogu /Gloria/, samo fragment              [0:48]

CD br. 71. 7/ 7-22 SMm – Vjerujem u Boga / „Mala vera“, liturgijski tekst/              [1:30]

CD br. 71. 8/ 8-23 SMm – Vjerujem u Boga Oca svemožnoga /također „Mala vera“, neliturgijski tekst

                                                                                                 

        [3:10]

CD br. 71. 9/ 9-24 Pučka pjevana misa za mrtve /Pmmr/ Pokoj vječni /Introit/         [16:42]

                      10-25 Pmmr – Gospodi pomiluj /Kyrie/

                      11-26 Pmmr – Gradual i Traktus

                      12-27 Pmmr –  Sekvenca Dies irae – u ovom prijevodu: /Sljednica/: Sudac

gnjivan hoče priti vas svit /s/ ognjem popaliti

                      13-28 Pmmr –  Ofertorij

                      14-29 Pmmr –  Svet /Sanctus/

                      15-30 Pmmr – Blagoslovljen ki pride /Benedictus/

                      16-31 Pmmr –  Jaanjče /!/ božji/Agnus Dei/

                      17-32 Pmmr –  Pričesna pjesma /Communio, Svet večni prosvetli njim Gospodi/

                      18-33 Pmmr – „Pogrebac“ – Odrešenje /Izbavi me, Gospodine, od smrti večnije
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 7

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 72

Novi kolut br. 72 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 40 / Brzina 9,5cm/sec, 2 traga, crveni početak vrpce, snimci br. 1 - 18 )
 
 

Mjesto snimanja: Novi Vinodolski

/ snimio Jerko Bezić, XI / 1964. god. /
 

CD br. 72. 1/   (1-1) „Pristup Adventa“, Introit na misama Zornicama                  [2:04]

CD br. 72. 2/  (2-2) Gospodi pomiluj / Kyrie / na Zornicama                               [0:55]

CD br. 72. 3/   (3-3) Slovo dobro vele blago / pjesma na Zornicama                     [4:01]

CD br. 72. 4/   (4-4) U sve vrime godišta – božićna pjesma                                  

[2:21]

CD br. 72. 5/   (5-5) Ja se kajem, Bože mili – Korizmena pjesma                          [2:25]

CD br. 72. 6/   (6-6) Dica žudinska noseći kite palme / ! / maslinove / antifona na blagoslovu

maslininih grančica na Cvjetnu nedelju /                                                         

       [1:07]

CD br. 72. 7/   (7-7) Hvala Ti slava i čast Kralju Kriste  / himan na Cvjetnu ned. [0:22]

CD br. 72. 8/   (8-8) Polag križa Majka staše, „Mali plač“.                                   

[2:59]

CD br. 72. 9/   (9-9) Poslušajte, braćo mila gorku muku Gospodina                      [2:04]

CD br. 72. 10/   (10-10) Ideš li, Milostivniče – pjesma na V. petak                       [1:33]

CD br. 72. 11/   (11-11) Evo drvo križa – pjesma na V. petak                               [1:53]

CD br. 72. 12/   (12-12) Puče moj / Improperija /                                                

 [0:30]

CD br. 72. 13/   (13-13) Stal se Isus z groba gori / stara uskrsna pj. /                   

[1:10]

CD br. 72. 14/   (14-14) Starinske Lauretanske litanije                                         

[2:12]

CD br. 72. 15/   (15-15) Marijina pjesma „za dažd“                                              

[1:12]

CD br. 72. 16/   (16-16) Nakiti ložnicu svoju, Sione – antifona na Sviječnicu za vrijeme ophoda  

                                                                                                 

                [0:45]

CD br. 72. 17/   (17-17) Veseli se svit veselja – pj. Za blagdan sv. Filipa i Jakova“ [1:46]

CD br. 72. 18/   (18-18) Tebe Boga hvalimo / Te Deum /                                     [2:17]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 8

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 73

Novi kolut br. 73 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 40 / Brzina 9,5cm/sec, 2 traga, zeleni početak vrpce)
 
 

Mjesto snimanja: Petrčane kod Zadra

/ snimio Jerko Bezić, XI / 1964. god. /

Pučka pjevana misa

CD br. 73. 1/   (1-1) Ppm – Poškropi me, Gospodine / Asperges me / pred misom       [9:11]

                         (2-2) Ppm – Pristup / Introitus

                         (3-3) Ppm – Poslanica – za obične nedelje

                          (4-4) Ppm – Fragment Graduala

                          (5-5) Ppm – Evanđelje

                          (6-6) Ppm – Predslovlje / Praefatio /

                          (7-7) Ppm – Oče naš / Pater noste

CD br. 73. 2/    (8-8) Recitirane molitve nakon mise                                             

        [0:21]

CD br. 73. 3/    (9-9) Molitva „Blagoslovljen budi Bog“ / prelazi u pjevanje                

[4:09]

      (10-10) Večernja Mrtvačkog oficija / Dulji odlomak psalma 129, Antifona, Oče naš i završni

odgovori /

      (11-11) Anđelovo navještenje / Angelus Domini / pjevano /

CD br. 73. 4/    (12-12) Starinska pučka pjevana misa (Sppm) – Gospodine pomiluj / Kyrie         

                                          

      [16:37]

      (13-13) Sppm – Slava / Gloria /

                           (14-14) Sppm – Vjerujem / Credo /

                           (15-15) Sppm – Svet / Sanctus

                           (16-16) Sppm – Blagoslovljen / Benedictus /

                           (17-17) Sppm – Jaganče Božji / Agnus Dei /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 9

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 74

Novi kolut br. 74 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 40 / Brzina 9,5cm/sec, 2 traga, crveni početak vrpce 19-43)
 
 

Mjesto snimanja: Orlec, otok Cres

/ snimio Jerko Bezić, XI / 1964. god. /
 

Pučka pjevana misa (Ppm)

CD br. 74. 1/    (1-19) Ppm - Introit                                                            

           [6:46]

      (2-20) Ppm – Poslanica

                          (3-21) Ppm – Gradual

                          (4-22) Ppm – Odgovori kod Evanđelja

                          (5-23) Ppm – Molitve za mrtve nakon Evanđelja, Oče naš, Zdravo marijo i

Pokoj vječni / jasna melodijska linija /

      (6-24) Ppm – pjesma na Prikazanju / Offertorium

                          (7-25) Ppm – Pričesna pjesma / Communio

CD br. 74. 2/    (8-26) Anđeoski pozdrav / Angelus Domini / - recitirano, snimljen samo završni

dio završne molitve                                                                              

     [0:45]

CD br. 74. 3/    (9-27) U sve vrijeme /!/ godišta – božićna pjesma                       [1:30]

CD br. 74. 4/    (10-28) Poslan bi anđel Gabriel – stara adventska pj.                  [5:00]

CD br. 74. 5/    (11-29) Božićni oficij / Bo /                                                   

   [0:45]

      Bo – Štenje I / na Jutrnji /

                                        Bo – Štenje II

CD br. 74. 6/    (13-31) Na Jutrnji V. četvrtka / Počinje Plač Jeremije proroka i Responzorij    

                

                                                                                                 

          [2:15]

CD br. 74. 7/    (14-32) Iz razlaganja sv. Augustina biskupa o psalmima             [1:33]

CD br. 74. 8/    (15-33) Puče moj / Improperija / na V. petak                              

[1:52]

CD br. 74. 9/    (16-34) Muka g. N. Isukrsta po Mateju – na nedeljnu Cvjetbicu [2:26]

CD br. 74. 10/    (17-35) Proročanstvo I / na V. subotu /                                     

[0:47]

CD br. 74. 11/    (18-36) Braćo, brata sprovodimo / pjeva se kod otvorenog groba     [1:04]

CD br. 74. 12/    (19-37) Misa za mrtve (Mmr) – Mmr – Introit                          [1:24]

CD br. 74. 13/    (20-38) Mmr – Gospodi pomiluj                                              

[1:14]

CD br. 74. 14/    (21-39) Mmr – U dan onaj, u dan gnjeva / Dies irae /              [1:24]

CD br. 74. 15/    (22-40) Ja se kajem, Bože mili / korizmena pj. /                      [0:46]

CD br. 74. 16/    (23-41) Blagdan sveti jur dospije / pj. U osmini Tjelova /      [0:40]

CD br. 74. 17/    (24-42) Bog se rodi / j / u polnoći / stara koledska pj. /           [1:34]

CD br. 74. 18/    (25-43) Sveti Stepan / ! / pun milosti / koledska pj. /               [1:22]
 
 

Popisni list br. 10

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

CD broj 75

Novi kolut br. 75 (  Presnimak RTZ ) / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 41 / Brzina 9,5cm/sec, 2 traga, zeleni početak vrpce)
 
 

Mjesto snimanja: Orlec, otok Cres

/ snimio Jerko Bezić, XI / 1964. god. /
 

CD br. 75. 1/    (1-1) Veseli se, Bosna / ! /, zemljo ravna / pjesma dodana A. Kačić-Miošićevu

razgovoru ugodnome /                                                                             

                      [1:22]

CD br. 75. 2/    (2-2) Tri Mariji / ! / okrunjene – koleda                                       

       [2:07]

CD br. 75. 3/    (3-3) Krunica kad se moli za mrtvaca ili za mrtve općenito – moli se u kući - /

snimljena kr. Za mrtve općenito / pjevani recitativ /                                            

        [5:04]

      (4-4) Lauretanske litanije

      (5-5) Psalam 129, zazivi i molitve kao iza Odrješenja / Libera me, Domine / u sklopu kućnih

molitvi za mrtve

CD br. 75. 4/    (6-6) Sudac Ivan / ! / oće priti, vas svit oće popaliti / Dies irae /       

[5:17]

      (7-7) Anđelovo navještenje / Angelus Domini / sa svim popratnim molitvama / pjevano

      (8-8) Približeni sveti Križu – pjevana molitva

CD br. 75. 5/    (9-9) Budi pohvaljeno PO SVE VRIME – pjevana molitva              [0:26]

CD br. 75. 6/    (10-10) Sveto Telo Isusovo / ko se stvori po ves narod – pjevana molitvica      

     

      [2:43]

CD br. 75. 7/    (11-11) puna tuge Majka staše / Stabat mater dolorosa / - novija melodija       

    

      [0:41]

CD br. 75. 8/    (12-12) Muka Boga Gospodina

                                       Isukrsta božja Sina

                                       Koga rodi slavna Diva                                     

                       [1:23]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB

CD broj 76

Novi kolut br. 76 / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 42 / Brzina 19 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce

Crkveno pjevanje u okolici Šibenika i otocima Visu i Prviću

Mjesto snimanja: Rogoznica

/ snimio Stjepan Stepanov, 1965. god. /

CD br. 76. 1/   Misa (u nedelju 17.10 1965.)                                              

[33:29]

               1. Pristup
               2. Gospodine pomiluj (po 3 puta)
               3. Slava
               4. Molitva
               5. Poslanica
               6. Alleluja
               7. Evanđelje
               8. Vjerujem
               9. Molitva za sv. Crkvu (Gospodine, pomiluj nas)
              10. Offertorium (Djevice nevina, Majčice slavna – Marijanska)
              11. Predslovlje (Praefatio)
              12. Svet i Blagoslovljen
              13. O Isuse Spasitelju, ispuni mi srca želju
              14. Oče naš
              15. Jaganjče
              16. Budi pohvaljeno, slavno ime
              17. Sve daljnje do: Bogu hvala.

CD br. 76. 2/  Psalam 94 (na Jutrenji na Božić) / (a)                                            

  [0:41]

CD br. 76. 3/  Isuse, svih Spasitelju / (a)                                                      

          [0:56]

CD br. 76. 4/  Psalam 2. i antifona (1. noćnica) / (Zašto se bune narodi) / (a)        [1:04]

CD br. 76. 5/  Štenje I. (na 1. noćnici) / Božić. / (U prvo vrijeme bi ponižena zemlja Zabulonova

/ (a)                                                                                            

           [0:49]

CD br. 76. 6/  Tebe Boga hvalimo / (a)                                                           

       [1:07]

CD br. 76. 7/  Psalam 94. (na Jutrenji za mrtve / Dođite, zapjevajmo Gospodinu - dijelovi/ (a)   

  

      [1:02]

CD br. 76. 8/  Psalam 5. (na Jutrenji za mrtve) / Čuj, Gospodine...pazi na glas moj... (a)       

                                     

      [0:41]

CD br. 76. 9/  Štenje I. (Jobovo) / Prosti mi, Gospode / (a)                                     

[1:34]

CD br. 76. 10/  Štenje 9.  (Odrešenje) / Oslobodi mene, Gospodine od smrti vječne / (a)          

                         

      [1:24]

CD br. 76. 11/  Dan od gnjeva / (a)                                                              

            [1:02]

CD br. 76. 12/  U sve vrime godišta / (a)                                                        

          [0:40]

CD br. 76. 13/  Veličaj (Magnificat)/Veličaj, dušo moja, Gospodina / (a)                [1:03]

CD br. 76. 14/  Blagoslov (Usta moja, uzdignite preslavnome Tijelu glas / (a)       [2:07]

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB

CD broj 77

Novi kolut br. 77 / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 42 / Brzina 19 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce

Crkveno pjevanje u okolici Šibenika i otocima Visu i Prviću

Mjesto snimanja: Rogoznica i Primošten

/ snimio Stjepan Stepanov, 1965. god. /

NASTAVAK PJEVANJA U ROGOZNICI!

CD br. 77. 1/  (Br. 15)  Psalam 113 (na večernji od nedilje) / (a)                               

    [1:05]

CD br. 77. 2/  (Br. 16)  Epistola 4. – adventska (Št. knj. bl. Pavla ap.) / (a)                  

 [2:20]

CD br. 77. 3/  (Br. 17)  Smiluj se meni, Bože (V. sedmica) / (a)                                 

   [1:18]

CD br. 77. 4/  (Br. 18)  Poslanica mrtvačka / ((Št. knj. bl. Pavla ap.Korinčanima) / (a)  [2:15]

CD br. 77. 5/  (Br. 19)  Poslanica Duhovska / ((Št. knj. bl. Pavla ap.Korinčanima) / (a)  [2:07]

PRIMOŠTEN

CD br. 77. 6/  (Br. 1)  Epistola I. - adventska / ((Št. knj. bl. Pavla ap.Rimljanima) / (a) 

[2:11]

CD br. 77. 7/  (Br. 2)  Epistola I. - božićna / ((Št. knj. bl. Pavla ap.Titu) / (a)              

   [1:59]

CD br. 77. 8/  (Br. 3)  U sve vrime godišta / (a,b,c)                                            

             [1:11]

CD br. 77. 9/  (Br. 4)  Štenje knjige mudrosti (na sv. Josipa, 19.3.)/ (a)                       

   [1:56]

CD br. 77. 10/  (Br. 5)  Štenje II.  (bl. Pavla ap. Solunjanima – na dan ukopa) / (b)       

[2:04]

CD br. 77. 11/  (Br. 6)  Isto štenje / (pjevač a)                                                

                 [2:06]

CD br. 77. 12/  (Br. 7)  Dan od gnjeva (a,b,c)                                                   

               [0:32]

CD br. 77. 13/  (Br. 8)  Epistola na obični dan (korizmena, na pepelnicu) / (Št. Joela proroka) /

(a)                                                                                              

                                      [2:41]

CD br. 77. 14/  (Br. 9)  Pjesma Bratovštine / (a,b,c)                                            

           [1:09]

CD br. 77. 15/  (Br. 10)  Psalam II. (1. noćnica) / (a,b,c)                                      

          [1:15]

CD br. 77. 16/  (Br. 11)  Štenje na povečerju / (a,b – i - a,b,c)                                

        [2:23]

CD br. 77. 17/  (Br. 12)  Pjesma na V. petak (na povratku procesije u crkvu) / Ispovjedite se

Gospodinu Bogu jer je uvike milosrđe njegovo / (a,b,c)                                           

       [1:31]

CD br. 77. 18/  (Br. 13)  Pjesma na Tijelovo (Dan večere Gospodina slavan danas jur počima) /

(a,b,c)                                                                                          

                                    [1:59]

CD br. 77. 19/  (Br. 14)  Veseli se Majko božja (božićna – „Božićne pjesme, Metković [1:34]

CD br. 77. 20/  (Br. 15)  Psalam 50. (na Pohvale, mrtvački / (a – i - b,c)  / 1962 /(a-b,c)

[4:42]

CD br. 77. 21/  (Br. 16)  Uhod (Introitus) / Uskrsna misa / (a-b,c)                              

     [2:17]

CD br. 77. 22/  (Br. 17)  Puče moj (V. petak) / (a-b,c)                                          

           [3:28]
 
 
 
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB

CD broj 78

Novi kolut br. 78 / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 43 / Brzina 19 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce

Crkveno pjevanje u okolici Šibenika i otoku Visu 

Mjesto snimanja: Rogoznica i Komiža na otoku Visu

/ snimio Stjepan Stepanov, 1965. god. /
 

NASTAVAK PJEVANJA U ROGOZNICI

CD br. 78. 1/  (Br. 18)  Psalam 94. i pjesma „Isuse, svih Spasitelju“) / na Jutrenji na Božić /

(a,b,c)                                                                                          

                                    [9:06]

ODAVDE KOMIŽA NA VISU

CD br. 78. 2/  (Br. 1)  Štenje proroka Izaije (Bogojavljenje) / (a)                              

  [2:08]

CD br. 78. 3/  (Br. 2)  Štenje 3. evanđelja po Luki (Obrezanje) / na osminu Božića /(a) [1:20]

CD br. 78. 4/  (Br. 3)  Št. knj. bl. Pavla ap.Rimljanima / Advenat I. /(a)                     

[1:47]

CD br. 78. 5/  (Br. 4)  Evanđelje po Luki / U ono vrijeme reče Isus / učenicima svojim: Biti će

znamenja / na suncu... / (a)                                                                     

                  [1:39]

CD br. 78. 6/  (Br. 5)  Št. knj. bl. Pavla ap.Filipljanima / za 3. nedelju Adventa. /(a)  [1:15]

CD br. 78. 7/  (Br. 6)  Št. knj. bl. Pavla ap.Židovima / nedelja muke / (a)                  

[2:05]

CD br. 78. 8/  (Br. 7)  Št. knj. bl. Pavla ap.Korinčanima / Uskrs. / (a)                        

[1:13]

CD br. 78. 9/  (Br. 8)  U sve vrime godišta / po Komiški / (a)                                   

 [1:03]

CD br. 78. 10/  (Br. 9)  U sve vrime godišta / kako se pjeva u Postirama na Braču /(a) [1:01]

CD br. 78. 11/  (Br. 10)  Štenje na V. ponedeljak / dio Muke – kao evanđelja / (a)    [1:43]

CD br. 78. 12/  (Br. 11)  Proročanstvo I. (V. subota / (U početku stvori Bog nebo i zemlju) / (a)

                                                                                                 

                               [1:01]

CD br. 78. 13/  (Br. 12)  Št. knj. bl. Pavla ap.Korinčanima / I. nedelja Korizme / (b) [1:14]

CD br. 78. 14/  (Br. 13)  Evanđelje po Mateju / I. nedelja Korizme / (Gospodin s vama) / (b)     

                                                                                

      [1:43]

CD br. 78. 15/  (Br. 14)  Evanđelje po Ivanu / V. četvrtak (b)                                   

   [1:55]

CD br. 78. 16/  (Br. 15)  Evanđelje po Mateju / Bogojavljenje /  (b)                            

[1:23]

SLIJEDI ZVONJENJE ZVONA

CD br. 78. 17/  (Br. 16)  Klanjamo se tebi, Kriste (V. sedmica) 7 (Crkveni zbor)         [2:59]

CD br. 78. 18/  (Br. 17)  Svetom otajstvu dakle tomu (V. sedmica) 7 (Crkveni zbor)   [6:34]

CD br. 78. 19/  (Br. 18)  Iz muke po Mateju (Cvjetna nedelja) / (soli i zbor)               

[4:40]
 
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB

CD broj 79

Novi kolut br. 79 / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 44 / Brzina 19 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce

Crkveno pjevanje u okolici Šibenika i otoku Visu 

Mjesto snimanja: Komiža i otok Visu

/ snimio Stjepan Stepanov, 1965. god. /
 

NASTAVAK PJEVANJA U KOMIŽI
 

CD br. 79. 1/  (Br. 19)  I. pučka misa komiška / (crkveni zbor)                         [3:01]

CD br. 79. 2/  (Br. 20)  Kyrie iz korizmene i adventske mise (prvi put pjevana hrvatski, jer se

dosad nije pjevalo latinski / po 3 puta / (crkveni zbor)                                      

[5:08]

CD br. 79. 3/  (Br. 21)  Molitva vjernika u korizmi i adventu / (crkveni zbor)  [1:20]

CD br. 79. 4/  (Br. 22)  Mrtvačka misa: a) Kyrie, b) Dan od gnjeva (crkveni zbor)  [3:18]

CD br. 79. 5/  (Br. 23)  Kolendanje o Novom ljetu / (crkveni zbor)                   [5:16]

VIS NA OTOKU VISU

CD br. 79. 6/  (Br. 1)  Št. knj. bl. Pavla ap.Rimljanima / Adventsko / (a)            [1:48]

CD br. 79. 7/  (Br. 2)  Št. knj. bl. Pavla ap.Titu / Božićno/ (a)                            

[1:21]

CD br. 79. 8/  (Br. 3)  U sve vrijeme godišta (svi pjevači)                                  

[2:39]

CD br. 79. 9/  (Br. 4)  Epistola  (  Št. knj. bl. Pavla ap. Korinčanima) / korizma /(a)  [1:00]

CD br. 79. 10/  (Br. 5)  Epistola  (  Št. knj. bl. Pavla ap. Židovima) / nedelja Muke /(b) 

[2:11]

CD br. 79. 11/  (Br. 6)  Pučka svečana misa: a) Kyrie (po 1 put)                          [1:52]

CD br. 79. 12/  (Br. 7)  Pučka svečana misa: b) Gloria                                        

[2:29]

CD br. 79. 13/  (Br. 8)  Pučka svečana misa: Credo                                             

[1:00]

CD br. 79. 14/  (Br. 9)  Pučka svečana misa: Sanctus - Benedictus                      [1:34]

CD br. 79. 15/  (Br. 10)  Pučka svečana misa: Agnus dei                                    

[0:55]

CD br. 79. 16/  (Br. 11)  Requiem aeternam (svi pjevači)                                   

[1:15]

CD br. 79. 17/  (Br. 12)  Kyrie mrtvačko (svi pjevači)                                        

[1:12]

CD br. 79. 18/  (Br. 13)  Dan od gnjeva - obično (svi pjevači)                             [0:43]

CD br. 79. 19/  (Br. 14)  Dan od gnjeva – svečano (svi pjevači)                          [1:28]

CD br. 79. 20/  (Br. 15)  Epistola bl. Pavla ap. Solunjanima) / mrtvačka, na dan preminuća / (a) 

                                                                                                 

                      [1:08]

CD br. 79. 21/  (Br. 16)  Evanđelje po Ivanu / mrtvačko / (c i zbor)                   [2:06]
 
 
 
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB

CD broj 80

Novi kolut br. 80 / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 45 / Brzina 19 cm/sec )

NAPOMENA! Stari je kolut snimljen u obadva smjera a novi kolut samo u jednom smjeru preko cijele

širine vrpce

Crkveno pjevanje na otocima Visu i Prviću

Mjesto snimanja: Vis na Visu, te Luka i Šepurine na Prviću

/ snimio Stjepan Stepanov, 1965. god. /
 

NASTAVAK PJEVANJA U VISU

CD br. 80. 1/  (Br. 17)  Muka po Ivanu / pojedini djelovi / (c i zbor)                   [10:27]

CD br. 80. 2/  (Br. 18)  Pomiluj mene, Bože / V. petak I. / svi pjevači                 [2:47]

CD br. 80. 3/  (Br. 19)  Hvalite Gospodina / V. petak II. / svi pjevači                  [1:30]

CD br. 80. 4/  (Br. 20)  Puče moj. / svi pjevači                                                 

    [0:54]

CD br. 80. 5/  (Br. 21)  Drvo križa / svi pjevači                                                

   [1:19]

CD br. 80. 6/  (Br. 22)  Kolendanj o Novoj godini / svi pjevači                           [3:33]

CD br. 80. 7/  (Br. 23)  Svečano evanđelje (božićno – po Luki) / c i zbor /         [2:17]

PRVIĆ LUKA (na otoku Prviću kod Šibenika)

CD br. 80. 8/  (Br. 1)  Epistola Adventa, Nedelja I. (Št. knj. bl. Pavla ap.Rimljanima) / (a) /  

                                               

      [1:53]

CD br. 80. 9/  (Br. 2)  U sve vrime godišta/ svi pjevači                                        

[1:45]

CD br. 80. 10/  (Br. 3)  Epistola Korizmena (Št. knj. bl. Pavla ap.Korinčanima) / (b) /  I. 

nedelja                                                                                          

                           [3:13]

CD br. 80. 11/  (Br. 4)  Poslanica na V. četvrtak (Čitanje poslanice bl. Pavla ap.Korinčanima) /

(b) /                                                                                            

                           [3:02]

CD br. 80. 12/  (Br. 5)  Evanđelje po Ivanu (isti „ton“ kao predhodno) / (c) /      [2:39]

MISA NA VELIKI ČETVRTAK

CD br. 80. 13/  (Br. 6)  Ulaz (Introitus)                                                        

         [1:24]

CD br. 80. 14/  (Br. 7)  Kyrie (po 3 puta)                                                       

        [4:57]

CD br. 80. 15/  (Br. 8)  Gloria                                                                  

              [4:27]

CD br. 80. 16/  (Br. 9)  Uvod u Praefatio (Gori srca! – Imamo kod Gospodina.)  [1:41]

CD br. 80. 17/  (Br. 10)  Svršetak Praefatia (Anđeli i arhanđeli...)                       

[1:05]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 89
 

Mjesto snimanja: selo Tugare (drugi dio)

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /
 

1/  Dan večere Gospodina

                     (1., 2. i posljednja strofa) (2:13)

2/   Dođi Duše presveti (Veni Sanctus)

                                      (na Duhove) (5:04)

3/  Budi hvaljeno (na kraju mise) (1:02)

4/  Smiluj se meni (Mrtvačko Miserere)

                              (Psalam 50) (5:09)

5/  Štenje I. (Prosti meni, Gospodine)

                    (Na Jutrenji za mrtve) (1:56)

6/    Pokoj vječni (Mrtvački Pristup) (1:27)

7/    Gospodine pomiluj (Mrtvačko Kyrie - 3+3+3)                                   (1:39)

  8/   Dan od gnjiva (Mrtvačka sekvencija: Dies irae)                                 (4:07)

9/  Oslobodi me, Gospode (odrešenje mrtvih)                                          (2:11)

10/ Gospin plač (a: Ponukovanje: 1., 2. i 3. strofa)

                                                              b: Riječi pisca: 3 strofe
                                                              c: Riječi Gospine: 2 strofe

                                                              d: Riječi Isusove: 3 strofe) (4:04)

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 90
 

Mjesto snimanja: selo Srijane – Vela njiva

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /
 

1/  Gospodine pomiluj (Kyrie)

                                     ( 3+3+3) (2:43)

2/   Slava (Gloria - bez uvoda celebranta) (3:22)

3/  Vjeruju (Credo – „ – „    „ – „        ) (3:46)

4/  Svet (Sanctus) (0:51)

5/  Blagoslovljen (Benedictus)   (0:21)

6/    Jaganjče božji (Agnus dei) (0:52)

7/    Gospodine pomiluj (Kyrie – mrtvačko)

                                      ( 3+3+3) (2:00)

8/    Dan od gnjeva (Dies irae - dio) (1:04)

9/   Izbavi me, Gospodine (dio) (1:18)

10/  Pomiluj me, Bože (dio) (0:50)

11/ U sve vrijeme godišta (dio) (1:58)

12/ Puče moj, što učinih tebi (dio) (0:55)

13/ Svirka (improvizacija na diplama (mišnici)                                      (3:25)

14/ Tonovi dipala (opis i prstomet) (1:32)

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 91
 

Mjesto snimanja: selo Jesenice - Sumpetar

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /

MISA NA GROBLJU NA SVISVETE

1/   (Br.1)    Pristup

                          Gospodine smiluj se ( 2 + 2 + 2 - Kyrie)

                          Slava (Gloria)

                          Poslanica (Ivana apostola)

                         Bojte se Gospodina

                         Gospodin s vama (Dominus vobiscum)

                         Evanđelje (po Ivanu)

                         Vjerovanje (govoreno od svih – dio)                (27:01)

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 92
 

Mjesto snimanja: selo Jesenice - Sumpetar

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /

MISA NA GROBLJU NA SVISVETE (nastavak)
 
 

1/                      Bože, daj mir i jedinstvo

                        Prinos

                       Gospodin s vama  (Dominus vobiscum)

                      Gore srca

                     Svet (Sanctus)

                    Blagoslovljen (Benedictus)

                   Oče naš (Pater noster)

                  Jaganjče božji (Agnus dei)

                 Blago onima koji su čista srca

                Sveta naša mati

               Gospodin s vama. Idite s mirom.

              Mrtvački oficij (31:51)

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 93
 

Mjesto snimanja: selo Jesenice - Sumpetar

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /
 
 

MISA NA GROBLJU NA NA DAN MRTVIH

1/                      Pristup (Pokoj vječni)

                        Gospodine, smiluj se (Kyrie – à 2 puta)

                       Štenje (knjige bl. Ivana ap.)

                      Pokoj vječni (Pax aeternam)

                     Gospodin s vama  (Dominus vobiscum)

                     Evanđelje (po Ivanu)

                    Gospodine Isuse Krste

                   Blagosloven Gospodin Bog

                  Tebe molimo, Gospodine

                 Gospodin s vama  (Dominus vobiscum)

                 Gore srca

                Svet (Sanctus)

               Blagoslovljen (Benedictus) 

              O Kristu

             Oče naš (Pater noster)

            Izbavi nas

           Gospodin s vama  (Dominus vobiscum)

          Jaganjče božji (Agnus dei)

         Svjetlost sveta

        Dan od gnjeva (Dies irae)

       Kada se stanu kretati nebesa

      Oče naš (molitva naroda za vrijeme obilaska groblja)

     Mrtvački oficij (kod stare dvostruke kapelice na dnu groblja)    (37:12)

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 94
 

Mjesto snimanja: selo Jesenice - Sumpetar

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /
 

1/  Spavaj, spavaj, ditiću (1., 2. i 3. strofa) (2:23)

2/   Himna sv. Roka (patrona Jesenica) (1:57)

3/  Pisma sv. Ante (dio) (1:55)

4/  I. psalam (na Duhove, na Večernji) (1:40)

5/  I. psalam (daljnji dio)  (1:41)

6/    II. psalam (dio) (0:51)

7/    III. psalam (dio) (0:52)

8/    IV. psalam (dio) (1:04)

9/   Poslanica (na Cvjetnu nedjelju)

                                     /Štenje knj. bl. Pavla ap. Filipljanima/                   

(1:24)

10/  Štenje (iz plača Jeremije proroka) (2:34)

11/ Muka po Mateju (dio)  (2:07)

12/ Puče moj (na V. petak – dio) (2:59)

13/ Ispovijedajte se Gospodinu (na V. petak – dio)                                    (2:01)

14/ Gospin plač      /dijelovi/

                        - „ -   -„ -   - „ - /drugi pjevač/

                        - „ -   -„ -   - „ - /treći pjevač/

                       - „ -   -„ -   - „ - /četvrti pjevač/ (2:54)

15/ Na jutrenji za mrtve (2:37)

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 95
 
 

Mjesto snimanja: selo Jesenice - Sumpetar

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /

                                      

1/  „Lelek mlade udovice“

                        (Naricanje)              (11:22)

2/  Naricaljka za majkom i nevom

                     (druga narikača) / počela naricati

                        za majkom, a onda se zbunila, pa nastavila

                        naricati za nevom/                (6:31)

3/  Lov lovio Mitre Lovljanine

                                       (epska pjesma, pjevana kako „čobanke na planini“)

                                       /Pjevač muški, ženska ga prati unisono/ (14:41)

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 96
 
 

Mjesto snimanja: selo Kostanje /1. dio/

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /

                                      

1/  Pristup (Radujmo se Gospodinu) (1:19)

2/   Gospodine pomiluj (Kyrie – à 3 puta) (2:06)

3/  Slava (Gloria) (3:56)

4/  Vjerovanje (Credo) (5:28)

5/  Svet i Blagoslovljen                  (Sanctus – Benedictus)  (1:25)

6/    Jaganjče božji (Agnus dei) (1:18)

7/    Budi hvaljeno (1:00)

8/    Dan od gnjeva (Dies irae) (5:00)

9/   Muka po Mateju (dio)

                        /Štenje knj. bl. Pavla ap. Filipljanima/                         (6:40)

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 97
 

Mjesto snimanja: selo Kostanje /drugi dio/

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /

                                    

                   /nastavak crkvenog pjevanja/

1/  U s`e vrijeme godišća (dio) (1:41)

2/   Tri narodna dvostiha (1:12)

3/  Sveti Jure (po Kačiću, iz Babića) (7:53)

4/  Pištula (bl. Pavla ap. Korinčanima) (3:55)

5/  Štenje na Dan mrtvih (Prosti, Gospode)                                      (2:20)

6/    O jezici (stari napjev – pjeva se na procesiji na V.  petak)

         /bez početka svećenikova/ (2:04)

7/    O jezici (novi napjev – dio) (3:38)

8/    Izpovijedajte se Gospodinu (Psalam 135 na V. petak – dio)                       (1:50)

9/   Štenje (knjige bl. Pavla ap. Efežanima – na Duhove)                                    

(2:06)

10/  Dođi, Duše presveti (Veni sancte – na Duhove – dio)                                    

(2:50)

11/  Četiri narodna dvostiha (1:20)
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 98
 

Mjesto snimanja: selo Kostanje /treći dio/

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /

                                    

                  

1/  Pili vino dva brajana mila /epska pjesma uz gusle/ (27:27)
 

Napomena: Pjesma se nastavlja na slijedećem CD- u.

                                          

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 99
 

Mjesto snimanja: selo Kostanje /četvrti dio/

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /

                                    

                  

1/  Pili vino dva brajana mila /epska pjesma uz gusle /nastavak/     (20:45)
 

Napomena: Nastavak guslarske pjesme s prethodnog CD- a.

                                          

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 100 A
 

Mjesto snimanja: Vrbnik

/ snimio Mate Lešćan 1972.; presnimio Stjepan Stepanov, 1976. god. /

1/   Vzeta jest Marija na nebo (večernja od V.Gospe – iz Vajsova misala)

                           S Toboju vladičestvo (večernja od Božića)  

                           Isuse, svih spasitelju (himan)                      

                           Danas Krst rodi se (Antifona k Veličit)

                           Svetaja Mati Izbavitelja (antifona iza večernje)

                          Božji plač (pjevaju Kapari, bratovština sv. Ivana Krstitelja u Vrbniku)

/dio/

                           Poljubica (pjevaju Kapari, bratovština sv. Ivana

                           Krstitelja u Vrbniku) /dio//                     

                           Prijekori (dio) /u procesiji na V. Petak/ i Davidov psalam

                           Zdravstvuj, Kraljice (antifona)

                          Sva krasna jesi, o Marije

                          Božji plač (pjevaju Kapari, izmjenično s pukom u crkvi)

                          Poljubica (pjevaju Kapari, izmjenično s pukom u crkvi                  

 (70:39)

2/                       Mantinjada (pred slijedeću pjesmu (svira se prilikom vjenčanja

                          da bi nevjesta izašla iz kuće)

                          Ovdi jedna stoji, sva moja radosti (pirna-vidi br. 13)

                          „Po tancu (uvod u ples – sviraju sopele)

                          „Po tancu“ (ples – sopele)

                          „Nogi“ (ples – sopele) (18:11)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 100 B

Novi kolut br. 100 / Brzina 9,50 cm/sek (zeleni smjer i crveni)

Stari kolut br. 55 / Brzina 9,50 cm/sek (kolut br. 4 – crveni početak;

kolut br. 2 – crveni početak)

Mjesto snimanja: Vrbnik

/ snimio Mate Lešćan 1972.; presnimio Stjepan Stepanov, 1976. god. /
 

1/   „Vele ruki“ (ples – sviraju sopele/

       Uvodna svirka u pjesmu: Otrgnem ružicu … (sopele)

      Orgnem ružicu rumen cvijet (pjesma „na tanko i debelo“)

       Polka (sviraju sopele)

       Uranila Jagoda na vodu (pjesma „na tanko i debelo“)

       Mazurka (sviraju sopele) (24:55)

2/    Stojit k meni Vrbnička (pjesma „na tanko i debelo“)

       Dvista  mi čarjahni oči (   “ - “   “- “   “ - “          )

      Vrbniče nad morem      (pjesma „na tanko i debelo“)

                                            (s međuigrama sopela)             (14:53)

Pučka misa, tzv. „na male“  u Vrbniku

3/   Gospodi pomiluj (Kyrie – starosl.)

      Slava (Gloria – starosl.)

      Vjeruju (Credo – starosl.)

      Svet i Blagosloven (Sanctus et Benedictus – starosl.)

      Aganče  (Agnus dei – starosl.) (14:22)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 100 C
 

Mjesto snimanja: Vrbnik, Baška draga, Jurandvor

/ snimio Mate Lešćan 1972.; presnimio Stjepan Stepanov, 1976. god. /
 

Mrtvačka misa

1/  Pokoj vićni (Requiem aeternam)

     Gospodi pomiluj (Kyrie)

    Stepenaja (Graduale)

    Dan od gnjiva (Dies irae)

    Prinos (Offertorium)

    Aganče  (Agnus dei – starosl.)

    Pričesna (antifona)

    Izbavi me, Gospodine (otrešenje)             (13:41)
 

2/ Vrbnički tanac (sviraju sopele) iz Vrbnika

    Mantinjada (sviraju sopci iz Jurandvora /stari k. 5, crvenu poč.)

    Polka          (  “ - “   “ - “    “ - “  “ - “    )

    Šoto            (  “ - “   “ - “    “ - “ “ - “       (S uvodnom mantinjadom)

    Jutrin rano magla pala (pjevanje s umecima sopela)

    Kita javora (pjesma)

    Zorčica se potresuje (pjesma)

    Jelenina majko, kadi ti je Jele (pjesma)

    Polka (sviraju sopele), (jedan sopac sam i istodobno na 2 sopele)

    Zibala ne Pavla ditića (pjesma)

     Tihe noći, moje drago spva (pjesma – Baška draga)   (29:17)
 

3/ Marice divojko, ti si dobra roda (pjesma)

    Dvoje su se milovali dragi (pjesma s tarankanjem)

    Tri kralja jahahu (koledva)

    Jutro rano magla pala (pjesma)

    O te tvoje lišca (pjesma)

   Gospodi pomiluj (Kyrie – „na duge“ – svečana misa)

   U se vrime godišća (božićna pjesma) (21:33)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 101
 

Mjesto snimanja: Skrpčići (župa Linardići)

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./ /Kopija originalnih snimaka za fonoteku

Biskupije krčke. /

         1. Svečana misa u crkvi na blagdan sv. Franje u Skrpčićima (hrv.)

      II.         Pojedinačni dijelovi mise u Skrpčićima
 
 
 

1/  Gospodi pomiluj (staroslavenski)

      Gospodine smiluj se (hrvatski)              

      Slava (hrvatski)

      Svet (hrvatski)

      Blagoslovljen (hrvatski)  

      Jaganjče (hrvatski)

      Idite u miru                                                                               

                    (35:19)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 102
 

Mjesto snimanja: Skrpčići (župa Linardići)

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./ /Kopija originalnih snimaka za fonoteku

Biskupije krčke. /
 

(nastavak s prethodnog CD- a.)
 
 
 

1/  Budi pohvaljeno (hrvatski)

      Zdravo, Tijelo Isusovo (hrv. -1.,2.,3. i 2 završne strofe)              

      Pridi Duše presveti (hrv. – dio)

      U se vrime godišta (hrv. - dio)

      Ja se kajem (hrv.)  

      Križni put sa „Stala plačuć“ (hrv. - dsio)

      Pjevajmo, braćo kršćani (hrv.)

     Zapjevajmo pjesmu novu (hrv.- dio)

     Zdravo budi, o Marijo (hrv.)

     Dan od gnjeva (hrv. – dio) (40:43)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 103
 

Mjesto snimanja: Sv. Vid

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./ /Kopija originalnih snimaka za fonoteku

Biskupije krčke. /
 

1/  Gospodi pomiluj (staroslavenski) (3:29)

2/   Slava (starosl.)                 (3:05)

3/  Vjeruju (starosl.) (4:12)

4/  Svet i Blagoslovljen (starosl.) (1:35)

5/  Jaganjče Božji (starosl.) (1:18)

6/  Dan on gnjeva (starosl.) (9:56)

7/  Gospodi Isukrste cesarju slavi (Prinos-starosl.) (2:35)

8/  Svet večni da sveti im (Pričesna: 4 Ezdra 2,35 i 34 – starosl.)                          

(1:02)

9/  Sva časta jesi, o Marije (hrvatski) (5:24)

10/  Krunica Srca Isusova („na kanat“ –hrv.-dio) (1:38)

11/  Ja se kajem, Bože mili (hrv. - dio)     (3:09)

12/  Stala plačuć tužna Mati (hrv.- dio) (1:03)

13/  Oče naš (hrv.) (1:15)

14/  Litanije Majke Božje (hrv.) (1:50)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 104
 

Mjesto snimanja: Bogovići (Dubašnica)

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./ /Kopija originalnih snimaka za fonoteku

Biskupije krčke. /
 
 

1/  Gospodi pomiluj (staroslavenski) (3:43)

2/   Slava (starosl.)                 (3:53)

3/   (starosl.) (5:38)

4/  Predslovlja i odgovori (starosl.)  (1:16)

5/  Svet (starosl.) (1:05)

6/  Blagoslovljen (starosl.) (0:42)

7/  Aganče (starosl.) (1:17)

8/  Oče naš (hrvatski) (1:26)

9/  Zlatna krunica (hrv. – Molitvenik: (1:38)

        Oče budi volja tvoja. Dr. Juraj Dobrila, Pazin 1954.)

10/  Zdravo, Tijelo Isusovo (hrv.) (4:31)

11/  Pjevajmo, braćo kršćani (hrv.)     (2:25)

12/  U se vrime godišta (hrv.) (2:07)

13/  Oj anđele Gabrijele (hrv.) (1:40)

14/  Litanije svih Svetih (hrv.) (2:43)

15/  Kolejani (koledvica) (1:36)

16/  Čitanje poslanice bl. Pavla ap. Efežanima (1:13)

17/  Čitanje poslanice bl. Pavla ap. Titu (1:47)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 105
 

Mjesto snimanja: Kras

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./ /Kopija originalnih snimaka za fonoteku

Biskupije krčke. /
 

1/  Misa u župnoj crkvi u Krasu (hrvatski)  (32:39)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 106
 

Mjesto snimanja: Kras i Rasopasno

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./ /Kopija originalnih snimaka za fonoteku

Biskupije krčke. /
 

(Pojedinačni dijelovi mise u Krasu)

1/ Gospodine, smiluj se (hrvatski)

    Slava (hrv.)              

    Vjerovanje (hrv. - dio)

    Svet i Blagoslovljen (hrv.)

   Jaganjče (hrv.)

   Sva časna jesi, o Marijo (hrv.)

   Poslan bi anđel Gabrijel (hrv.- 2 strofe)  (24:33)
 

Pojedinačni dijelovi crkvenog pjevanja u Rasopasnu:
 

2/ Dan od gnjeva (hrv.)  

     Oče naš (hrv.)

     Poslan bi anđel Gabrijel (hrv.- dio)

     Zlatna krunica (hrv.)  (16:29)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 107
 

Mjesto snimanja: Dobrinj

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./ /Kopija originalnih snimaka za fonoteku

Biskupije krčke. /

1/ Pristup (antifona od Božića) /hrvatski/

     Gospodi pomiluj (staroslavenski)

     Slava (starosl.)

     Vjeruju (starosl.)

     Svet (starosl.)

     Blagosloven (starosl.)  

     Aganče (starosl.)

     „Pokoj vječni“ i Poslednica „Dan on gnjeva“ (staroslav. –  dio)

     Izbavi me, Gospodine (Mrtvačko odrešenje)

     Budi hvaljeno (hrv. – 1. put)

     Poslan bi anđel Gabrijel (hrv.)

     Bog se rodi Vitlijomi (starosl.)

     Ja se kajem (hrv. – 1. i 4. strofa)

     Večernja: a) A antifona /str. 23 br. 5 /Vesperal, Krk, 1907./

                     b) Psalam (str.1.br.109) /1.2.3.strofa (starosl.) Himan (str. 24) /1.2. i

     posljednja strofa/ (starosl.)

    Veliča duša moja Gospoda (str. 5. -1. i 2. strofa i Slava Ocu) / staroslavenski/   (38:58)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 108
 

Mjesto snimanja: Poljica

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./ /Kopija originalnih snimaka za fonoteku

Biskupije krčke. /
 
 

1/ Gospodi pomiluj (svečano) /staroslavenski/

     Gospodi pomiluj (obično)  /starosl/

     Slava (starosl.)

    Vjeruju (starosl.)

    Svet (starosl.)

    Blagosloven (starosl.)  

    Aganče (starosl.)

    Oče naš  (hrvatski)

    Ja se kajem (hrv.)

    Budi hvaljeno (hrv.)

    Litanije B.D.M. (hrv. - dio)

    Zdravo, Tijelo Isusovo (hrv. – dio)

    Plač  Gospin (hrv. dio)

    Dođi Duše presveti (hrv. – dio)    (31:15)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 109
 

Mjesto snimanja: Vrh

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./ /Kopija originalnih snimaka za fonoteku

Biskupije krčke. /
 
 

1/ Ja se kajem (hrvatski)

     Gospodi pomiluj (staroslavenski)

     Slava (starosl.)

    Vjeruju (starosl.)

    Svet (starosl.)

    Blagoslovljen (starosl.)  

    Aganče (starosl.)

    Tolkoj ubo svetoj Tajne (starosl.) /Vesperal, Krk, 1907./

    Križu sveti stablo svako (hrv.)

    Oče naš  (hrv.)

    Dan od gnjeva (hrv.- 7 strofa)

    Pjevajmo, braćo kršćani (hrv.- 6 strofa)

    Zdravo, Tijelo Isusovo (Tijelovska - hrv.)    (26:46)

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 110
 

Mjesto snimanja: Baška

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./ /Kopija originalnih snimaka za fonoteku

Biskupije krčke. /
 
 

1/ Poslan bi anđel Gabrijel (hrvatski)

     U se vrime godišća (hrv.)

     Blagdan sveti jur dospije (Tijelovska – hrv.)    (29:17)

2/ Mrtvačka misa: (po Vajsovom misalu)

                                         a/ Pokoj večni

                                         b/ Gospodi pomiluj

                                         c/ Stepenaja

                                         d/ Dan on gnjeva

                                         e/ Svet

                                         f/ Blagosloven

                                         g/ Aganče

                                         h/ Pričešćenje     (11:08)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 111
 

Mjesto snimanja: Jurandvor

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./ /Kopija originalnih snimaka za fonoteku

Biskupije krčke. /
 

1/ Poslan bi anđel Gabrijel (hrvatski)

     Preslavna Marije (hrv.)

     Ja se kajem (hrv.)

     Svetom Stipanu (koledva) /hrv./    (14:14)

Staroslavenska misa u Jurandvoru (nepotpuna)

2/ Oče naš (hrv.)       

     Evanđelje (hrv.)  

     Vjeruju (staroslavenski)

     Prikazna (hrv.)

     Predslovlja i odgovori (starosl.)

    Svet (starosl.)

    Blagoslovljen (starosl.)

    Aganče (starosl.)    (15:22)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 112
 

Mjesto snimanja: Punat

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./ /Kopija originalnih snimaka za fonoteku

Biskupije krčke. /
 
 

1/ Sva časna jesi, o Marijo (hrvatski)

     Pjesma sv. Roku (hrv.)

    Tri kralja (hrv. – 16 od 29 strofa)    (15:22)
 

Staroslavenska misa: (dijelovi)
 

2/ a/ Pristup (Rosite nebesa)

     b/ Gospodi pomiluj

     c/ Slava

     d/ Vjeruju

     e/ Predslovlja i odgovori

     f/ Svet i Blagoslovljen

     g/ Preslovlja i Aganče Boži    (19:17)
 
 
 

Nastavak crkvenog pjevanja iz Punta na slijedećem CD- u.

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 113
 

Mjesto snimanja: Punat

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./ /Kopija originalnih snimaka za fonoteku

Biskupije krčke. /
 

(nastavak sa prethodnog CD- a.)
 
 

1/ Pomiluj me, Bože (Psalam 50. – dio) /staroslavenski/

     Izbavi me, Gospodi (na sprovodu) /starosl./

     Isuse, svih Spasitelju (Himan –hrvatski)

     Veličit (BD Marije – Luka 1 e – starosl.)

    Sveto Otajstvo slavno (hrv.)

    Oče  naš (hrv.)

    Pjevajmo, braćo kršćani (hrv.)

    Ja se kajem i Budi hvaljeno (hrv.)    (21:54)

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 114
 

Mjesto snimanja: Risika

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./ /Kopija originalnih snimaka za fonoteku

Biskupije krčke. /
 
 

1/ Okropiši me (staroslavenski)      

     Vidjeh vodu (starosl.)

     Pristup (Zdrava svetaja Roditeljice – starosl.)

     Gospodi pomiluj (starosl.)

     Slava (starosl.)

     Vjeruju (starosl.)    (18:10)

2/  Predslovlja i odgovori (starosl.)

     Svet i Blagosloven (starosl.)

     Predslovlja i odgovori (starosl.)

     Aganče (starosl.)    (4:37)

3/ Budi hvaljeno po sve vrime (hrvatski)

     Dan on gnjeva (starosl.)

     O spasitelnaja žrtvo (stara melodija - starosl.)

     Tolkoj ubo svetoj Tajne (starosl.)

     Pridi, Duše (hrv.)

     Križni put (samo pjesme na 14. postaja – hrv.)

     Iz glubin (Psalam 129. – starosl.)

     Oče naš (krunica) (hrv.)    (30:14)

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 115
 

Mjesto snimanja: Baška draga

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./ /Kopija originalnih snimaka za fonoteku

Biskupije krčke. /
 
 

1/ Vidjeh vodu     

     Pristup (na Uskrs)

    Gospodi pomiluj

    Slava

    Evanđelje

    Predslovlja i odgovori (na Evanđelja i Veruju)

    Predslovlja i odgovori

    Veruju

    Prikazna

    Predslovlje i odgovori

    Svet i Blagosloven                       

    Predslovlja i odgovori

    Aganče

    Idete, misa je                                                      (26:20)
 
 
 
 

Nastavak snimaka iz Baške drage na sljedećem CD- u.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 116
 

Mjesto snimanja: Baška draga

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./ /Kopija originalnih snimaka za fonoteku

Biskupije krčke. /
 
 
 

1/ Budi pohvaljeno (hrvatski)

     Ja se kajem

     Poslan bi anđel Gabrijel (hrv. – dio)

     Zdrava, Morska Zvijezdo mila (hrv. – dio)                                                  

(13:30)

2/  U se vrime godišta

     Ašče bezakonija (staroslavenski)

     Izbavi me. Gospodi (Starosl.)

     Pomiluj me, Bože

     Blagoslovljen Gospod Bog Izraelov (starosl.)

     Puna tuge Majka staše (17:20)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 117
 

Mjesto snimanja: Bogovići (Dubašnica)

/ snimio  1960. Nikola Radić; presnimio Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /
 

Staroslavenska misa u Bogovićima (Dubašnici)
 
 

1/ Pristup (antifona uz orgulje

     Gospodi pomiluj (a cappella)

     Slava (a cappella)

    Oče naš (uz orgulje (hrvatski)     (10:54)

2/  Vjeruju (a cappella)

     Pjevajmo, braćo kršćani (a capp. – hrvatski)

    Svet i  Blagosloven (a capp.)

    Aganče (a capp.)

    Idite, misa je.

    Blagoslovljen budi Bog (litanije – hrv.)

    Zdravo, Tijelo Isusovo (hrv. dio)     (18:28)
 
 
 

  Nastavak presnimaka s koluta iz Bogovića (narodne) na slijedećem CD- u.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 118
 

Mjesto snimanja: Bogovići

/ snimio  1960. Nikola Radić; presnimio Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /
 
 

1/ Mantinjada (na dvojkinjama tj. dvojnicama)

     Mažurka (  “ - “   “ - “   “  - “      )

     Polka (  “ - “   “ - “   “  - “      )

     Tanac (  “ - “   “ - “   “  - “      )

     2. Tanac (  “ - “   “ - “   “ - “      )

     3. Tanac (  “ - “   “ - “   “ - “      )

    4. Tanac (  “ - “   “ - “   “  - “      )

    Zorčica oće (pjesma na dvojkinjam))

    2. Polka (  “ - “   “ - “   “  - “      )

   Brza polka (  “ - “   “ - “   “ - “      )

   2.Mažurka  (  “ - “   “ - “   “  - “      )

   Koračnica   (  “ - “   “ - “   “ - “      )     

    Majku ćeš  naći (pjesma na dvojkinjama)         

    2. Koračnica   (  “ - “   “ - “   “  - “      ) 

    3. Polka   (  “ - “   “ - “   “  - “      )

    Razgovor N. Radića sa sopcem o njegovoj svirci

    Tanac na sopelama (svirci tj. sopci nisu najavljeni)                      (32:35)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 119
 

Mjesto snimanja: Omišalj

/ snimio  1969. Nikola Radić; presnimio Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /
 
 

OMIŠALJSKA VELA VEČERNJA (staroslavenski)

        U povodu Simpozija o glagoljici, održanom g. 1969. u Omišlju.
 
 

1/ Vela Večernja (52:45)
 
 
 
 

Nastavak snimaka iz Omišlja na slijedećem CD- u..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 120
 

Mjesto snimanja: Omišalj i Vrbnik

/ snimio  1969. Nikola Radić; presnimio Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /
 
 

(Nastavak snimaka u Omišlju i Vrbniku, koje je N. Radić

snimio prilikom simpozija o glagoljici g. 1969. S predhodnog CD- a.)

VELA VEČERNJA u Omišlju i Vrbnička staroslavenska misa.

        U povodu Simpozija o glagoljici, održanom g. 1969. u Omišlju.
 
 

1/ Vela Večernja

     Vrbnička staroslavenska misa (45:27)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 121
 

Mjesto snimanja: Vrbnik

/ snimio  1960. Ivan Kirinčić; presnimio Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /
 

Staroslavenska misa u Bogovićima (Dubašnici)
 

1/ Adventski napjev iz mise BDM (Vajs, str. 36):

     ulazna antifona

     prikazna antifona (Raduje se Marije) /Vajs: str. 37/

     pričesna antifona (Poslan bi anđel Gabrijel)

     Večernja božićna:

     pristup

     psalam „Reče Gospod Gospode (Psaltir, str. 66 do 70)

     Himan iz Večernje božićne (Isuse, vseh Spasitelju) /Psaltir, str. 24/

     Antifona za magnificat (veličit) /Psaltir, str. 70/

     Veličit (Psaltir, str. 5)

     Gospod s vami (iz Večernje)

     Antifona „Svetaja Mati“ (Psaltir, str.13, prilog, varijante)

     Tebe Boga hvalimo (Psaltir, str. 44 – dio – staroslavenski)

     Misa na Novu godinu (Vajs: str. 204):

     ulazna antifona

     Slava Ocu

     Večernja na Novcu godinu (Psaltir, str. 77)

     antifona

     himan „Pridi, Duše stvoritelju“ (Psaltir, str. 24)

     Sva krasna jesi Marije

     Antifona na Večernji (stari napjev) /za obične nedjelje/  (43:17)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 122
 

Mjesto snimanja: Vrbnik

/ snimio  1960. Ivan Kirinčić; presnimio Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /
 

(nastavak sa prethodnog CD- a.)

1/ Napjev oficija Sv. Trodnevlja (Psaltir, str. 116, 117 i dalje)

     Hristos rodi se nam (početak božićne večernje-psaltir, 26)

     Responzorij poslije čitanja  (božićni oficij – psaltir s. 309

     Zdrava, Morska Zvizdo (Himan večernje Majke Božje) /Psaltir, str. 36/

     Svetaja Mati Izbavitelja

     Zdravstvuj, Cesarice nebeska (2. antifona iz Večernje)                        

     Carice nebeska (3. antifona iz Večernje)

     Zdravstvuj, Cesarice (4. antifona iz Večernje)

     Tri kralja gredihu                          

     Pomiluj me, Bože (na V. petak) (u procesiji)

     Puče moj (2 strofe)

     Sekvenca uskrsne mise

     Iz Mrtvačke mise

     Antifone i psalmi Večernja Majke Božje Vrbnik

     Veličit

     Svetaja Mati Izbavitelja

     Zdravstvuj Carice nebeska

     Carice nebeska

     Zdravstvuj carice

     Zdrava, Morska Zvezdo (37:34)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 123
 

Mjesto snimanja: Vrbnik

/ snimio  1960. Ivan Kirinčić; presnimio Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /
 

SVJETOVNE NARODNE PJESME I SVIRKA NA SOPELAMA

1/ Stara vrbnička pjesma (nerazgovjetan tekst)

     Vrbniče nad morem (izmjenično sviraju i pjevaju)

     Lipo mi je spod Omišalj more

    Popuhnul je tihi vetar

     Mantinjada (sopele)

     Pjesma (nerazgovjetan tekst

     „Po tancu“ (sopele)

    „Nogi i ruki“ (vrbnički tanac) /sopele/

    Pjesma (izmjenično sa svirkom – tekst nerazgovjetan)

    Uranila je Jagoda na vodu (2 stiha)

    Pjesma (tekst nerazgovjetan)   (31:11)

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 124
 

Snimio g. 1974. Stjepan Stepanov -. Tekstove zapisao i naveo literaturu:

Dr. fra Karlo Jurišić, franjevac, Makarska

BAŠKA VODA

1/   Dan od gnjeva /Riječi prema Vlašićevom Evanđelistaru,

Dubrovnik, 1921,str. 34./ [2:23]

2/   Osalobodi me, Gospode, od smrti vičnje  i Gospodine, pomiluj [3:21]

        /Riječi prema Vlašićevom Evanđelistaru, Dubrovnik, 1921,str. 36/.                        

                                      

3/   Muka gorka Gospodina                                                              [3:04]

4/   Vrime došlo jur budući                                                              [5:06]

5/   U se vrime godišća                                                                    

[2:20]

6/   Veseli se, Majko, Božja                                                             [1:54]

7/   Lipa grana od orija / Prva, starija melodija/                              [1:36]

8/   Lipa grana od orij /Ista pjesma, druga melodija/                       [1:43]               

                 

9/   Gospodnji sluga, Nikola naš dragi                                             [2:10]

10/  Budi faljeno po sve vrime                                                         [1:00)

              

TUČEPI 

11/   Pokoj vičnji (mrtvačka misa)                                                [0:56]

12/   Gospodine pomiluj                                                                [2:16]    

                                                          

13/   Štenje knjige Objavljenja bl. Ivana ap.                                 [0:54]

14/   Dan od gnjiva, vaj, nemilom                                                 [1:13]

15/   „Uhod“, na božićnoj prvoj misi, Gospodin rekao je meni    [0:51]

16/   Gospodine pomiluj, svečani                                                  [1:02]

17/   „Gloria“ ili Slava                                                                   [4:25]

18/   Svet i Blagoslovljen, svečani                                                 [1:23]

19/   Jaganjče Božji, svečani                                                          [1:22]

20/   Štenje knj. bl. ap. Titu                                                            [1:27]

21/   Nas, Isuse, blagoslovi                                                             [2:27]

22/   Isuse, Bože moj, ostavit nas ti nemoj                                     [0:44]

23/   Od kuge, gladi i rata                                                               [0:58]
 
 
 

 

                                   

                                                                              
 
 

CD broj 125
 

Snimio g. 1974. Stjepan Stepanov -. Tekstove zapisao i naveo literaturu:

Dr. fra Karlo Jurišić, franjevac, Makarska

NASTAVAK  TUČEPI

1/  Muka gorka Gospodina, Isukrsta Božjeg Sina                         [4:37]

     Muka gorka Gospodina, Isukrsta Božjeg Sina                       

2/  Što ste stali, o misnici                                                               [3:49]

3/  Muka, po Mateju                                                                       [1:20]

4/  Dobra večer, domaćine, ovđe                                                   [1:24]

5/  Oslobodi me, Gospodine                                                          [3:08]

6/  Budi hvaljeno po sve vrime                                                      [1:15]

PODGORA         

7/   Pokoj vičnji (mrtvačka misa)                                                  [1:30]

8/   Gospodine, pomiluj, na svečanoj misi                                    [2:00]              

                                                

9/   Gospodine, pomiluj, na mrtvačkoj misi                                  [1:04]

10/ Štenje knjige Makabejaca                                                        [1:48]

11/ Dan od gnjeva, vaj, nemilom                                                   [1:02]

12/ Blagoslovljen, kantik Zaharijin                                               [3:26]

13/ „Slava“ ili Gloria                                                                     [4:09]

14/ Usliši sluge, tebi vapijuće (Himna sv. Vincencu)                    [1:25]

15/ Muka gorka Gospodina                                                            [2:05]

VELIKO BRDO       

16/   Pokoj vječni (mrtvačka misa)                                                  [1:03]

17/   Gospodine, pomiluj, na svečanoj misi                                     [3:08]            

                                                  

18/   Gloria-Slava                                                                            

[4:52]

19/   Štenje knj. bl. ap. Titu                                                             

[1:25]

20/   „Svet“ i „Blagoslovljen“                                                          [1:29]

 

                     

                 
 
 

CD broj 126
 

Snimio g. 1974. Stjepan Stepanov -. Tekstove zapisao i naveo literaturu:

Dr. fra Karlo Jurišić, franjevac, Makarska

NASTAVAK  VELIKO BRDO

1/   Jaganjče Božji, svečani                                                             [2:19]

2/   Dan od gnjiva, vaj, nemilom                                                     [1:29]

3/   Oslobodi me, Gospodine                                                           [2:49]

4/   Muka gorka Gospodina                                                             [2:07]

5/   U se vrime godišta                                                                    [2:26]

6/   Budi hvaljeno po sve vrime                                                      [1:35]

DRIVENIK

7/   Pokoj vični (mrtvačka misa)                                                     [0:59]

8/   Gospodine, pomiluj                                                                  [2:27]  

                                                            

9/   Slava, svečana                                                                          

[3:19]

10/ Štenje knj. bl. ap. Titu                                                               [1:34]

11/ „Svet“ i „Blagoslovljen“                                                           [0:45]

12/ Jaganjče Božji                                                                          

[0:58]

13/ Oslobodi me, Gospodine                                                           [2:08]

14/ Dan od gnjiva, vaj, nemilom                                                     [0:57]

15/ U se vrime godišta Muka gorka Gospodina                             [1:47]

16/ Budi hvaljeno po sve vrime /Budi faljeno po sve vrime          [1:05]                        

         

    

ZAOSTROG

17/  Pokoj vični (mrtvačka misa)                                                    [0:59]

18/  Gospodine, pomiluj                                                                  [2:16]  

                                                            

19/ Slava, svečana                                                                          

[3:44]

20/ Štenje knj. bl. ap. Titu                                                               [3:14]

21/ „Svet“ i „Blagoslovljen“                                                           [1:17]

22/ Vjerovanje                                                                                

[5:27]
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 127
 
 

Snimio g. 1974. Stjepan Stepanov -. Tekstove zapisao i naveo literaturu:

Dr. fra Karlo Jurišić, franjevac, Makarska

NASTAVAK  ZAOSTROG

1/   Svečano evanđelje na Blagdan Presv. Trojstva                       [2:51]

2/   Predslovlje                                                                              

[0:51]

3/   Jaganjče Božji                                                                         

[1:20]

4/   Završetak mise, Gospodin s vama …                                       [1:08]

5/   Oslobodi me, Gospode                                                            [2:24]

6/  Dan od gnjeva, vaj, nemilom                                                   [0:55]

7/   U se vrime godišta                                                                   [0:52]

8/   Stjepan jur blaženi svakoga zove (Pjesmana Blagdan

       sv. Stjepana Božićnjeg                                                            [1:25]

9/  Ista pjesma kako se pjeva u Baškoj Vodi                                [1:59]

10/ Budi hvaljeno po sve vrime                                                     [1:24]     

                          

PODACA

11/   Oslobodi me, Gospodine                                                    [2:41]

12/   Dan od gnjeva, vaj, nemilom                                              [1:07]            

                                                  

13/   Slava                                                                                  

[4:16]

14/   Stjepan jur blaženi svakoga zove (Pjesma na Blagdan

        sv. Stjepana Božićnjeg)                                                      [3:07]      

                                                      

15/   Veseli se, Majko, Božja                                                      [1:32]

16/   Nabrajanje (kratko, govoreno)                                            [1:12]

17/   Budi hvaljeno po sve vrime                                                [0:43]

BRIST        

18/   Zvona

         Pokoj vičnji                                                                         

[3:37]

19/   Gospodine, pomiluj                                                              [2:57]

20/   Evanđelje u 1. nedjelju po Duhovima                                  [2:53]

21/   Mrtvačko evanđelje                                                              [2:33]

22/  „Mrtvačka pištula“ (Štenje knjige Makabejaca)                  [2:17]

23/  Dan od gnjeva, vaj, nemilom                                               [1:41]

 

            

CD broj 128
 

Snimio g. 1974. Stjepan Stepanov -. Tekstove zapisao i naveo literaturu:

Dr. fra Karlo Jurišić, franjevac, Makarska

BRIST NASTAVAK
 
 

1/ Gospodine Isuse Krste kralju slave                                          [3:08]

2/ S vet i Blagoslovljen                                                                [1:41]

3/ Jaganjče Božji, na mrtvačkoj misi                                          [1:13]

4/ Jaganjče Božji, na svečanoj misi                                            [1:51]

5/ Štenje knj. Bl. Pavla Ap. Titu                                                  [3:07]

6/ Slava                                                                                       

[5:04]

7/ Oslobodi me Gospodine (na sprovodu)                                 [3:39]

8/ Blagoslovljen, Zaharijina pjesen                                             [0:52]

9/ U se vrime godišta                                                                   [1:46]

10/ Veseli se Majko Božja                                                          [2:06]

11/ Gospodine pomiluj (na adventskoj misi)                              [2:01]

12/ Idite u miru                                                                           

[1:15]

13/ Isto                                                                                        

[1:23]

14/ Budi hvaljeno po sve vrime                                                   [1:41] 

MAKARSKA            

15/ Isuse mili (pokornička pjesma) (3:26)

16/ Prosti Gospodine                       (2:27)

17/ Muka gorka Gospodina (na Veliki Petak) (2:17)

18/ Oče, nebeski Bože (Uzdasi Isusu) (2:58)

19/ Ispovidite se, psalam 135.        (3:47)

 

            
 

CD broj 129
 
 

Snimio g. 1974. Stjepan Stepanov -. Tekstove zapisao i naveo literaturu:

Dr. fra Karlo Jurišić, franjevac, Makarska
 
 

ŽIVOGOŠĆE

1/  O jezici hvalu dajte (4:18)

2/   Štenje knj. bl. ap. Titu  (1:54)

3/  Gospodine pomiluj (2:47)

4/  „Gloria“ - Slava (4:41)

5/  Gospin plač        (1:10)

6/  Oslobodi me, Gospode  (2:18)

7/   Stjepan jur blaženi svakoga zove (Pjesma na Blagdan sv. Stjepana

      Božićnjeg)           (1:48)

8/  Budi hvaljeno po sve vrime (3:15)

BAST

9/   Svanu nam čestite svitlosti zora (2:42)

10/  Ja se kajem Bože mili        (2:50)

11/  Oslobodi me, Gospodine (2:51)

12/  Dan od gnjeva, vaj, nemilom (1:38)

13/  Muka gorka Gospodina (1:58)

14/  Kyrie, eleison (2:24)

15/  O jezici hvale dajte (2:31)

16/  Puna tuge Majka staše (2:08)

17/  Zdravo Roko, pričestiti (2:07)

18/ Veseli se, Majko Božja (2:01)

19/  Budi faljeno po sve vrime (1:39)

 

            
 

CD broj 130
 
 

Snimio g. 1974. Stjepan Stepanov -. Tekstove zapisao i naveo literaturu:

Dr. fra Karlo Jurišić, franjevac, Makarska

BRELA DONJA

1/   Gospodine pomiluj  (4:22)

2/   Hvalite Gospodina svi narodi, Psalam 116.                                                  

(2:18)    

3/  Štenje knj. Bl. Pavla ap. Titu (1:40)

4/  Budi faljeno po sve vrime (1:41)

IGRANE         

5/  Pokoj  vičnji daruj im, Gospodine         (0:48)

6/  Gospodine Isuse Kriste, kralju slave (1:32)

7/  Gospodine, pomiluj            (1:57)

8/  Gospodin pomiluj (iz staroslavenske mise)  (1:37)

9/  Slava (3:49)

10/ Gospin plač (5:57)

11/ Muka gorka Gospodina  (10:14)

12/ Naricanje  (3:02)

13/ Štenje knj. bl. Pavla ap. Titu (na Novu godinu) (3:38)

14/ Gospodin s vama (završetak mise) (1:07

DRAŠNICE          

15/ Muka gorka Gospodina  (2:25)

16/ Isti tekst         (2:44)

17/ Gospin plač (1:06)

18/ Gospodine, pomiluj (3:04)================================================================FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA - ZAGREB
 
 
 
 
 

TRADICIJSKO GLAGOLJAŠKO PJEVANJE U HRVATSKOJ
 
 
 
 
 
 

Popisna lista urađena je prema arhivskim magnetofonskim vrpcama           ( 81 - 130)  Fonoteke

Staroslavenskog instituta « Stvetozar Ritig » - Zagreb.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obradio: Boris Doliner

Zagreb, 2008.

Popisni list br. 6

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

Crkveno pjevanje na otoku Prviću i u Vodicama kod Šibenika

CD broj 81

Novi kolut br. 81 / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 46 / Brzina 19 cm/sec )

Mjesto snimanja: Prvić i Šepurine

/ snimio Stjepan Stepanov, 1965. god. /

-----------------------------------------------------------------------

NASTAVAK DIJELOVA MISE U PRVIĆ-LUCI

-----------------------------------------------------------------------

CD br. 81. 1/   (Br. 11)    Agnus dei / Jaganjče božji/ (solo c i zb.)                         

[2:39]

CD br. 81. 2/   (Br. 12)    Svršetak mise(Gospodin s vama. Idite, misa je. –

                                          Bogu hvala./ (zb.)                                     

                       [1:29]

CD br. 81. 3/   (Br. 13)     Psalam 94 /Jutrenja božićna/ (solo i zb.)                        

[2:30]

CD br. 81. 4/   (Br. 14)    Zdravo, Morska zvijezdo (himan) /zbor, dijelom su

                                          kvarili, jer nisu svi znali taj stari napjev./         

              [7:18]

CD br. 81.  5/  (Br. 15)    Zdravo, Tijelo Isusovo (zbor)                                        

 [1:27]

CD br. 81.  6/  (Br. 16)   Štenje mrtvačko /III. u I. noćnici/ (d)                             

[1:08]

CD br. 81.  7/  (Br. 17)    Štenje mrtvačko /I. u I. noćnici/ (B²)                             

                                             /Prosti, Gospode, jer su ništa dani moji/           

           [1:30]

CD br. 81.  8/  (Br. 18)    Štenje mrtvačko II. (a) i Responsorium (zbor)                 [1:57]

CD br. 81.  9/  (Br. 19)   Štenje VII. /na Jutrenji za mrtve/ (Duh moj slabi …) (c) [2:14]

CD br. 81. 10/ (Br. 20)    Psalam 41. /na Jutrenji za mrtve (zbor)                            

[3:41]

CD br. 81. 11/  (Br. 20/a) Dio istoga psalma pjevan na staroslavenskom (zbor)       [1:22]

CD br. 81. 12/ (Br. 21)    Dan od gnjeva (zbor)                                                  

     [2:04]

CD br. 81. 13/  (Br. 22)    Responsorium pred odrom (zbor)                                   

[0:33]

CD br. 81. 14/  (Br. 23)    Muka po Ivanu (c i zbor)                                             

    [8:15]

CD br. 81. 15/  (Br. 24)   Litanije svih svetih (Svisvete) (zbor)                              

[1:33]

-----------------------------------------------

ŠEPURINE NA OTOKU PRVIĆU

-----------------------------------------------

CD br. 81. 16/  (Br. 1)     Štenje bl. Pavla ap. Rimljanima /nedjelja Adventa          [2:23]

CD br. 81. 17/  (Br. 2)       Evanđelje po Ivanu /IV. Korizme / (b i ostali pjevači)  [2:04]

CD br. 81. 18/  (Br. 3)      Pjesma Sv. Jeleni /Pjesama sv. Križa/ (svi pjevači)          [1:16]

CD br. 81. 19/  (Br. 4)      Kyrie /obično/po 3 puta/ (svi pjevači)                              

[1:54]

CD br. 81. 20/  (Br. 5)      Kyrie /svečano/ - „ -        ( - „ - )                              

        [4:39]

NAPOMENA!  Novi kolut snimljen je preko cijele širine vrpce, tj. samo u jednom smjeru; brzina: 19

cm/sek. Stari kolut snimljen je u obadva smjera ; brzina: 19 cm/sek.

--------------------------------------------------------------------------------------

NASTAVAK MISE U ŠEPURINAMA NA SLIJEDEĆEM KOLUTU
 

Popisni list br. 7

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

Crkveno pjevanje na otoku Prviću i u Vodicama kod Šibenika

CD broj 82

Novi kolut br. 82 / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 46 / Brzina 19 cm/sec )

Mjesto snimanja: Šepurine na Prviću i  Vodice

/ snimio Stjepan Stepanov, 1965. god. /

------------------------------------------------------------

NASTAVAK PJEVANJA U ŠEPURINAMA

------------------------------------------------------------

CD br. 82. 1/   (Br. 6)       Uhod (Introitus) (Pokoj vječni) i

                                           Kyrie (mrtvačko) (Gospodine smiluj se) (zb.) po 3 puta

       [1:45]

CD br. 82. 2/   (Br. 7)       Blagosloven Gospodin Bog Izrjaelov (V. petak) /zbor/         

[2:01]

CD br. 82. 3/   (Br. 8)       Puče moj (V. petak) /zbor/                                         

             [2:50]

CD br. 82. 4/   (Br. 9)       Muka po Ivanu /dijelovi/ (zbor)                                    

          [3:03]

CD br. 82. 5/  (Br. 10)      Pjesma sv. Roku (patronu sela) (zbor)

                                                 Zdravo, Roko, od poroda izvrsnoga/              

                  [0:58]   

CD br. 82.  6/  (Br. 11)    Božićna pjesma /Kad se Bog čovik učini (zbor)                     

[0:39)                CD br. 82.  7/  (Br. 12)     Tri kralja hodahu (na tri kralja - Vodokršće)

(zbor)                 [0:56]

CD br. 82.  8/  (Br. 13)     Veliča duša moja Gospodina (svi pjevači)                            

  [1:17]

CD br. 82.  9/  (Br. 14)    Oficij na V. sedmicu (Iz razlaganja sv. Augustina

                                                            biskupa (b)                          

                                   [1:20]

CD br. 82. 10/ (Br. 15)     Zdrav, Isuse, kruše meki (Tijelovo) (svi pjevači)                   

[1:30]

CD br. 82. 11/  (Br. 16)    Barjak kraljev ide sada (svi pjevači)                                

       [1:17]

CD br. 82. 12/ (Br. 17)    Dan od gnjeva (svi pjevači)                                           

          [1:00]

CD br. 82. 13/  (Br. 18)    Budi hvaljeno po sve vrime … (na kraju mise) (svi pjevači)   [0:59]

CD br. 82. 14/  (Br. 19)   Božićna jutrenja /početak: saziv i psalam 94

                                                                    (b) (solo i zbor)            

                                   [1:56]

CD br. 82. 15/  (Br. 20)    Radujmo se svi u Gospodinu (Pristup misi BDM (svi pjevači)[2:10]

CD br. 82. 16/  (Br. 21)   Štenje knj. Bl. Pavla ap. Efežanima (misa na vjenčanje (b)     [1:56]

-----------------------------------------------

VODICE KOD ŠIBENIKA

-----------------------------------------------

CD br. 82. 17/  (Br. 1)     Evanđelje (na dan BDM) (a)                                           

    [1:43]

CD br. 82. 18/  (Br. 2)      Evanđelje po Luki (b)                                               

         [0:36]

CD br. 82. 19/  (Br. 3)      Sanctus (Svet) i Benedictus (Blagoslovljen;svi pjevači)     [3:50]

CD br. 82. 20/  (Br. 4)      Agnus dei (Uvod staroslavenski) (svi pjevači)                   

[1:36]

CD br. 82. 21/  (Br. 5)      Ite misa est       (svi pjevači )                                   

           [1:07]

CD br. 82. 22/  (Br. 6)      Pokoj vični, …Tebi se pristoji… (Graduale mrtvačko;zb)  [1:02]

CD br. 82. 23/  (Br. 7)      Kyrie mrtvačko (po 3 puta) (svi pjevači)                            

[1:41]

CD br. 82. 24/  (Br. 8)      Epistola mrtvačka (Št. Knj. Bl. Pavla ap. Solunjanima (b)  [3:54]

CD br. 82. 25/  (Br. 9)      Dan od gnjeva (sekvencija)   (svi pjevači)                          

[0:54]

CD br. 82. 26/  (Br.10)      Evanđelje po Ivanu (mrtvačko)  (a)                                  

 [1:19]

CD br. 82. 27/  (Br.11)      Prinos (Gospodine Isukrste, kralju slavni)  (svi pjevači)    [2:07]

CD br. 82. 28/  (Br.12)      Gore srca (Praefatio)    (a i zb.)                                  

        [0:51]

CD br. 82. 29/  (Br.13)      Svet (Sanctus)   (zb.)                                              

            [0:45]

CD br. 82. 30/  (Br.14)      Jaganjče  (zb.)                                                     

               [0:29]

CD br. 82. 31/  (Br.15)      Oslobodi me, Gospodine  (zb.)                                       

   [1:32]

CD br. 82. 32/  (Br.16)      Početak mrtvačke jutrenje (zb.)                                     

    [2:47]
 

NAPOMENA!  Novi kolut snimljen je preko cijele širine vrpce, tj. samo u jednom smjeru; brzina: 19

cm/sek. Stari kolut snimljen je u obadva smjera ; brzina: 19 cm/sek. 

NASTAVAK PJEVANJA U VODICAMA NA SLIJEDEĆEM KOLUTU
 

 

Popisni list br. 8

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB

Crkveno pjevanje u Vodicama kod Šibenika

CD broj 83

Novi kolut br. 83 / Brzina 19 cm/sec

( Stari kolut br. 47 / Brzina 19 cm/sec )

Mjesto snimanja: Vodice

/ snimio Stjepan Stepanov, 1965. god. /

------------------------------------------------------------

NASTAVAK PJEVANJA U VODICAMA

------------------------------------------------------------

CD br. 83. 1/   (Br. 17)     Noćnica mrtvačka                                                    

             [1:28]

CD br. 83. 2/   (Br. 18)     Pjesma bratimstva                                                   

              [0:59]

CD br. 83. 3/   (Br. 19)     Pjevajmo, braćo kršćani (Pjesma Srca Isusova)                   

[1:16]

CD br. 83. 4/   (Br. 20)     Kraljeve idu zastave                                                

             [2:04]

CD br. 83. 5/  (Br. 21)      Psalam „Ispovidite se“ :

                                             a/ po starinski (vrlo arhaično)

                                             b/ kako se danas pjeva

                                             c/ starinski kao prvi put                           

                           [3:07]   

CD br. 83.  6/  (Br. 22)    Epistola /Štenje knjige mudrosti na dan BDM/                    

[2:08)                CD br. 83.  7/  (Br. 23)     Alleluja                                      

                                            [0:26]

CD br. 83.  8/  (Br. 24)     Pristup (od blagdana Gospe)

                                                     (Radujmo se svi u Gospodinu)                

                    [1:58]

CD br. 83.  9/  (Br. 25)    Kyrie (starinski, svečani, koji je sada ukinut)                      

  [3:04]

CD br. 83. 10/ (Br. 26)     Zdravo Morska Zvijezdo                                               

        [0:39]

CD br. 83. 11/  (Br. 27)    Te deum                                                              

                   [1:46]

CD br. 83. 12/ (Br. 28)    U sve vrime godišta (na starinski način)                              

  [0:50]

CD br. 83. 13/  (Br. 29)    -„-    -„-    -„-      (kako se danas pjeva)                         

        [1:12]

CD br. 83. 14/  (Br. 30)   Narodi nam se kralj nebeski (božićna)                                 

  [0:50]

CD br. 83. 15/  (Br. 31)    Veseli se, Majko božja                                               

             [0:54]

CD br. 83. 16/  (Br. 32)   Vesel' mo se ov' čas (tradicionalna vodička božićna)             

[3:39]

CD br. 83. 17/  (Br. 33)     Deo gratias                                                         

                    [0:42]

CD br. 83. 18/  (Br. 34)     Kyrie (adventsko i korizmeno)                                       

      [1:18]

CD br. 83. 19/  (Br. 35)     Veni sanctus                                                        

                   [1:08]

CD br. 83. 20/  (Br. 36)     Muka po Ivanu (dijelovi)                                            

           [5:54]

CD br. 83. 21/  (Br. 37)     Štenje (Iz razlaganja sv. Augustina biskupa)                        

 [1:14]

CD br. 83. 22/  (Br. 38)     Šgtenje (nastavak gornjega - udvoje)                                

     [0:47]                                                                                      

   

CD br. 83. 23/  (Br. 39)      Poslanica (Št. Knj. VII. bl. Pavla ap. Korinčanima)              

[1:50]

CD br. 83. 24/  (Br. 40)     Poslanica Jeremije proroka (po starinski)                           

   [2:24]

CD br. 83. 25/  (Br. 41)     Gospin plač                                                         

                   [1:17]

CD br. 83. 26/  (Br.42)      Proročanstvo (na V. petak)                                          

          [1:43]

CD br. 83. 27/  (Br.43)      Puče moj                                                            

                    [1:12]

CD br. 83. 28/  (Br.44)      Spavaj, spavaj, ditiću (božićna)                                    

         [0:46]

CD br. 83. 29/  (Br.45)      Oj Stipanu blaženi (božićna)                                        

          [0:56]

CD br. 83. 30/  (Br.46)      I. štenje na Božić                                                  

                  [2:24]
 

NAPOMENA!  Novi kolut snimljen je preko cijele širine vrpce, tj. samo u jednom smjeru; brzina: 19

cm/sek. Stari kolut snimljen je u obadva smjera ; brzina: 19 cm/sek.

------------------------------------------------------------------------------------------------

--------

OVDJE ZAVRŠAVAJU SNIMCI U OKOLICI ŠIBENIKA I NA OTOCIMA VISU I                                   

    PRVIĆU

------------------------------------------------------------------------------------------------

--------

 

Popisni list br. 1

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB

Crkveno pjevanje u Poljicima

CD broj 84

Novi kolut br. 84 / Brzina 19 cm/sec

Mjesto snimanja: selo Duće - Rogač

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /

CD br. 84. 1/  (Br.1)     Gospodine pomiluj (3:04)

CD br. 84. 2/   (Br.2)     Slava  (3:31)

CD br. 84. 3/  (Br.3)     Epistola (svečana božićna) (Veni, Sancte) (2:19)

CD br. 84. 4/  (Br.4)     Dođi, Duše presveti (Duhovska) (4:43)

CD br. 84. 5/  (Br.5)     Svet (Sanctus)        (1:03)

CD br. 84. 6/  (Br.6)     Blagoslovljen (Benedictus) (0:27)

CD br. 84. 7/  (Br.7)     Jaganjče Božji (Agnus dei) (1:31)

CD br. 84. 8/  (Br.8)     Smiluj se, meni (Miserere, Psalam 50)  (5:35)

CD br. 84. 9/  (Br.9)      Dan od gnjeva (Dies irae) (4:18)

CD br. 84. 10/ (Br.10)    Zdravo, tijelo Isusovo (3:31)

CD br. 84. 11/ (Br.11)    Tri kralja jahahu (Božićna)  (4:15)

CD br. 84. 12/ (Br.12)    Oprosti meni, Bože (Mrtvačko Miserere)  (1:43)

CD br. 84. 13/ (Br.13)    Pokoj  vječni (Mrtvački Pristup)  (1:10)

NAPOMENA!  Novi kolut snimljen je samo u jednom smjeru; brzinom: 19 cm/sek. Stari kolut snimljen

je u obadva smjera ; brzinom: 9,50 cm/sek.

------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 2

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB

Crkveno pjevanje u Poljicima

CD broj 85

Novi kolut br. 85 / Brzina 19 cm/sec

Mjesto snimanja: selo Podstrana – Sv. Martin - Šćadine

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /

CD br. 85. 1/  (Br.1)     Pristup za Mrtvačku misu (1:47)

                                        (Pokoj vječni - ikavski

CD br. 85. 2/   (Br.2)     Gospodine, smiluj se (Mrtvačko Kyrie, 2+2+2)     (2:19)

CD br. 85. 3/  (Br.3)     Gospodine, pomiluj (Kyrie na stari način, 3+3+3)   (4:02)

CD br. 85. 4/  (Br.4)     Vjerovanje (Credo) (8:03)

CD br. 85. 5/  (Br.5)     Slava (Gloria) (5:52)

CD br. 85. 6/  (Br.6)     Pristup (za svečanu novogodišnju misu) (2:33)

                                        (na „Obrizanje Gospodinovo)

CD br. 85. 7/  (Br.7)     Epistola (svečana z Božić i Novu godinu) (1:54)

CD br. 85. 8/  (Br.8)     Epistola (Štenje knj. bl. Pavla ap. Filipljanima)  (2:25)

CD br. 85. 9/  (Br.8b)   Isto (drugi pjevač) (0:29)

CD br. 85. 10/ (Br.9)    Muka po Mateju (dio) (5:41)
 
 

NAPOMENA!  Novi kolut snimljen je samo u jednom smjeru; brzinom: 19 cm/sek. Stari kolut snimljen je u obadva smjera ; brzina: 9,50 cm/sek.

----------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 3

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB

Crkveno pjevanje u Poljicima

CD broj 86

Novi kolut br. 86 / Brzina 19 cm/sec

Mjesto snimanja: selo Podstrana – Sv. Martin – Šćadine (nastavak)

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /
 

CD br. 86. 1/  (Br.10)    Svet (Sanctus) (1:52)

CD br. 86. 2/   (Br.11)    Blagoslovljen (Benedictus) (0:56)

CD br. 86. 3/  (Br.12)    Jaganjče božji (Agnus dei) (1:29)

CD br. 86. 4/  (Br.13)    Oslobodi me, Gospodine (Mertvačka misa)      (3:24)

CD br. 86. 5/  (Br.14)    Smiluj se meni (Miserere, Psalm 50)

                                                                  (za „Veliku nedilju“) (1:37)

CD br. 86. 6/  (Br.15)     Smiluj se meni (na sprovodu) (1:16)

CD br. 86. 7/  (Br.16)     Štenje (mrtvačko) (1:55)

CD br. 86. 8/  (Br.17)     Kolendanje (2:32)

CD br. 86. 9/  (Br.18)    Bratovštinska (dio) (1:40)

CD br. 86. 10/ (Br.19)    Štenje (Plač Jeremije proroka – na Vel. petak na Jutarnji) (3:50)

CD br. 86. 11/ (Br.20)    Ispovidajte se Gospodinu (Psalam 135 – na Vel. petak)    (2:36)

                                                 (na koncu procesije. Priručnik za svećenika,

Split, 1935)

CD br. 86. 12/ (Br.21)    Puče moj (na V. petak u procesiji – dio)  (1:38)

CD br. 86. 13/ (Br.22)    Litanije lauretanske (dio) (3:20)

CD br. 86. 14/ (Br.23)    Ja se kajem, Bože mili (3:02)

NAPOMENA!  Novi kolut snimljen je samo u jednom smjeru; brzinom: 19 cm/sek. Stari kolut snimljen

je u obadva smjera ; brzinom: 9,50 cm/sek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 4

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB

Crkveno pjevanje u Poljicima

CD broj 87

Novi kolut br. 87 / Brzina 19 cm/sec

Mjesto snimanja: selo Gata

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /
 

CD br. 87. 1/  (Br.1)    Poslanica uskrsna (Štenje knj. bl. Pavla Korinčanima)  (1:03)

CD br. 87. 2/   (Br.2)    Prosti, Gospode (Štenje na sprovodu)

                                                   (knj. bl. Pavla ap. Solunjanima)  (2:43)

CD br. 87. 3/  (Br.3)    Poslanica mrtvačka (Štenje knj. bl. Pavla Korinčanima)  (2:27)

CD br. 87. 4/  (Br.4)    Pristup mrtvački (bez uvoda celebranta) (1:22)

CD br. 87. 5/  (Br.5)    Dan od gnjeva (Dies irae, mrtvačka sekvenca) (4:23)

CD br. 87. 6/    (Br.6)    Bratovštinska (po Vlašiću – 1., 13. i dva posljednja stiha)  (2:03)

CD br. 87. 7/    (Br.7)    Pristup (na 2. dan Božića – Sv. Stjepana) (1:30)

CD br. 87. 8/    (Br.8)    Gospodine pomiluj (3+3+3) (Kyrie) (3:19)

CD br. 87. 9/  (Br.9)     Slava (Gloria, dio) (2:33)

CD br. 87. 10/ (Br.10)   Svet (Sanctus) (1:05)

CD br. 87. 11/ (Br.11)   Blagoslovljen (Benedictus) (0:44)

CD br. 87. 12/ (Br.12)   Ispovidajte se Bogu bogova (Na V. petak

                                                    Bez uvoda celebranta – dio) (2:04)

CD br. 87. 13/ (Br.13)   Puče moj (dio) (1:09)

CD br. 87. 14/ (Br.14)   Spavaj, spavaj, djetiću (Božićna – dio) (1:23)

CD br. 87. 15/ (Br.15)   Hvali Sion Spasitelja (na Tijelovo) (0:48)

NAPOMENA!  Novi kolut snimljen je samo u jednom smjeru; brzinom: 19 cm/sec. Stari kolut snimljen

je u obadva smjera ; brzina: 9,50 cm/sec

----------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 5

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB

Crkveno pjevanje u Poljicima

CD broj 88

Novi kolut br. 88 / Brzina 19 cm/sec

Mjesto snimanja: selo Tugare (prvi dio)

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /
 

CD br. 88. 1/  (Br.1)    Pristup (misa na blagdan rođenja B.D.M) (1:55)

CD br. 88. 2/   (Br.2)    Gospodine pomiluj (Kyrie - 3+3+3) (1:38)

CD br. 88. 3/  (Br.3)    Slava (Gloria) (2:58)

CD br. 88. 4/  (Br.4)    Epistola (Štenje knjige mudrosti) (4:51)

CD br. 88. 5/  (Br.5)    Evanđelje (po Mateju) (4:01)

CD br. 88./6    (Br.6)    Vjerujem (Credo) (4:15)

CD br. 88./7    (Br.7)    Prinos (Blažena si, djelo Marije) (0:38)

CD br. 88./8    (Br.8)    Svet (Sanctus) (1:04)

CD br. 88. 9/  (Br.9)    Blagoslovljen (Benedictus) (0:40)

CD br. 88. 10/ (Br.10)  Jaganjče božji (Agnus dei) (1:03)

CD br. 88. 11/ (Br.11)   Pričest (Blažena utroba Marije dive) (0:36)

CD br. 88. 12/ (Br.12)   O jezici (na Tijelovo) (5:00)
 

NAPOMENA!  Novi kolut snimljen je samo u jednom smjeru; brzinom: 19 cm/sek. Stari kolut snimljen

je u obadva smjera ; brzinom: 9,50 cm/sek.

----------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 6

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB

Crkveno pjevanje u Poljicima

CD broj 89

Novi kolut br. 89 / Brzina 19 cm/sec

Mjesto snimanja: selo Tugare (drugi dio)

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /
 

CD br. 89. 1/  (Br.13)    Dan večere Gospodina

                                         (1., 2. i posljednja strofa) (2:13)

CD br. 89. 2/   (Br14)    Dođi Duše presveti (Veni Sanctus)

                                                                        (na Duhove) (5:04)

CD br. 89. 3/  (Br.15)    Budi hvaljeno (na kraju mise) (1:02)

CD br. 89. 4/  (Br.16)    Smiluj se meni (Mrtvačko Miserere)

                                                                  (Psalam 50) (5:09)

CD br. 89. 5/  (Br.17)    Štenje I. (Prosti meni, Gospodine)

                                                         (Na Jutrenji za mrtve) (1:56)

CD br. 89. 6/    (Br.18)    Pokoj vječni (Mrtvački Pristup) (1:27)

CD br. 89. 7/    (Br.19)    Gospodine pomiluj (Mrtvačko Kyrie - 3+3+3) (1:39)

  CD br. 89. 8/   (Br.20)    Dan od gnjiva (Mrtvačka sekvencija: Dies irae)  (4:07)

CD br. 89. 9/  (Br.21)     Oslobodi me, Gospode (odrešenje mrtvih) (2:11)

CD br. 89. 10/ (Br.22)    Gospin plač (a: Ponukovanje: 1., 2. i 3. strofa)

                                                              b: Riječi pisca: 3 strofe
                                                              c: Riječi Gospine: 2 strofe

                                                              d: Riječi Isusove: 3 strofe) (4:04)

   
 
 

NAPOMENA!  Novi kolut snimljen je samo u jednom smjeru; brzina: 19 cm/sek. Stari kolut snimljen

je u obadva smjera ; brzinom: 9,50 cm/sek.

----------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 7

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB

Crkveno pjevanje u Poljicima

CD broj 90

Novi kolut br. 90 / Brzina 19 cm/sec

Mjesto snimanja: selo Srijane – Vela njiva

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /
 

CD br. 90. 1/  (Br.1)    Gospodine pomiluj (Kyrie)

                                                                      ( 3+3+3) (2:43)

CD br. 90. 2/   (Br.2)    Slava (Gloria - bez uvoda celebranta) (3:22)

CD br. 90. 3/  (Br.3)    Vjeruju (Credo – „ – „    „ – „        ) (3:46)

CD br. 90. 4/  (Br.4)    Svet (Sanctus) (0:51)

CD br. 90. 5/  (Br.4a)   Blagoslovljen (Benedictus)   (0:21)

CD br. 90. 6/    (Br.5)    Jaganjče božji (Agnus dei) (0:52)

CD br. 90. 7/    (Br.6)    Gospodine pomiluj (Kyrie – mrtvačko)

                                                                      ( 3+3+3) (2:00)

CD br. 90. 8/    (Br.7)     Dan od gnjeva (Dies irae - dio) (1:04)

CD br. 90. 9/   (Br.8)     Izbavi me, Gospodine (dio) (1:18)

CD br. 90. 10/  (Br.9)    Pomiluj me, Bože (dio) (0:50)

CD br. 90. 11/ (Br.10)   U sve vrijeme godišta (dio) (1:58)

CD br. 90. 12/ (Br.11)   Puče moj, što učinih tebi (dio) (0:55)

CD br. 90. 13/ (Br.12)  Svirka (improvizacija na diplama (mišnici)     (3:25)

CD br. 90. 14/ (Br.13)   Tonovi dipala (opis i prstomet) (1:32)

   
 
 

NAPOMENA!  Novi kolut snimljen je samo u jednom smjeru; brzinom: 19 cm/sek. Stari kolut snimljen

je u obadva smjera ; brzina: 9,50 cm/sek.

----------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 8

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB

Crkveno pjevanje u Poljicima

CD broj 91

Novi kolut br. 91 / Brzina 19 cm/sec

Mjesto snimanja: selo Jesenice - Sumpetar

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /

MISA NA GROBLJU NA SVISVETE

CD br. 91. 1/   (Br.1)    Pristup

                         (Br.2)    Gospodine smiluj se ( 2 + 2 + 2 - Kyrie)

                         (Br.3)    Slava (Gloria)

                        (Br.4)    Poslanica (Ivana apostola)

                       (Br.5)    Bojte se Gospodina

                       (Br.6)   Gospodin s vama (Dominus vobiscum)

                      (Br.7)   Evanđelje (po Ivanu)

                    (Br.8)    Vjerovanje (govoreno od svih – dio)                (27:01)

   
 
 

NAPOMENA!  Novi kolut snimljen je samo u jednom smjeru; brzina: 19 cm/sek. Stari kolut snimljen

je u obadva smjera ; brzina: 9,50 cm/sek.

----------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 9

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB

Crkveno pjevanje u Poljicima

CD broj 92

Novi kolut br. 92 / Brzina 19 cm/sec

Mjesto snimanja: selo Jesenice - Sumpetar

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /

MISA NA GROBLJU NA SVISVETE (nastavak)

CD br. 92. 1/  (Br.9)      Bože, daj mir i jedinstvo

                        (Br.10)    Prinos

                       (Br.11)    Gospodin s vama  (Dominus vobiscum)

                      (Br.12)    Gore srca

                     (Br.13)    Svet (Sanctus)

                    (Br.14)   Blagoslovljen (Benedictus)

                   (Br.15)   Oče naš (Pater noster)

                  (Br.16)    Jaganjče božji (Agnus dei)

                 (Br.17)    Blago onima koji su čista srca

                (Br.18)    Sveta naša mati

               (Br.19)     Gospodin s vama. Idite s mirom.

              (Br.20)     Mrtvački oficij (31:51)

   
 
 

NAPOMENA!  Novi kolut snimljen je samo u jednom smjeru; brzina: 19 cm/sek. Stari kolut snimljen

je u obadva smjera ; brzina: 9,50 cm/sek.

----------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 10

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB

Crkveno pjevanje u Poljicima

CD broj 93

Novi kolut br. 93 / Brzina 19 cm/sec

Mjesto snimanja: selo Jesenice - Sumpetar

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /

MISA NA GROBLJU NA NA DAN MRTVIH

CD br. 93. 1/  (Br.1)    Pristup (Pokoj vječni)

                        (Br.2)    Gospodine, smiluj se (Kyrie – à  2 puta)

                       (Br.3)    Štenje (knjige bl. Ivana ap.)

                      (Br.4)    Pokoj vječni (Pax aeternam)

                     (Br.5)    Gospodin s vama  (Dominus vobiscum)

                     (Br.6)   Evanđelje (po Ivanu)

                    (Br.7)   Gospodine Isuse Krste

                   (Br.8)   Blagosloven Gospodin Bog

                  (Br.9)   Tebe molimo, Gospodine

                 (Br.10)  Gospodin s vama  (Dominus vobiscum)

                 (Br.11)   Gore srca

                (Br.12)   Svet (Sanctus)

               (Br.13)   Blagoslovljen (Benedictus) 

              (Br.14)   O Kristu

             (Br.15)   Oče naš (Pater noster)

            (Br.16)   Izbavi nas

           (Br.17)   Gospodin s vama  (Dominus vobiscum)

          (Br.18)   Jaganjče božji (Agnus dei)

         (Br.19)   Svjetlost sveta

        (Br.20)   Dan od gnjeva (Dies irae)

       (Br.21)   Kada se stanu kretati nebesa

      (Br.22)   Oče naš (molitva naroda za vrijeme obilaska groblja)

     (Br.23)   Mrtvački oficij (kod stare dvostruke kapelice na dnu groblja)    (37:12)

   
 
 

NAPOMENA!  Novi kolut snimljen je samo u jednom smjeru; brzina: 19 cm/sek. Stari kolut snimljen

je u obadva smjera ; brzina: 9,50 cm/sek.

----------------------------------------------------
 
 
 
 
 

Popisni list br. 11

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB

Crkveno pjevanje u Poljicima

CD broj 94

Novi kolut br. 94 / Brzina 19 cm/sec

Mjesto snimanja: selo Jesenice - Sumpetar

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /

                                      /Ustanu župnika/

CD br. 94. 1/  (Br.1)    Spavaj, spavaj, ditiću (1., 2. i 3. strofa) (2:23)

CD br. 94. 2/   (Br.2)    Himna sv. Roka (patrona Jesenica) (1:57)

CD br. 94. 3/  (Br.3)    Pisma sv. Ante (dio) (1:55)

CD br. 94. 4/  (Br.4)    I. psalam (na Duhove, na Večernji) (1:40)

CD br. 94. 5/  (Br.5)    I. psalam (daljnji dio)  (1:41)

CD br. 94. 6/    (Br.6)   II. psalam (dio) (0:51)

CD br. 94. 7/    (Br.7)   III. psalam (dio) (0:52)

CD br. 94. 8/    (Br.8)   IV. psalam (dio) (1:04)

CD br. 94. 9/   (Br.9)   Poslanica (na Cvjetnu nedjelju)

                                                       /Štenje knj. bl. Pavla ap. Filipljanima/ 

(1:24)

CD br. 94. 10/  (Br.10)  Štenje (iz plača Jeremije proroka) (2:34)

CD br. 94. 11/ (Br.11)   Muka po Mateju (dio)  (2:07)

CD br. 94. 12/ (Br.12)   Puče moj (na V. petak – dio) (2:59)

CD br. 94. 13/ (Br.13)   Ispovijedajte se Gospodinu (na V. petak – dio)   (2:01)

CD br. 94. 14/ (Br.14a)   Gospin plač      /dijelovi/

                        (Br. 14b)  - „ -   -„ -   - „ - /drugi pjevač/

                        (Br. 14c)  - „ -   -„ -   - „ - /treći pjevač/

                       (Br. 14d)  - „ -   -„ -   - „ - /četvrti pjevač/ (2:54)

CD br. 94. 15/ (Br.15)   Na jutrenji za mrtve (2:37)

   
 
 

NAPOMENA!  Novi kolut snimljen je samo u jednom smjeru; brzina: 19 cm/sek. Stari kolut snimljen

je u obadva smjera ; brzina: 9,50 cm/sek.

----------------------------------------------------
 
 
 
 
 

Popisni list br. 12

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB

Crkveno pjevanje u Poljicima

CD broj 95

Novi kolut br. 95 / Brzina 19 cm/sec

Mjesto snimanja: selo Jesenice - Sumpetar

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /

                                      

CD br. 95. 1/  (Br.1)    „Lelek mlade udovice“

                                        (Naricanje) (11:22)

CD br. 95. 2/   (Br.2)    Naricaljka za majkom i nevom

                                       (druga narikača) / počela naricati

                                                                     Za majkom, a onda

                                                                     se zbunila, pa nastavila

                                                                      naricati za nevom/ (6:31)

CD br. 95. 3/  (Br.3)    Lov lovio Mitre Lovljanine

                                       (epska pjesma, pjevana kako „čobanke na planini“)

                                       /Pjevač muški, ženska ga prati unisono/ (14:41)

   
 
 

NAPOMENA!  Novi kolut snimljen je samo u jednom smjeru; brzina: 19 cm/sek. Stari kolut snimljen

je u obadva smjera ; brzina: 9,50 cm/sek.

----------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 13

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB

Crkveno pjevanje u Poljicima

CD broj 96

Novi kolut br. 96 / Brzina 19 cm/sec

Mjesto snimanja: selo Kostanje /1. dio/

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /

                                      

CD br. 96. 1/  (Br.1)    Pristup (Radujmo se Gospodinu) (1:19)

CD br. 96. 2/   (Br.2)   Gospodine pomiluj (Kyrie – à 3 puta) (2:06)

CD br. 96. 3/  (Br.3)    Slava (Gloria) (3:56)

CD br. 96. 4/  (Br.4)    Vjerovanje (Credo) (5:28)

CD br. 96. 5/  (Br.5)    Svet i Blagoslovljen

                                              (Sanctus – Benedictus)  (1:25)

CD br. 96. 6/    (Br.6)   Jaganjče božji (Agnus dei) (1:18)

CD br. 96. 7/    (Br.7)   Budi hvaljeno (1:00)

CD br. 96. 8/    (Br.8)   Dan od gnjeva (Dies irae) (5:00)

CD br. 96. 9/   (Br.9)   Muka po Mateju (dio)

                                                       /Štenje knj. bl. Pavla ap. Filipljanima/

(6:40)

   
 
 

NAPOMENA!  Novi kolut snimljen je samo u jednom smjeru; brzina: 19 cm/sek. Stari kolut snimljen

je u obadva smjera ; brzina: 9,50 cm/sek.

----------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 14

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB

Crkveno pjevanje u Poljicima

CD broj 97

Novi kolut br. 97 / Brzina 19 cm/sec

Mjesto snimanja: selo Kostanje /drugi dio/

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /

                                    

                   /nastavak crkvenog pjevanja/

CD br. 97. 1/  (Br.10)    U s`e vrijeme godišća (dio) (1:41)

CD br. 97. 2/   (Br.11)    Tri narodna dvostiha (1:12)

CD br. 97. 3/  (Br.12)    Sveti Jure (po Kačiću, iz Babića) (7:53)

CD br. 97. 4/  (Br.13)    Pištula (bl. Pavla ap. Korinčanima) (3:55)

CD br. 97. 5/  (Br.14)    Štenje na Dan mrtvih (Prosti, Gospode)    (2:20)

CD br. 97. 6/    (Br.15)   O jezici (stari napjev – pjeva se na procesiji na V.

                                                        petak) /bez početka svećenikova/ (2:04)

CD br. 97. 7/    (Br.16)   O jezici (novi napjev – dio) (3:38)

CD br. 97. 8/    (Br.17)   Izpovijedajte se Gospodinu (Psalam 135,

                                                        na V. petak – dio) (1:50)

CD br. 97. 9/   (Br.18)   Štenje (knjige bl. Pavla ap. Efežanima – na Duhove)    (2:06)

CD br. 97. 10/  (Br.19)   Dođi, Duše presveti (Veni sancte – na Duhove – dio)   (2:50)

CD br. 97. 11/  (Br.20)   Četiri narodna dvostiha (1:20)
 

   
 
 

NAPOMENA!  Novi kolut snimljen je samo u jednom smjeru; brzina: 19 cm/sek. Stari kolut snimljen

je u obadva smjera ; brzina: 9,50 cm/sek.

----------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 15

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB

Crkveno pjevanje u Poljicima

CD broj 98

Novi kolut br. 98 / Brzina 19 cm/sec

Mjesto snimanja: selo Kostanje /treći dio/

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /

                                    

                  

CD br. 98. 1/  (Br.1)    Pili vino dva brajana mila /epska pjesma uz gusle/ (27:27)
 

Napomena: Pjesma se nastavlja na slijedećem kolutu.

                                          

   
 
 

NAPOMENA!  Novi kolut snimljen je samo u jednom smjeru; brzina: 19 cm/sek. Stari kolut snimljen

je u obadva smjera ; brzina: 9,50 cm/sek.

----------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 16

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB

Crkveno pjevanje u Poljicima

CD broj 99

Novi kolut br. 98 / Brzina 19 cm/sec

Mjesto snimanja: selo Kostanje /četvrti dio/

/ snimio Stjepan Stepanov, 1972. god. /

                                    

                  

CD br. 99. 1/  (Br.1)    Pili vino dva brajana mila /epska pjesma uz gusle /nastavak/  (20:45)
 

Napomena: Nastavak guslarske pjesme s prethodnog koluta.

                                          

   
 
 

NAPOMENA!  Novi kolut snimljen je samo u jednom smjeru; brzina: 19 cm/sek. Stari kolut snimljen

je u obadva smjera ; brzina: 9,50 cm/sek.

----------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 1

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 

Crkvena i svjetovna glazba na otoku Krku

CD broj 100

Novi kolut br. 100 / brzina 9,50 cm/sek (zeleni početak)

Stari kolut br. 55 / brzina 9,50 cm/sek (bijeli početak)

Mjesto snimanja: Vrbnik

/ snimio Mate Lešćan 1972.;

  presnimio Stjepan Stepanov, 1976. god. /
 
 

CD br. 100 A  1/   (Br. 1)     Vzeta jest Marija na nebo

                                          (večernja od V.Gospe – iz Vajsova misala)

                           (Br. 2)     S Toboju vladičestvo (večernja od Božića)  

                           (Br. 3)     Isuse, svih spasitelju (himan)                      

                           (Br. 4)     Danas Krst rodi se (Antifona k Veličit)

                           (Br. 5)     Svetaja Mati Izbavitelja (antifona iza večernje)

/Ovdje počinje stari kolut br. 2 – bijeli početak)

                           (Br. 6-1) Božji plač (pjevaju Kapari, bratovština sv. Ivana

                                                     Krstitelja u Vrbniku) /dio/

                           (Br. 7-2) Poljubica (pjevaju Kapari, bratovština sv. Ivana

                                                     Krstitelja u Vrbniku) /dio//                

    

                           (Br. 8-3) Prijekori (dio) /u procesiji na V. petak/

                                                                I Davidov psalam

                           (Br. 9-4) Zdravstvuj, Kraljice (antifona)

                          (Br. 10-5) Sva krasna jesi, o Marije

/Ovdje počinje stari kolut br. 4 – zeleni početak/

                          (Br. 11-1) Božji plač (pjevaju Kapari, izmjenično s pukom

                                                                  u crkvi)

                         (Br. 12-2)  Poljubica (pjevaju Kapari, izmjenično s pukom

                                                                  u crkvi)       (70:39)

CD br. 100 A  2/ (Br. 13-4a)  Mantinjada (pred slijedeću pjesmu (svira se prilikom

                                                               vjenčanja da bi nevjesta izašla iz

kuće)

/ Ovdje počinje stari kolut br. 4 – crveni početak//

                          (Br. 14-4b)    Ovdi jedna stoji, sva moja radosti (pirna-vidi br. 13)

                          (Br. 15-1)    „Po tancu (uvod u ples – sviraju sopele)

                          (Br. 16-3)    „Po tancu“ (ples – sopele)

                          (Br.  17-4)   „Nogi“ (ples – sopele) (18:11)
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 2
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkvena i svjetovna glazba na otoku Krku
 

CD broj 100
 

Novi kolut br. 100 / Brzina 9,50 cm/sek (zeleni smjer i crveni)

Stari kolut br. 55 / Brzina 9,50 cm/sek (kolut br. 4 – crveni početak; kolut br. 2 – crveni

početak)
 

Mjesto snimanja: Vrbnik

/ snimio Mate Lešćan 1972.;

  presnimio Stjepan Stepanov, 1976. god. /
 

/Nastavak popisa sa lista br. 1 /  (Novi kolut pred kraj zel. smjera)
 

-----------------------------------------------

CD br. 100 B  1/   (Br. 18-5)     „Vele ruki“ (ples – sviraju sopele/

                           (Br. 19-6)       Uvodna svirka u pjesmu: Otrgnem ružicu … (sopele)

                           (Br. 20-7)       Orgnem ružicu rumen cvijet (pjesma „na tanko i

debelo“)

                          (Br. 21-8)        Polka (sviraju sopele)

                          (Br. 22-9)        Uranila Jagoda na vodu (pjesma „na tanko i debelo“)

                          (Br. 23-10)     Mazurka (sviraju sopele) (24:55)

--------------------------------------------------------------------------------

Ovdje počinje crveni smjer novog (arhivskog) koluta

-------------------------------------------------------------------------

CD br. 100 B  2/ (Br. 1-11)      Stojit k meni Vrbnička (pjesma „na tanko i debelo“)

                          (Br. 2-12)      Dvista  mi čarjahni oči (   “ - “   “- “   “ - “       

  )
 

/Ovdje počinje stari (radni) kolut br. 2 – crveni početak/

                         (Br. 3-1)        Vrbniče nad morem      (pjesma „na tanko i debelo“)

                                                          (s međuigrama sopela)

/Ovdje počinje stari (radni) kolut br. 3 – zeleni početak/ (14:53)
 

Pučka misa, tzv. „na male“  u Vrbniku
 

CD br. 100 B  3/ (Br. 4-1)        Gospodi pomiluj (Kyrie – starosl.)

                         (Br. 5-2)       Slava (Gloria – starosl.)

                         (Br. 6-3)    Vjeruju (Credo – starosl.)

                         (Br. 7-4)    Svet i Blagosloven (Sanctus et Benedictus – starosl.)

                         (Br. 8-5)     Aganče  (Agnus dei –  starosl.) (14:22)
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 3
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkvena i svjetovna glazba na otoku Krku
 

CD broj 100
 

Novi kolut br. 100 / Brzina 9,50 cm/sek (crveni smjer)

Stari kolut br. 55 / Brzina 9,50 cm/sek (kolut br. 3 – zeleni početak; kolut br. 5 – bijeli i

crveni početak)
 

Mjesto snimanja: Vrbnik, Baška draga, Jurandvor

/ snimio Mate Lešćan 1972.;

  presnimio Stjepan Stepanov, 1976. god. /
 

/Nastavak popisa sa lista br. 2 /  (Novi kolut crveni smjer)
 

Mrtvačka misa
 

CD br.  100 C  1/  (Br. 9-6)     Pokoj vićni (Requiem aeternam)

                          (Br. 10-7)   Gospodi pomiluj (Kyrie)

                          (Br. 11-8)   Stepenaja (Graduale)

                          (Br. 12-9)   Dan od gnjiva (Dies irae)

                          (Br. 13-10) Prinos (Offertorium)

                          (Br 14-11)  Aganče  (Agnus dei – starosl.)

                          (Br.15-12)  Pričesna (antifona)

                          (Br.16-13)  Izbavi me, Gospodine (otrešenje) (13:41)
 

/Ovdje počinje stari (radni) kolut br. 5 – bijeli početak)
 

CD br.  100 C  2/ (Br.17-1)    Vrbnički tanac (sviraju sopele) iz Vrbnika

                         (Br.18-2)     Mantinjada (sviraju sopci iz Jurandvora /stari k. 5,

crvenu poč.)

                         (Br.19-3)    Polka          (  “ - “   “ - “    “ - “  “ - “    )

                         (Br.20-4)     Šoto            (  “ - “   “ - “    “ - “  “ - “    )

                                            (S uvodnom mantinjadom)

                        (Br.21-5)     Jutrin rano magla pala (pjevanje s umecima sopela)

                        (Br.22-6)     Kita javora (pjesma)

                        (Br.23-7)     Zorčica se potresuje (pjesma)

                        (Br.24-8)     Jelenina majko, kadi ti je Jele (pjesma)

                        (Br.25-9)     Polka (sviraju sopele)

                                                  (jedan sopac sam i istodobno na 2 sopele)

                        (Br.26-10)   Zibala ne Pavla ditića (pjesma)

                        (Br.27-11)   Tihe noći, moje drago spva (pjesma –  Baška draga) (29:17)
 
 
 
 
 

Popisni list br. 4
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkvena i svjetovna glazba na otoku Krku
 

CD broj 100
 

Novi kolut br. 100 / Brzina 9,50 cm/sek (crveni smjer)

Stari kolut br. 55 / Brzina 9,50 cm/sek (kolut br. 3 – zeleni početak; kolut br. 5 – bijeli i

crveni smjer)
 

Mjesto snimanja: Vrbnik, Baška draga, Jurandvor

/ snimio Mate Lešćan 1972.;

  presnimio Stjepan Stepanov, 1976. god. /
 

/Nastavak popisa sa lista br. 3 /  (Novi kolut crveni smjer)
 

CD br.  100 C  3 (Br. 28-12)   Marice divojko, ti si dobra roda (pjesma)

                        (Br.29-13)   Dvoje su se milovali dragi (pjesma s tarankanjem)

                        (Br.30-14)    Tri kralja jahahu (koledva)

                        (Br.31-15)   Jutro rano magla pala (pjesma)

                        (Br.32-16)  O te tvoje lišca (pjesma)

                        (Br.33-17)  Gospodi pomiluj (Kyrie – „na duge“ – svečana misa)

                        (Br.34-18)    U se vrime godišća (božićna pjesma) (21:33)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popisni list br. 1
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkveno pjevanje na otoku Krku
 

CD broj 101
 

Novi kolut br. 101 / brzina 19 cm/sek (sniman samo u jednom smjeru, zeleni početak)

Stari kolut br. 60/70/ / brzina 9,50 cm/sek (sniman u obadva smjera)
 

Mjesto snimanja: Skrpčići (župa Linardići)

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /

ZELENI POČETAK VRPCE
 

         1. Svečana misa u crkvi na blagdan sv. Franje u Skrpčićima (hrv.)

      ------------------------------------------------

      II.         Pojedinačni dijelovi mise u Skrpčićima
 

CD br. 101. 1/  (Br.1)     Gospodi pomiluj (staroslavenski)

                           (Br.2)     Gospodine smiluj se (hrvatski)              

                           (Br.3)     Slava (hrvatski)

                           (Br.4)     Svet (hrvatski)

                           (Br.5)     Blagoslovljen (hrvatski)  

                          (Br.6)     Jaganjče (hrvatski)

                          (Br.7)     Idite u miru (35:19)

---------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Popisni list br. 2
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkveno pjevanje na otoku Krku
 

CD broj 102
 

Novi kolut br. 102 / brzina 19 cm/sek (sniman samo u jednom smjeru, zeleni početak)

Stari kolut br. 60 / brzina 9,50 cm/sek (sniman u obadva smjera)
 

Mjesto snimanja: Skrpčići (župa Linardići)

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /

ZELENI POČETAK VRPCE / Stari kolut: crveni početak/

--------------------------------------------------

(nastavak s prethodnog koluta)
 
 
 
 

CD br. 102. 1/  (Br.8)      Budi pohvaljeno (hrvatski)

                           (Br.9)      Zdravo, Tijelo Isusovo (hrv. -1.,2.,3. i 2 završne strofe)

             

                          (Br.10)     Pridi Duše presveti (hrv. – dio)

                          (Br.11)     U se vrime godišta (hrv. - dio)

                          (Br.12)     Ja se kajem (hrv.)  

                          (Br.13)     Križni put sa „Stala plačuć“ (hrv. - dsio)

                          (Br.14)     Pjevajmo, braćo kršćani (hrv.)

                          (Br.15)     Zapjevajmo pjesmu novu (hrv.- dio)

                          (Br.16)     Zdravo budi, o Marijo (hrv.)

                          (Br.17)     Dan od gnjeva (hrv. – dio) (40:43)

------------------------------------------------------------------------------------------------

---
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Popisni list br. 3
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkveno pjevanje na otoku Krku
 

CD broj 103
 

Novi kolut br. 103 / brzina 19 cm/sek (sniman samo u jednom smjeru, zeleni početak)

Stari kolut br. 61/70,71/ / brzina 9,50 cm/sek (sniman u obadva smjera)
 

Mjesto snimanja: Sv. Vid

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /

ZELENI POČETAK VRPCE / Stari kolut: crveni početak za 70/ zeleni za 71/

--------------------------------------------------
 
 

CD br. 103. 1/  (Br.1)      Gospodi pomiluj (staroslavenski) (3:29)

                     2/   (Br.2)      Slava (starosl.)                 (3:05)

                     3/  (Br.3)      Vjeruju (starosl.) (4:12)

                     4/  (Br.4)      Svet i Blagoslovljen (starosl.) (1:35)

                     5/  (Br.5)     Jaganjče Božji (starosl.) (1:18)

                     6/  (Br.6)      Dan on gnjeva (starosl.) (9:56)

                     7/  (Br.7)      Gospodi Isukrste cesarju slavi (Prinos-starosl.) (2:35)

                     8/  (Br.8)      Svet večni da sveti im

                                                      (Pričesna: 4 Ezdra 2,35 i 34 – starosl.)

(1:02)

                     9/  (Br.9)      Sva časta jesi, o Marije (hrvatski) (5:24)

                    10/  (Br.10)     Krunica Srca Isusova („na kanat“ –hrv.-dio) (1:38)

                    11/  (Br.11)    Ja se kajem, Bože mili (hrv. - dio)     (3:09)

                    12/  (Br.12)    Stala plačuć tužna Mati (hrv.- dio) (1:03)

                    13/  (Br.13)    Oče naš (hrv.) (1:15)

                    14/  (Br.14)    Litanije Majke Božje (hrv.) (1:50)
 

------------------------------------------------------------------------------------------------

---
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Popisni list br. 4
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkveno pjevanje na otoku Krku
 

CD broj 104
 

Novi kolut br. 104 / brzina 19 cm/sek (sniman samo u jednom smjeru, zeleni početak)

Stari kolut br. 61/71/ / brzina 9,50 cm/sek (sniman u obadva smjera)
 

Mjesto snimanja: Bogovići (Dubašnica)

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /

ZELENI POČETAK VRPCE / Stari kolut: zeleni i crveni početak/

--------------------------------------------------
 
 

CD br. 104. 1/  (Br.1)      Gospodi pomiluj (staroslavenski) (3:43)

                     2/   (Br.2)      Slava (starosl.)                 (3:53)

                     3/  (Br.3)      Vjeruju (starosl.) (5:38)

                     4/  (Br.4)      Predslovlja i odgovori (starosl.)  (1:16)

                    5/  (Br.5)      Svet (starosl.) (1:05)

                     6/  (Br.6)      Blagoslovljen (starosl.) (0:42)

                     7/  (Br.7)      Aganče (starosl.) (1:17)

                     8/  (Br.8)      Oče naš (hrvatski) (1:26)

                     9/  (Br.9)      Zlatna krunica (hrv. – Molitvenik: (1:38)

                                             Oče budi volja tvoja. Dr. Juraj Dobrila, Pazin

1954.)

                    10/  (Br.10)     Zdravo, Tijelo Isusovo (hrv.) (4:31)

                    11/  (Br.11)    Pjevajmo, braćo kršćani (hrv.)     (2:25)

                    12/  (Br.12)    U se vrime godišta (hrv.) (2:07)

                    13/  (Br.13)    Oj anđele Gabrijele (hrv.) (1:40)

                    14/  (Br.14)    Litanije svih Svetih (hrv.) (2:43)

                    15/  (Br.15)    Kolejani (koledvica) (1:36)

                    16/  (Br.16)    Čitanje poslanice bl. Pavla ap. Efežanima (1:13)

                    17/  (Br.17)    Čitanje poslanice bl. Pavla ap. Titu (1:47)

----------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Popisni list br. 5
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkveno pjevanje na otoku Krku
 

CD broj 105
 

Novi kolut br. 105 / brzina 19 cm/sek (sniman samo u jednom smjeru, zeleni početak)

Stari kolut br. 61,62/71,72/ / brzina 9,50 cm/sek (sniman u obadva smjera)
 

Mjesto snimanja: Kras

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /

ZELENI POČETAK VRPCE / Stari kolut: zeleni (72) i crveni (71) početak/

--------------------------------------------------
 
 

CD br. 105. 1/  (Br.1)      Misa u župnoj crkvi u Krasu (hrvatski) (32:39)

------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Popisni list br. 6
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkveno pjevanje na otoku Krku
 

CD broj 106
 

Novi kolut br. 106 / brzina 19 cm/sek (sniman samo u jednom smjeru, zeleni početak)

Stari kolut br. 62/72/ / brzina 9,50 cm/sek (sniman u obadva smjera)
 

Mjesto snimanja: Kras i Rasopasno

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /

ZELENI POČETAK VRPCE / Stari kolut:  crveni početak/

--------------------------------------------------

(Pojedinačni dijelovi mise u Krasu)
 

CD br. 106. 1/  (Br.1)      Gospodine, smiluj se (hrvatski)

                           (Br.2)      Slava (hrv.)              

                          (Br.3)      Vjerovanje (hrv. - dio)

                         (Br.4)      Svet i Blagoslovljen (hrv.)

                         (Br.5)       Jaganjče (hrv.)

                         (Br.6)       Sva časna jesi, o Marijo (hrv.)

                         (Br.7)       Poslan bi anđel Gabrijel (hrv.- 2 strofe) (24:33)

                          -------------------------------------------------------------

      Pojedinačni dijelovi crkvenog pjevanja u Rasopasnu:

                          ------------------------------------------------------------ 

CD br. 106. 2/ (Br.1)        Dan od gnjeva (hrv.)  

                          (Br.2)        Oče naš (hrv.)

                         (Br.3)         Poslan bi anđel Gabrijel (hrv.- dio)

                         (Br.4)         Zlatna krunica (hrv.) (16:29)

                        ---------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Popisni list br. 7
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkveno pjevanje na otoku Krku
 

CD broj 107
 

Novi kolut br. 107 / brzina 19 cm/sek (sniman samo u jednom smjeru, zeleni početak)

Stari kolut br. 63/73/ / brzina 9,50 cm/sek (sniman u obadva smjera)
 

Mjesto snimanja: Dobrinj

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /

ZELENI POČETAK VRPCE / Stari kolut:  zeleni početak/

--------------------------------------------------
 

CD br. 107. 1/ (Br.1)        Pristup (antifona od Božića) /hrvatski/

                          (Br.2)        Gospodi pomiluj (staroslavenski)

                          (Br.3)        Slava (starosl.)

                          (Br.4)        Vjeruju (starosl.)

                          (Br.5)        Svet (starosl.)

                          (Br.6)        Blagosloven (starosl.)  

                          (Br.7)        Aganče (starosl.)

                          (Br.8)        „Pokoj vječni“  i Poslednica „Dan on gnjeva“

                                                                (staroslav. – dio)

                          (Br.9)        Izbavi me, Gospodine (Mrtvačko odrešenje)

                          (Br.10)      Budi hvaljeno (hrv. – 1. put)

                          (Br.11)      Poslan bi anđel Gabrijel (hrv.)

                          (Br.12)      Bog se rodi Vitlijomi (starosl.)

                          (Br.13)      Ja se kajem (hrv. – 1. i 4. strofa)

                          (Br.14)      Večernja: a) A antifona /str. 23 br. 5 /Vesperal, Krk,

1907./

                                                            b) Psalam (str.1.br.109)

/1.2.3.strofa (starosl.)

                                                             Himan (str. 24) /1.2. i posljednja

strofa/ (starosl.)

                          (Br.15)     Veliča duša moja Gospoda (str. 5. -1. i 2. strofa i Slava

Ocu)

                                                                                       /

staroslavenski/ (38:58)

---------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Popisni list br. 8
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkveno pjevanje na otoku Krku
 

CD broj 108
 

Novi kolut br. 108 / brzina 19 cm/sek (sniman samo u jednom smjeru, zeleni početak)

Stari kolut br. 63,64/73,74/ / brzina 9,50 cm/sek (sniman u obadva smjera)
 

Mjesto snimanja: Poljica

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /

ZELENI POČETAK VRPCE / Stari kolut:  crveni početak/

--------------------------------------------------
 

CD br. 108. 1/ (Br.1)        Gospodi pomiluj (svečano) /staroslavenski/

                          (Br.2)        Gospodi pomiluj (obično)  /starosl/

                          (Br.3)        Slava (starosl.)

                          (Br.4)        Vjeruju (starosl.)

                          (Br.5)        Svet (starosl.)

                          (Br.6)        Blagosloven (starosl.)  

                          (Br.7)        Aganče (starosl.)

                          (Br.8)        Oče naš (hrvatski)

                          (Br.9)        Ja se kajem (hrv.)

                          (Br.10)      Budi hvaljeno (hrv.)

                          (Br.11)      Litanije B.D.M. (hrv. - dio)

                          (Br.12)      Zdravo, Tijelo Isusovo (hrv. –  dio)

                          (Br.13)      Plač Gospin (hrv. dio)

                          (Br.14)      Dođi Duše presveti (hrv. –  dio) (31:15)

---------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Popisni list br. 9
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkveno pjevanje na otoku Krku
 

CD broj 109
 

Novi kolut br. 109 / brzina 19 cm/sek (sniman samo u jednom smjeru, zeleni početak)

Stari kolut br. 64/74/ / brzina 9,50 cm/sek (sniman u obadva smjera)
 

Mjesto snimanja: Vrh

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /

ZELENI POČETAK VRPCE / Stari kolut:  zeleni početak/

--------------------------------------------------
 

CD br. 109. 1/ (Br.1)        Ja se kajem (hrvatski)

                          (Br.2)        Gospodi pomiluj (staroslavenski)

                          (Br.3)        Slava (starosl.)

                         (Br.4)        Vjeruju (starosl.)

                          (Br.5)        Svet (starosl.)

                          (Br.6)        Blagoslovljen (starosl.)  

                          (Br.7)        Aganče (starosl.)

                          (Br.8)        Tolkoj ubo svetoj Tajne (starosl.) /Vesperal, Krk, 1907./

                          (Br.9)        Križu sveti stablo svako (hrv.)

                          (Br.10)      Oče naš (hrv.)

                          (Br.11)      Dan od gnjeva (hrv.- 7 strofa)

                          (Br.12)      Pjevajmo, braćo kršćani (hrv.- 6 strofa)

                          (Br.13)      Zdravo, Tijelo Isusovo (Tijelovska - hrv.) (26:46)

            

---------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Popisni list br. 10
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkveno pjevanje na otoku Krku
 

CD broj 110
 

Novi kolut br. 110 / brzina 19 cm/sek (sniman samo u jednom smjeru, zeleni početak)

Stari kolut br. 64,65/74,75/ / brzina 9,50 cm/sek (sniman u obadva smjera)
 

Mjesto snimanja: Baška

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /

ZELENI POČETAK VRPCE / Stari kolut:  crveni početak/

--------------------------------------------------
 

CD br. 110. 1/ (Br.1)      Poslan bi anđel Gabrijel (hrvatski)

                          (Br.2)      U se vrime godišća (hrv.)

                          (Br.3)      Blagdan sveti jur dospije (Tijelovska – hrv.) (29:17)

CD br. 110. 2/ (Br.4)      Mrtvačka misa: (po Vajsovom misalu)

                                         a/ Pokoj večni

                                         b/ Gospodi pomiluj

                                         c/ Stepenaja

                                         d/ Dan on gnjeva

                                         e/ Svet

                                         f/ Blagosloven

                                         g/ Aganče

                                         h/ Pričešćenje

               (11:08)

---------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Popisni list br. 11
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkveno pjevanje na otoku Krku
 

CD broj 111
 

Novi kolut br. 111 / brzina 19 cm/sek (sniman samo u jednom smjeru, zeleni početak)

Stari kolut br. 65 / brzina 9,50 cm/sek (sniman u obadva smjera)
 

Mjesto snimanja: Jurandvor

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /

ZELENI POČETAK VRPCE / Stari kolut:  zeleni početak/

--------------------------------------------------
 

CD br. 111. 1/ (Br.1)        Poslan bi anđel Gabrijel (hrvatski)

                          (Br.2)        Preslavna Marije (hrv.)

                          (Br.3)        Ja se kajem (hrv.)

                          (Br.4)        Svetom Stipanu (koledva) /hrv./ (14:14)

-----------------------------------------------------------------------------

Staroslavenska misa u Jurandvoru (nepotpuna)
 

CD br. 111. 2/ (Br.1)       Oče naš (hrv.)       

                          (Br.2)       Evanđelje (hrv.)  

                          (Br.3)       Vjeruju (staroslavenski)

                          (Br.4)       Prikazna (hrv.)

                          (Br.5)       Predslovlja i odgovori (starosl.)

                          (Br.6)      Svet (starosl.)

                          (Br.7)      Blagoslovljen (starosl.)

                          (Br.8)      Aganče (starosl.) (15:22)

---------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Popisni list br. 12
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkveno pjevanje na otoku Krku
 

CD broj 112
 

Novi kolut br. 112 / brzina 19 cm/sek (sniman samo u jednom smjeru, zeleni početak)

Stari kolut br. 66 / brzina 9,50 cm/sek (sniman u obadva smjera)
 

Mjesto snimanja: Punat

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /

ZELENI POČETAK VRPCE / Stari kolut:  zeleni početak/

--------------------------------------------------
 

CD br. 112. 1/ (Br.1)        Sva časna jesi, o Marijo (hrvatski)

                          (Br.2)        Pjesma sv. Roku (hrv.)

                          (Br.3)        Tri kralja (hrv. –  16 od 29 strofa) (15:22)

-----------------------------------------------------------------------------

                                          Staroslavenska misa: (dijelovi)
 

CD br. 112. 2/ (Br.4)      a/ Pristup (Rosite nebesa)

                                         b/ Gospodi pomiluj

                                         c/ Slava

                                         d/ Vjeruju

                                         e/ Predslovlja i odgovori

                                         f/ Svet i Blagoslovljen

                                         g/ Preslovlja i Aganče Boži (19:17)

------------------------------------------------------------------

                                             Nastavak crkvenog pjevanja iz Punta

                                             Na slijedećem kolutu

---------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Popisni list br. 13
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkveno pjevanje na otoku Krku
 

CD broj 113
 

Novi kolut br. 113 / brzina 19 cm/sek (sniman samo u jednom smjeru, zeleni početak)

Stari kolut br. 66 / brzina 9,50 cm/sek (sniman u obadva smjera)
 

Mjesto snimanja: Punat

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /

ZELENI POČETAK VRPCE / Stari kolut:  crveni početak/

--------------------------------------------------

(nastavak sa prethodnog koluta)
 

CD br. 113. 1/ (Br.5)        Pomiluj me, Bože (Psalam 50. – dio) /staroslavenski/

                          (Br.6)        Izbavi me, Gospodi (na sprovodu) /starosl./

                          (Br.7)        Isuse, svih Spasitelju (Himan –hrvatski)

                          (Br.8)        Veličit (BD Marije – Luka 1 e – starosl.)

                          (Br.9)        Sveto Otajstvo slavno (hrv.)

                          (Br.10)       Oče naš (hrv.)

                          (Br.11)       Pjevajmo, braćo kršćani (hrv.)

                          (Br.12)       Ja se kajem i Budi hvaljeno (hrv.) (21:54)

                        
 

---------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Popisni list br. 14
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkveno pjevanje na otoku Krku
 

CD broj 114
 

Novi kolut br. 114 / brzina 19 cm/sek (sniman samo u jednom smjeru, zeleni početak)

Stari kolut br. 67/77  / brzina 9,50 cm/sek (sniman u obadva smjera)
 

Mjesto snimanja: Risika

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /

ZELENI POČETAK VRPCE / Stari kolut:  bijeli početak/

--------------------------------------------------

CD br. 114. 1/ (Br.1)       Okropiši me (staroslavenski)      

                          (Br.2)       Vidjeh vodu (starosl.)

                          (Br.3)       Pristup (Zdrava svetaja Roditeljice – starosl.)

                          (Br.4)       Gospodi pomiluj (starosl.)

                          (Br.5)       Slava (starosl.)

                          (Br.6)       Vjeruju (starosl.) (18:10)

CD br. 114. 2   (Br.7a)     Predslovlja i odgovori (starosl.)

                          (Br.7b)      Svet i Blagosloven (starosl.)

                          (Br.8a)      Predslovlja i odgovori (starosl.)

                          (Br.8b)      Aganče (starosl.) (4:37)

CD br. 114. 3/ (Br.9)        Budi hvaljeno po sve vrime (hrvatski)

                          (Br.10)      Dan on gnjeva (starosl.)

                          (Br.11)      O spasitelnaja žrtvo (stara melodija - starosl.)

                          (Br.12)      Tolkoj ubo svetoj Tajne (starosl.)

                          (Br.13)      Pridi, Duše (hrv.)

                          (Br.14)      Križni put (samo pjesme na 14. postaja – hrv.)

                          (Br.15)      Iz glubin (Psalam 129. –  starosl.)

                          (Br.16)     Oče naš (krunica) (hrv.) (30:14)

                        
 

---------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Popisni list br. 15
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkveno pjevanje na otoku Krku
 

CD broj 115
 

Novi kolut br. 115 / brzina 19 cm/sek (sniman samo u jednom smjeru, zeleni početak)

Stari kolut br. 68 / brzina 9,50 cm/sek (sniman u obadva smjera)
 

Mjesto snimanja: Baška draga

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /

ZELENI POČETAK VRPCE / Stari kolut:  bijeli početak/

--------------------------------------------------

CD br. 115. 1/ (Br.1)       Vidjeh vodu     

                          (Br.2)       Pristup (na Uskrs)

                          (Br.3)       Gospodi pomiluj

                          (Br.4)       Slava

                        (Br.5a)      Evanđelje

                          (Br.5b)      Predslovlja i odgovori (na Evanđelja i Veruju)

                          (Br.6)       Predslovlja i odgovori

                          (Br.7)       Veruju

                          (Br.8)       Prikazna

                          (Br.9)       Predslovlje i odgovori

                        (Br.10a)    Svet i Blagosloven                       

                          (Br.10b)    Predslovlja i odgovori

                          (Br.11)      Aganče

                          (Br.12)      Idete, misa je (26:20)

--------------------------------------------------------------------------------

    Nastavak snimaka iz Baške drage na sljedećem kolutu

---------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Popisni list br. 16
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkveno pjevanje na otoku Krku
 

CD broj 116
 

Novi kolut br. 116 / brzina 19 cm/sek (sniman samo u jednom smjeru, zeleni početak)

Stari kolut br. 68/78 / brzina 9,50 cm/sek (sniman u obadva smjera)
 

Mjesto snimanja: Baška draga

/ snimio  Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /

ZELENI POČETAK VRPCE / Stari kolut:  zeleni početak/

--------------------------------------------------
 

CD br. 116. 1/ (Br.13)       Budi pohvaljeno (hrvatski)

                          (Br.14)       Ja se kajem

                          (Br.15)       Poslan bi anđel Gabrijel (hrv. – dio)

                          (Br.16)       Zdrava, Morska Zvijezdo mila (hrv. – dio) (13:30)

CD br. 116. 2   (Br.17)       U se vrime godišta

                          (Br.18)       Ašče bezakonija (staroslavenski)

                          (Br.19)       Izbavi me. Gospodi (Starosl.)

                          (Br.20)       Pomiluj me, Bože

                          (Br.21)       Blagoslovljen Gospod Bog Izraelov (starosl.)

                          (Br.22)       Puna tuge Majka staše (17:20)

--------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Popisni list br. 17
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkveno pjevanje na otoku Krku
 

CD broj 117
 

Novi kolut br. 117 / brzina 19 cm/sek (sniman samo u jednom smjeru, zeleni početak)

Stari kolut br. 68/78 / brzina 9,50 cm/sek (sniman u obadva smjera)
 

Mjesto snimanja: Bogovići (Dubašnica)

/ snimio  1960. Nikola Radić; presnimio Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /

ZELENI POČETAK VRPCE / Stari kolut:  crveni početak/

--------------------------------------------------

Staroslavenska misa u Bogovićima (Dubašnici)
 

CD br. 117. 1/ (Br.1)       Pristup (antifona uz orgulje

                          (Br.2)       Gospodi pomiluj (a cappella)

                          (Br.3)       Slava (a cappella)

                          (Br.4)       Oče naš (uz orgulje (hrvatski) (10:54)

CD br. 117. 2   (Br.5)       Vjeruju (a cappella)

                          (Br.6)       Pjevajmo, braćo kršćani (a capp. – hrvatski)

                          (Br.7)       Svet i  Blagosloven (a capp.)

                          (Br.8)       Aganče (a capp.)

                          (Br.9)       Idite, misa je.

                          (Br.10)     Blagoslovljen budi Bog (litanije – hrv.)

                          (Br.11)     Zdravo, Tijelo Isusovo (hrv. dio) (18:28)

------------------------------------------------------------------------------------------

  Nastavak presnimaka s koluta iz Bogovića (narodne) na slijedećem kolutu

--------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Popisni list br. 18
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkveno pjevanje na otoku Krku
 

CD broj 118
 

Novi kolut br. 118 / brzina 19 cm/sek (sniman samo u jednom smjeru, zeleni početak)

Stari kolut br. 69/79 / brzina 9,50 cm/sek (sniman u obadva smjera)
 

Mjesto snimanja: Bogovići

/ snimio  1960. Nikola Radić; presnimio Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /

ZELENI POČETAK VRPCE / Stari kolut:  crveni početak/

--------------------------------------------------

„Ive Strica sope u dvojkinje. Najprvo Mantinjada.“
 

CD br. 118. 1/ (Br.1)       Mantinjada (na dvojkinjama tj. dvojnicama)

                          (Br.2)       Mažurka (  “  - “   “ - “   “ - “      )

                          (Br.3)       Polka (  “ - “   “ - “   “ - “      )

                          (Br.4)       Tanac (  “ - “   “ - “   “ - “      )

                          (Br.5)       2. Tanac (  “ - “   “ - “   “ - “      )

                          (Br.6)       3. Tanac (  “ - “   “ - “   “ - “      )

                          (Br.7)       4. Tanac (  “ - “   “ - “   “ - “      )

                          (Br.8)       Zorčica oće (pjesma na dvojkinjam))

                          (Br.9)       2. Polka (  “  - “   “ - “   “ - “      )

                          (Br.10)     Brza polka (  “ - “   “ - “   “ - “      )

                          (Br.11)     2.Mažurka  (  “ - “   “ - “   “ - “      )

                          (Br.12)     Koračnica   (  “  - “   “ - “   “ - “      )     

                          (Br.13)     Majku ćeš naći (pjesma na dvojkinjama)         

                          (Br.14)     2. Koračnica   ( “ - “   “ - “   “ - “      ) 

                         (Br.15)      3. Polka   (  “  - “   “ - “   “ - “      )

                         (Br.16)      Razgovor N. Radića sa sopcem o njegovoj svirci

                         (Br.17)     Tanac na sopelama (svirci tj. sopci nisu najavljeni) (32:35)

--------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Popisni list br. 19
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkveno pjevanje na otoku Krku
 

CD broj 119
 

Novi kolut br. 119 / brzina 19 cm/sek (sniman samo u jednom smjeru, zeleni početak)

Stari kolut br. 70/80 / brzina 9,50 cm/sek (sniman u obadva smjera)
 

Mjesto snimanja: Omišalj

/ snimio  1969. Nikola Radić; presnimio Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /

ZELENI POČETAK VRPCE / Stari kolut:  bijeli početak/

--------------------------------------------------
 

OMIŠALJSKA VELA VEČERNJA (staroslavenski)

        U povodu Simpozija o glagoljici, održanom g. 1969. u Omišlju.
 

CD br. 119. 1/ (Br.1)     Vela Večernja (52:45)

--------------------------------------------------------------

Nastavak snimaka iz Omišlja na slijedećem kolutu.

--------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            Popisni list br. 20
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkveno pjevanje na otoku Krku
 

CD broj 120
 

Novi kolut br. 120 / brzina 19 cm/sek (sniman samo u jednom smjeru, zeleni početak)

Stari kolut br. 70/80 / brzina 9,50 cm/sek (sniman u obadva smjera)
 

Mjesto snimanja: Omišalj i Vrbnik

/ snimio  1969. Nikola Radić; presnimio Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /

ZELENI POČETAK VRPCE / Stari kolut:  crveni početak/

--------------------------------------------------
 

(Nastavak snimaka u Omišlju i Vrbniku, koje je N. Radić snimio prilikom simpozija o glagoljici g.

1969.)
 

VELA VEČERNJA u Omišlju i Vrbnička staroslavenska misa.

        U povodu Simpozija o glagoljici, održanom g. 1969. u Omišlju.
 

CD br. 120. 1/ (Br.1)     Vela Večernja

                                        Vrbnička staroslavenska misa (45:27)
 

----------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Popisni list br. 21
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkveno pjevanje na otoku Krku
 

CD broj 121
 

Novi kolut br. 121 / brzina 19 cm/sek (sniman samo u jednom smjeru, zeleni početak)

Stari kolut br. 71/81 / brzina 9,50 cm/sek (sniman u obadva smjera)
 

Mjesto snimanja: Vrbnik

/ snimio  1960. Ivan Kirinčić; presnimio Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /

ZELENI POČETAK VRPCE / Stari kolut:  crveni početak/

--------------------------------------------------

Staroslavenska misa u Bogovićima (Dubašnici)
 

CD br. 121. 1/ (Br.1)       Adventski napjev iz mise BDM (Vajs, str. 36):

                          (Br.1a)      ulazna antifona

                          (Br.1b)      prikazna antifona (Raduje se Marije) /Vajs: str. 37/

                          (Br.1c)      pričesna antifona (Poslan bi anđel Gabrijel)

                          (Br.2)       Večernja božićna:

                          (Br.2a)      pristup

                          (Br.2b)      psalam „Reče Gospod Gospode (Psaltir, str. 66 do 70)

                          (Br.3)       Himan iz Večernje božićne (Isuse, vseh Spasitelju)

                                                                                        /Psaltir,

str. 24/

                          (Br.4)       Antifona za magnificat (veličit) /Psaltir, str. 70/

                          (Br.5)       Veličit (Psaltir, str. 5)

                          (Br.6)       Gospod s vami (iz Večernje)

                          (Br.7)       Antifona „Svetaja Mati“  (Psaltir, str.13, prilog,

varijante)

                          (Br.8)       Tebe Boga hvalimo (Psaltir, str. 44 – dio –

staroslavenski)

                          (Br.9)       Misa na Novu godinu (Vajs: str. 204):

                          (Br.9a)     ulazna antifona

                          (Br.9b)     Slava Ocu

                          (Br.10)     Večernja na Novcu godinu (Psaltir, str. 77)

                          (Br.10a)   antifona

                          (Br.10b)   himan „Pridi, Duše stvoritelju“ (Psaltir, str. 24)

                          (Br.10c)   Sva krasna jesi Marije

                          (Br.11)     Antifona na Večernji (stari napjev) /

                                                                              /za obične

nedjelje/ (43:17)

------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 

            Popisni list br. 22
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkveno pjevanje na otoku Krku
 

CD broj 122
 

Novi kolut br. 122 / brzina 19 cm/sek (sniman samo u jednom smjeru, zeleni početak)

Stari kolut br. 71/81 / brzina 9,50 cm/sek (sniman u obadva smjera)
 

Mjesto snimanja: Vrbnik

/ snimio  1960. Ivan Kirinčić; presnimio Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /

ZELENI POČETAK VRPCE / Stari kolut:  crveni početak/

--------------------------------------------------

(nastavak sa prethodnog koluta)
 

CD br. 122. 1/ (Br.12)      Napjev oficija Sv. Trodnevlja (Psaltir, str. 116, 117 i dalje)

                          (Br.13)      Hristos rodi se nam (početak božićne večernje-psaltir, 26)

                          (Br.14)      Responzorij poslije čitanja  (božićni oficij – psaltir s.

309

                          (Br.15)      Zdrava, Morska Zvizdo (Himan večernje Majke Božje)

                                                                                    /Psaltir,

str. 36/

                          (Br.16)      Svetaja Mati Izbavitelja

                          (Br.17)      Zdravstvuj, Cesarice nebeska (2. antifona iz Večernje)    

                   

                          (Br.18)       Carice nebeska (3. antifona iz Večernje)

                          (Br.19        Zdravstvuj, Cesarice (4. antifona iz Večernje)

                          (Br.20)      Tri kralja gredihu                          

                          (Br.21a)     Pomiluj me, Bože (na V. petak) (u procesiji)

                          (Br.21b)     Puče moj (2 strofe)

                          (Br.22)       Sekvenca uskrsne mise

                          (Br.23)       Iz Mrtvačke mise

                         (Br.24)      Antifone i psalmi Večernja Majke Božje Vrbnik

                          (Br.25)      Veličit

                          (Br.26)      Svetaja Mati Izbavitelja

                          (Br.27a)    Zdravstvuj Carice nebeska

                          (Br.27b)    Carice nebeska

                          (Br.27c)    Zdravstvuj carice

                          (Br.27d)   Zdrava, Morska Zvezdo (37:34)

------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Popisni list br. 23
 

FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA « SVETOZAR RITIG » - ZAGREB
 
 

Crkveno pjevanje na otoku Krku
 

CD broj 123
 

Novi kolut br. 123 / brzina 19 cm/sek (sniman samo u jednom smjeru, zeleni početak)

Stari kolut br. 65/75 / brzina 9,50 cm/sek (sniman u obadva smjera)
 

Mjesto snimanja: Vrbnik

/ snimio  1960. Ivan Kirinčić; presnimio Stjepan Stepanov, 1973./

/Kopija originalnih snimaka za fonoteku Biskupije krčke. /

ZELENI POČETAK VRPCE / Stari kolut:  crveni početak/

--------------------------------------------------

SVJETOVNE NARODNE PJESME I SVIRKA NA SOPELAMA
 

CD br. 123. 1/ (Br.1)      Stara vrbnička pjesma (nerazgovjetan tekst)

                          (Br.2)      Vrbniče nad morem (izmjenično sviraju i pjevaju)

                          (Br.3)      Lipo mi je spod Omišalj more

                          (Br.4)      Popuhnul je tihi vetar

                          (Br.5)      Mantinjada (sopele)

                          (Br.6)      Pjesma (nerazgovjetan tekst

                          (Br.7)      „Po tancu“ (sopele)

                          (Br.8        „Nogi i ruki“  (vrbnički tanac) /sopele/

                          (Br.9)      Pjesma (izmjenično sa svirkom – tekst nerazgovjetan)

                          (Br.10)     Uranila je Jagoda na vodu (2 stiha)

                          (Br.11)     Pjesma (tekst nerazgovjetan) (31:11)

                        

------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            Popisni list br. 3
 

MAGNETOFONSKO SNIMANJE CRKVENIH MELODIJA U MAKARSKOM PRIMORJU 1974. G.
 

Snimio g. 1974. Stjepan Stepanov -. Tekstove zapisao i naveo literaturu: Dr. fra Karlo Jurišić,

franjevac, Makarska

Arhivske vrpce (7;  br. 124-130) snimljene samo u jednom smjeru, brzinom 19 cm/sek
 

CD broj 124
 

BAŠKA VODA
 

CD br. 124. 1/   (Br. 1)   Dan od gnjeva                                                         

                   [2:23]

                                        /Riječi prema Vlašićevom Evanđelistaru, Dubrovnik,

1921,str. 34./

CD br. 124. 2/   (Br. 2)   Osalobodi me, Gospode, od smrti vičnje  i Gospodine, pomiluj[3:21]

                                        /Riječi prema Vlašićevom Evanđelistaru, Dubrovnik,

1921,str. 36/.                                                               

CD br. 124. 3/   (Br. 3)    Muka gorka Gospodina                                                 

            [3:04]

CD br. 124. 4/   (Br. 4)    Vrime došlo jur budući                                               

              [5:06]

CD br. 124. 5/   (Br. 5)    U se vrime godišća                                                   

                 [2:20]

CD br. 124. 6/   (Br. 6)    Veseli se, Majko, Božja                                              

              [1:54]

CD br. 124. 7/   (Br. 7)    Lipa grana od orija                                                  

                  [1:36]

                                           / Prva, starija melodija/

CD br. 124. 8/   (Br. 8)    Lipa grana od orija                                                  

                  [1:43]

                                             /Ista pjesma, druga melodija/

CD br. 124. 9/   (Br. 9)    Gospodnji sluga, Nikola naš dragi                                    

        [2:10]

CD br. 124.10/  (Br.10)    Budi faljeno po sve vrime                                             

           [1:27]
 
 
 
 

                                    Popisni list br. 4

                                                                             
 

MAGNETOFONSKO SNIMANJE CRKVENIH MELODIJA U MAKARSKOM PRIMORJU 1974. G.
 

Snimio g. 1974. Stjepan Stepanov -. Tekstove zapisao i naveo literaturu: Dr. fra Karlo Jurišić,

franjevac, Makarska

Arhivske vrpce (7;  br. 124-130) snimljene samo u jednom smjeru, brzinom 19 cm/sek
 
 
 
 

TUČEPI
 

CD br. 124. 11/   (Br. 1)    Pokoj vičnji (mrtvačka misa)                                        

       [0:56]

CD br. 124. 12/   (Br. 2)    Gospodine pomiluj                                                   

            [2:16]                                                               

CD br. 124. 13/   (Br. 3)    Štenje knjige Objavljenja bl. Ivana ap.                             

   [0:54]

CD br. 124. 14/   (Br. 4)    Dan od gnjiva, vaj, nemilom                                         

       [1:13]

CD br. 124. 15/   (Br. 5)    „Uhod“, na božićnoj prvoj misi, Gospodin rekao je meni    [0:51]

CD br. 124. 16/   (Br. 6)    Gospodine pomiluj, svečani                                          

       [1:02]

CD br. 124. 17/   (Br. 7)    „Gloria“ ili Slava                                                  

               [4:25]

CD br. 124. 18/   (Br. 8)    Svet i Blagoslovljen, svečani                                       

        [1:23]

CD br. 124. 19/   (Br. 9)    Jaganjče Božji, svečani                                             

           [1:22]

CD br. 124.20/   (Br.10)    Štenje knj. bl. ap. Titu                                             

              [1:27]

                        /   (Br.11)    nema

CD br. 124.21/   (Br.12)    Nas, Isuse, blagoslovi                                               

            [2:27]

CD br. 124.22/   (Br.13)    Isuse, Bože moj, ostavit nas ti nemoj                                

    [0:44]

CD br. 124.23/   (Br.14)    Od kuge, gladi i rata                                                

              [0:58]
 
 
 
 

 

                                   

                                                                             
 

MAGNETOFONSKO SNIMANJE CRKVENIH MELODIJA U MAKARSKOM PRIMORJU 1974. G.
 

Snimio g. 1974. Stjepan Stepanov -. Tekstove zapisao i naveo literaturu: Dr. fra Karlo Jurišić,

franjevac, Makarska

Arhivske vrpce (7;  br. 124-130) snimljene samo u jednom smjeru, brzinom 19 cm/sek
 

CD broj 125
 

---------------------------------

NASTAVAK  TUČEPI

---------------------------------
 

CD br. 125. 1/  (Br.15)    Muka gorka Gospodina, Isukrsta Božjeg Sina                        

[4:37]

                         (Br.15a)  Muka gorka Gospodina, Isukrsta Božjeg Sina                    

  

CD br. 125. 2/  (Br.16)    Što ste stali, o misnici                                              

                [3:49]

CD br. 125. 3/  (Br.17)    Muka, po Mateju                                                       

               [1:20]

CD br. 125. 4/  (Br.18)    Dobra večer, domaćine, ovđe                                           

       [1:24]

CD br. 125. 5/  (Br.19)    Oslobodi me, Gospodine                                                

         [3:08]

CD br. 125. 6/  (Br.20)    Budi hvaljeno po sve vrime                                            

         [1:15]
 
 

PODGORA                     Popisni list br. 5
 

CD br. 125. 7/  (Br. 1)    Pokoj vičnji (mrtvačka misa)                                          

       [1:30]

CD br. 125. 8/   (Br. 2)    Gospodine, pomiluj, na svečanoj misi                                 

  [2:00]                                                               

CD br. 125. 9/   (Br. 3)    Gospodine, pomiluj, na mrtvačkoj misi                                

 [1:04]

CD br. 125. 10/ (Br. 4)    Štenje knjige Makabejaca                                              

         [1:48]

CD br. 125. 11/ (Br. 5)    Dan od gnjeva, vaj, nemilom                                           

       [1:02]

CD br. 125. 12/ (Br. 6)    Blagoslovljen, kantik Zaharijin                                       

       [3:26]

CD br. 125. 13/ (Br. 7)    „Slava“ ili Gloria                                                    

                [4:09]

CD br. 125. 14/ (Br. 8)    Usliši sluge, tebi vapijuće (Himna sv. Vincencu)                   

[1:25]

CD br. 125. 15/ (Br. 9)    Muka gorka Gospodina                                                  

         [2:05]
 
 

VELIKO BRDO        Popisni list br. 6
 

CD br. 125. 16/   (Br. 1)    Pokoj vječni (mrtvačka misa)                                        

         [1:03]

CD br. 125. 17/   (Br. 2)    Gospodine, pomiluj, na svečanoj misi                                

    [3:08]                                                               

CD br. 125. 18/   (Br. 3)    Gloria-Slava                                                        

                    [4:52]

CD br. 125. 19/   (Br. 4)    Štenje knj. bl. ap. Titu                                            

               [1:25]

CD br. 125. 20/   (Br. 5)     „Svet“ i „Blagoslovljen“                                           

            [1:29]

 

                     

                
 

MAGNETOFONSKO SNIMANJE CRKVENIH MELODIJA U MAKARSKOM PRIMORJU 1974. G.
 

Snimio g. 1974. Stjepan Stepanov -. Tekstove zapisao i naveo literaturu: Dr. fra Karlo Jurišić,

franjevac, Makarska

Arhivske vrpce (7;  br. 124-130) snimljene samo u jednom smjeru, brzinom 19 cm/sek
 

CD broj 126
 

---------------------------------------

NASTAVAK  VELIKO BRDO

---------------------------------------
 
 

CD br. 126. 1/   (Br. 6)    Jaganjče Božji, svečani                                              

              [2:19]

CD br. 126. 2/   (Br. 7)    Dan od gnjiva, vaj, nemilom                                          

          [1:29]

CD br. 126. 3/   (Br. 8)    Oslobodi me, Gospodine                                               

           [2:49]

CD br. 126. 4/   (Br.9)      Muka gorka Gospodina                                                

            [2:07]

CD br. 126. 5/ (Br. 10)    U se vrime godišta                                                    

               [2:26]

CD br. 126. 6/  (Br. 11)    Budi hvaljeno po sve vrime                                           

          [1:35]

                                                                  Popisni list br. 7

                                                                             
 

DRIVENIK
 

CD br. 126. 7/   (Br. 1)     Pokoj vični (mrtvačka misa)                                         

          [0:59]

CD br. 126. 8/   (Br. 2)     Gospodine, pomiluj                                                  

               [2:27]                                                               

CD br. 126. 9/   (Br. 3)     Slava, svečana                                                      

                    [3:19]

CD br. 126. 10/ (Br. 4)     Štenje knj. bl. ap. Titu                                             

                 [1:34]

CD br. 126. 11/ (Br. 5)     „Svet“ i „Blagoslovljen“                                             

             [0:45]

CD br. 126. 12/ (Br. 6)     Jaganjče Božji                                                       

                   [0:58]

CD br. 126. 13/ (Br. 7)    Oslobodi me, Gospodine                                                

          [2:08]

CD br. 126. 14/ (Br. 8)     Dan od gnjiva, vaj, nemilom                                          

         [0:57]

CD br. 126. 15/ (Br.9)      U se vrime godišta Muka gorka Gospodina                           

[1:47]

CD br. 126. 16/ (Br. 10)    Budi hvaljeno po sve vrime /Budi faljeno po sve vrime         [1:05] 

                                

    
 

                                   Popisni list br. 8
 

ZAOSTROG
 

CD br. 126. 17/  (Br. 1)     Pokoj vični (mrtvačka misa)                                         

          [0:59]

CD br. 126. 18/  (Br. 2)     Gospodine, pomiluj                                                  

               [2:16]                                                               

CD br. 126. 19/ (Br. 3)     Slava, svečana                                                       

                   [3:44]

CD br. 126. 20/ (Br. 4)     Štenje knj. bl. ap. Titu                                             

                 [3:14]

CD br. 126. 21/ (Br. 5)     „Svet“ i „Blagoslovljen“                                             

             [1:17]

CD br. 126. 22/ (Br. 6)     Vjerovanje                                                           

                    [5:27]
 
 
 

MAGNETOFONSKO SNIMANJE CRKVENIH MELODIJA U MAKARSKOM PRIMORJU 1974. G.
 

Snimio g. 1974. Stjepan Stepanov -. Tekstove zapisao i naveo literaturu: Dr. fra Karlo Jurišić,

franjevac, Makarska

Arhivske vrpce (7;  br. 124-130) snimljene samo u jednom smjeru, brzinom 19 cm/sek
 

----------------------------------

NASTAVAK  ZAOSTROG

----------------------------------
 
 

CD broj 127
 
 
 

CD br. 127. 1/   (Br. 7)     Svečano evanđelje na Blagdan Presv. Trojstva                      

[2:51]

CD br. 127. 2/   (Br. 8)     Predslovlje                                                         

                     [0:51]

CD br. 127. 3/   (Br.9)      Jaganjče Božji                                                      

                   [1:20]

CD br. 127 4/ (Br. 10)    Završetak mise, Gospodin s vama …                                      

[1:08]

CD br. 127.5/   (Br. 11)    Oslobodi me, Gospode                                                 

          [2:24]

CD br. 127.6/  (Br. 12)    Dan od gnjeva, vaj, nemilom                                           

       [0:55]

CD br. 127.7/ (Br. 13)      U se vrime godišta                                                   

               [0:52]

CD br. 127.8/(Br. 14)       Stjepan jur blaženi svakoga zove (Pjesmana

                                              Blagdan sv. Stjepana Božićnjeg)                    

                     [1:25]

CD br. 127.9/  (Br. 15)    Ista pjesma kako se pjeva u Baškoj Vodi                               

[1:59]

CD br. 127.10/ (Br. 16)    Budi hvaljeno po sve vrime                                            

        [1:24]       
 

                          

                                    Popisni list br. 9

                                                                             
 

PODACA
 

CD br. 127. 11/   (Br. 1)     Oslobodi me, Gospodine                                             

      [2:41]

CD br. 127. 12/   (Br. 2)     Dan od gnjeva, vaj, nemilom                                        

     [1:07]                                                               

CD br. 127. 13/   (Br. 3)     Slava                                                              

                    [4:16]

CD br. 127. 14/   (Br. 4)     Stjepan jur blaženi svakoga zove (Pjesma na Blagdan

                                                  sv. Stjepana Božićnjeg)                        

                        [3:07]                                                             

CD br. 127. 15/   (Br. 5)     Veseli se, Majko, Božja                                            

         [1:32]

CD br. 127. 16/   (Br. 6)     Nabrajanje (kratko, govoreno)                                      

     [1:12]

CD br. 127. 17/   (Br. 7)     Budi hvaljeno po sve vrime                                         

      [0:43]
 
 
 
 
 

BRIST                       Popisni list br. 10
 

CD br. 127. 18/   (Br. 1)     Zvona

                                             Pokoj vičnji                                        

                                 [3:37]

CD br. 127. 19/   (Br.2)      Gospodine, pomiluj                                                 

            [2:57]

CD br. 127. 20/   (Br. 3)     Evanđelje u 1. nedjelju po Duhovima                               

[2:53]

CD br. 127. 21/   (Br. 4)     Mrtvačko evanđelje                                                 

           [2:33]

CD br. 127. 22/  (Br. 5)     „Mrtvačka pištula“ (Štenje knjige Makabejaca)                 

[2:17]

CD br. 127. 23/  (Br. 6)     Dan od gnjeva, vaj, nemilom                                         

     [1:41]

 

           

MAGNETOFONSKO SNIMANJE CRKVENIH MELODIJA U MAKARSKOM PRIMORJU 1974. G.
 

Snimio g. 1974. Stjepan Stepanov -. Tekstove zapisao i naveo literaturu: Dr. fra Karlo Jurišić,

franjevac, Makarska

Arhivske vrpce (7;  br. 124-130) snimljene samo u jednom smjeru, brzinom 19 cm/sek
 

CD broj 128
 
 

-----------------------------

BRIST NASTAVAK

----------------------------
 
 
 

CD br. 128. 1/ (Br. 7)    Gospodine Isuse Krste kralju slave                                     

    [3:08]

CD br. 128. 2/ (Br. 8)    S vet i Blagoslovljen                                                  

             [1:41]

CD br. 128. 3/ (Br. 9)    Jaganjče Božji, na mrtvačkoj misi                                      

   [1:13]

CD br. 128. 4/ (Br.10)    Jaganjče Božji, na svečanoj misi                                       

    [1:51]

CD br. 128. 5/ (Br.11)    Štenje knj. Bl. Pavla Ap. Titu                                         

        [3:07]

CD br. 128. 6/ (Br. 12)    Slava                                                                 

                      [5:04]

CD br. 128. 7/ (Br.13)     Oslobodi me Gospodine (na sprovodu)                                

[3:39]

CD br. 128. 8/ (Br.14)    Blagoslovljen, Zaharijina pjesen                                       

     [0:52]

CD br. 128. 9/ (Br.15)    U se vrime godišta                                                     

             [1:46]

CD br. 128.10/ (Br.16)     Veseli se Majko Božja                                                 

        [2:06]

CD br. 128. 11/ (Br.17)     Gospodine pomiluj (na adventskoj misi)                             

[2:01]

CD br. 128. 12/ (Br.18)     Idite u miru                                                         

                  [1:15]

CD br. 128. 13/ (Br.18a)   Isto                                                                  

                      [1:23]

CD br. 128. 14/ (Br.19)     Budi hvaljeno po sve vrime                                           

       [1:41]
 
 
 

MAKARSKA            Popisni list br. 12
 

CD br. 128. 15/ (Br.1)     Isuse mili (pokornička pjesma) (3:26)

CD br. 128. 16/ (Br.2)     Prosti Gospodine                       (2:27)

CD br. 128. 17/ (Br.3)     Muka gorka Gospodina (na Veliki Petak)  (2:17)

CD br. 128. 18/ (Br.4)     Oče, nebeski Bože (Uzdasi Isusu)  (2:58)

CD br. 128. 19/ (Br.5)     Ispovidite se, psalam 135.         (3:47)

 

           

MAGNETOFONSKO SNIMANJE CRKVENIH MELODIJA U MAKARSKOM PRIMORJU 1974. G.
 

Snimio g. 1974. Stjepan Stepanov -. Tekstove zapisao i naveo literaturu: Dr. fra Karlo Jurišić,

franjevac, Makarska

Arhivske vrpce (7;  br. 124-130) snimljene samo u jednom smjeru, brzinom 19 cm/sek
 

CD broj 129
 

                                                      Popisni list br. 11

                  (Napomena: redoslijed popisnih listova prema originalu)
 

ŽIVOGOŠĆE
 

CD br. 129. 1/  (Br.1)     O jezici hvalu dajte (4:18)

CD br. 129. 2/   (Br.2)     Štenje knj. bl. ap. Titu                      (1:54)

CD br. 129. 3/  (Br.3)     Gospodine pomiluj  (2:47)

CD br. 129. 4/  (Br.4)     „Gloria“ - Slava  (4:41)

CD br. 129. 5/  (Br.5)     Gospin plač         (1:10)

CD br. 129. 6/  (Br.6)     Oslobodi me, Gospode (2:18)

CD br. 129. 7/  (Br.7)     Stjepan jur blaženi svakoga zove (Pjesma na

                                              Blagdan sv. Stjepana Božićnjeg)            (1:48)

CD br. 129. 8/  (Br.8)     Budi hvaljeno po sve vrime  (3:15)
 
 
 
 

BAST

                                                                  Popisni list br. 13
 
 
 

CD br. 129. 9/   (Br.1)     Svanu nam čestite svitlosti zora  (2:42)

CD br. 129. 10/  (Br.2)     Ja se kajem Bože mili         (2:50)

CD br. 129. 11/  (Br.3)    Oslobodi me, Gospodine (2:51)

CD br. 129. 12/  (Br.4)    Dan od gnjeva, vaj, nemilom  (1:38)

CD br. 129. 13/  (Br.5)    Muka gorka Gospodina  (1:58)

CD br. 129. 14/  (Br.6)    Kyrie, eleison  (2:24)

CD br. 129. 15/  (Br.7)    O jezici hvale dajte  (2:31)

CD br. 129. 16/  (Br.8)    Puna tuge Majka staše  (2:08)

CD br. 129. 17/  (Br.9)    Zdravo Roko, pričestiti (2:07)

CD br. 129. 18/ (Br.10)    Veseli se, Majko Božja (2:01)

CD br. 129. 19/  (Br.11)    Budi faljeno po sve vrime (1:39)

 

           

MAGNETOFONSKO SNIMANJE CRKVENIH MELODIJA U MAKARSKOM PRIMORJU 1974. G.
 

Snimio g. 1974. Stjepan Stepanov -. Tekstove zapisao i naveo literaturu: Dr. fra Karlo Jurišić,

franjevac, Makarska

Arhivske vrpce (7;  br. 124-130) snimljene samo u jednom smjeru, brzinom 19 cm/sek
 

CD broj 130
 

                                                      Popisni list br. 14

BRELA DONJA
 

CD br. 130. 1/  (Br.1)    Gospodine pomiluj  (4:22)

CD br. 130. 2/   (Br.2)     Hvalite Gospodina svi narodi, Psalam 116.               (2:18)    

CD br. 130. 3/  (Br.3)     Štenje knj. Bl. Pavla ap. Titu (1:40)

CD br. 130. 4/  (Br.4)     Budi faljeno po sve vrime (1:41)
 
 
 

IGRANE         Popisni list br. 15
 
 

CD br. 130. 5/  (Br.1)     Pokoj  vičnji daruj im, Gospodine         (0:48)

CD br. 130. 6/  (Br.2)     Gospodine Isuse Kriste, kralju slave (1:32)

CD br. 130. 7/  (Br.3)     Gospodine, pomiluj            (1:57)

CD br. 130. 8/  (Br.4)     Gospodin pomiluj (iz staroslavenske mise)  (1:37)

CD br. 130. 9/  (Br.5)     Slava (3:49)

CD br. 130. 10/ (Br.6)    Gospin plač (5:57)

CD br. 130. 11/ (Br.7)    Muka gorka Gospodina  (10:14)

CD br. 130. 12/ (Br.8)    Naricanje  (3:02)

CD br. 130. 13/ (Br.9)     Štenje knj. bl. Pavla ap. Titu (na Novu godinu) (3:38)

CD br. 130. 14/ (Br.10)   Gospodin s vama (završetak mise) (1:07)
 
 
 

DRAŠNICE         Popisni list br. 16
 

CD br. 130. 15/ (Br.1)     Muka gorka Gospodina  (2:25)

CD br. 130. 16/ (Br.2)     Isti tekst         (2:44)

CD br. 130. 17/ (Br.3)     Gospin plač (1:06)

CD br. 130. 18/ (Br.4)     Gospodine, pomiluj (3:04)
 
 
=========================================================================


FONOTEKA STAROSLAVENSKOG INSTITUTA - ZAGREB
 
 
 
 
 

TRADICIJSKO GLAGOLJAŠKO PJEVANJE U HRVATSKOJ
 
 
 
 
 
 

CD – POPISNA LISTA ( 1 – 80 )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obradio: Boris Doliner

Zagreb, 2003., 2006. 

CD broj 1 
 
 

Mjesto snimanja: Omišalj na Krku

/ Prof. dr. J. Hamm, 1954. god. /
 
 

1. Uvod – veras 1  [ 1: 06 ]

2. Slava, hvala i čast  [ 9:54 ]

3. Pristup ( Misal str.130 )  [ 1:08 ]

4. Gospodi pomiluj  [ 1:18 ]

5. Stepenaja ( Misal 131 a ) Tractus « Bože, Bože »  [ 2:40 ]

6. Vjeruju  [ 9:11 ]

7. Ofertorij ( solo )  [ 0:46 ]

8. Puna tuge ( puk )  [ 2:07 ]

9. Svet  [ 8:57 ]

    Blagoslovljen

    Jaganče Božji

    Ja se kajem

    Aganče ( puk )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 2 

Mjesto snimanja: Omišalj na Krku

/ Prof. dr. J. Hamm, 1954. god.   /

MRTVAČKA MISA U OMIŠLJU:

1. Pristup  [ 2:17 ]

2. Gospodi pomiluj  [ 1:13 ]

3. Dies irae  [ 1:38 ]

4. Prinos  [ 3:32 ]

5. Svet i Blagoslovljen  [ 4:53 ]

6. Litanije  [ 2:28 ]

7. Himan  [ 1:12 ]

8. Nova pjesma  [ 1:48 ]

Na veliki petak

9. Ecce lignum crucis / Misal 163 / ( 3 puta )  [ 2:42 ]

10. Puče moj  [ 7:20 ]

11. Alleluja  [ 1:34 ]

12. Sveti Mihovile, moli za nas  [ 1:11 ]

Uskrsna nedjelja / Misal str.289 /

13. Introitus  [ 1:33 ]

14. Psalam  [ 0:31 ]

15. Graduale / Misal 289 c /  [ 4:39 ]

    Poslednica
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 3 
 
 
 

Mjesto snimanja: Omišalj na Krku

/ Prof. dr. J. Hamm, 1954. god. /
 
 

1. Vespere / Vespere str.1 /  [ 21:25 ]

    Reče gospodi gospodevi / Psalam str.1 /

    Slava ocu

    Alleluja ( solo )

    … otvori Gospod / Vesperal str. 178b /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 4 
 

Mjesto snimanja: Omišalj na Krku

/ Prof. dr. J. Hamm, 1954. god. /
 

                      
 

1. Ad Magnificat  [ 9:09 ]

    Magnificat

    Himan ( nije do kraja snimljen na originalnoj vrpci )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 5 
 
 

Mjesto snimanja: Malinska, Dubašnica, Omišalj

/ dr. V. Žganec, 1955. god. / 
 
 
 

1. O svetom Stjepanu  [ 4:01 ]

2. Oj anđela Gabriele ( i varijanta solo )  [ 2:55 ]

3. Gospodi pomiluj ( iz mise )  [ 1:55 ]

4. U se vrime godišća  [ 3:29 ]

5. Oče naš  [ 1:08 ]

6. Zdravo kraljice ( solo i u troje ) / najavljen krivi broj /  [ 2:07 ]

7. Koledarske / najavljen krivi broj /  [ 3:12 ]

8. Pristup iz mise na Marijine blagdane  [ 2:54 ]

9. Gospodi pomiluj ( iz svečane mise )  [ 2:17 ]

10. Slava na višnjih Bogu   [ 3:10 ]

     / na Duhove /

11. Pridi duše prisveti ( Slidnica – sequentia )  [ 1:34 ]

12. Isto – solo  [ 0:44 ]

13. Isto – solo  [ 0:41 ]

14. Hvali Sion stvoritelja ( na Tjelovo )  [ 1:04 ]

       / iz Mrtvačke mise /

15. Pokoj vični daj njim Gospodi ( Gradul – slidnica – sekvencija )  [ 2:31 ]

16. Isto – solo  [ 0:37 ]

17. Isto – solo  [ 0:29 ]

18. Isto – solo  [ 0:22 ]

19. Dan od gnjiva ( za svečane dane )  [ 1:44 ]

      Isto – solo

      Dan od gnjiva ( za obične dane )

      Isto – solo

      Isto – govoreno

20. Poslanica ( epistola ) na dan Male Gospe ( a: svečano, b: solo )  [ 1:27 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 6 
 
 

Mjesto snimanja: Omišalj na Krku

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /
 
 
 

1. Poslanica iz zornice  [ 2:22 ]

2. Evanđelje za obične mise ( simplex )  [ 2:53 ]

3. Vjera ( obična za svaki dan )  [ 6:21 ]

4. Svet ( za blagdane i svaki dan )  [ 1:30 ]

    Blagoslovljen

5. Svet ( solo )  [ 1:02 ]

6. Isto ( solo )  [ 0: 57 ]

7. Jaganjče božji   [ 1:01 ]

Mrtvačka misa:

8. Pristup  [ 1:17 ]

9. Gospodi pomiluj  [ 2:25 ]

    Isto ( solo )

10. Prikazanje ( za crnu misu )  [ 6:50 ]

      Isto ( solo )

11. Svet ( za mrtvačku misu )  [ 3:27 ]

      Blagoslovljen ( za mrtvačku misu )

12. Blagoslovljen ( solo )  [ 1:06 ]

13. Aganjče ( 1. glas – solo )  [ 2:00 ]

      Isto ( 2. glas – solo )

      Isto ( isto )

14. Pričešćenje  [ 0:44 ]

15. Iz glubina ( De profundis )  [ 1:12 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 7 
 
 

Mjesto snimanja: Omišalj na Krku

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /
 
 
 

1. Iz glubina ( De profundis – solo )  [ 1:51 ]

2. Izbavi me gospodi ( Libera me )  [ 1:43 ]

3. Mrtvački oficij  [ 1:12 ]

4. Mrtvački responzorij  [ 1:02 ]

5. Šestokrilni  [ 1:41 ]

6. Napovijed  [ 1: 39 ]

7. Poslan bi anjel Gabrijel  [ 3:26 ]

    Isto ( 3.strofa – solo )

8. U se vrime godišća  [ 1:44 ]

    Diva sina porodi ( 3.strofa predhodne pjesme – solo )

9. Puna tuge majka staše ( korizmena uz križni put )  [ 1:49 ]

    Koje duše čemernosti ( daljnja strofa predhodnog – solo )

10. Ja se kajem  [ 2:38 ]

      Isto ( nastavak – solo )

11. Pristup ( misa po maloj noti, za obične nedelje )  [ 2:13 ]

       « Pravednik kako plnik procvatet »

       Isto ( za svečane zgode )

12. Blago jesti ispovedati ( 2. vers « Pristupa » br.32 )  [ 1:12 ]

13. Puče moj  [ 1:51 ]

      Isto ( solo )

14. Zdravo, tilo Spasitelja ( na Tijelovo )  [ 1:54 ]

      ( između strofa sviraju inače sopci, a ovdje to )

        / markiraju / za snimanje / tarankanjem /

15. Zdravo, krvi Spasitelja ( 2. strofa predhodnog – solo )  [ 2:05 ]

16. Sveta Marije, priteci  [ 2:32 ]

      Isto ( 2. strofa – solo )

17. Slava i čast ( pjeva se na Cvjetnicu pred crkvenim vratima )  [ 4:17 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 8 
 

Mjesto snimanja: Omišalj na Krku

/ dr. V. Žganec , 1955. god. /
 
 
 

1. Slava i čast ( solo )  [ 1:21 ]

2. Pjevajmo, braćo kršćani  [ 1:50 ]

3. S tobom vladičestvo ( antifona iz večernje )  [ 3:26 ]

    Reče gospod gospodevi

    Slava ocu ( Psalam – solo )

    Jakože ( nastavak psalma )

    S toboju ( antifona – solo )

4. Zeta jes Marija na nebo ( antifona )  [ 1:19 ]

     Reče gospod gospodevi ( psalam )

     Slava ocu ( psalam – solo )

     Jakože ( nastavak psalma )

     Zeta jes ( antifona – solo )

5. Va veki ( antifona – solo )  [ 1:30 ]

    Reče gospod gospodevi ( psalam )

    Slava ocu ( psalam – solo )

    Jakože ( psalam )

    Va veki ( antifona – solo )

6. Veličit ( Magnificat – za Vel. Gospu )  [ 3:45 ]

7. Veličit ( za obične večernje )  [ 3:35 ]

    Antifona ( za večernju – solo )

8. Odradiši se ( antifona na večernji za Vel. sedmicu – solo )  [ 2:40 ]

    Pomiluj me, Bože ( psalam na večernji za Vel. sedmicu – solo )

    Antifona (na večernji za Vel. sedmicu – solo )

9. Himan i Verzikul ( Božićni ): Pridi duše stvoritelju  [ 0:41 ]

    Verzikul ( solo )

    Spasenije svoje, alleluja ( nastavak prethodnog verzikula )

10. Poj, jeziče ( Himan i Verzikul – na obične svetkovine )  [ 1:00 ]

      Kruh s nebesa dao si njima

11. Pomiluj ( antifona – kompletorij – svečani psalmi )  [ 2:38 ]

      Isto ( nastavak prethodnog psalma )

      Pomiluj ( antifona )

      Slava oca

      Pomiluj ( antifona )

12. Drugi napjev uz prethodni tekst  [ 1:23 ]

13. Litanije od subote ( litanije BDM )  [ 3:16 ]

      Litanije od zornice ( litanije BDM )

14. Litanije od svetih  [ 5:18 ]

      Oproštaj dr. Žganca s pjevačima
 
 

CD broj 9
 
 

Mjesto snimanja: Punat na Krku

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /
 
 
 

1. Gospodi pomiluj ( 1. zbor, 2. solo, 3. solo )  [ 6:35 ]

2. Slava ( solo i zbor )   [ 4:52 ]

3. Vjera ( solo i zbor )  [ 7:21 ]

4. Početak prefacija s odgovorima ( solo i zbor )  [ 3:32 ]

5. Svet ( 1. zbor, 2. solo, 3. solo ) / 2 put isto /  [ 2:47 ]

6. Blagosloven ( 1. zbor, 2. solo )  [ 1:20 ]

7. Aganjča ( 1. solo, 2. solo, 3. zbor )  [ 1:18 ]

8. Pokoj vječni ( Pristup )  [ 1:01 ]

9. Prikazanje ( naizmjence 2 sola )  [ 2:48 ]

10. Tractus i sekvencija ( 1. solo, 2. solo, 3. zbor )  [ 2:25 ]

11. Izbavi me, Gospodi, od smrti vječnije  [ 2:38 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 10
 
 

Mjesto snimanja: Punat na Krku

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /
 
 
 

PJESME NA RAZNE BLAGDANE:

1. Poslan bi anđel Gabrijel ( adventska ), ( a: solo, b: solo, c: zbor )   [ 1:13 ]

2. U se vrime godišta ( melodija kao br. 1 )  [ 2:29 ]

3. Pojmo, pojmo ( u čast sv. Stjepana )  [ 0:49 ]

4. Tri kralja jahahu  [ 2:41 ]

     ( neuspjela snimka )

5. Sva časna jesu, o Marijo ( koledvica ) / a: solo, b: zbor /  [ 2:05 ]

6. Pjesma sv. Roku ( a: duet, b: zbor )  [ 1:26 ]

7. Puče moj ( Vel. petak – a: solo, b: solo, c: zbor )  [ 1:42 ]

8. Pomiluj me, Bože ( Miserere, psalam ), / a: solo, b: zbor, c: solo, d: zbor /  [ 2:05 ]

9. Pjevajmo, braćo kršćani ( a: solo, b: zbor, c: duet )  [ 1:15 ]

10. Amo, amo, o kršćani ( a: duet, b: zbor )  [ 1:08 ]

11. Iz glbin vzvah k tebi, Gospodi ( de profundis ), / a: solo, b: zbor, c: solo /  [ 1:05 ]

12 Blagoslovljen Gospod Bog Izraelov ( Benedictus, psalam ), / a: solo, b: razgovor, c: zbor /   

     [ 1:25 ]

13. Javna molitva ( melodička recitacija ), / a: Oče naš, b: Zdravo Marijo,c: Slava Ocu /        

 

      [ 1:07 ]

14. Bambaruša ( vrsta dodolske pjesme )  [ 1:09 ]

15. Kampananje ( a: u tri zvona, b: u dva zvona )  [ 2:52 ]

16. Danaska je petak, peti dan ( molitvica )  [ 0:38 ]

17. Diva gredi odi groba ( molitvica )  [ 0:18 ]

18. ( Dodatak: a: župnik govori o baškim zvonima, b: Kampananje u Baški, c:  Antifona na

       večernjoj u Baški, d: Psalam, e: Himan, f: Veličit  /  Magnificat / )  [ 9:52 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 11
 
 

Mjesto snimanja: Jurandvor i Baška na Krku

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /
 
 
 

Misa za 11. nedelju po duhovima:

1. Introit  [ 27:54 ]

    Gospodi pomiluj

    Slava

    Lekcija

    Vjeruju

    Ja se kajem ( Ofertorij )

    Odgovori za prefaciju

   Svet

    Blagosloven

     Aganjče

Poslije mise:

2. Izbavi me ( Libera me – responzorij za mrtve )  [ 2:44 ]

    Poslan bi anđel Gabrijel

3. Gospodi pomiluj ( 9 puta )  [ 1:20 ]

4. Slava ( solo )  [ 0:55 ]

5. Vjera ( solo )  [ 2:50 ]

6. Aganjče ( solo )  [ 3:04 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 12

Mjesto snimanja: Jurandvor i Baška na Krku

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /

1. Pjesma bratovštine sv. Lucije ( zbor )  [ 1:10 ]

2. Preslavna Marijo ( zbor )  [ 0:47 ]

3. Budi pofaljen u sve vrime  [ 0:39 ]

4. Koleda sv. Stipanu ( a: zbor, b: duet )  [ 1:33 ]   

5. U se vrime godišta ( a: duet, b: moderno )  [ 1:54 ]

Odavde su snimke iz Baške

6. Baščanski župnik: povijest crkve i glagolj. Pjevanja   [ 1:51 ]

Mrtvačka misa:

7. Pokoj vječni ( Responzorij )  [ 3:18 ]

    Gospodi pomiluj ( Kyrie )

8. Na stepenicama ( responzorium )  [ 1:33 ]

    Dan od gnjeva ( Dies irae )

9. Evanđelje  [ 1:01 ]

10. Prikazanje ( Offertorium )  [ 1:41 ]

11. Svet ( Sanctus )  [ 1:54 ]

      Blagoslovljen ( Benedictus )

12. Aganjče ( Agnus dei )  [ 1:14 ]

13. Pričešćenje ( Commmunio )  [ 1:01 ]

Jutrenja i druge mise za mrtve ( Offizium defunctorum )

14. Jutrenja  [ 1:27 ]

15. Responzorij ( iza 1. šetnja )  [ 0:45 ]

16. Antifona  [ 1:15 ]

      Blagoslovljen ( Benedictus )

17. Antifona za dušni dan  [ 1:07 ]

      Psalam za « Vespere » ( za Dušni dan )

18. Antifona za Vel. četvrtak / Offizium tenebrarum /  [ 1:30 ]

      Psalam ( skraćen ) za Vel. četvrtak / Offizium tenebrarum /

      Antifona za Vel. četvrtak / Offizium tenebrarum /

19. Responzorij iza 3. lekcije na Vel. četvrtak ( 1. noćnica )  [ 1:16 ]

Razne pjesme:

20. Pristup iza mise « Vaznesenje BDM »: Znamenje…  [ 3:45 ]

      Pristup za obične dane

21. Tijelovska pjesma  [ 1:26 ]

      Razgovor sa župnikom o prethodnoj pjesmi

22. Župnik govori o najstarijoj bratovštini u Baškoj  [ 1:30 ]

23. Pjesma koju pjevaju članovi bratovštine kod mrtvaca u kući žalosti  [ 0:48 ]

24. Bratjo brata sprovodimo ( pjesma nad mrtvim članom bratovštine ) [ 0:30 ]        

25. Sveti Roko  [ 0:35 ]

26. Amo, amo, o kršćani  [ 0:43 ]

CD broj 13

Mjesto snimanja: Vrbnik na Krku

/ dr. V. Žganec , 1955. god. /

1. O «  kaparima » ( po kapi koju nose, pri sahrani )  [ 3:05 ]

    O presveto božje telo ( Božji plač )

    Isukrste, spas spasitelju ( odgovor )

2. 2. strofa iste pjesme i odgovor ( 2. melodija )  [ 0:54 ]

3. O gospoje, sveta Marije ( « Poljubice » - antifona )  [ 6:55 ]

    Odgovor na prethodnu pjesmu

    Sama pjesma, nakon prethodne antifone ( kao psalam )

    Završetak prethodne pjesme: antifona nešto varirana

    Gospodi, pomiluj jego ( 9 puta )

4. Slava, hvala i čast ( na Cvjetnu nedelju pred crkvenim vratima – 1. : dvoglasno )  [ 1:34 ]

    Odgovor na prethodno ( zbor )

5. Blagdan sveti jur dospije ( u osmini Tijelovskoj )  [ 0:46 ]

6. Sva krasna jesi, o Marija ( Marijanska pjesma – zbor )  [ 1:39 ]

    Isto ( 2. strofa – solo )

7. Pridi, duše stvoritelju ( Vesperale, str.188 ) / solo /  [ 1:17 ]

    Isto ( nastavak – zbor )

    Isto ( nastavak – solo )

8. Zdravstvuj kraljice mati milosrđa ( Vesperale, str. 15 ) / pjeva se u 2 kora /  [ 3:05 ]

9. Carice nebeska, raduj se, aleluja ( uskrsna antifona ) / u 2 kora /

    Isto ( nastavak – solo )  [ 0:57 ]

10. Blagdan sveti jur dospije ( duet )  [ 0:49 ]

11. Antifone od Uznesenja Marijina ( svečane večernice )  [ 1:16 ]

      Reče gospod ( 2 stiha psalma )

12. Svečana božićna večernja ( vespere )  [ 1:05 ]

13. Svečana tjelovska večernja ( Vesperale str. 193 )  [ 1:04 ]

14. Antifona k « Jutrni » Prve noćnice  [ 0:57 ]

      Početak psalma br. 2 / Vesperale str. 26 i 141 /

15. Melodija svih himana u Vrbniku ( Vesperale str. 112 )  [ 0:52 ]

16. Zdrava morska zvezdo « Iman » ( Vesperale str. 36 )  [ 0:19 ]

17. Veličit  [ 1:46 ]

      Antifona

18. Zdravstvuj, carice nebeska / Antifona / ( Vesperale str. 13 )  [ 0:41 ]

19. Svetaja mati izbavitelja / Antifona / ( Vesperale str. 12 )  [ 0:46 ]

Nisu liturgijske pjesme:

20. Raduji se ( Svečani introit na blagdan Uznesenja BDM )  [ 3:10 ]

21. Gospodi pomiluj ( iz pučke mise )  [ 0:40 ]

22. Isto ( na starinski način )  [ 1:05 ]

23. Slava ( solo i zbor )  [ 3:07 ]
 
 
 
 

CD broj 14

Mjesto snimanja: Vrbnik na Krku

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /

1. Vjera ( solo )  [ 6:55 ]

2. Svet ( na svečani način )  [ 1:34 ]

    Blagosloven

3. Jaganjče ( solo )  [ 2:17 ]

    Jaganjče ( solo )

PJESME IZ MRTVAČKE MISE:

4. Izbavi me ( svečani responzorij pri sprovodu )  [ 1:52 ]

5. V raj priveli tebe anđeli ( sprovodna )  [ 0:48 ]

6. Antifona za Svi sveti i Dušni dan  [ 0:48 ]

    Psalam « De profundis »

7. Antifona ( kao pod brojem 30a )  [ 0:29 ]

8. Dan od gnjeva ( svečani ), / solo /  [ 1:35 ]

    Isto ( 2. pjevač )

    Isto ( 3. pjevač )

    Isto ( zbor )

9. Puče moj, što učinih tebi ( Vel petak – zbor )  [ 1:49 ]

MRTVAČKA MISA:

10. Pristup  [ 8:44 ]

      Gospodi pomiluj

      Početak epistole

      Vlekomaja ( tractus )

      Dan od gnjeva

      Evanđelje s odgovorima

      Prinos ( offertorium )

      Pričešćenje

      Obično ( communis ); Otrešenije ( Libera ); Izbavi me

RAZNI DJELOVI MISE:

11. Postavi jemu Gospod ( obična melodija za mise u boji ) / Vajsov misal str. 2 /  [ 0:52 ]

12.  Zdrava Svetaja Roditelnice ( 2. melodija za pristup u misi « De beata » ) /  Vajsov misal

       br. 40 /  [ 1:11 ]

13. Rosite nebesa  ( pristup iz Zornice  - Vajsov misal br. 36 )  [ 1:28 ]

14. Napite je od tuka pšenična. Aleluja. ( pristup u osmini Tijelova na tzv. Srednju melodiju )

      [ 1:55 ]

15. Slava ( iz svakidašnje mise )  [ 2:02 ]

16. Veruju ( za svakidašnju misu )  [ 2:02 ]

      Puče moj ( Vel. petak )

17. Razgovor sa župnikom  [ 1:35 ]

      Razgovor sa pjevačima

CD broj 15
 

Mjesto snimanja: Dobrinj na Krku

/ dr. V. Žganec , 1955. god. /

1. Historijat crkve i glagolj. pjevanja u Dobrinju  [ 3:00 ]

MRTVAČKA MISA ( VEČERNJA ):

2. Pokoj vječni ( solo )  [ 0:56 ]

    Odgovori ( zbor )

3. Dan od gnjeva ( duet )  [ 1:38 ]

    Nastavak ( zbor )

    Nastavak ( duet )

    Posljednja strofa za amen ( zbor )

4. Prikazanje / Offertorium / ( solo )  [ 1:24 ]

    Nastavak ( zbor )

5. Gospodi pomiluj ( Kyrie ) / solo /  [ 1:04 ]

    Nastavak

6. Svet ( Sanctus ), / duet /  [ 2:00 ]

    Blagoslovljen ( Benedictus )

7. Jaganjče ( Agnus dei ), / solo /  [ 0:58 ]

    Nastavak ( duet )

    Nastavak ( zbor )

8. Izbavi me ( solo )  [ 1:17 ]

9. Večernja za mrtve / Antifona, Psalam, Antifona /  [ 1:17 ]

10. Antifona na Jutarnjoj  [ 0:42 ]

      Psalam na Jutarnjoj

11. Čtenje I.  [ 1:04 ]

12. Responzorij  [ 0:35 ]

13. Iz glubin ( Psalam de profundis ) / Vesperale str. 40 /  [ 1:24 ]

 Najstarija misa u Dobrinju:

14. Gospodi pomiluj ( a: zbor, b: solo )  [ 1:52 ]

15. Slava ( solo i zbor 3 puta – duet i zbor 6 puta )  [ 4:59 ]

16. Tebe Boga hvalimo ( duet )   [ 0:48 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 16
 

Mjesto snimanja: Dobrinj na Krku

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /
 

( nastavak najstarije mise u Dobrinju )

1. Tebe Boga hvalimo ( nastavak )  [ 0:57 ]

2. Vjeruju ( a: duet, b: zbor )  [ 5:47 ]

3. Psalam ( naizmjence ) / uz prethodnu antifonu /  [ 3:48 ]

4. Himan na božićnu večernjicu  [ 2:29 ]

5. Antifona na Božić / Vesperale str. 70 /  [ 3:53 ]

    Veličit ( Magnificat ) na Božić / Vesperale str.5 /

6. Jutarnja božićnica. Božićni zazov. / Vesperale str.25 / Hristos rodi se Nam  [ 2:13 ]

    Antifona

    Ponavlja se antifona

7. Antifona ( Prva noćnica na Božić ) / Vesperale str.26 /  [ 1:28 ]

    Psalam ( Prva noćnica na Božić )

    Ponavlja se antifona

8. Bog se rodi Vitlijomi ( Deus natus in Betlehem ) / Božićna koledva / [ 0:46 ]

9. Zbilje majke Dejana maloga ( Adventska koledva )  [ 0:56 ]

SVJETOVNE PJESME IZ DOBRINJA:

10. Frane se i Lijana ( duet )  [ 0:48 ]

11. Tri su bora juporedo rasla ( duet )  [ 1:53 ]

      Nastavak prethodnog ( duet 2 muškarca )

      Nastavak prethodnog ( duet 2 žene )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 17
 

Mjesto snimanja: Dobrinj na Krku

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /
 

SNIMANA MISA U CRKVI:

1. Pristup  [ 2:15 ]

2. Gospodi pomiluj  [ 2:10 ]

3. Slava  [ 5:09 ] 

4. Epistola  [ 0:27 ]

5. Graduale  [ 2:01 ]

6. Vjerujem  [ 5:06 ]

7. Offertorium  [ 2:39 ]

8. Svet ( praefazio ) / dio /  [ 1:06 ]

    Blagoslovljen

9. Aganjče ( Agnus dei )  [ 2:10 ]

SNIMAK POSLIJE MISE:

10. Spasiteljnjaja  [ 2:14 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 18
 

Mjesto snimanja: Dobrinj na Krku

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /
 

1. Poj jeziče  [ 1:48 ]

2. Tolko uboj  [ 1:32 ]

3. Budi hvaljeno ( prekid nakon početka )  [ 1:50 ]

4. Kampananje ( na 2 načina )  [ 1:14 ]

SVJETOVNE NARODNE PJESME U DOBRINJU:

5. Znaš li što si govorio  [ 0:57 ]

6. Ostala je prazna čaša ( društvena pjesma )  [ 0:42 ]

7. Lipo se je društvo sastavilo ( društvena pjesma )  [ 0:29 ]

8. Kad se ja ćerčica od majke dilila ( pirna )  [ 0:34 ]

9. Zrasla mi mala dubrava  [ 0:47 ]

10. Anton ga je ispio, svoju Maru napio ( napitnica )  [ 0:56 ]

11. Ovo je kuća vesela ( na Mesopust )  [ 0:44 ]

12. Podrasla mi trava ditelina ( na Mesopust )  [ 0:47 ]

13. Ive kosi za kućon livadu  [ 1:19 ]

14. Pavel je sestricu na pir zval  [ 1:02 ]

15. Ne gren ja, Pavle, na pir tvoj ( nastavak prethodne pjesme )[ 1:00 ]

16. Kam 'reš, divojko, tako rano  [ 0:46 ]

17. Ja ću sproći, mila moja  [ 0:50 ]

18. Igrala je zlatna jabuka  [ 0:53 ]

19. Oj Marice ( Polka )  [ 1:03 ]

20. Mazurka ( tarankanje )  [ 0:50 ]

21. Mantinjada ( tarankanje )  [ 1:09 ]

22. Sve ptičice milo poje  [ 0:53 ]

23. Mala Marijice, homo po rožice  [ 0: 41 ]

24. Rožo barbarožo, lipu sam te zgojel  [ 1:02 ]

25. Čula jesan da se dragi ženi  [ 0:51 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 19
 
 

Mjesto snimanja: Omišalj na Krku ( snimano u Rijeci )

/ dr. V. Žganec, 1955. god. /
 
 
 

1.Razgovor s pjevačima  [ 7:07 ]

2. Najava  [ 0:57 ]

MRTVAČKA MISA:

3. Pristup  [ 1:51 ]

    Gospodi pomiluj / Kyrie / ( 1 put )

4. Dan od gnjeva ( Dies irae )  [ 2:16 ]

5. Prinos  [ 2:26 ]

6. Svet ( Sanctus )  [ 0:54 ]

    Blagoslovljen ( Benedictus )

7. Aganjče ( Agnus dei )  [ 1:02 ]

8. Pričesna ( Communio )  [ 0:23 ]

9. Izbavi me ( Libera me ) / 2 puta /  [ 1:35 ]

10. Sveta Marijo, priteci nevoljnima  [ 2:49 ]

11. Psalmi za Vespere ( a: za obične )  [ 5:23 ]

      Psalmi za Vespere ( b: za svečane )

      Psalmi za Vespere ( c: za najsvečanije svetkovine )

12. Veličit ( svečani ) / Magnificat /  [ 1:04 ]

13. Poj jaziče preslavnago tela ( nepotpuno )  [ 2:07 ]

      Isto ( duet )

14. Slava, hvala i čast ( Pueri ebreorum ) / Pred crkvenim vratima na Cvijetnu nedelju /         

 

      [ 0:51]

15. Zdravo, tilo Isusovo ( na Tijelovo ) / uz tarankanje: umjesto sopela /   [ 1:46 ]

16. Oj, turne moj ( Frankopanova pjesma )  [ 2:12 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 20
 

Mjesto snimanja: Baška draga, Dubašnica, Vrbnik ( Krk )

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /
 

1. Pristup  [ 4:50 ]

    Gospodine pomiluj

2. Strašno jest mesto / Parčićev misal str. 31 /  [ 0:46 ]

3. Slava na višnjih Bogu  [ 2:47 ]

4. Hvali Sion Spasitelja / Parčić, str. 295 /  [ 2:40 ]

5. Tebe Boga hvalimo / Matanić, Senj 1893 /  [ 1:39 ]

6. Saopćenje o « kaparima » / i himan na Uskrs kod Vel. mise /  [ 5:37 ]

    Saopćenje o Unijama / i Aganjče božji /

7. Bolezniva mati staše / Parčićev misal /  [ 1:07 ]

8. Put križa: Rascviljena majka staše  [ 0:47 ]

    Stenja starinska / iz Mise: Bezgr. zač. Marijino /

9. Pristup mise na Badnjak / Lavaković, god. 1706 /  [ 2:58 ]

10. Večernja / Vajsov vesperal /  [ 1:21 ]

11. Pomiluj me, Bože ( sprovodna )  [ 0:43 ]

12. Izbavi me, Gospodi ( responzorij « Libera » )  [ 1:26 ]

13. Pomiluj me, Bože ( Vel. petak )  [ 1:07 ]

14. Vstani gospodi ( prije litanija Svih svetih )

      Litanije Svih svetih ( po Levakoviću )  [ 5:48 ]

15. Čitanje poslanice na velike blagdane  [ 1:22 ]

16. Čitanje poslanice u nedelje i zornicu  [ 1:21 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 21
 
 

Mjesto snimanja: Vrbnik ( Krk )

/ dr. V. Žganec, 1956. god.   /
 

1. Lekcije IV. Prigodom tužaljki na Vel. tjedan  [ 3:03 ]

    Responzorij tome / Žuvić br. 16 /

2. Lekcije na Vel. subotu ( Prophetiae ) / Žuvić str. 41 /  [ 1:18 ]

3. Ćtenje kod mrtvačke mise ( Jutarnja )  [ 1:56 ]

    Responzorij / Vajsov Vesperal str. 50 /

4. O glagoljaškoj svećeničkoj školi u Vrbniku  [ 3:36 ]

5. Evanđelje na Glušnu nedelju / iz Žuviča /  [ 3:26 ]

6. Tonovi psalma na Veliki tjedan « Laudes », Vel. četvrtak  [ 1:05 ]

    a: Opravdiši se Gospodi ( antifona )

    b: Psalam: Pomiluj me, Bože ( Miserere )

7. Tonovi psalama svečanih Vespera na razne blagdane  [ 0:45 ]

    a: Reče Gospod Gospodevi mojemu

    b: Obične nedelje

    c: Antifona i psalam

8. Vespere na velike blagdane   [ 3:11 ]

    a: Antifona

    b: Reče Gospod ( božićni psalam )

9. Vespere / psalam / za Uskrs ( intonacija kao za Veličit )  [ 1:34 ]

10. Vespere za glušnu i Cjetnu nedelju  [ 2:53 ]

      a: Antifona

      b: Reče Gospod Gospodevi ( psalam )

Misa « na kraće » u 13. nedelji po Duhovima:

11. Introit ( ova je melodija « na kraće » )  [ 1:49 ]

12. Gospodi pomiluj  [ 2:07 ]

13. Slava  [ 3:38 ]

      Epistola

14. Stepenaja ( Tractus )  [ 0:39 ]

15. Vjeruju  [ 3:15 ]

16. Prikazanje  [ 0:19 ]

17. Svet  [ 0:45 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 22
 
 

Mjesto snimanja: Vrbnik na Krku

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /
 

!!! Ovi snimci su vrlo loši, jer je slab napon struje u mjestu snimanja, pa su snimci

neupotrebljivi.
 

1. Svet  [ 3:46 ]

2. Pričesnaja   [ 0:19 ]

/ Ponoćna misa o Božiću ( melodija « na dugo » ) /

3. Introit  [ 6.13 ]

    Gospodi pomiluj ( Kyrie )

4. U sve vrime godišta  [ 0:41 ]

5. Slava ( Gloria )  [ 3:18 ]

6. Epistula  [ 1:32 ]

7. Stepenaja ( Tractus )  [ 1:46 ]

8. Vjeruju ( Credo ) /  solo /  [ 4:13 ]

    ( nastavak )… i vaplti se… / zbor /

9. Prinos ( na mrtvačkoj misi )  [ 0:47 ]

10. Svet ( na dugo ) / Sanctus  [ 1:26 ]

11. Blagoslovljen ( Benedictus )  [ 0:38 ]

12. Aganjče ( svećani na ponoćku ) / Agnus / ( a: solo, b: solo i trio, c: solo i zbor )   [ 1:27

]

13. Prićešćenje ( Communio ) / solo /  [ 0:24 ]

MRTVAČKA MISA:

14. Pokoj vjećni ( Requiem aeternam )  [ 0:38 ]

15. Stepenaja ( Tractus )  [ 0:35 ]

16. Dan od gnjeva ( Dies irae )  [ 0:32 ]

17. Prinos  [ 2:11 ]

18. Aganjče ( Agnus ) / a: solo, b: solo i trio, c: solo i zbor /  [ 1:05 ]

19. Prićešćenje ( Communio ) / u mrtvačkoj misi /  [ 0:48 ]

20. Kampananje  [ 2:09 ]

21. U se vrime godišta ( božićna – zbor – uz zvonjavu )  [ 0:43 ]

      Isto ( solo, bez zvonjave )

22. Reće Gospod Gospodevi ( psalam u Vespere )  [ 1:40 ]

23. Zdrava morska zvijezdo ( himan iz vespera na Vel. gospu / Vesperale str. 36 /   [ 1:28 ]
 
 
 
 
 

CD broj 23
 

Mjesto snimanja: Vrbnik na Krku

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /

!!! Od broja 10 opet su snimci loši ( slab napon ). To traje kod sljedećih 5 snimaka, a onda se

ponovo popravlja ( br. 14 )

1. Veličit ( Magnificat )  [ 0:51 ]

2. Sveta Marije ( Antifona k Veličit ) / Vesperal str. 36 /  [ 0:32 ]

3. Bogu hvali ( Deo gratias )  [ 0:25 ]

4. Izbavi me Gospode ( Libera me ) / Responzorij za mrtvačku misu /  [ 1:11 ]

5. Plač Gospin ( Tekst u knjizi Babića )  [ 0:47 ]

6. Ja se kajem  [ 1:04 ]

7. Oče naš  [ 1:09 ]

8. Pjesma svetom Fabijanu i Sebastijanu ( antifona )  [ 1:00 ]

9. Braćo, brata sprovodimo ( recitacija – Bratovštinska )  [ 0:16 ]

10. O družbino, braćo nerojena ( koledva ) / a: 2 muška, b: 1 muški i 1 žena, c: 2 žene /        

      [ 3:23 ]

11. Tri kralja jahahu ( koledva ) / 3 puta kao kod broja 10 /  [ 2:10 ]

12. Došli jesmo mi pred vrata ( koledva )  [ 0:58 ]

13. Zrasla jelva jusred perivoja  [ 1:20 ]

14. Tarankanje  [ 1:04 ]

15. Evo su vam svatja ( pirna )  [ 1:13 ]

16. Sad smo na rastanku  [ 0:32 ]

17. Pristup misi Votiva de Beata ( ovo je čitano, recitirano ) / pjevač je iz Stare Baške /      

 

      [ 1:33 ]

18. Slava ( na dugo )  [ 0:46 ]

19. Okropiši me ( na široko )  [ 1:45 ]

20. Gospodi pomiluj ( 9 puta )  [ 2:40 ]

21. Slava  [ 3:46 ]

22. Vjeruju  [ 4:42 ]

23. Svet  [ 1:24 ]

24. Blagosloven  [ 0:47 ]

25. Aganče  [ 1:23 ]

MRTVAČKA MISA:

26. Pokoj vječni  [ 1:02 ]

27. Dan od gnjeva  [ 0:44 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 24
 
 

Mjesto snimanja: Vrbnik i Baška na Krku

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /
 

1. Gospodi Isukrste  [ 1:37 ]

2. Izbavi me, Gospodi  [ 4:31 ]

3. Budi hvaljeno ( poslije Blagoslova )  [ 1:06 ]

4. Isto ( ponovljeno )  [ 1:46 ]

5. Barbaruše hodile ( vrsta dodola )  [ 2:20 ]

    / slijedi razgovor o običaju /

6. Plač Gospin  [ 1:15 ]

SVJETOVNE NARODNE PJESME:

7.  Kad se je čerćica od majke dilila ( pirna )  [ 0:54 ]

8. Pod ponestrun kantan garlon od slavića  [ 1:56 ]

    / slijedi ponavljanje iste pjesme /

9. Lipa mi Mare papar plive  [ 1:27 ]

10. Baški san se rodil  [ 1:41 ]

11. O Parviću, ti mali školiću  [ 1:04 ]

12. Baška malo selo  [ 0:32 ]

13. Isto ( opetuje se )  [ 0:50 ]

14. Primorkinja konja jaše ( pjesma u kolu )  [ 0:43 ]

15. Jahao sam sve od Zadra grada  [ 1:07 ]

16. Široka kontrado  [ 0:56 ]

17. Ča se je zgodilo v Riki belom gradu  [ 0:59 ]

18. Sinoć Ive iz Novega došal  [ 1:04 ]

19. Dojdi, drago, u to polje ravno  [ 1:28 ]

20. Po Božiću prvi blagdan ( obilazak kuća na sv. Stjepana )  [ 1:37 ]

21. Rumena si kao i naranča  [ 1:19 ]

22. Hvalila se Ane  [ 1:07 ]

23. Razgovor o pjevanju u Banjolu  [ 3:56 ]

24. Vespere ( a: razgovor, b: Uvod « Bože, va pomoć », c: antifona « S toboju » )  [ 2:09 ]

25. Reče Gospod ( psalam )  [ 0:56 ]

26. Bože si tvojim vojinom ( himan )  [ 0:52 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 25
 
 

Mjesto snimanja: Banjol i Lopar na Rabu

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /
 
 

1. Bože si tvojim vojinom ( himan )  [ 0:44 ]

2. Stipan vidi nebesa ( verzikul )  [ 0:28 ]

3. Veličit ( antifona: Ogreboše Stipana )  [ 7:32 ]

4. Podaci o Zvončićima u Dobrinju  [ 1:40 ]

5. Gospod reče ka mni ( božićna antifona )  [ 0:44 ]

6. Pridi duše stvoritelju ( himan iz Omišlja )  [ 0:48 ]

7. Zdravo morska zvijezdo ( himan u procesiji )  [ 1:45 ]

8. Smiluj se meni, Bože ( miserere )  [ 0:58 ]

9. Štujmo, bračo, blagdan danas ( na blagdan sv. križa )  [ 1:04 ]

10. Vije se barjak, vije trobojnica  [ 1:18 ]

11. Najprvi puta kad san te vidila  [ 0:38 ]

12. Na ovom veselom piru  [ 0:32 ]

13. / a / Ovaj pozdrav da bi te svatio  [ 0:59 ]

     / b / 2. strofu pjeva drugi pjevač /

14. Breg visoki na istočnoj strani  [ 0:34 ]

15. Našla sam te, dragi, u kamenu  [ 0:40 ]

16. Ti si bio moja prva srića  [ 0:41 ]

17. Oj Bojano, moja vodo ladna  [ 1:32 ]

18. Oj studinče, lepa diko naša  [ 1:30 ]

19. Stani, kume, da ga zapivamo ( solo )  [ 1:21 ]

20. Pomoz, Bože i nediljo mlada  [ 1:25 ]

21. Bubanj bije a svirale svire  [ 1:44 ]

22. a / Vince, vince, vince crljeno ( vojnička )  [ 2:03 ]

     b / 2. strofa: Ljubo, ljubo ljubljena ( solo )

23. Divojka je ružu zalivala ( a: zbor, b: solo )  [ 1:14 ]

24. Jablane zeleni (a: zbor, b: solo )  [ 1:08 ]

25. Iz dvora idu svatovi ( pirna ) / a: zbor, b: solo, c: zbor /  [ 2:43 ]

26. Bog se rodi Vitlijomi / a: zbor, b: solo, c: zbor /  [ 2:40 ]

27. Oj Savice tiha vodo ladna  [ 0:34 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 26
 
 

Mjesto snimanja: Lopar na Rabu

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /
 

1. Vilo, dvi jabuke ( duet )  [ 1:30 ]

2. Lipi cvitu od naše mladosti  [ 0:45 ]

3. Ocu, majci ja sam kazivala  [ 1:48 ]

    Isto ( solo )

4. Veseli se, Majko Božija ( božićna )  [ 2:10 ]

5. U se vrime godišta ( božićna )  [ 1:45 ]

6. Spavaj, spavaj, ditiću ( božićna )  [ 1:50 ]

    Spavaj, sveta radosti ( solo )

7. Loparski tanac ( svirka na mihu )  [ 2:13 ]

8. Polka ( svirka na mihu )  [ 1:34 ]

9. Poslušajte riči ove ( Pokladna ) / zbor i solo /  [ 1:30 ]

10. Oj Lopare, selo pokraj mora ( duet )  [ 0:42 ]

11. Drago moje, čestitam ti staro lito ( duet )  [ 0:48 ]

12. Htjela sam se oženit jučer ( duet )  [ 0:45 ]

STAROSLAVENSKA MISA U LOPARU: 

13. Okropiši me ( mj. zbor )  [ 2:05 ]

14. Introit ( 5. nedj. Po Duhovima ) / solo, zbor, solo, zbor /  [ 0:28 ]

15. Slava  [ 0:43 ]

16. Gospodi pomiluj ( 9 puta )  [ 2:15 ]

17. Slava ( celebrant i zbor )  [ 4:15 ]

18. Vjeruju ( 3 muška i 3 žene )  [ 5:22 ]

19. Svet  [ 1:25 ]

20. Blagoslovljen ( solo )  [ 0:32 ]

21. Aganjče ( zbor i solo )  [ 2.16 ]

22. Razgovor o glagoljaškom pjevanju u Loparu  [ 4:32 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
 

CD broj 27

Mjesto snimanja: Banjol na Rabu

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /
 

!!! Ovi snimci su vrlo loši, jer je slab napon struje u mjestu snimanja, pa se ton ljulja i

mijenja se brzina.
 
 

1. Sve u ime Boga velikoga ( pirna ) / prethodi razgovor o pirovima /  [ 6:23 ]

    Ista pjesma ( 2. pjevač )

2. Oj kad se ženi Silbijanin Janko ( putna pjesma )  [ 2:55 ]

    Ista pjesma ( 2. pjevač )

    Ista pjesma ( jer se tobože poboljšala struja )

3. Nadaj mi se, kućni domaćine ( pozdravna pjesma )  [ 3:20 ]

4. Proliva se svila na divojci ( pjesma od sv. Jurja )  [ 1:59 ]

    Ista pjesma ( 2. pjevač )

5. Ljubi, ljubi, samo ako možeš ( prethodi razgovor o novim pjesmama )   [ 5:46 ]

6. Oj vapore, pukla ti propela  [ 1:21 ]

7.Gospodi pomiluj ( 9 puta )  [ 3:17 ]

8. Slava  [ 2:52 ]

9. Vjeruju  [ 4:07 ]

    Isto ( 2 solo glasa )

10. Svet i Blagoslovljen  [ 0:58 ]

11. Jaganjče  [ 2:04 ]

12. U se vrime godišta ( koledva )  [ 1:37 ]

13. Na rastanku milo da se oprostimo / tzv. « pjesma na o » tj. ojkalica /   [ 1:44 ]

14. Crven kapa, glava mu se smije / tzv. « kantanje » /  [ 2:52 ]

15. Ide mlada ćerka preko grada ( pirna pjesma )  [ 2:21 ]
 
 
 
 

.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 28
 

Mjesto snimanja: Novalja na Pagu

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /

!!! Snimci su skoro u cijelosti vrlo loši, jer je brzina nepostojana zbog slabe struje, a osim

toga ton brenči jer se pjeva preblizu mikrofona.
 

1. Ide mlada ćerka preko grada ( pirna ) [ 1:04 ]

2. Preliva se svila na djevojki ( pirna )  [ 1:44 ]

3. Kad bi majka ćerku odgojila ( pirna ) [ 1:33 ]

4. Kuda god su braća prolazila / politička pjesma za Austro – Ugarske /    [ 0:58 ]

5. Bosno, Bosno, zemljo glasovita  [ 0:38 ]

6. Nije žena za dva za tri dana  [ 0:37 ]

7. Čudila se Lika i Krbava  [ 1:53 ]

8. Razgovor s mišničarom   [ 6:15 ]

9. Kuda sužanj pade u tamnicu / tzv. pjevanje « na kanat  » /  [ 0:35 ]

10. U Rimu sam sedam dana bio / « Pjesma od Rima » spjevao seljak o   svom hodočašću u

      Rim g. 1900. /  [ 1:18 ]

11. ( a ) « Na valser » ( svirka na mišnici )  [ 2:45 ]

      ( b ) « Naški » ( svirka na mišnici )

      ( c ) « Po paški » ( svirka na mišnici )

12. ( c ) Kadno Turci Kotar porebiše  [ 0:44 ]

MRTVAČKA MISA U NOVALJI:

13. Pristup  [ 1:57 ]

14. Gospodi pomiluj ( dio )  [ 0:43 ]

15. Dan od gnjeva )  [ 1:15 ]

16. Ofertorij  [ 1:24 ]

17. Popričesna  [ 0:39 ]

18. Oslobodi me, Gospodi ( Libera me )  [ 1:49 ]

SVEČANA MISA NA TJELOVO:

19. Poškropi me  [ 1:23 ]

20. Slava ocu ( Pristup )  [ 1:54 ]

21. Gospodi pomiluj ( 9 puta )  [ 2.22 ]

22. Slava ( dio, a nastavak je na novom kolutu br. 29 i starom br. 18 )    [ 1:17 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 29
 
 

Mjesto snimanja: Novalja na Pagu

/ dr. V. Žganec, 1956. god. /
 
 

1. Slava ( nastavak sa kraja koluta br. 28 / 17 )  [ 3:03 ]

2. Gospod s vama ( intonacija ). Oracija. Amen.  [ 0:30 ]

3. Lekcija  [ 1:48 ]

4. Aleluja  [ 0:38 ]

    Graduale

5. Hvali Sion ( 4 strofe )  [ 1:07 ]

6. Vjeruju ( intonacija i zbor )  [ 4:32 ]

7. Ofertorij  [ 2.20 ]

    Prefacija

8. Svet  [ 0:55 ]

9. Blagoslovljen  [ 0:32 ]

10. Va sve veki…Amen. Mir gospodnji…  [ 0:28 ]

11. Jaganjče  [ 0:56 ]

12. ) Popričesna ( na Tjelovo )  [ 1:01 ]

13. Gospod s vama  [ 0:44 ]

      Idete, misa je. Bogu hvala. Amen.

14. Jaganjče ( duet )  [ 1:57 ]

      Isto ( solo )

15. Gospodi pomiluj ( 3 puta – solo )  [ 0:45 ]

16. Blagoslovljen ( Benedictus )  [ 2:28 ]

17. Puče moj  [ 2:19 ]

      Isto ( solo )

18. Isuse, svih spasitelju ( Božićni himan ) / iz Vlašića str. 79 / [ 1:16 ]

19. O dođi Stvorče ( Duhovski himan ) / Vlašić str. 134 /  [ 0:57 ]

20. Žrtvi vazmenoj / Vlašić: Evanđelistar str. 119 / [ 1:28 ]

21. Blagdan sveti jur dospije / Vlašić: Bogoslužbenik 459 / ( ponavljaju još jednom u duetu )

      [ 2:35 ]

22. Varsi Katarini divici / Tomo Babić: Cvit razlika, str. 324 /  [ 0:43 ]

23. Zdravo morska zvijezdo ( na procesijama )  [ 1:14 ]

24. Pjevajmo braćo kršćani  [ 0:40 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 30
 
 

Mjesto snimanja: Trogir ( 17. XI. 1957. )

/ dr. V. Žganec, 1957. god. /
 
 

I. MISA DE BEATA:

1. Kyrie ( Latinski )  [ 3:33 ]

2. Epistola ( hrvatski )  [ 0:44 ]

3. Evanđelje ( hrvatski )  [ 1:44 ]

4. Credo ( latinski )  [ 7:02 ]

5. Praefatio ( latinski )  [ 2:12 ]

6. Sanctus, Benedictus ( latinski )  [ 1:02 ]

7. Bože, daj mir ( hrvatski )  [ 1:44 ]

8. Agnus dei ( latinski )  [ 0:39 ]

9. Benedicamus ( latinski )  [ 1:08 ]

10. Razgovor o crkvenom pjevanju u Trogiru  [ 1:57 ]

II. MISA DOPIA ( duplex )

11. Kyrie ( latinski – 1, 2, 1 )  [ 2: 19 ]

12. Gloria ( latinski )  [ 2:44 ]

13. Čtenje ( hrvatski )  [ 1:41 ]

14. Alleluja ( latinski )  [ 0:32 ]

15. Evanđelje ( hrvatski )  [ 9.27 ]

      Credo ( latinski )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 31
 
 

Mjesto snimanja: Trogir

/ dr. V. Žganec, 17. XI. 1957. god. /
 
 
 

( nastavak mise duplex )

1. Odsgovori prije Praefatiae ( latinski )  [ 1:18 ]

2. Sanctus ( latinski )  [ 1:14 ]

    Benedictus ( latinski )

3. Agnus dei ( samo početak )  [ 0:24 ]

III. Za Veliki četvrtak

4. Hvali Sion ( hrvatski – dio )  [ 0:24 ]

5. Epistola ( hrvatski )  [ 1:28 ]

6. Evanđelje ( hrvatski )  [ 3:07 ]

7. Plač Gospin ( hrvatski )  [ 1:12 ]

8. Bratinska ( hrvatski )  [ 2:08 ]

9. Božićna i koledva  [ 2:16 ]

10. U sve vrime godišća ( zbor )  [ 1:25 ]

11. Razgovor o « krlenežanju »  [ 0:23 ]

12. Krlenežanje na Svisvete ( melodija: Još Hrvatska… )  [ 1:56 ]

13. Ja se kajem ( unisono )  [ 0:25 ]

14. Korizmene litanije ( unisono i duet )  [ 1:57 ]

15. Slatka majko Marijo ( svibanjska )  [ 0:48 ]

16. Ispovjedajte se Gospodu ( u procesiji na Vel. petak )  [ 1:43 ]

17. Sva si lipa, o Marijo ( na Marijino 8. XII )  [ 2:38 ]

18. Pridi, duše prisveti ( zbor )  [ 1:45 ]

19. Dan večere Gospodina [ 2:29 ]

20. Jasna zraka nami sviti ( sekvenca )  [ 1:53 ]

21. Zdravo morska zvizda mila ( na Božićnu devetnicu )  [ 2:40 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 32
 
 

Mjesto snimanja: Lanišće u Istri

/ dr. V. Žganec, 10. XI. 1957. god. /
 

1. Pjesma na Vel. tjedan pred crkvenim vratima  [ 1:31 ]

2. Offizium na Vel. Tjedan ( Vel. četvrtak )  [ 0:47 ]

3. Lekcija na Vel. tjedan ( iz Jutrene ) / tužba Jeremije proroka /  [ 1:44 ]

4. Gospodine pomiluj  [ 5:21 ]

5. Slava  [ 7:41 ]

    Oracija

    Epistola

    Odgovor na epistolu

6. Gospodin s vama ( početak evanđelja )  [ 2:03 ]

    Evanđelje

7. Dijelovi propovijedi ( o crkvenoj glazbi i dr. Žgancu )  [ 8:04 ]

8. Vjeruju  [ 5:39 ]

9. Ofertorij ( « O Marijo, majko mila », pučka pjesma )  [ 2:31 ]

10. Prefacija  [ 3:24 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 33
 
 
 

Mjesto snimanja: Lanišće u Istri

/ dr. V. Žganec, 10. XI. 1957. god. /
 
 
 

1. Svet  [ 4:14 ]

    Podizanje

2. Blagoslovljen  [ 1:14 ]

3. Oče naš  [ 3:50 ]

4. Jaganjče  [ 1:22 ]

    Pričest

    Pričesno pjevanje ( Marijanska )

5. Tijelo Kristovo, nahrani me  [ 1:36 ]

6. Anđeo Gospodnji  [ 1:00 ]

7. Kampananje   [ 2:33 ]

    Nagovor puku

8. Poslan bi anđel Gabriel  [ 0:58 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 34
 
 

Mjesto snimanja: Lanišće u Istri

/ dr. V. Žganec, 1o. i 11. XI. 1957. god. /

1. Svršetak Veličit  [ 2:32 ]

    Antifona iza Veličit ( Offizium )

Poslije Večernjice III

2. Marijanska pjesma  [ 3:10 ]

   Tantum ergo ( hrvatski )

    Bogu ocu, Bogu sinu

3. Zvonjenje  [ 0: 23 ]

4. Blagosloven budi Bog  [ 1:24 ]

5. Djevice dobra ( Hoćemo Boga )  [ 1:11 ]

Služba za mrtve i Misa za mrtve ( IV )

6. Opijevanje pokojnika  [ 27:12 ]

     Pokoj vječni

     Gospodine pomiluj

     Tractus

     Dan od gnjeva

     Evanđelje

     Gospodine Isuse Kriste

     Zazivi prije poefacije

      Prefacija

      Svet

      Blagosloven

      Litanije

      Pax Domini

      Svetlost večna

      Libera

7. Bog se rodi Vitlijomi ( istarski napjev )  [ 1:45 ]

8. Dajte, dajte, svi bez muke ( « Kolijani » ) / istarski napjev /  [ 1:20 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 35
 

Mjesto snimanja: Lanišće i Pazin u Istri

/ dr. V. Žganec, 10. i 11. XI. 1957. /
 
 

Crkvene pjesme:

1. Narodi nam se kralj nebeski  [ 1:01 ]

2. Tri kralja jahahu  [ 0:43 ]

3. U se vrime godišća  [ 0:56 ]

4. Puče moj ( korizmena )  [ 0:52 ]

5. Pomiluj mene, Bože ( Miserere )  [ 0:51 ]

6. Puna tuge  [ 1:00 ]

7. Litanije lauretanske ( istarska melodija )  [ 1:04 ]

Đaci sjemeništa u Pazinu:

8. O Marijo, majko mila  [ 1:24 ]

9. Slava ( dio )  [ 1:11 ]

10. Pjesma jednog đaka ( recitacija )  [ 3:19 ]

11. Poslušajte, braćo mila ( Muka. Pjevaju đaci iz Dubrovnika )  [ 2:09 ]

12. Isto ( pjeva jedan profesor Istranin ) / iz Karoibe /  [ 0:41 ]

13. Zbogom, dragi roditelji ( pogrebna )  [ 1:01 ]

14. Veseli se, o Marijo ( uskrsna )  [ 1:34 ]

15. U sve vrime godišta  [ 1:22 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 36
 
 

Mjesto snimanja: Hvar i Starigrad na Hvaru

/ dr. V. Žganec, 1959. god. /
 
 
 

1. Zdravo budi, o Marija ( adventska )  [ 1:22 ]

2. Spavaj, spavaj, ditiću ( božićna )  [ 1:20 ]

3. O Isuse ove noći ( koleda za Božić )  [ 1:09 ]

4. I nijesmo zdravo došli ( koleda za N. Godinu )  [ 1:07 ]

5. Kad se ditić Isus ( koleda za sv. 3 kralja )  [ 1:43 ]

6. Barjaci kraljici ( tzv. « oratorij », korizmena )  [ 3:50 ]

7. Pjesma za « Marečke petke » ( u svibnju )  [ 0:52 ]

8. Bože, daj mir ( u korizmi iza « Svet » )  [ 1:03 ]

9. Plač Gospin  [ 1:17 ]

10. Bože moj ( na Vel. petak u procesiji )  [ 2:59 ]

11. Zdrav Isus naš predragi ( pri polasku na sv. grob )  [ 2:14 ]

12. Kada pridoh na misto ( u procesiji na Vel. petak )  [ 1:18 ]

13. Kada bi pokopan Gospod ( na Vel. petak )  [ 1:18 ]

Odavde u Starom gradu:

Misa « Miserere Domini » ( 2. nedelje poslije Uskrsa ):

14. Introit  [ 1:44 ]

15. Kyrie  [ 1:20 ]

16. Gloria  [ 1:46 ]

17. Epistula  [ 0:40 ]

18. Epistula  [ 1:18 ]

19. Credo ( Prefacija )  [ 2:04 ]

20. Sanctus  [ 2:44 ]

21. Benedictus  [ 0:33 ]

22. Agnus dei  [ 1:28 ]

23. U sve vrime godišta  [ 1:33 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 37
 
 

Mjesto snimanja: Starigrad na Hvaru i Brusje

/ dr. V. Žganec, 1959. god. /
 
 

1. Primorkinja konja jaše ( božićna koleda )  [ 1:47 ]

2. Dobar večer ovom stanu ovdje ( koleda na « mlado lito », na 3 kralja ili na « vodokaršće »)

    [ 0:46 ]

3. Tri se kralja uputiše ( koleda )  [ 0:36 ]

4. Prosti, moj Bože ( u Vel. sedmici )  [ 2:36 ]

5. O propati mučni Isuse ( na Vel. petak )  [ 3:08 ]

6. Puče moj ( na Vel. petak )  [ 1:08 ]  SLABA SNIMKA!

    Klanjamo se tebi, Isukrste    -  NE POSTOJI !

    Bože daj mir ( u korizmi )     - NE POSTOJI !

7. Puna tuge majka staše ( Evanđelistar str. 175 )  [ 1:04 ]

8. Ja se kajem, Bože mili  [ 1:01 ]

9. Kampananje ( « Slavljenje » )  [ 0:45 ]

10. Vilo, dvi jabuke ( svjetovna nar. pjesma )  [ 1:25 ]

11. Oslobodi me, Gospodine ( Vlašić: Mrtvački oficij )  [ 1:07 ]

Odavde u Brusju: BRUŠKA MISA

12. Introit  [ 2:32 ]

13. Kyrie ( mijenjaju intonaciju!!! )  [ 5:11 ]

14. Gloria  [ 6:32 ]

15. Dominus vobiscum  [ 0:06 ]

16. Čitanje knjige mudrosti ( hrvatski )  [ 7:09 ]

      Evanđelje

      Credo ( snimak se pred kraj prekida )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 38
 

Mjesto snimanja: Brusja na Hvaru

/ dr. V. Žganec, 1959. god. /

BRUŠKA MISA - nastavak:

1. Nastavak prekinutog « Creda »  [ 11.12 ]

    Oče naš

    Sanctus

    Benedictus

    Pax Domine

    Segnus Dei

    Diffusa est gratis

    Dominus vobiscum

     Ite missa est

GLAGOLJAŠKA – STAROSLAVENSKA MISA:

2. ( a ) Introit ( Pristup )  [ 12:19 ]

    ( b ) Kyrie ( Gospodi )

    ( c ) Gloria ( Slava )

    ( d ) Vjeruju

    ( e ) Svet

    ( f ) Puna su nebesa

    ( g ) Hosana na « Svet »

    ( h ) Jaganjče Božji

    ( i ) ( Isto – solo )

3. Koleda za Vodokaršće  [ 0:39 ]

4. Koleda za Mlado ljeto  [ 1:00 ]

5. Zazvaše Isusa djetića ( o Novoj Godini )  [ 1:14 ]

6. « Počinje život sv. Antuna opata » ( Čtenje )  [ 0:31 ]

7. MISA KORIZMENA: Kyrie  [ 1:41 ]

8. Credo  [ 1:37 ]                                                                               

 

9. Štenje knjige sv. Pavla Korinč. ( korizmeno )  [ 1:58 ]

10. Korizmeno evanđelje   [ 1:57 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 39
 

Mjesto snimanja: Brusja na Hvaru

/ dr. V. Žganec, 1959. god. /

1. Svakidašnja epistola u korizmi  [ 0:45 ]

2. Svakidašnje evanđelje u korizmi  [ 1:18 ]

3. Lumentacije na Vel. petak  [ 0:55 ]

4. Poslanica sv. Augustina ( dio )  [ 1:22 ]

5. Poslanica bl. Pavla Židovima ( dio )  [ 0:43 ]

6. 1. melodija proročanstva  [ 0:46 ]

7. Neka svadbi vazmenoj ( preko mise na Uskrs )  [ 1:00 ]

8. Pridi, duše prisveti  [ 0:48 ]

9. Pridi, duše stvoritelju  [ 0:37 ]

10. Dan večere gospodnje ( u osmini Tijelova )  [ 0:55 ]

11. Pjevajmo, braćo kršćani  [ 0:28 ]

12. Zdravo morska zvijezdo  [ 0:30 ]

13. Pjesma sv. Roku  [ 1:03 ]

14. Križu sveti, križu slavni ( Vel. sedmica )  [ 1:15 ]

15. Isuse prislavni u vrtu tužan  [ 0:44 ]

16. Način kako se moli « rozarij »  [ 1:08 ]

     Na mrtvi dan – I. noćnica ( prvi psalam )

      Na mrtvi dan – II noćnica ( druga intonacija )

17. Željno sam očekivao Gospoda ( psalam )  [ 0:21 ]

18. Kako čezne jelen ( III noćnica )  [ 0:36 ]

19. Braćo, brata sprovodimo ( bratinska )  [ 0:53 ]

20. Spavaj, spavaj, djetiću ( božićna )  [ 1:04 ]

21. Veseli se, majko Božja ( božićna )  [ 0:58 ]

22. Zdravo morska zvijezdo  [ 0:29 ]

23. Bože ki svojim vojnikom  [ 0:57 ]

24. Barjaci kreću, kraljevi ( na Vel. petak )  [ 0:29 ]

25. Prosti, moj Bože ( po starinski )  [ 1:43 ]

26. Puče moj, što učinih tebi  [ 0:36 ]

27. Ja se kajem, Bože mili  [ 0:34 ]

28. Slava ti, hvala i čast ( na Cvjetnu nedelju )  [ 1:32 ]

29. Bože, daj mir, jedinstvo  [ 0:49 ]

30. Dili se Mara od roda ( pirna )  [ 1:18 ]

      Ista pjesma, 2. strofa

31. Nini, nani ( uspavanka )  [ 1:23 ]

32. Ko će čašu, ja ću dvije ( pirna )  [ 0:35 ]

33. Ti natoči čaše svima ( pirna )  [ 0:21 ]

34. Kad ruzmarin cvate ( pirna, vjerojatno iz Slavonije )  [ 0:36 ]

35. Jabuka je moja, ja sam je gojio  [ 1:03 ]

36. Sunce je zapalo  [ 0:50 ]

37. Od zlata su prami tvoji  [ 0:58 ]

38. Oj boru zeleni, zelena ti grana  [ 1:13 ]

39. Zbogom more, zbogom selo moje  [ 0:56 ]

40. Zbogom, neharna dušo  [ 0:23 ]

CD broj 40
 

Mjesto snimanja: Brusje na Hvaru i grad Hvar na Hvaru

/ dr. V. Žganec, 28. VII. 1959. god. /
 

!!! Snimak br. 8 je vrlo  slab zbog struje u Hvaru. Daljnji su snimci opet bolji.

1. Zbogom neharna dušo ( ponovljena – pjesma sa kraja koluta br. 39 )   [ 2:02 ]

2. « Tergačica »  [ 0:47 ]

3. « Serenada »  [ 0:18 ]

4. Prosti, moj Bože  [ 1:43 ]

5. Oslobodi me, Gospode ( Libera me )  [ 1:54 ]

PUČKA MISA U GRADU HVARU ( latinski ):

6. Introitus « Salve sancta parens »  [ 1:26 ]

7. Kyrie ( 1, 1, 1 )  [ 0:57 ]

8. Gloria  [ 11:33 ]

    Credo

    Sanctus

    Benedictus         

9. Agnus dei  [ 1:17 ]

10. Otvor, vilo, tu ponistru ( svjetovna nar. pjesma )  [ 1:22 ]

11. Jabuko rumena, k'a si u ravnom polju  [ 1:16 ]

12. Anegdota o tovaru i čiku ( o bedastoj Brušanki )  [ 1:08 ]

ODAVDE U BRUSJU ( 30.7.1959. )

13. Teta mlila, a Mare kantala ( narodna )  [ 0:42 ]

14. Ja sam knez luđaka ( šaljiva narodna )  [ 0:35 ]

15. Jabuka se vitru moli ( narodna )  [ 1:11 ]

16. Nani, nani, ni ga doma ( uspavanka )  [ 1:39 ]

17. Sinoć Marko večerao s majkom ( epska )  [ 1:05 ]

18. Sinoć je Mare Petrova ( epska )  [ 0.46 ]

19. Goru jaše Kraljevića Marko ( epska )  [ 1:15 ]

20. Rano rani na konju Radoša ( pri branju ružmarina )  [ 0:35 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 41
 
 

Mjesto snimanja: Brusje na Hvaru i Jelsa na Hvaru

/ dr. V. Žganec, 1959. god. /
 

1. Raj-, raj-, rajca ( Svatovska zdravica )  [ 0:59 ]

2. Sijala Mare murtelu   [ 1:23 ]

3. Ponikla je šenica bilica  [ 1:17 ]

4. Pije vino Senjanin Ivane  [ 1:03 ]

5. Sinoć Mare s dragim govorila  [ 2:57 ]

6. Prosi Pave jedinu u majke  [ 0:35 ]

7. Zapovijedi gospod Bog dvi, trima anđelom ( o Gavanki )  [ 0:37 ]

8. Kvatro paši ( svirka plesa na harmonici )  [ 0:49 ]

    Isto ( nastavak )

9. Siciliona ( fućkanje plesne melodije )  [ 0:28 ]

10. Po starašku ( ples sviran na harmonici )  [ 0:39 ]

11. Starinska mažurka ( ples sviran na harmonici )  [ 0:58 ]

12. Druga mažurka ( ples sviran na harmonici )  [ 0:54 ]

13. Ludi Roko ( ili: « Mašavjen »,  ples sviran na harmonici )  [ 0:26 ]

14. Polka ( svirka na harmonici )  [ 0:41 ]

ODAVDE U JELSI ( 1. 8. 1959. ):

15. Plač Jeremije ( lamentacije na Vel. tjedan u GDINJU )  [ 1:28 ]

16. Molitva Jeremije proroka ( iz GDINJA )  [ 1:33 ]

17. Kolendanje za Novu godinu  [ 0:39 ]

18. Refren za Vodokršće ( kolendanje )  [ 0:29 ]

19. Plač Gospin  [ 0:58 ]

20. Puče moj ( u procesiji na Vel. petak )  [ 5:57 ]

21. Prosti, Gospodine ( na Vel. tjedan )  [ 2:13 ]

22. Smil' se na me, tužna, smili ( u Vel. tjedan )  [ 2:33 ]

23. Prijatelji moji i bližnjici moji ( na Vel. tjedan )  [ 0:51 ]

24. Molitva Jeremije proroka ( pjesma se nastavlja na slijedećem kolutu )  [ 0:38 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 42
 

Mjesto snimanja: Jelsa na Hvaru

/ dr. V. Žganec, 1959. god. /
 

1.  Jerusaleme, Jerusaleme ( nastavak sa kraja koluta 41 ( 24 ) ) [ 0:51]

2. Dobro veče ovom stanu ( koleda )  [ 1:29 ]

3. Ista koleda s drugom melodijom  [ 1:14 ]

4. Razvila se zlatna žica ( nastavak prethodne kolede )  [ 0:41 ]

5. Sijala Mare murtelu   [ 0:52 ]

6. Ajmo, ajmo, Kršćani ( pjesma Gospi )  [ 1:52 ]

PJEVAČI IZ PITAVA NA HVARU:

7. Gospi sestre pritekoše ( na Vel. četvrtak ) [ 4:40 ]

8. Slava ti, hvala i čast ( u procesiji na Cvjetnu nedelju )  [ 0:58 ]

9. Spomeni se, Gospode ( molitva Jeremije proroka )  [ 1:25 ]

10. Došli smo vas pohoditi ( koledanje « litovsko » )  [ 1:15 ]

11. Dobar večer ovom stanu ( drugo koledanje )  [ 0:46 ]

12. Sijala Mare murtilu  [ 0:39 ]

13. Ko prohodi ( ma ) svak govori ( ljubavna )  [ 0:35 ]

14. Oj dubravo, dubravice  [ 0:37 ]

15. Terežina, sajdi doli  [ 1:20 ]

16. Puno je vrimena da mi sunce sjalo  [ 0:48 ]

17. Previsoka kulo, da bi dole pala  [ 1:17 ]

« SOLENA » MISA U JELSI:
 

18. Najava. Zvonce. Asperges menu.  [ 16:51 ]

       Introit ( bez ponavljanja početka ) / iza psalma /

       Kyrie ( 1, 1, 2 )

       Gloria

       Benedictus te

       Domine Deus

       Dei tollis peccata

       Quonioum tu solus

       Cum sancto Spiritu

       Dominus vobiscum

       Štenje ( hrvatski )
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 43
 
 

Mjesto snimanja: Jelsa na Hvaru

/ dr. V. Žganec, 1959. god. /
 
 

NASTAVAK MISE U JELSI:

1. Alleluja  [ 20:55 ]

    Gospodin s vama

    Evanđelje

    Oče naš

    Credo in unum Deus

    Genitus non factum

    Et incarnatus est

    Et iteram ventarus est

    Et expecte resurrectorem

    Dominus vobiscum

    Offertorium

    Profacija

    Sursum corda

    Gratias agamnus

     Sine fine dicentes

     Sanctus

     Benedictus

2. DVA PJEVAČA IZ SVIRAČE: O Isuse božji sine ( u procesiji   / na Vel. četvrtak i Vel.

    petak /  [ 5:49 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 44

Crkvena i svjetovna glazba na otoku Hvaru

Mjesto snimanja: Grad Hvar

/ snimio dr. V. Žganec, 1961. god. /

/ presnimio Stjepan Stepanov, 1976. god. /
 

1. Štenje o životu sv. Katarine ( hrvatski )  [ 1:29 ]

2. Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov ( hrvatski ) / božićna / Vlašić: Bogoslužbenik /       

    [ 2:00 ]      

3. O Isuse ove noći ( božićna koleda – hrvatski )  [ 1:18 ]

4. I mi jesmo zdravi došli ( koleda na Mlado lito – hrvatski )  [ 1:18 ]

5. Kad se ditić Isus u Betlem' porodi ( koleda na 3 Kralja )  [ 2:02 ]

6. Otvorite škafetine ( nastavak kolede pod br. 4 s drugom melodijom ) [ 0:35 ]

7. O Isuse ove noći ( varijanta kolede br. 3 )  [ 2:07 ]

8. I mi jesmo zdravo došli ( varijanta kolede br. 4 )  [ 2:05 ]

9. Kad se ditić Isus…( varijanta kolede br. 5 )  [ 2:05 ]

10. U ponoć se Bog rodi ( božićna koleda )  [ 3:07 ]

SVJETOVNE PJESME

11. Dobro jutro, dragi, jes' ulov'jo ribe  [ 1:12 ]

12. Ustani, Ive, sinko moj  [ 2:01 ]

13. Djevojka je ružu brala  [ 1:32 ]

14. Moja je draga umrla  [ 1:46 ]

15. Marice, ne zamjeri  [ 3:46 ]

      Razgovor o pjesmama iz NOB- a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 45
 

Crkvena i svjetovna glazba na otoku Hvaru

Mjesto snimanja: Grad Hvar i Brusje

/ snimio dr. V. Žganec, 1961. god. /

/ presnimio Stjepan Stepanov, 1976. god. /
 

1. Oj kućo visoka ( to je zapravo donji glas, a pravi cf se pjeva u slijedećem broju )  [ 2:19 ]

    Oprostite, susjedi ( nastavak od « Oj kućo visoka » )

2. Quatro passi ( ples – harmonika – prije se svirao na lijerici )  [ 1:54 ]

3. Passavijen ( ples – harmonika – prije se svirao na lijerici )  [ 0:46 ]

4. Furlana ( ili Turlana ) / ( ples – harmonika – prije se svirao na lijerici )   [ 1:02 ]

5. Kana ( ples – harmonika – prije se svirao na lijerici )  [ 0:38 ]

6. Polka ( ples – harmonika – prije se svirao na lijerici )  [ 1:29 ]

7. Valcer ( ples – harmonika – prije se svirao na lijerici )  [ 1:26 ]

8. Nemoj Mile ( pjesma )  [ 2:45 ]

9. Ako mila, ako draga ( pjesma )  [ 2:59 ]

Ovdje počinju snimci iz Brusja

10. Cvati, cvati ( pjesma )  [ 0:59 ]

11. Gre u vojsku mladi Hasan – aga ( dio balade )  [ 1:24 ]

12. Veliki su puti Malogorski ( dio balade )  [ 1:30 ]

13. Trska buka u Begelen dvoru ( dio balade )  [ 4:30 ]

      Trska buka u Begelen dvoru ( druga pjevačica )

14. Jedan mali Murterin ( pjesma )  [ 0:46 ]

15. Vini se, Mare petrova ( pjesma )  [ 0:30 ]

16. Vini se Mare od roda ( pirna pjesma )  [ 0:51 ]

17. Prinos ( Offertorium – iz glagolskog misala – na Novo ljeto )  [ 0:47 ]

18. Lekcija na dan sv. Mladenaca ( glag. )  [ 1:09 ]

19. Psalam 114. ( večernja za mrtve )  [ 1:02 ]

20. Kralju kojem sve živi( antifona iz glag.Misala – na jutrenji ) [ 0:55 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 46
 

Crkvena i svjetovna glazba na otoku Hvaru

Mjesto snimanja: Brusje na Hvaru

/ snimio dr. V. Žganec, 1961. god. /

/ presnimio Stjepan Stepanov, 1976. god. /
 

1. « Čuj, Gospodine, riječi moje » ( Psalam na jutrenji – 1. intonacija )    [ 0:59 ]

2. « Na mjesto paše » ( 2. intonacija – nastavak psalma br. 1   [ 0:54 ]

3. « Žeđa duša moja Boga živoga » ( 3. intonacija – nastavak psalma  br. 1   [ 1:33 ]

4. Duh moj slavi ( iz Noćnice )  [ 0:45 ]

5. Introitus et Kyrie ( Mrtvačka misa – latinski )  [ 1:58 ]

6. Tractus ( Mrtvačka misa – latinski )  [ 1.35 ]

7. Štenje knjige bl. Pavla ap. Solunjanima ( hrvatski )  [ 0.39 ]

8. Evanđelje sv. Ivana ( hrvatski )  [ 0:45 ]

9. Prinos ( Offertorium – latinski )  [ 1:56 ]

10. Lux aeterna ( Pričesna – Communio – latinski )  [ 0:38 ]

11. Muka Gospodnja ( hrvatski - dio )  [ 0:32 ]

12. Zdravo višnja diko od neba ( pjesma – šćavet )  [ 1:34 ]

13. O prislavna Božja Mati ( solo i duet – hrvatski )  [ 0:56 ]

14. Stjepan jur blaženi svakog zove ( pjesma sv. Stjepanu – hrvatski )   [ 2:45 ]

15. Spavaj, spavaj djetiću ( božićna – hrvatski – solo i duet )  [ 2:39 ]

16. Blag budi, Kriste, slugama ( solo i duet – hrvatski – « Bogoslužbenik », str. 345 )  [ 1:55 ]

17. Pjesma sv. Jeronimu ( solo i duet – hrvatski )  [ 1:15 ]

18. Tebe Boga hvalimo ( Miserere – na Vel. sedmicu – hrvatski )     [ 1:23 ]

19. Pomiluj mene ( Miserere – hrvatski )  [ 1:53 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 47
 

Crkveno pjevanje u Zadru i okolnim otocima

Mjesto snimanja: Vrisnik, Kukuljica

/ snimio dr. V. Žganec, 1963. god. /

/ presnimio Stjepan Stepanov, 1976. god. /
 

1. Plač Gospin ( « za križem » ) / presnimio V. Žganec od J. Bezića /  [ 16:55 ]

    Plač  Gospin ( nastavak broja 1 – drugi pjevači ) / presnimio V. Žganec od J. Bezića /

    Spasitelj naš, grihu danas ( nastavak broja 1 – drugi pjevači ) / presnimio V. Žganec od J.

    Bezića /    

    Božjeg sina, Spasitelja ( nastavak broja 1 – drugi pjevači ) / presnimio V. Žganec od J.

    Bezića /

MISA U KUKULJICI – snimano pri obredu

2. Molitva za mrtve ( hrvatski )  [ 9:56 ]

    Ulaz ( Introitus – staroslav. )

    Slava ( Gloria ) / - staroslav. /

    Poslanica ( Epistola – hrvatski )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 48
 

Crkveno pjevanje u Kukuljici i Sestrunju kod Zadra

Mjesto snimanja: Kukuljica, Sestrunj

/ snimio dr. V. Žganec, 1963. god. /

/ presnimio Stjepan Stepanov, 1976. god. /
 
 

1. Molitva za mrtve  [ 11.30 ]

    Vjeruju ( Credo )

    Odgovori na Prefaciju

    Svet i Blagosloven ( Sanctus et Benedictus )

    Oče naš ( Pater noster )

    Mir Gospodnji ( Pax Domini )

    Jaganjče Božji ( Agnus dei )

2.. Zdravo Marijo ( Ave Maria – molitva – dio )  [ 4:48 ]

     Zdravo Marijo ( Ave Maria – molitva – dio )

     Budi pohvaljeno ( Doxologija )

     Muka ( Poslušajte, braćo mila, gorku muku Gospodina )

     Poslušajte… ( Blagoslov puka, polja, crkve, vlasti )

     Dan večere Gospodina ( Osmina Tijelova )
 

ODAVDE SU SNIMCI IZ SESTRUNJA:

3. Tebe Boga hvalimo  [ 11:43 ]

    Vidjeh vodu

    Pristup ( Introitus – na Duhove – hrvatski )

    Gospodi pomiluj ( Kyrie ) / Staroslav. /

    Slava ( Gloria – staroslav. )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 49
 

Crkveno pjevanje u Sestrunju i Preku kod Zadra

Mjesto snimanja: Sestrunj, Preko ( Ugljan )

/ snimio dr. V. Žganec, 1963. god. /

/ presnimio Stjepan Stepanov, 1976. god. /
 
 
 
 

1. Poslanica ( Epistola – dio )  [ 12:42 ]

    Dođi, duše presveti ( dio ) / Veni Sancte Spiritus /

    Odgovor puka na Evanđelje ( pogrešno snimljeno )

    Vjeruju ( Credo )

    Prefacija i odgovori

    Jaganjče Božji ( Agnus dei )

    Ite misa est ( Idite…Bogu hvala )

    Pjesma poslije mise

ODAVDE SU SNIMCI IZ PREKA NA OTOKU UGLJANU

2. Gospodi pomiluj ( Kyrie – staroslav. )  [ 10:35 ]

    Slava ( Gloria – satroslav. )

    Veruju ( Credo – staroslav. )

PUČKA MISA ( GLAGOLJAŠKA )

3. Gospodi pomiluj ( Kyrie – obično )  [ 3:22 ]

    Gospodi pomiluj ( Kyrie – dugo )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 50
 
 

Crkveno pjevanje u Preku na otoku Ugljanu kod Zadra

Mjesto snimanja: Preko ( Ugljan )

/ snimio dr. V. Žganec, 1963. god. /

/ presnimio Stjepan Stepanov, 1976. god. /
 
 

PUČKA MISA – pri obredu

1. Slava ( Gloria – dio ) / staroslav. /  [ 2:11 ]

2. Veruju ( Credo – staroslav. – polovica )  [ 5.30 ]

    Veruju ( Credo ) / nastavak /

3. Svet ( Sanctus – staroslav. )  [ 0:59 ]

4. Blagosloven ( Benedictus – staroslav. )  [ 0:32 ]

5. Zdravo, Tijelo Isusovo ( hrvatski )  [ 0:42 ]

6. Aganče Boži ( Agnus dei – staroslav. )  [ 0:36 ]

7. Aganče Boži ( Agnus dei – staroslav. – drugi pjevač )  [ 0:37 ]

8. Plač Gospin ( hrvatski – dio )  [ 0:37 ]

9. Braćo, brata sprovodimo ( bratimska – hrvatski )  [ 0:32 ]

10. Ovako mi dogodine bilo ( zdravica – dio )  [ 1:15 ]

      Ovako mi dogodine bilo ( zdravica – dio )

      Ovako mi dogodine bilo ( zdravica – dio )

11. Gospodi pomiluj ( Kyrie – kako se pjeva u Salima )  [ 0:59 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 51
 

Crkveno pjevanje na otoku Korčuli i na Pelješcu

Mjesto snimanja: selo Čara i Smokvica - Korčula

/ snimio Stjepan Stepanov, 1963. god. /

MISA ZA MRTVE:

1. Introitus (latinski)  [ 1:12 ]

2. Kyrie (latinski)  [ 1:06 ]

3. Poslanica (hrvatski – Št. knj. bl. Pavla ap. Solunjanima)  [ 3:02 ]

4. Sequentia (Dan od gnjeva; hrvatski)  [ 6:31 ]

5. Offertorium (latinski)  [ 1:45 ]

6. Comunio (latinski)  [ 0:41 ]

7. Tebe Boga hvalimo (hrvatski) (pjevači:a, b)  [ 3:37 ]

8. Misa za mrtve (pjevaju vjernici u crkvi, na latinskom)  [ 24:03 ]

   1. Requiem
   2. Kyrie (po 3 puta)
   3. Poslanica (hrvatski)
   4. Dan od gnjeva (hrvatski)
   5. Offertorium
   6. (skok)
   7. (skok)
   8. Agnus dei
   9. Comunio
  10. Oslobodi me, Gospodine

9. Dijelovi mise (pjevaju crkveni pjevači u sakristiji):   [ 3:45]

   1. Requiem (latinski)
   2. Kyrie (po 2 puta)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 52
 

Crkveno pjevanje na otoku Korčuli i na Pelješcu

Mjesto snimanja: selo Smokvica, Čara i Račišće

/ snimio Stjepan Stepanov, 1963. god. /
 

1. NASTAVAK SNIMKA MISE U SMOKVICAMA     [ 20:26]

   3. Poslanica (hrvatski i latinski  – Št. knj. bl. Pavla ap. Solunjanima)
   4. Dan od gnjeva (hrvatski)
   5. Offertorium (latinski)
   6. Sanctus (latinski)
   7. Benedictus (latinski)
   8. Agnus dei (latinski)
   9. Communio (Lux aeternam – latinski)
  10. Libera me, Domine (hrvatski – Oslobodi me)
  11. Kraj mise: Usta moja zapivajte

 

2. Barjak kraljev (procesija na V. petak)    [ 0:55]

3. Opis procesije Bratovštine na V. petak   [ 0:53]

4. O priliko Boga moga (bratovštinska na V. petak)   [ 2:00]

5. Stabat mater (hrvatski)                                      [ 2:46]

6. Kolendanje uoči mladenaca (stara melodija)    [ 0:32]

7. Kolendanje uoči mladenaca (novija melodija)   [ 0:49]

SELO ČARA

8. Ljuljanka za dijete (Ante Baničević)     [ 1:42] 

SELO RAČIŠĆE

9. Staroslavenska misa (za vrijeme mise u crkvi, pijeva cijela crkva)     [ 17:48]

   1. Pristup
   2. Slava
   3. Odgovori
   4. Molitva
   5. Poslanica
   6. Evanđelje
   7. Vjeruju
   8. Odgovori
   9. Prefacij
  10. Svet i Blagosloven
  11. Oče naš
  12. Uvod u Jaganče
  13. Aganče
  14. Odgovori
  15. Nastavak....Amin. Misa je.

 

CD broj 53
 

Crkveno pjevanje na otoku Korčuli i na Pelješcu

Mjesto snimanja: Čara, Račišće, Žrnovo i Ston

/ snimio Stjepan Stepanov, 1963. god. /

NASTAVAK SNIMANJA IZ RAČIŠĆA

1. Tebe Boga hvalimo (pijeva cijela crkva)     [ 07:44]

2. Blagoslov kuća (ministranti u sakristiji)     [ 0:49]

ODAVDE NARICANJA U RAČIŠĆU

3. Naricanje za mrtvom majkom     [ 4:39]

4. Naricanje za mrtvom sestrom

(Kata Botica r. Botica –  Fene) obitelj „Tadinovi“ r. 1900.     [ 4:30]

ODAVDE ČARA

5. Pjesan Zaharije (na sprovodu) / Ivan Tomić i Ante Baničević

(Oficij za mrtve o. P. Vlašića) Dubrovnik 1922                      [ 4:03]

ODAVDE ŽRNOVO  

6. Muka gospodinova (V. petak)

Anton Curać pok. Ivana „Pucle“ r. 1884. i njegova obitelj     [ 5:49]

ODAVDE STON NA PELJEŠCU

7. U sve vrijeme godišta (na stari hercegovački način)         [ 1:27]

8. Gospin plač (po Ivanu) (na stari hercegovački način)       [ 4:35]

      a) isto ponovo

      b) Gospin plač (po Ivanu) (na najstariji hercegovački način)
 

RAČIŠĆE NA KORČULI

9. Kolende na Novo ljeto         [ 1:40]

10. Kolenda na sv. 3 kralja     [ 1:21]

11. Na sve vrijeme godišta ( na stari napjev)         [ 1:45]

                            (Br. 22b) isto to ( na noviji način)       

12. Smiluj se meni, Bože                                         [ 5:20]

13. Dođi duše presveti (Janko Baničević)              [ 2:29]
 
 
 
 

CD broj 54
 

Crkveno pjevanje na otoku Krku

Mjesto snimanja: Omišalj

/ snimio Mate Lešćan, 1964. god. /

/ presnimio Stjepan Stepanov, 1976. god. /
 

1. Slava (Gloria – starosl.)         [3:58]

2. Vjeruju (Credo – dio: početak i kraj fale)        [4:20]

PUČKA MISA (u crkvi pri obredu)

3. Slava (Gloria – starosl.)              [13:47]

      Prefacija i odgovori (starosl.)

      Pjesma (hrvatski)

      Vjeruju (Credo – starosl.)

4. Povečernje (Completorium – starosl.)         [1:05]

5. Isuse, svih Spasitelju (himan – hrv.)            [1:17]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 55

Crkveno pjevanje na otoku Krku

Mjesto snimanja: Omišalj

/ snimio Mate Lešćan, 1964. god. /

/ presnimio Stjepan Stepanov, 1976. god. /

1. Gospodi aleluja (verzikul iza Himna a prije Veliča – starosl.)      [ 2:20]

2. Antifona za Veliča (na Staro ljeto- starosl.)           [ 0:52]

3. Veliča duša moja (na Staro ljeto- starosl.)           [ 2:20]

4. Zdravo, Tilo Stvoritelja (hrvat.)                           [ 5:21]

5. Cviće mi polje pokrilo (svjetovna narodna pjesma)       [ 2:34]

6. Dan od gnjiva (Dies Irae – šćavet – dio)                           [ 1:15]

7. Prikazanje (Offertorium na Mrtvačkoj misi – starosl.)    [ 2:54]

8. Svet (Sanctus – posebni omišaljski oblik – starosl.)         [ 0:50]

9. Svet i Blagosloven (Sanctus et Benedictus - Na pučkoj misi, pri obredu u crkvi)  [ 1:11]

10. Aganče (Agnus dei – starosl. – pri obredu u crkvi)      [ 1:00]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 56
 

Mjesto snimanja: Kaštel Štafilić kod Splita

/ snimio Stjepan Stepanov, 1964. god. /
 

1. Štenje knjige bl. Pavla apostola Rimljanima (na prvu nedelju adventa)   [ 1:51]      

2. Štenje knjige bl. Pavla apostola Titu (na Božić, na ponoćku)                   [ 2:44]        

            

3. O griješnici (božićna pjesma)                                                                 

  [ 2:19]                     

4. U se vrime godišta (božićna pjesma)                                                         [

1:23]                     

5. Štenje knjige bl. Pavla apostola Židovima (na Božić, na danjoj misi)      [ 3:38]             

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 57

Mjesto snimanja: Kaštel Štafilić kod Splita

/ snimio Stjepan Stepanov, 1964. god. /
 

1. epistola sv. Stjepana (d)                                                   [5:28]            

        

2. epistola Bogojavljenja (c)                                                [2:26]              

       

3. epistola „od obične nedilje“ / IV. Po Bogojavljenju / (c)

(Štenje knj. bl. Pavla ap. Rimljanima)                                   [1:44]                  

   

4. epistola bl. Djevice Marije / Štenje knj. mudrosti / (c)      [1:16]                     

5. „Pašturela“ Svih Svetih (d) (objavljenja bl. Ivana ap.)      [5:40]   

6. epistola Velike Nedilje (c) / Štenje knj. bl. Pavla ap. Židovima      [2:58]                  

  

7. mrtvačka epistola / polovica; nastavak istoga na drugom smjeru (c) /

Štenje knj. bl. Pavla ap. Solunjanima                                                [2:51]      

              

8. Dan od gnjiva, sekvencija (a,b,c,d)                                                [1:36]     

               

9. Molitva Jeremije proroka / na V. petak / (d)                                 [4:36]           

         

10. Božićna epistola / (b) Štenje knjige bl. Pavla apostola ?             [2:33]                 

   

11. U se vrime godišta (a,b,c,d,e,f,g,h)                                               [2:08]    

                

12. epistola korizmena / adventska (b)  Štenje knj. bl. Pavla apostola Rimljanima        [3:09]  

                  

13. epistola Duhovska (c)  Štenje knj. bl. Pavla apostola Korinčanima                         

[2:43]                     

14. epistola mrtvačka (c)  / (Štenje knj. bl. Pavla apostola)                                    

       [0:56]                     

15. Dan od gnjiva  (a,b,c,d,e,f,g,h)                                                             

                    [2:35]                     

16. Psalam „Smiluj mi se, Bože“ / kod sprovoda  (a,b,c,d,e,f,g,h)                                

[1:40]                     

17. Pučka misa / a) Pristup                                                                      

                      [1:48]                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 58

Mjesto snimanja: Kaštel Štafilić kod Splita

/ snimio Stjepan Stepanov, 1964. god. /
 

1. Gospodine pomiluj, c) Slava   (a,b,c,d,e,f,g,h)                                   [6:01]      

              

2. Pjesma poslije prikazanja (za vrijeme pričasti) / polovica                  [6:49]            

        

Tekst: O prislavna Božja mati / dostoj mi se milost dati /

da ja ljubim sinka tvog / a mog Boga pridobroga. (itd.)

3. epistola I. Adventska (d) Štenje knj. bl. Pavla apostola Rimljanima   [2:25]                  

  

4. epistola I. božićna (f) (Štenje knj. bl. Pavla apostola Titu)                 [2:20]          

          

5. U se vrime godišta (a,b,c,d,e,f)                                                           

[2:01]                     

6. Veseli se majko Božja / božićna pjesma (a,b,c,d,e,f)                          [2:21]          

          

7. Ovog vrimena / božićna pjesma (a,b,c,d,e,f)                                       [2:25]      

              

8. evanđelje božićno po Luki (e)                                                            

[3:32]                     

9. Božićna misa: a) Pristup                                                                     

[2:16]                     

10. Gospodine pomiluj (a,b,c,d,e,f)                                                        

[2:28]                     

11. Misa Vel. Sedmice / korizmena /: a) Pristup                                     [1:52]       

             

12. Gospodine pomiluj                                                                           

[1:01]                     

13. epistola Cvijetnice (c) Štenje knj. bl. Pavla ap. Filipljanima            [3:08]             

       

14. Muka gospodinova po Mateju (fragmenti) (f i don Petar i zbor)      [2:22]                    

 

15. epistola na V. utorak (c) (Štenje Jeremije proroka)                          [2:58]          

          

16. Prosti moj Bože / na V. utorak  (a,b,c,d,e,f)                                       [3:01]   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 59

Nastavak sa predhodnog CD- a!

/ snimio Stjepan Stepanov, 1964. god. /
 

1. Pjesma u procesiji na V. petak / kod izlaska iz crkve (a,b,c,d,e,f)   [1:36]  

2. Pjesma u procesiji na V. petak / po povratku u crkvu (a,b,c,d,e,f)   [1:05]  

KAŠTEL  KAMBELOVAC / prvo snimanje tamo

 

3. epistola Adventa/nedelja III / (a) Štenje knj. bl. Pavla ap. Filipljanima  [2:42]  

4. Navještenje Božićne svetkovine (a)                                                    [4:10]  

5. Božićna poslanica I. (a) Štenje knj. bl. Pavla ap. Titu                        [2:36]  

6. U sve vrime godišta (a,b)                                                                   

[1:42]  

7. II. Dan Božića / Poslanica Sv. Stjepana / (a) (Djela apostolska)        [4:23]  

8. Božićno jutrenje / zaziv / (a,b)                                                            

[0:33]  

9. Himan (a,b) (Isuse, svih spasitelju)                                                    

[1:52]  

10. Antifona i Psalam (a,b)                                                                    

[1:05]  

11. Božićno štenje I. Noćnice (b) (Utješi se, utješi, puče moj – govori Bog vaš)   [2:41]  

12. Božićno štenje II. Noćnice (b) (Govorenje sv. Ivana pape)          [1:53]  

13. Božićno štenje III. Noćnice (a) (Homilija – sv. Ambroza biskupa) [1:16]  

14. Responzorij (a)                                                                              

[0:43]  

15. Tebe Boga hvalimo (a,b)                                                               [1:16] 

 

16. Devetnica pred Božić (a,b)  (Blažena utroba Majke djevice)        [2:38]  

17. Veseli se Majko božja / božićna pjesma (a,b) /

iz knjige „Božićne pjesme“, Metković 1962. /                                    [1:40]  

18. Antifona i Božićna večernja  (a,b)                                                 [2:13]  

19. Psalam večernji božićni  (a,b) (Hvali Jerusalim Gospodina Boga svoga Sionu)  [1:00]    

KAŠTEL STARI – prvo snimanje tamo

20. epistola I. Od Adventa  (a) Štenje knj. bl. Pavla ap. Rimljanima   [2:48]

21. U sve vrime godišta (a,b,c,d,e,f,h)                                                  [3:13]

22. Štenje I. Na Božić (c)                                                                     

[3:06]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 60
 

Nastavak sa predhodnog CD- a!

/ snimio Stjepan Stepanov, 1964. god. /

1. govorenje Grgura pape (b)                                                                     

                      [3:00]

2. Rodil se je Isus (1.a, 2.e i zbor)                                                            

                      [2:37]

3. O anđeli(1.a, 2.c i zbor)                                                                     

                          [3:10]

4. Veseli se majko Božja(1.b, 2.f i zbor)                                                        

               [3:18]

5. Ovog vrimena (zbor, a,b,c,d,e,f,h)                                                            

                   [1:39]

6. epistola I. božićna (g)  Štenje knj. bl. Pavla ap. Titu                                       

            [3:17]

7. Na dan mladinaca / pjesma iz gornje knjige u ščavetu /

 „Izude, kralju nemili“   (a,b,c,d,e,f,h)                                                        

                    [1:38]

8. Na mlado lito / Rodio se kralj nebeski / iz gornje knjige u ščavetu /

(a,b,c,d,e,f,h)                                                                                  

                                [1:48]

9. „Bula“. Navještanje svetkovina na sv. 3 kralja /    iz gornje knjige u ščavetu / (c)    [4:08]

10. „Pištula obične nedilje“ kroz godinu (a)  Štenje knj. bl. Pavla ap. Rimljanima        [2:08]

11. „Pištula svečana“ (c) (Št. knj. ? )                                                          

                    [1:09]

12. „Pištula 4. po Bogojavljenju“ (f) (Štenje knj. bl. Pavla ap. Rimljanima)                 

[1:14]

KAŠTEL SUĆURAC

13. epistola I. Od Adventa (a)   (Štenje knj. bl. Pavla ap. Rimljanima) [1:55]

14. psalam mrtvački / na Jutrenje /  (c)                                                   [2:25]

15. štenje knjige mudrosti (Gospina)  (b)                                               [2:45]

16. štenje I. Na Božić / iz „Hrv. Bogoslužbenik“ o. P. Vlašića, Dubrovnik 1923 / (d)  [4:55]

17. Zdravo zvijezdo mora  (a,b,c,d)                                                              

                [4:39]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 61

Nastavak sa predhodnog CD- a!

/ snimio Stjepan Stepanov, 1964. god. /

1. Pjevajmo, braćo kršćani  (a,b,c,d)                                                 [2:37]

2. Dan od gnjeva / sekvenca /  (a,b,c,d)                                             [1:04]

3. epistola na godišnjicu smrti / III. /  (a)                                           [1:16]

4. Na večernji devete, psalam 109.

(„Reče Gospodin Gospodi“)  (a,b,c,d)                                              [3:29] 

VRANJIC

5. štenje I. Božićno (Štenje knj. bl. Pavla ap. Titu) (a)                       [1:55]

6. U sve vrime godišta (a,b,c,d)                                                           [1:43]

7. štenje I. Na Korizmu / Pavla ap. Korinčanima (b)                          [4:19]

8. štenje na Cvjetnu nedelju / Pavla ap. Filipljanima (b)                    [1:42]

9. štenje I. Na spomen svih vjernih mrtvih (a)                                     [2:21]

10. Dan od gnjeva  (a,b,c,d)                                                                

[1:11]

11. Muka po Mateju  (a,b,c,d,e)                                                           [4:14]

12. Psalam 147 / Velika nedelja - Korizma  (a,b,c,d,e)

(Hvali Boga svojega Sione)                                                             [0:44]

13. Pjesma Zaharijina / Velika nedelja - Korizma  (a,b,c,d,e)           [4:11]

14. Psalam 50.  / Velika nedelja - Korizma  (a,b,c,d,e)                     [2:37]

15. štenje I.: Plač Jeremije proroka / V. četvrtak  (b)                        [1:58]

16. Izlaganja bisk. Sv. Augustina – štenje 4. / V. četvrtak  (a)         [2:44]

17. Poslanica sv. Pavla Korinčanima – štenje 7.   (a,b,c,d,e)             [1:57]

18. Psalam 109. / na II. Večernju Božića /.   (a,b,c,d,e)                     [1:14]

19. Psalam 110. / na II. Večernju Božića /.   (a,b,c,d,e)                     [1:40]

20. štenje I. na Božić (b)                                                                   

[2:31]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 62

Nastavak sa predhodnog CD- a!

/ snimio Stjepan Stepanov, 1964. god. /

1. Na jutrenji za mrtve i Psalam 94  (solo b i zbor: a,b,c,d,e)

(Dođite, poklonite se)                                                                        

[1:18]

2. Na I. Noćnici / antifona  (solo a i zbor: a,b,c,d,e)                          [1:42]

3. štenje I. Za mrtve i psalam  (solo a i zbor: a,b,c,d,e)  /

(Prosti, Gospode, jer su ništa dani moji)                                             [3:01]

4. Tebe Boga hvalimo  (a,b,c,d,e) /

(Poslije pjesme snimak zvonjave – 3 načina)                                     [3:00]

5. Pjesma Bratovštine (kod sprovoda „brata“) /

Hrv. Bogoslužbenik, Zadar 1907, III. Izd. Str. 516 /  (a,b,c,d,e)       [0:37]

6. Pjesma sv. Martinu / Na dan ispovjednika biskupa  (a,b,c,d,e)      [1:32]

7. Na jutrenji na Božić / Božićna pjesma  (a,b,c,d,e) / (Isuse, svih spasitelju) [1:10]

KAŠTEL LUKŠIĆ –  drugo snimanje tamo

8. Poslanica nedeljna  (a) /  (Štenje knj. bl. Pavla ap.)                          [2:04]

9. štenje knjige mudrosti / blagdansko  (d) / („Od početka svijeta...“) [1:22]

10. korizmena „pištula“ svagdanja (a) / (Štenje proroka,

 „Ovo govori Gospodin: Obratite se k meni svim srcem svojim“)       [4:29]

11. evanđelje korizmeno po Ivanu / svagdanje  (a) /

(U ono vrijeme poglavice svećeničke)                                               [2:26]

12. evanđelje po Luki, blagdansko korizmeno  (e) /

(U ono vrijeme iđaše Isus....)                                                             [2:07]

13. Štenje knjige bl. Ivana / mrtvačko  (e)                                         [0:47]

14. lekcije jutarnje V. petka / I. noćnica  (a)  / (Plač Jeremije proroka) [2:46]

15. lekcije jutarnje V. petka / II. noćnica  (d)  /

(Plač Jeremije proroka...Jerusalime...)                                            [1:53]

16. Molitva Jeremije prorka / štenje III. / (a) (Spomeni se, Gospodine) [1:14]

17. štenje V. petka / prije Muke / / (f)

(U dni one reče Gospodin Mojsiji i Aronu)                                    [0:35]

18. štenje II. Noćnice V. petka (don Petar Katunarić) /

(Štenje knj. bl. Pavla ap.Rimljanima)                                            [1:19]

19. psalmi jutarnje, V. sedmica  (a,b,c,d,e,f)                                  [1:33]

20. psalmi pohvala, V. sedmica  (a,b,c,d,e,f)                                  [2:22]

21. Blagoslovljen / na Pohvale, V. sedmica  (a,b,c,d,e,f)  /

(Blagoslovljen Gospodin budi)                                                      [2:56]

KAŠTEL KAMBELOVAC –  drugo snimanje tamo

22. Veličaj, dušo moja Gospodina / psalam, večernja  (a,b)             [1:54]

23. poslanica na obični dan Korizme  (b)  (Štenje knj. Kraljeva)     [1:47]

24. evanđelje na Korizmu  (a)  (Evanđelje po Luki –

U ono vrijeme reče Isus Farizejima)                                                  [1:57]
 
 

CD broj 63

Nastavak sa predhodnog CD- a!

/ snimio Stjepan Stepanov, 1964. god. /

1. štenje – poslanica Jeremije proroka / Nedelja Muke /  (a)             [2:08]

2. štenje bl. Ap. Pavla Korinčanima / Poslanica od V. četvrtka /  (a)  [2:12]

3. štenje za V. petak, iz „jutrenje“ / Plač Jeremije proroka /  (a)         [2:21]

4. štenje za V. petak, iz II. noćnice / iz razlaganja sv. Augustina bisk. /  (a)  [1:20]

5. štenje iz III. noćnice / Poslanica sv. Ap. Pavla Korinčanima /  (a)   [2:11]

6. štenje iz II. noćnice / isto kao br. 7., ali bolje / ( iz razlaganja sv. Augustina) (a) [1:57]

7. poslanica mrtvačka / Štenje knj.  sv. Ap. Pavla Solunjanima /  (a)   [1:21]

8. Kolendanje Božićno (a,b)                                                                

[0:35]

9. Koludrice mlada / Najstarija pjesma u Kaštelima (a,b)                    [1:46]

10. Litanije (a,b)                                                                               

    [1:41]

11. Ja se kajem, Bože mili (a,b)                                                           [1:38]

12. štenja iz života svetaca (b) / (Dostoj se, Gospodine, blagoslovit.

 Štije se u knjigama od čudesa BDM.)                                             [0:57]

KAŠTEL STARI – drugo snimanje tamo

13. epistola običnog dana Korizme (c)  / (Št. knj. proroka)                 [1:09]

14. evanđelje korizmeno / posljednje (c)  / (Po Mateju:

U ono vrijeme reče Isus učenicima svojim)                                        [2:59]

15. štenje u nedilji gluhoj / Knjiga sv. Pavla ap. Židovima (a)           [2:02]

16. Pjesma na nedilju Muke / iz rukopisnog zbornika iz 1700. g. (a,b,c,d,e,f,g,h)/ [1:40]

17.Običi priljuti / iz Nedilje Korizme  (a,b,c,d,e,f,g,h)                      [5:01]

18. prosti, moj Bože, jer sad se kajem / korizmena  (a,b,c,d,e,f,g,h)  [2:39]

19. Zdravo desna ruko sveta / na V. petak  (a,b,c,d,e,f,g,h)                [1:23]

20. Oče, nebeski Bože, smiluj se nami  (solo f i zbor: a,b,c,d,e,f,g,h) [2:05]

21. Muka po Mateju  (solo e,h i zbor: a,b,c,d,e,f,g,h)                          [8:26]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD broj 64

Nastavak sa predhodnog CD- a!

/ snimio Stjepan Stepanov, 1964. god. /

1. U Gospodina mučenje u kom bi svita spasenje  (a,b,c,d,e,f,g,h)    [2:14]

2. štenje iz plača Jeremije proroka  (e)                                               [2:27]

3. razlaganje sv. Augustina biskupa  (b)                                            [2:36]

4. Poslanica I. treće noćnice  (a)  Štenje knj.  sv. Ap. Pavla Židovim [2:24]

5. Jutarnja V. subote / Molitva Jeremije proroka / (d)                         [1:09]

6. epistola na Svi svete / štenje knj. objavljenja bl. Ivana ap. / (a)      [2:00]

7. Misa za mrtve / pjesma - sekvenca / (a,b,c,d,e,f,g,h) / kratko         [0:38]

KAŠTEL LUKŠIĆ –  treće snimanje tamo

8. Pomiluj me, Bože / na Pohvale – V. sedmica / (a,b,c,d,e,f) /

(Pomiluj mene, Gospodine, po velikom milosrđu tvome.)                 [1:52]

9. Pjesma u procesiji na Cvjetnicu  / 2 kitice – 3. kitica na crvenom

početku istog koluta / (a,b,c,d,e,f) /  („Čast i hvala Spasitelju“.)        [1:37]

10. nastavak, tj. 3. kitica predhodne pjesme                                        [0:59]

11. nedjeljna misa: a) Gospodine pomiluj

(samo 3 puta „Gospodine“, bez „Kriste“)                                            [1:25]

12. nedjeljna misa: b) Slava  (a,b,c,d,e,f)                                             [1:54]

13. Mrtvačka misa: a) Pristup, b) Gosp. pomiluj                                 [1:33]

14. Mrtvačka misa: c) Dan od gnjeva   (a,b,c,d,e,f)                             [1:06]

15. Mrtvačka misa: d) Prinos  / (Prikazanje mrtvačko –

Gospodine Isuse Kriste, pomiluj nas)                                                [1:54]

16. O Isuse, spomeni se / na mrtvačkoj misi  (a,b,c,d,e,f)                  [0:52]

17. Psalam / Jutrenja mrtvačka – Uvod /  (a,b,c,d,e,f)                       [3:14]

18. štenje mrtvačko jutarnje  (d)  / (Prosti meni Gospodine)             [0:53]

19. pogrebna pjesma „Bratovštine“ /  (a,b,c,d,e,f)                            [0:57]

20. Božićna jutarnja / Uvod  /  (a,b,c,d,e,f) / (Isus nam porodio se)  [1:44]

21. Božićna jutarnja / pjesma i melodija psalma  /  (a,b,c,d,e,