Tablica hrvatske glagoljice


Tablica hrvatske glagoljice uređena prema Jurju Slovincu, a sa slovima prema hrvatskom prvotisku iz 1483.
Rabi se u časopisu Bašćina koji objavljuje Društva prijatelja glagoljice. Glagoljički font izradio Filip Cvitić

Tablica hrvatske glagoljice prema Jurju Slovincu,
pisana koncem 1390-tih na pariškoj Sorboni

Iznad Jus čini se kao da piše brojka 4000, međutim to je brojka 5000, jer se brojka pet tada pisala slično kao što danas pišemo 4.
Doista pogledajte brojke četiri i pet u petom stupcu tablice Pavla Dijaka iz Krbave. Ovaj podatak dugujem g. Dariju Tikulinu iz Zadra.A az
1


B buki
2


V vidi
3


G glagole
4


D dobro
5


 E (j)est
6


Ž živite
7


zelo
8


Z zemlja
9


iže
10


I i
20


J Đ je
30


K kako
40


L ljudi
50


M mislite
60


N naš
70


O on
80


P pokoj
90


R rci
100


S slovo
200


T trdo
300


U uk
400


F frt
500


H hir
600


ot
700


Ć ŠĆ šća
800


C ci
900


Č črv
1000


Š ša
2000


jer


JA JE E I jatJU jus
5000


jest-je
     

Prva tri retka imaju po devet slova. Slova imaju i brojčane vrijednosti:
prvi redak znači jedinice (1,2, ... ,9)
drugi redak desetice (10, 20, ... , 90)
treći redak stotice (100, 200, ... , 900)
četvrti redak tisućice (1000, 2000,...)

Sricanje glagoljičkih slova po Jurju Slovincu:
(vjerojatno je srok najlakše naučiti ritmiziranim čitanjem u grupama od po tri)

| az buki vidi | glagole dobro (j)est | živite zelo zemla |

| iže i je | kako ljudi mislite | naš on pokoi |

| reci slovo trdo | uk frt hir | ot šća ci |

| črv ša (j)er | jat jus (jest-je) |

Azbučni nazivi na francuskom jeziku, upisani Jurjevom rukom iznad glagoljičkih slova u njegovoj tablici:

az bouki vidi glagoule dobro iest siwite zelo zemlia
ise i ge kakou loudi mislite na[s] on poquoy
rci slowo tardo ouq frt chire oth schtsa ci
cyrf scha ger iath jouzz jest-je

Juraj Slovinac


Medicinska tablica glagoljice, 16. st., Bamberg, Njemačka

Još jedna tablica koja vodi brigu i o glagoljičkim brojevima, a naziv je dobila jer se nalazi u jednoj medicinskoj knjizi.


Tablica hrvatske glagoljice objavljena godine 1564. u Tübingenu u Njemačkoj.
Nazivi slova su skoro isti kao kod Jurja Slovinca. Čini se da bi kod R - erzi
mogla biti riječ o tiskarskoj pogreški: treba biti rezi (tj. reci).

Glagoljička slova svojim poretkom slijede grčko pismo

Juraj Slovinac

Mala enciklopedija hrvatske glagoljice

Croatian Glagolitic Script