Međunarodni radNapuštena bolnica - Peruzovići BiH...

Osnivanje Medicinskog fakulteta - Mostar...

Konferencija u Kyotu - Japan...

UN - sa Elizabeth Rehn...

Povrat