Rudolf Strohal 

„Cvijet vsake mudrosti“

Najstarije hrvatsko umjetno sačuvano književno djelo iz 14. st.
Zagreb, 1916.

priredio Darko Žubrinić, Zagreb 2010.
prema primjerku koji se čuva u Lokvama u Gorskom kotaru

Naslovnica

Predgovor

4-5

6-7

8-9

10-11

12-13

14-15

16-17

18-19

20-21

22-23

24-25

26-27

28-29

30-31

32-33

34-35

36-37

38-39

40-41

42-43

44-45

46-47

48

Rudolf Strohal

Rudolf Strohal: Hrvatska glagolska knjiga

Mala enciklopedija hrvatske glagoljice

Croatia - its History, Culture and Science