.


IZBORNA SKUPŠTINA DRUŠTVA PRIJATELJA GLAGOLJICE
Održavanje: četvrtak, 4. veljače 2021. godine od 18 sati
Velika dvorana Matice hrvatske

Dnevni red

1.    Otvaranje skupštine snimkom Otčenaša u izvedbi MPZ Bašćina   
      
2.    Uvodno obraćanje predsjednika Društva,
- usvajanje dnevnog reda, izbor radnog predsjedništva od tri osobe, dvoje ovjerovitelja zapisnika
kao i tri člana izbornog povjerenstva za slučaj tajnog glasovanja  
               
3.    Usvajanje Zapisnika s izvanredne izborne skupštine od 22.2.2019.
     
4.    Izvješće o radu Društva u 2019. i 2020. godini                                              
 Usvajanje izvješća

5.    Financijsko izvješće za 2019. i 2020. godinu
       Usvajanje izvješća
6.    Izvješće Nadzornog odbora za 2019. i 2020. godinu                                
 Usvajanje izvješća

7.    Izvješće Suda časti za 2019. i 2020. godinu                        
       Usvajanje izvješća

8.    Predlaganje počasnih članova Društva za 2019. i 2020. godinu
       (gđa. Grozdana Franov Živković i don Slavko Kovačić)          
Imenovanje počasnih članova Društva (kojima će priznanja biti poslana poštom)

9.    Izbor novih članova za upravna tijela Društva za razdoblje od naredne četiri
godine  
  • Ravnateljstvo: Darko Žubrinić (predsjednik), Josip Justinić (dopredsjednik), Mirjana Paripović (rizničarka), Mirna Lipovac (tajnica), Dubravka Horvat (pravni stručnjak), Jasenka Štimac (rad s mladima) i Ksenija Šrajer (ekonomski stručnjak)
  • Nadzorni odbor: Roža Brletić Višnjić (dosadašnja članica NO-a, predsjednica), Jasna Dravec Braun (stručnjak za bibliotekarstvo) i Dubravko Jantolek (mladi poduzetnik - obrtnik)
  • Sud časti: Juraj Mužina (predsj.), Narcisa Potežica i Ivanka Koller Štefančić
10.  Osnivanje novog ogranka Društva - Glagoljica u gostima
       Usvajanje prijedloga o osnivanju novog ogranka

11.  Plan rada Društva u 2021. godini 
       Usvajanje plana rada    

12.  Financijski plan za 2021. godinu       
       Usvajanje financijskog plana

13.  Razno