Dokazi i svjedočanstva o obstanku glagolice u župi Arbanasi

1900.Zahvaljujem g. Dariu Tikulinu iz Zadra na poslanom prilogu. D.Ž.

Kurzivna glagoljica

Glagoljica u Arbanasima kod Zadra

Hrvatska glagoljska bašćina u Zadru u zadarskom području

Mala enciklopedija hrvatske glagoljice